Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Per Nermo

(424:) Dette stemmer vel med det jeg skrev i innlegg 416. Hans Jensen (Slagter) var forøvrig ingen 'Bay'. Jeg har notert meg flg. ekteskap Bay/Bals :Sophie Helmen og Hans Jensen hadde sønnebarna Hedevig og Hans Christian, som begge ble g. Hals :- Hedevig Jensd. Bay f.1754 g. Ulrik Fredrik Hals f.1756- Hans Christian Jens. Bay f.1758 g.1(av 3) Helle Margrethe Hals f. 1761 (søster av Ulrik F. H. over)Hans C. J. Bay hadde barna Helene Hedevig og Herman, som begge ble g. Hals :- Helene Hedvig Hansd. Bay f.1786 g. Bastian Friderik Nicolai Hals f.1791- Herman Hansen Bay f.1790 g. Maren Marie Cathrine Hals f.ca.1796 (søster av bastian Friderik over)De fleste ovennevnte bodde i Eidsskog/Vinger-området.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Nevnte Bastian Friderik Hals og Maren Marie Cathrine Hals var barn av nevnte (kaptein) Ulrik Fredrik Hals (1756-1825) og Hedvig Bay.MEN (OBS!) jeg har IKKE belegg for annet enn å TIPPE at nevnte Helle Margrethe Hals (g. Hans C. Bay) var søster av Ulrik Fredrik !Sistnevntes far var muligens en Bastian Hals (i Eidsberg, ØF) , uten at jeg vet hvilke slektsbånd han ev. måtte ha til andre Hals i denne debatten. Noen som vet ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Marie Stephensen

Hei !I følge O.Delphin Amundsen er Helle Margrethe Bastiansdtr Hals og Ulrik Fredrik Bastiansen Hals, søsken.Bastian Nilsen Hals f. 1721 Gran er sønn av Niels Knudsen Hals og Margrethe Christensdtr HelmenBastian Nilsen Hals gifter seg med Maren Ulriksdtr Jonstrup, 8 barn, hvorav de to førstnevnte Ulrik Fredrik og Helle Margrethe.Marie Stephensen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Mange takk, Marie !Jeg har notert at Margrethe Christiansdatter Helm (Helmen) levde 1676-1731. Da blir hun hele 45 år ved Bastians fødsel i 1721. Er det noe galt her ?Maren Ulriksdatter Jonstrup er vel datter av Ulrik Fredrik Hansen Jonstrup og Katharina Kjeldsdatter Stub ?Håper noen vet hvorvidt Bastians far, (offiser ?) Niels Knudssøn Hals på Gran, var sønn av kaptein og gardbruker Knut Jenssøn Hals (ca.1660-1725) på Oldervolden, senere Storeng i Kvikne og Aaset, Åmot. Har noen tilgang til skiftet etter ham (Aaset, Åmot den 27 Mars 1726) ?''En tradisjon i familien beretter at Knut Hals kom til Åmot ved slutten av Gyldenløvekrigen som leder av en liten feltvakt med kvarter ved Bremerengen på vestsiden av Glomma mellom Rena og Åsta''.

Link to comment
Share on other sites

Guest Marie Stephensen

Hei !Margrethe Christensdatter Helmen, står født ca 1676 begravet 8 februar 1731 '55 år gammel' i Gran.Ut fra hva jeg kan lese i O. Delphin Amundsen er vel Niels Knudsen Hals gårdbruker, siden gården hadde øket i verdi på de 25 år, han drev på gården.Jeg tror om noen klarte å få tak i den boka O. Delphin Amundsen henviser til flere ganger ' Officerslekten Helm' der trykkes i nær fremtid, som han skriver. Vil jeg tro noen svar ville ligge der, for han må jo ha holdt på med matrialet, siden det skulle i trykken. Skulle han ikke ha rukket å få det i trykken, så må matrialet være ett sted, men hvor?? Boken som jeg har, er i utgangspunktet basert på Bay slekten, og de som brukte Bay navnet. Derfor hadde det vært ekstra morsomt å få tak i 'Officerslekten Helm' om den eksisterer.Marie Stephensen.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
Guest Stein Ole Kjær

Det er nå gått endel måneder siden siste innlegg ble skrevet i denne tråden. Roger Fossum og undertegnede har fastslått at Finne Grønn nok har trukket litt lettvindte slutninger når han koblet barna i skiftet fra København til Jens Andersen Hals i Ystad. Men vi har foreløpig ikke fått svar på hvem som egentlig var foreldre og hvordan koblingen evt. er til Hals/Kjærulf-slekten på Jylland. Jeg (og sikket flere) venter i spenning på den varslede artikkel som R. d. Robelin skulle komme med. Hadde håpet at denne skulle dukke opp og kaste nytt lys over dette. Noen som vet når denne er ventet?Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Mon tro om foreldrene kan være Jens Nilssen Hals og Dorte Hansd. i Kvikne / Innset? Kfr. f.eks. (348), (350), (354) og ikke minst (358). Når absolutte bevis fortsatt mangler, er nærmere 100% sannsynlighet slett ikke å forakte.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Jeg avviser ingenting Odd Roar. Men du må være enig i at det hadde vært greit å få dokumentert dette på et vis. Spesielt ettersom det har vært skrevet mye om denne familien i forskjellige tidsskrifter og bøker. En annen ting er jo at det finnes Hals-navn som ikke har noe med Hals/Kjærulf-slekta å gjøre i det hele tatt. Men jeg ser frem til RdR's bebudede utgivelse - når det enn måtte bli.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Er selvsagt enig i at en sikker dokumentasjon absolutt er ønskelig. Men mengden av indisier er jo uansett ganske stor her. Jeg velger da vanligvis å anta at disse peker ut riktig opphav.Hvis jeg ikke husker feil, nevner slektsboken om Hals også Nordmøres Hals-familie. Dette er også en litt fremtredende slekt, vel med en lignende sosial posisjon som den her omtalte (men med mer norsk opphav), og i likhet med den med mye etterslekt. (For øvrig tror jeg det er samme bok som vel i en fotnote nevner Jens Anderssen Aalborg som verge for Kristen Anderssen Aalborgs barn i en eiendomshandel med familien Hals i Kvikne etter Kristens død på tidlig 1700-tall. Dette er meget nyttig som delvis dokumentasjon for at Jens Aalborg på Val i Sørum er bror av Kristen Aalborg på Vollan i Kvikne. Jens i Sørum befinner seg jo også ganske nær sorenskriveren, der slike dokumenter håndtereres.)Vil ta med litt mer om nettverket rundt Hals i Kvikne. Her henter jeg data bl.a. fra Fløistads bok om Skogstad og Stae og selvfølgelig nye Kvikneboka:Ole Bårdsen og Abelone Larsd. på Østvangen i Vingelen har datteren Ingeborg på Skogstad i Kvikne (g.m. Tore Jonsen fra Hodalen i Vingelen). Av hennes barn:Abelone er g.m. Nils Knutsen Hals Veen.Esten er g.m. Kirsten Pedersd. Stae. De flytter til Kanestrøm i Tingvoll.Disses niese, Ingeborg, er g.m. Lars Pedersen Stae (bror av Kirsten).På Stae er deres opphav: Peder Larssen g. m. Mette Kristensd. Aalborg.Peders nevø, Hans Brynildsen Storeng, er g.m. Elen Dortea Halsteinsd. Hals Ulset. Hennes mor er Karen Evensd. Meldal, tremenning av Aalborg-søstrenes mor. Mer om Karens opphav på morssiden finnes her: LenkePå Storeng er Hans Hanssen Hals g.m. Anne Kristensd. Aalborg (søster av Mette).Navnet Abelone er sjeldent her, men finnes litt brukt i presteslekten. Siden opphavet til Hals-familien i Kvikne må antas å være Dorte Hansd. (g.m. Jens Nilssen Hals), datter av hr. Hans Lauritzen, kan det ut fra dette tenkes at Abelone Larsd. på Østvangen kan tilhøre presteslekten. En kan da gjette på Dortes bror, klokker Lars Hanssen i Alvdal (og Tylldalen), f. 1635, som en mulig far, men siden Abelone Larsd. har en datter f. 1674 (kfr. (28) i DA 45499), så blir det noe knapt med tid. Utenkelig er det likevel ikke.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Jeg har boka om slekten Hals og skal ta meg tid til å gå denne nærmere etter i sømmene.Hvordan vil en aneoversikt basert på at Jens Nilssen Hals og Dorte Hansd. i Kvikne / Innset evt. bli seende ut?Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(434:) Bytter du ikke om navnene på Mette og Anne Christensdatter Aalborg, her ? Jeg mente Anne f.1701 var g.m. Peder Stae og Mette f.1698 m. Hans Hals ?Hvem var foreldrene til Ingeborg, g.m. Lars Pedersen Stae (f. ca.1725 ?)Hvordan er Tore Jonsen fra Hodalen i Vingelen (g.m. Ingeborg, bosatt på Skogstad) ev. beslektet med Esten Toresen, f. 1665 i Vingelen, g.m. Helga og far til Tore Estensen Holte (Innset) (1706-1777) ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Er Nils Knutsen Hals Veen (g. Abelone Toresdatter) sønn av Knut Nilsen Hals på Ween, f. ca. 1677, mulig sønn av Niels Jenssøn Hals (ca.1653-etter 1715) på Totlund ? (Er sistnevntes erhverv fastlagt ?)

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til (438): Ja, du har rett ang. Anne og Mette. Typisk korrekturfeil, innleggene skrives av og til i litt tempo. For øvrig tyder navnene på at Kristen og Jens Aalborg har foreldrene Anders og Anne, siden Mette er kalt etter mormoren på Vollan (Mette J. Bruun). Også Jens i Sørum har en datter Anne, det må være hun som er første kone til Simen Olsen (Lossius + Moe) på Waaler i Aurskog. Dette peker jo tydelig ut at deres mor heter Anne, forutsatt at de er helbrødre.Svarer på resten senere.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til (439):Jeg ser av (321) at oldefaren til Nils Jenssen Hals sine barn på Totlund antagelig heter Knut, og han kan derfor da godt ha en sønn Knut Nilssen, som er far til Nils Knutsen Veen. Det er hva jeg antar når jeg skriver 'Nils Knutsen Hals Veen' i (434). Så får vi håpe det er riktig. Navnet Knut finnes jo for øvrig også hos Nils Hals sin bror i Åmot, så det kan også være oppkalt fra Hals-siden.Ang. (438) andre del, så overlater jeg til en eller annen leser av Tolgaboka å svare på dette. For øvrig angår det vel ikke direkte det her omtalte slektsmiljøet, som er mer enn omfattende nok likevel. Grunnen til den litt sure tonen her, er at jeg hittil ingen nye opplysninger har oppnådd innen dette temaet ang. eget opphav i dette miljøet (utenom de jeg bringer selv), og da synes jeg også det er greiest at andre tar seg av slikt som dette.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arild Alander

Har ikke vært av de aller ivrigste slektsgranskerne de siste åra, men har i det siste leita litt i diskusjonsforumet på DA. Fant da dette, som er litt interessant, da kona mi er blant de mange som stammer ned fra Hals-folk (flere linjer). Men det blir jo veldig mye oppatt og oppatt da - og fryktelig mye å lese gjennom, men likevel ikke få så veldig mye informasjon.For egen del har jeg ei linje til en Ole Olsen Romsdal nevnt i 2-3 innlegg. Han var gift med Marit Tors/Tolsdatter, hvis familie er berørt i noen innlegg. Kan jo da nevne at disse fløtta til Folldal. Må også nevne at Marits søster Anne g.m. Halvor Olsen Løkken også kom til Folldal. Gardsnavnet Løkken har nok ikke med Løkken (Løkkja) på Kvikneskogen, men Halvor hadde gruveplassen Løkken i Folldal. Mvh Arild

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Ang. (442): Det er nettopp dette jeg er så lei av her. Det må jo etter hvert kunne gå an å akseptere svært sannsynlige sammenhenger, og så holde seg til dem, inntil noe helt annet evt. blir oppdaget (antagelig ikke her). Synes også det blir helt galt med denne voldsomme fokuseringen på Hals, mens den til dels ganske interessante presteslekten i området, som Hals nok også har som sitt opphav, nærmest helt forsvinner. (Det er via den jeg er i slekt med Hals, men også via inngifter, som f. eks. Aalborg). Dessuten mener jeg nettverket rundt Hals i Kvikne også er av interesse, bl.a. siden disse slektene ikke er særlig kartlagt i eldre tid, og siden en ved bruk av litt logikk her, med sannsynlighet kan nøste opp noe mer enn hittil. Men da taler en mest for døve ører, som er grunnen til min reaksjon på slutten av (441).F.eks. synes jeg forbindelsene mellom Hals og Aalborg bør være av naturlig interesse på temaet, bl.a. fordi en videre klarlegging av Aalborg-miljøet også evt. kan fortelle mer om Hals-familien (hvorav noen få faktisk kaller seg Aalborg). Disse to slektene har vel sine navn fra hver sin ende av Langerak i Limfjorden, og temmelig mange har nok begge som et eller flere av sine mange opphav. Kan også nevne at 'svigermoren' til stamfaren Jens Nilssen Hals i Kvikne faktisk med all sannsynlighet er Magnhild Mikkelsd. Aalborg fra Vang.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Har sittet og lest litt av den litteraturen jeg har om slekten Hals. Hva vet vi egentlig om denne hytteskriveren? Grunnen til at jeg spør er den at det eksisterer en Jens Knudsen Hals som var sønn av Maren Jensdatter Hals gm. Knud Andersen Hammer. Iflg. nedtegnelser gjort av Knud Andersen Hammers dattersønn så var denne onkelen Præst i Hedanger.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Nevnte ektepar ble g. 12 Sep 1630 i Aalborg, og fikk 12 barn, hvorav mange (?) er født på Storhamar (HE). Knud Andersen ('Hammer' er såvidt jeg vet ikke kildebelagt, og foreldrene hans er vel usikre ?) var skriver og fogd på Hedemarken. En tid (før 1655) bosatt på Nøtle (?), Stange, HE.Hvor i rekken av parets (12) barn hører Jens hjemme ? (Jeg kjenner Christopher, Ole, Anders, Hannibal og Abigael).Maren (1610-1672) var d. av Jens Anderssen Hals fra Kornumgaard, Hals, Kjær, Jylland, død i Norge (ca.1727-28?) som Direktør i Det Spanske Selskab, og skal være yngre halvsøster av Anders Jenssøn Aalborg (1591-1654), magister, rektor i Køge 1624. 1626: Helsingør. Sogneprest i St. Peters kirke, Slagelse 1627-. Prost.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Stein: Hvor ligger koplingen (logikken) her, dvs. hvorfor spør du ' - Hva vet vi egentlig om denne hytteskriveren ?' (Jens Nielsen Hals, min anm.) i forbindelse med 'at det eksisterer en Jens Knudsen Hals som var sønn av Maren Jensdatter Hals gm. Knud Andersen Hammer' ?(Forøvrig, dersom det stemmer at hytteskriveren var sønn av Anne Andersdatter Hals, så blir Maren hans kusine).

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Per det er mulig det er influensafeberen som slår ut, men jeg famler fortsatt etter noe håndfast i forhold til faren til 1713-barna i skiftet fra København. Vi har fastslått at Jens Andersen Hals fra Ystad ikke kan være faren. Men en evt. far bør allikevel være født rundt 1630 og het Jens med tilknytning til Hals-familien. Se denne linken. Sider fra boka om Familien Hals. http://www.kjaer-web.no/Hals.pdfStein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Viser igjen til (432) og videre derfra.Hva er det egentlig som er så skremmende ved å nedstamme fra Kvikne, til og med prestene der?Selv Bjørnson har jo en far som en periode er prest i Kvikne. Nasjonalhelten klarer seg jo bra til tross for dette triste faktum.

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Slik jeg ser det er det tre kandidater.1. Jens Nilsen Hals evt. sønn av Nils Jensen Hals som befant seg i Norge iflg. dommen fra Horn herred.2. Jens Nilsen Hals evt. sønn av Nils Skjelvig g.m. Anne Andersdatter Hals.3. Jens Jensen Hals sønn av Jens Andersen Hals/Aalborg, og bror av Maren iflg. Pdf-fil i innlegg 447.Det er også meget trolig at den av disse det er snakk om er identisk med hytteskriveren trolig g.m. Dorthe Hansdatter.Mvh Roger Fossum

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Odd Roar - dette har ikke noe med skremmende å gjøre. Det er jo stor sannsynlighet for at det du skriver stemmer. Men det jeg egentlig spurte om er hvilke forbindelse ned til Jylland.Stein

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.