Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tor Mathisen

[#35146] Kom Syver tilbake til Lom ??

Recommended Posts

Gjest Tor Mathisen

Hei. Under 35025 har vi hatt en forbindelse fra Lom til Brønnøy. Syver Sevaldsen, Magnhild Olsdtr. og dattera Anne kom nordover til Brønnøy.Vi har antatt at den Sivert Larsen som omkom 5. jan. 1841, 24 år gammel og var fra Lom er identisk med Syver Sevaldsen, men at det har gått litt surr i det presten førte i kirkeboka.Syver Sevaldsen var f. i 1811, men dåpslistene for Lom viser en Syver Larsen f. 14.02.1818 på Nøstenes-Stuen, sønn av husmann og skredder Lars Syversen og hustru Thore Syversdtr. Han ble konf. fra Skjåk sogn i 1833. Kan det være han som kom nordover og omkom ?? Utflyttede 1837-1849 fra Lom kan jeg ikke finne.Er det noen som kan gi svar på om Syver Sevaldsen kom tilbake til Lom sammen med Magnhild og de to jentene ?? Når døde ev Syver ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

I eit maskinskrive manuskript som eg har, det er meir enn 30 år gamalt, står det: 'Magnhild f. ca. 1813 g.m. Syver [sevaldsen]Aukrust f. 3/12 1811. Reiste til Nordland i 1838-40. Syver drukna under fiske og Magnhild med borni reiste heimatt til Synstnes. Dei hadde to born. Syverine reiste til Amerika. Anne f. 6/5 1837 vart gift [ 2/4 1860] med Erik Hansen Slålien f. 1830. Dotter deira var Gjendine.' I den nye bygdeboka for Lom som eg fekk i hende i går, band 3, s. 221 står det at 'Syver fekk utfl. 1838 til Helgeland, Magnhild og dottera i 1840, men dei kom attende til bygda før 1860 da Magnhild døydde her på Synstnes.' Dottera Hanna Syverine er altså ikkje nemnd men ein finn henne som tenestejente på Røysheim i folketeljinga for 1875, nemnd som 'Syverdine'. Om Syver Larsen Nørstnes står det på s. 256: 'Anne Larsdotter f. 1819. Gift 1844 med Syver Larsson f. 1811 i Nørstnesstugu gnr 75-5, d. 1889. Dei budde på Nørstnes da dei fekk dottera: 1. Mari f. 1841. Da dei gifta seg i 1844, var Syver i Hjeltartrædet i Skjåk, var gbr.folk der ved f.t. 1865. Syver dreiv som skreddar. Han var òg spelemann, kalla 'Gammel-Sjugurd' i seinare tid....' Så det var i alle høve ikkje denne Syveren som reiste til Nordland. Syver hadde òg ein bror som heitte Syver f. 1818, (både farfaren og morfaren heitte Syver), men honom står det ikkje meir om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfinn Kjelland

Informasjonen i innlegg 2 om at Syver S. 'drukna under fiske' var ikkje i bygdebokarkivet da eg redigerte bygdebokbandet. Da Magnhild døydde i 1860 vart ho innført som enkje.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Mathisen

Hei.Takk til Gunnar for oppklarende opplysninger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Dersom Syver drukna på lofotfiske i 1841 må det vel finnast skifte etter honom i skifteprotokollane, og at yngste dottera vart kalla Syverine er vel ein indikasjon på at faren då var daud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Jau, det tykkjest særs sannsynleg at bornet som ikkje var fødd når faren døydde, vart oppatkalla etter faren!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Mathisen

5.januar 1841 var tre menn på vei fra Stor-Horn i Brønnøy til Vevelstad for å følge ei jekt til Lofoten. Det endte med kullsegling på veien dit.Alle tre er ført samlet i kirkeboka : Kårmann Hans Peter With 40 år, inderst Simon Olsen 30 år og 24 år gamle inderst Sivert Larsen fra Lombs prestegjeld. Alle tre bodde på Horn.Den Magnhild Olsdtr. som 4. feb. føder ei dtr., og hvor far er ind. Syver Sevaldsen, bor også på Horn. Det står ikke noe om at Syver er død, men det gjør det heller ikke for Hans Peter With da han seinere på året får et barn.Syvers barn blir døpt Hanna Severine Sandal. (Den vi antar er Syverine). Hvorfor Sandal ?? Er det noe sted i Lom ??I innlegg (5) nevnes skifte. De to andre som omkom er det skifte etter i 1841, men jeg kan ikke finne noe skifte etter hverken Sivert Larsen eller Syver Sevaldsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Eg har òg lurt på dette med Sandal. Så vidt eg veit er det ingen stad eller gard i Lom med dette namnet. Men det kan jo vere namnet til ein arbeidsgjevar eller kamerat der oppe i Brønnøy, kanskje ein av fadderane til dåpsbarnet? Det var litt rart at det ikkje var skifte etter han Syver, men kanskje var han gjeldfri og ikkje hadde noko uteståande med nokon, eller at det var skifte i 1842? Seier kyrkjeboka noko om Magnhild og borna som utflyttarar då dei reiste attende åt Lom?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Mathisen

Inn og utflyttingslistene for Brønnøy kan ikke hjelpe oss videre - der nevnes ingen av de vi søker. Har sett videre på skifter fra 1841 og noen år framover uten resultat, men har i dag en som tar en ekstra sjekk i skiftedokumentene i Statsarkivet.Finnes de innflyttingslister for Lom som kan fortelle når og hvem som kom tilbake ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Sandal finst ikkje i Lom, såvidt eg veit. Men om faren var daud, kan det hende mora var nødt til å flytje frå garden? Kanskje det var difor ho kom attende til Lom? Eit skifte må finnast, skal vi få svar på noko her... I avskrifter eg har av kyrkjebok for Lom, så står det ikkje noko anna enn sjølve utflyttinga, som før er nemnd her.Men kven er denne Syver Larsson? Kan dette vere ei feilskriving for Sevaldson? Eg meiner eg har høyrt ein attlevande slektning til desse, onkelen til Gunnar her, fortelje at det var Syver Sevaldson som omkom. Kvifor står det då Larsson i kyrkjeboka? (innlegg 7)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Mathisen

HeiNå er det blitt sjekket grundig utover 1840-åra i Statsarkivet i Trondheim, og det finnes ikke noe skifte etter Sivert Larsen /Sivert Sevaldsen.Presten har i ei liste ført inn at Sivert Larsen omkom på Velfjorden (Stemmer at de da var på vei fra Horn til Vevelstad) og ble ikke gjenfunnet. Det er innført langt seinere på året, og navnet er nok ei avskrift av Sivert Larsen som ble innført tidligere sammen med de to andre.At Magnhild valgte å dra sørover igjen, er kanskje ikke så rart. De var tross alt losjerende, og noe slekt i Brønnøy fantes nok ikke.Det er i et tidligere innlegg spurt om faddere til Hanna Severine Sandal. Tre av disse var fra nabogården Sandvika i Brønnøy. Men - Johan Jonsen og hustru 'af Herøe' Herøy, lenger nord på Helgeland, var faddere. Kanskje kom Syver Sevaldsen til Herøy, før han havnet i Brønnøy, og fikk familien nordover ??Det skal bli sjekket ut i Statsarkivet i morgen, så følg med - vi er ennå ikke ferdige !!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Kan hende eg er tungfatta - men kva har Syver Larsson med Magnhild Olsdotter å gjera?Ypparleg innsats, forreisten!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Mathisen

Problemet er at den som druknet 5. jan 1841 på Velfjorden er i kirkeboka ført som 24 år gamle Sivert Larsen, men mye tyder på at det er feilføring og skal være Syver Sevaldsen. Presten kan sjølsagt ha fått feilinfo. fra den som meldte fra. Det var neppe høygravide Magnhild som på vinterstid tok den lange veien fra Horn til Brønnøysund. Familien oppholdt seg nok kort tid på Horn, og den som meldte fra kan ha vært usikker,eller delvis glemt navnet han skulle oppgi til presten. Det er ihvertfall registrert at den som druknet sammen med to andre var fra Lom. De andre to hadde bodd på Horn i flere år, og synes ikke å være noe problem med navneriktigheten av.Syver Sevaldsen kunne nok Magnhild sjøl berette for presten i forbindelse med dåpen til Hanna Severine Sandal. Så Atle - Sivert Larsen har forhåpentligvis ingenting med Magnhild å gjøre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Då går vi ut frå at _Larsson_ var ei feilskriving, og avventar informasjon rundt skiftet etter Syver Sevaldsson...Er det før øvrig mogleg at dette skiftet kan ha vorte gjennomført i Lom, sidan enkja flytte dit?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Mathisen

Hei igjenEr det noen som kan sjekke om det finnes skifte etter Syver Sevaldsen i Lom ?? Var det skifte etter Magnhild Olsdtr. som døde i 1860 ??Herøy er nå sjekket ut av saken (se 11). Det finnes ingen Sivert Larsen eller Syver Sevaldsen der i åra 1838-1840. Men han kan sjølsagt ha vært i nabokommuner som Alstahaug og Tjøtta. For Brønnøy finnes skoletollslister for 1839, 1842 og 1844 for det aktuelle området - Horn. Sivert/Syver nevnes ikke, og det er heller ingen Magnhild Olsdtr. i disse listene som også omfatter tjenestefolk, innerster. Magnhild kan nok ha vendt tilbake til Lom alt i 1841 ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Ho kan vel alltids ha kome attende sporenstreks, ja - som tidlegare sagt her; kva hadde ho der oppe å gjera einsleg? Lenke 'Syverdine' er i folketeljinga nemnd fødd i Lom, men det _kan_ sjølvsagt berre vere ein skrivefeil...hadde dykk ikkje ho i dåpslistane der nord? Utflyttinga er sikker, det står i kyrkjeboka at Syver flytte 1838 og Magnhild og Anne i 1840 - det er attendeflyttinga som er uviss... Men om skiftet etter Syver er halde på Synstnes i 1841, så er det vel ingen tvil... Men eg sjølv veit ikkje korleis eg skal finne tak i skifta for Lom, eller kvar dei er...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Eg var i kontakt med Statsarkivet i Hamar i går i von om at Magnhild var nemnd i skiftet etter faren Ole Hansen Sønstenæs som døydde i 1843, men fekk opplyst at det diverre ikkje var registrert skifte etter honom. At det kanskje var skifte etter mora Anne Rasmusdatter som døydde i 1854 tenkte eg nok ikkje på, før etterpå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Eg tenkte at eg skulle ta meg litt tid og forske på dette temaet, så eg har fått tak i mikrofilm av kyrkjeboka for Lom 1837 og vidare. Anne Syversdatter, fødestad Sønstenæs, fødd 6. mai 1837 vart konfirmert i Lom den 2. november 1851. Hanna Severine Sandal Syversdatter, fødd 4. februar 1841 i Brønnøy prestegjeld, vaksinert i 1842 av Bræk, vart konfirmert den 21. september 1856 i Skjåk. At ho var vaksinert av Bræk tyder at dei var 'heimattkomne' i 1842 sidan Bræk stod oppført som vaksinatør for mange andre der òg. Ho Magnhild finn eg som fadder for granneguten Ole, son åt Lars Hansen og Mari Olsdatter Sønstenæs i 1854. Vil undersøkje nærare over helga om Magnhild kan vere fadder for andre nærare 1841/42 for å bestemt slå fast kva tid ho kom attende åt Lom, i tilfelle at opplysninga at Syverine er vaksinert i Lom er feil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Retting til innlegg (2): Det er i 1865-folketeljinga for Lom, ikkje 1875, me finn 'Syverinde' Syversdatter som tenestejente på Røysheim, 25 år gamal og ugift.I emigrasjonsprotokollen for Oslo 1867-1930 finn me henne som Severine Syversdatter, 28 år, bustad Lom, reisemål Madison, utreist 4. juni 1869 med Argolinja.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Mathisen

Hei GunnarDet synes som om Magnhild og barna har reist tilbake til Lom - enten i 1841 eller 1842. Sivert Larsen /Syver Sevaldsen har jeg ikke kommet noe videre med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Eg trur det er den rette Syverine eg har funne i 1880-folketeljinga for Minnesota på ancestry.com: Syverine S. Hanson, 40 år, f. ca. 1840 i Noreg, husmor, kone, bustad Odin, Watonwan, Minnesota, gift med Albert Hanson, begge foreldra norske. Eg abonnerer diverre ikkje på ancestry.com for tida, så dette var alt eg fekk innsyn i utan å abonnere på nytt, så dei seinare folketeljingane fekk eg ikkje sett i.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Mathisen

Hei GunnarSer ut til at Syverine i ditt innlegg kan være rette person. Jeg har heller ikke noe ab. på ancestry.com, men det er kanskje noen der ute som kan hjelpe oss med seinere tellinger ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.