Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ivar Tyrhaug

[#35288] Erik Alvson, f. 1671, gardmann i Moen, Surnadal, hvor kom han fra ?

Recommended Posts

Gjest Ivar Tyrhaug

Min 6 x oldefar, Erik Alvson var gardmann på Moen, Austistua i 1695. Jeg kommer ikke videre på ham, uten et tips. Det var også en annen Alvson, Ola f. 1661 som var gardmann på Heggset, Oppistua. Kanskje bror ? Ivar Tyrhaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Godt nytt år Ivar! Den som kjem attende til 1600-talet med slektslista si, må ofte avslutta ho der. Mangel på prov i skifte eller manntal set ein effektiv stoppar for vidare søk. Alv var eit lite bruka namn i Surnadal på den tid. Kvegskattelista 1657 nemner to, båe i Mo-sokna, Alv Dønnem og Alv Fiske. Manntalet for Surendals menighed (kapellani) 1665 nemner òg to. Det er Alv Olson Dønnem 19 år, truleg soneson av den som er nemnt i 1657. Så er det Alv Fiske, 45, som har sonen Endre Alvson, 5 år. I eit vedlegg seier presten (kapellanen) Nils Jørgenson Agersborg at det i året 1665 er fødd ein gut, Alv Alvson Fiske, som da er bror til Endre, som vi ikkje hører meir til, og kanskje er død i unge år. Erik Alvson kan vera ein yngre bror, kanskje oppkalla etter den eldre. Dei var ofte redde for direkte oppattkalling i slike høve, det følgde ikkje lykke med dette namnet, trudde dei, og difor tok dei eit anna namn som likna på det første. Denne familien budde på den garden som den dag i dag er kalla 'Arstua' (Alvstua) Dette var dei 'facts' som eg fann i farten. Mvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Tyrhaug

Takk Endre ! Jeg innser etterhvert som jeg holder på med å legge inn aner som jeg finner i de 5 Surnadalsbøkene og Åsskardboka at det stopper enda tidligere noen ganger. Men nå har jeg tilsynelatende et annet problem (uløselig) som dukket opp i dag. Det gjelder Gjertrud Olsdtr. Syltbakken f. 1739 (Heimar i Surnadal bind 2 s. 385. Ho gifter seg m. Jo Jonson født 1691 på Sæter, Nestua og som er brukar på Tellesbø, Heimigard. (Gards og ættesoge for Surnadal, b 2, s. 205) Og så er det sånn at de får 5 barn som alle er født før mora ! Er det noe jeg ikke har klart å få med meg. Det står også noe om opphavet til Gjertud i bind 3, s. 228 under Sylte, Austigard. Men selv om alt ser riktig ut, kan det ikke være det allikevel. Har 3 bøker oppslått nå. Ivar Tyrhaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Hei Ivar! 'Når udgangspunktet er som galest, resultatet blir som originalest' er det ikkje slik det heiter, og då kan vel døtrene bli eldre enn mora? Her har det nok vorte ei feilplassering. Den Gjertru Olsdotter som du nemner, f. 1739, vart gift 1770 med Jo Jonson Svean, Utistua, f. 1743. Dei vart husmannsfolk på Austre Bringjehaugen på Svean, og hadde sonen Jo, f. 1773. (sjå Heimar, s. 249) Den Gjertrud som var gift med Jo Jonson Sæter, og mor til borna i Heimigard Tellesbø, må ha vore minst 40 år eldre enn ho frå Syltbakken. Men eg veit ikkje kvar ho kom frå - kanskje frå Sylte? Mvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Tyrhaug

Tusen takk Endre ! Dette hadde jeg kommet til å gruble lenge på, hvis ikke du hadde kommet med løsningen. Jeg vet ikke om jeg har misforstått det Hyldbakk har skrevet, eller det er han som har gjort en glipp. Skal studere dette mer i morgen. Mvh Ivar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Angående innlegg 1. Jeg ætter fra Erik Alvsen via hans tipp oldebarn Alv Andersen Berset (Bersetholten) f. 1793, som flyttet til Trondheim og giftet seg der (under navnet Berset). Jeg stammer også fra Erik Alvsen via hans sønnesøn John Alvsen Moen f.1726 gm Kristi Johnsdatter f.ca 1723(ukjent hvor hun kom fra).John Alvsen var sønn av Alv Eriksen Moen f.ca.1701 gm Guru Johnsdatter (ukjent hvor hun kom fra). Alv Eriksen var da sønn av Erik Alvsen Moen f.ca.1671 gm Gjertrud Olsdatter (usikkert hvor hun kom fra). Grunnen til at jeg tar med alle disse hustruene er fordi jeg har jobbet litt for å prøve å finne ut hvor de kom fra. Foreløpig vet jeg ikke hvor de kom fra. Jeg føler meg ikke sikker på at for eksempel Gjertrud Olsdatter kommer ifra Sæter. Jeg tror det er like sannsynlig at hun kommer fra Bjørnstad i Rindal. Dette fordi den eneste formynderen i skiftet etter Erik Alvsen 1719 nemlig Lars (Olsen) er fra Bjørnstad og at det er en Gjertrud Olsdatter der i passe alder. Men hvis det finnes dokumentasjon på at Gjertrud kommer fra Sæter så er det jo ikke noe å diskutere. Jeg har ikke sett noen forklaring på hvorfor hun skal være fra Sæter. Kanskje noen har info om det. Det jeg egentlig hadde tenkt a gjøre oppmerksom på, er at det under Ervik i Aure, finnes en husmann/strandsitter med navn Alv Eriksen 43år i 1666. Han kan jo være en kandidat som far. Barna til Erik Alvsen Moen var godt gift (flere forbindelser til bl.a slekten på Røv). Utifra skiftet var Erik Alvsen forholdsvis velstående dette kan også være en pekepinn i retning av hvor han kom fra. Det hadde vært interessant å vite hvem som brukte gårdparten mellom 1645 og 1695. mvh Torkild

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Tyrhaug

Angående innlegg 6. Jeg har ikke noen annen dokumentasjon enn det som Hyldbakk har skrevet i Gards og ættesoge for Surnadal b 1,s.238 under Moen, Austistua : Erik Alvson Moen, 1671 g.m. Gjertrud Olsdtr. Sæter. Så har jeg funnet en Gjertrud Olsdtr. under Øvre Sæter b 1, s. 191, datter av Ola Nilsson f. 1625 (1629 ?) og Rannei Ivarsdtr. Nordvik, Stangvik. Hun er da ifølge Hyldbakk g.m. Erik Alvson Moen i Austistua. Men det kan jo være feil, det er jo heller ikke fødselsår på gjentene i denne barneflokken på 8. Men siden Gjertrud er angitt som nr 8, og siste gutt (nr 4)var f. 1677, så kan man kanskje si at Gjertrud er født ca 1685. Og kan godt passe som kona til Erik. mvh. Ivar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Tyrhaug

Til Torkild : Litt til ang. Kristi Jonsdtr. Aune som er gift m. Jo Alvson f. 1726. I Gards og ættesoge for Surnadal utg 1980 bind 1, s. 239 står det at ho var fra Rindal, og at de blir gift 1754. Ivar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Tyrhaug

Til Torkild : Jeg burde vel med det samme ha nevnt det som står i Gårds og ættesoga b. 1, s. 238 om brukarane i Moen, Austistua 1645 og 1695, det er i 1645 Ingebrigt Ingebrigtson Røv, og i 1695 Erik Alvson. Mvh Ivar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Hei igjen. Jeg har hatt en nærmere titt på skiftet etter Erik Alvsen Moen 1719. Og har kanskje kommet ett skritt nærmere hvem som er far til Erik Alvsen. Det jeg fann er at det er to personer, nemlig Mikkel Alvsen og Ole Alvsen ,som har utestående i boet for lånte penger( 15rdlr for Mickel og jeg tror det var ca 7rdlr for Ola). Dette må være brødrene Mickel Alvsen Landsem på Almberg f.ca. 1675 og Ola Alvsen Landsem f.ca.1689. En tredje bror var Ingebrigt Alvsen f.ca.1678. Jeg har litt tro på at dette er søsknene til Erik Alvsen, men kan ikke bevise det. Når det gjelder Kristi Johnsdatter har jeg ikke klart å finne henne. Det finnes flere som kan være hennes fedre på Aune eller Aunebakk. Kanskje er hun født utenom ekteskap?mvh Torkild

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Til Ivar (3): Du skriver faktisk at paret fikk '5 barn som alle er yngre enn mora!' Men er det så rart - eller er det noe jeg har oversett;-))? Godt nytt år, forresten. Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Tyrhaug

Til Torgeir (11) Ja, dette ble helt galt. Hadde jeg enda skrevet at barna var eldre enn mora, så hadde jeg vært nermere det som jeg mente. Men det er vanskelig å gjøre om, eller går det an å forandre på noe som er sendt ? Ivar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Riise

Viss du gjerne vil ha endra på eit innlegg kan du sende ein mail til digitalarkivet@riksarkivaren.dep.no og gje beskjed om nøyaktig kva du vil ha endra på, så skal vi ordne det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Tyrhaug

Til Torkild Knudsen ang. innlegg 10. Når jeg søker i min slektsbase på etternavnet Aune, så har jeg 2 kvinner som kommer fra Rindal, det er den nevnte Kristi Jonsdtr. Aune,f.1723, død etter 1801 (hustru til min 4 x oldeonkel) og Gjertrud Jonsdtr. Aune, død 1797 75 år gl (altså f. 1722) 'Folk og Heimar i Åsskard' s. 472. Gjertrud er min 4 x oldemor(Legacy-måten å angi slektskapet på), gift på Næverholten i Bøverdalen med min 4x oldefar Lars Toreson f. 1726. Kan disse to fra Aune være søsken ? Ivar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Nerbu

Gjertrud er fra garden Aune,Utigard Ho er i flg bygdaboka eldst av 5 barn. Men det er jo et mistenkelig stort 'hopp' melom 1. og 2. barn De er nemlig født i 1722 og 1730. De neste for øvrig i 35 40 og 49. Det kan jo hende at det er barn som døde i mellom her. Kirkebøker fra før 1750 er vel ikke å oppdrive. Jeg tror jeg har lest et sted at de er ødelagt i brann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Jeg sitter med Gards- og ættesoge for Rindal, bind IV foran meg, og på side 562(under Utigard Aune) står Gjertrud Jonsdatter, født 1722, og hennes søsken.Det er ingen av dem som heter Kirsti. Den eneste Kirsti jeg finner, er kona til brukeren på Utigard Aune i 1645, Torgeir Jonson: 'Kona hans heitte Kristi Torbergsdotter og var visstnok frå Oppistua Aune'.mvh Aud Marion Røen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

- forsetter med noen opplysninger( til innlegg 10) fra bind 1, side 263, Romundstad, Austistua - Indre:'Mikkel Romundstad var brukar på garden i 1645 og 1667. Han fødde 2 hestar, 2 oksar, 11 kyr, 9 ungnaut, 12 geiter og 10 sauer på garden sin.Av borna til Mikkel veit vi om fire:1. Ingeborg, var truleg av dette bølet, g.m. Hallvard Jonson Bolme, f. 1604, frå Heimistua, brukar i Austistua Bolme2. Jon, f. ca. 1630, g.m. Marit Jonsdotter. Han tok over garden.3. Ola, f. 1638, vart brukar i Oppistua.4.Ola, vart brukar i Austistua Yttgarden Romundstad5. Alv. f. 1654. Han vart gardmann i Utistua Landsem'.(Dette ble jo 5 barn, ikke 4 som det står i innledninga).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Tyrhaug

Ang. innlegg 6 av Torkild Knudsen. Det kunne vært intressant å visst navnet på mor til Gjertrud Olsdtr. f. ca 1672++ hvis ho kommer fra Bjørnstad i Rindal og ikke fra Sæter, som Hyldbakk fann ut da han skrev Surnadalsbøkene. Gjertrud og Erik Alvson Moen fikk 4 sønner: Ola, Alv, Ingebrigt og Erik, og 2 døtre, Guri og Ildrid. Og disse jente-navna passer ikke serlig godt med at det er Rannei Ivarsdtr. Nordvik som er bestemor.(bind 1, s 191)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Fra bind IV Gards- og ættesoge for Rindal, side 144: Bjørnstad, Nestua:' Ola Nilsson var brukar på garden i 1645. Han var født 1612, og kona hans heitte Ingeborg Olsdotter. Dei hadde seks born:1. Randi 2. Ingeborg 3. Jon, f. 1652 4. Nils 5. Lars, f. 1657 6. GjertrudDen 30. mars 1683 vart det gjort arvesemje mellom 'den dannekvinde' Ingeborg Olsdotter og borna hennar. Ingeborg var da enkje.'- om neste eier: 'Ola Olson fekk bygsel på garden av kjerkjeverga Ole Knudsen Hammer 13. august 1687.Ola Olson var født 1658. Han er ikkje nemnt i skiftet mellom Ingborg og borna, men det ligg nærast til å tru at han var son til Ola Nilsson og kona likevel.'Ola Olsons eldste barn er Einar, f. 1695.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

I tingboka for Orkdal 1699 er det nevnt at Alf Michelsen Landsem gm Randi Ingebrigtsdatter selger gården Snesen (Meldal eller Orkdal). Fann dette i noen av mine gamle notater. Jeg vil dobbelsjekke dette senere. Det kan dermed se ut, som mor til Erik Alvsen Moen, er Randi Ingebrigtsdatter (vel å merke hvis det er slik at Alv Michelsen Landsem virkelig er far til Erik Alvsen Moen, se innlegg 10). Navnet Randi ser ikke ut til å dukke opp som oppkalling i etterslekta til Erik Alvsen (det kan jo tale imot at Alv Michelsen Landsem er far til Erik Alvsen Moen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Eiendommen Snausen er omtalt i Gard og Ætt III for Meldal, side 141; 'På høgdene mellom Garberg og Romundstadbygda i Rindal, i vest for Hopdalsfjellet og Oksfjellet, er det ein kvelving i landskapet der det ligg fleire store vatn, - Krokvatnet, Stabbvatnet og Snausvatnet. Borte i dei fagre liene ovanføre sistnemnde av desse, er det enno synberre tufter etter ein gammal gard, ca. 460 m.o.h.'- nede på sida står det bl.a. at'Etter at Snausen vart øyde kring 1700, vart eigedomen seld åt Landsem-bøndene, som nytta ut det rike fjellbeitet til sæterdrift.'-fra side 142: 'Mikkel Rasmusson, f. 1628, er oppført som oppsittar frå 1662 og fram til 1694. Han var truleg den siste fastbuande her ute, for den 23. juni 1694 fekk Alf Landsem skøyte på eigedommen, og det vart sæterbruk. I folketeljinga 1701 er Snausen førd som øyde.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Da er det kanskje Alv og kone som er kjøperne og ikke selgerne som jeg har trodde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Jeg er også av etterkommerne i denne slekta og følger interessert med her. (Snausen er et området jeg er godt kjent i; faktisk setra Eli Landsem - og mange barnebarn - der ennå på 50-tallet, og vi gikk dit fra hytta vår for å kjøpe melk).Jeg fant litt flere opplysninger fra Snausen: 'Dei einaste prova på busetnad her ute har ein frå kvegskattpålegget i 1657 og frå prestemannstalet i 1664. Rasmus Snausen hadde i 1657 ein buskap på 1 hest, 3 kyr, i ungfe, 4 sauer og 2 geiter. Han betalte kvegskatten med 1/2 rigsd. Han er også oppførd som oppsittar på 'Rødnings-Platzen' Snøssen i 1664 og hadde 2 søner hjå seg: Erik, f. 1620 og Mikkel, f. 1628. Den eldste av desse sønene er da oppførd som husmann, og hadde såleis truleg eit rom for seg sjølv.'Snausen ligger i Meldal, men eies altså av Landsem-gardene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

- tilleggsopplysninger fra Grads- og ættesoge for Rindal, bind II, side 316: 'Alv kjøpte (Snausen) av enkje Maren Schøller frå Lilleholt i Meldal'...(skjøte av 23. juni 1694)'Alv Landsem selde Snausen i 1709 til Even Trondson og Erik Alvson' (så kommer opplysninger om kjøperen Even T) 'I 1716 kjøpte Alv Mikkelson Snausen attende til Landsem, saman med sønene sine Mikkel, f. 1675, Ingebrigt, f. 1678 og Ola, f. 1689.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Denne Erik Alvsen må jo være Erik Alvsen Moen. Lurer på hvordan en skal tolke dette. Erik Alvsen er altså enda en gang nevnt sammen med Alvsønnene på Landsem. Ligger Snausen slik til at det har noen praktisk nytte for Erik Alvsen å kjøpe den i 1709, eller er kanskje dette kjøpet forbundet til slektsmessige forhold. Det er jo litt av ett sammentreff at Erik Alvsen, som jeg mener kan være sønn av Alv Michelsen Landsem, er kjøper av akkurat denne gården 1709. Det jeg synes er litt rart er at en for inntrykk av at Alv og sønnene Michel,Ingebrigt og Ole er en part mens Erik Alvsen er en annen. Skulle vært interessant å vite hva som videre skjer med Snausen , da tenker jeg på eventuelle arvinger etter Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.