Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Roger Fossum

Skal selvfølgelig være:Uten at jeg foreløpig vet noe om dette, så kan jo Margrete Juel som nevnes 1582 være en søster av Jens Andersen Juel og Maren Juel kanskje en tremenning av Jens Andersen Hals. Skal bli spennende å nøste dette opp.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Spennende dette, Roger. Og her er Bollerup, om dere ikke alt har funnet det:LenkeVet ikke helt hva det kan brukes til, men det finnes da en Hardenberg blant alle navnene. Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Foreldre til avdøde ble vanligvis ikke nevnt i skiftet uten at de var arvinger, men det hendte, så vi får jo håpe at dette var tilfelle i skiftet etter Lars Jensen Hals i 1713.Det er ellers mitt inntrykk at også halvsøsken av barnløse mottok arv, hvis det ikke var opprettet testamente, og da var dette oftest til fordel for gjenlevende ektefelle.Det var også vanlig å opplyse om hvor arvingene befant seg. For gifte kvinner og enker pleide man å oppgi ektemannens navn.Ellers ble barn oppført etter alder innen hvert kjønn, guttene først. I virkeligheten kunne derfor alle jentene være eldre enn den eldste gutten, men dette er selvsagt ikke tilfelle her.Per(58): Jeg tror ikke at Anne Andersdt Hals kan være født så tidlig som 1568 hvis hun ble mor til Jens Nilsen ca 1620. Det er mulig at Jens ble født noen år tidligere ettersom Annes første mann døde ca 1614, og hennes andre mann overtok stillingen etter denne, men Anne blir likevel i eldste laget med dette fødselsåret. Dette var bare en detalj.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(Torgeir, 77:) Den nevnte er Anne/Anna Corfitzdatter Hardenberg (død 1589), g. 1572 m. Olof Mouritsen Krognos (død 1573).Om Anna (datter av hoffsjefen ved Malmøhus slott) fortelles at hun fra ca. 1558 hadde et kjærlighetsforhold til Frederik II, som oppholdt seg på Malmøhus for å lære å 'holde hoff'. Hun motsatte seg å bli dronning (ev. motsatte kongens foreldre seg dette), og Fredrik giftet seg i 1572 med prinsesse Sophie von Mecklenburg. Det har vært spekulert i om faktor ved Kongsberg sølvverk (1627), Johann Garmann (1575-1651) kan ha vært en sønn av Anna og Frederik II. Hun skal ha tatt seg av flere av sine søskens barn. (Fredrik og Sophie fikk en sønn Johann i 1583, som døde 1602).Iflg. Store Norske Leksikon skal JG ha kommet til Norge med leidebrev av 10 Jan 1628 fra sin halvbror Christian IV. 14 Mai 1631 er han fremdeles rådmann i Haderslev. Han kom via Malmö til Bragernes.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Hei Per. Takk for utfyllende info. Virkeligheten overgår jo som regel fantasien. Men nå lukker jeg for kvelden ;-))) Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Bare som info. Jeg har vært bortreist og har ikke kunnet følge med i debatten. Det har iallefall blitt en livlig debatt om en interessant slekt. Jeg skal sette meg ned å finlese innleggene.Når det gjelder innlegg 63 så var det med Jens Nilsen Schelvik, fra min side, ment som en mulig forklaring på at ett av barna oppholdt seg i Ystad. Forbindelsen er en ren hypotese.Tatt ut av minnet kan jeg nevne at bumerket/seglet til Hans Jensen Hals er gjengitt i bygdesoga for Kvikne (den gamle boka for bygdesoga). Finnes det segl eller våpenmerke for Jens Andersen Hals? Symbolet til Hans Jensen ser ut som en form for plante? På samme sted er også seglet til Knut Nilsen Veen vist og det kan se ut som det står en H under initialene hans (kanskje for Hals?). Det er også endel andre gamle bumerker fra andre kviknegårder tegnet inn der.I første innlegget mitt etterlyste jeg bevis på at Jens Andersen Hals er far til Hans Jensen Hals. Formålet med dette var å se om noen kunne dokumentere forbindelsen til Jens Andersen Hals. Siden dette er en slekt som har vært studert i svært mange år og har vært omhandlet både i form av bok og som artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er jeg litt overrasket over at ingen sitter inne med opplysninger, som kan bekrefte eller avkrefte om Jens Andersen er far til bl.a. Hans Jensen Hals. Det er tydelig at familien til Jens Andersen Hals er mye omtalt i gamle tekster. Det er derfor desto merkeligere at det fortsatt ikke er dukket opp noe som kan vise til en direkte forbindelse mellom Jens Andersen Hals og Hans Jensen Hals med søsken. Hvis det har vært ført processer i forbindelse med arv og foretninger burde vel noen av Jens-barna vi kjenner fra Norge dukke opp. Hvis Finne Grønn ikke hadde skrevet at Jens Andersen Hals var far til Hans Jensen Hals og søsken, tror jeg nesten jeg ville tatt det for gitt at hytteskriver Jens Nilsen Hals var faren. Det er nettopp dette at Finne Grønn (uten forbehold?) skriver at Jens Andersen Hals er faren, som er en av grunnene til at jeg fortsatt holder muligheten åpen at det kan være det riktige. Personlig er jeg av samme mening som Odd Roar og mener Jens Nilsen Hals er den mest aktuelle kandidaten iallefall inntill ny informasjon foreligger. mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Tenkte jeg kunne legge ved enda noe av notatene fra det tidligere besøket på Hamar statsarkiv nevnt i innlegg 19. Jeg håper at jeg skal få anledning til å besøke statsarkivet i februar-mars. Da vil jeg sjekke opp skiftene igjen.A) Fra et skifte på Storeng etter Hans Hansen Hals 1752 er det nevnt at farfar til barna er Hans Jensen Hals og at hans bror er Knut Jensen Hals.B)I skiftet etter Ingeborg Kristensdatter 1723 er formyndere for barna Hans Hansen Storeng, Halstein Nilsen Hals, Nils Hansen Storeng (dette må være den senere Nils Hansen Brevadslien?). Ingeborg Kristensdatter er hun som var gift med Jens Hansen Hals (bror til Hans Hansen Storeng, og da også etter all sannsynlighet bror også til Nils Hansen Storeng. Jeg vil anta at disse igjen er barn av Hans Jensen Hals.C)Det er skifte etter Hans Rasmussen Lillefoss 1759. Enke er Gjertrud Hansdatter. barnas navn er Rasmus 5år,Kjersti 13år og Marit. Formyndere for barna er deres fars søskendebarn Hans Hansen Storeng og deres farsøskendebarns mann Simen Nilsen Veen.D)Jeg tar med i samme slengen skifte etter Ingebrigt Simensen Brattbost (dette punktet D blir en liten avsporing). Enke Marit Tols/Torsdatter. Enkens verge Ole Toresen Skogstad. Deres barn var Anne, Margrete og Ingeborg. Formyndere ble farbror Iver Simensen Brattbostad og morbror Nils Tolsen (husmann under Moen?) Det som er interressant i det siste skiftet, er for meg Tol navnet. Er det noen som vet noe om denne mannen. Jeg tror det er bl.a. en sønn av Tol ved navn Anders Tolsen som gifter seg med en av Tax døtrene.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Jeg tror det ble feil med formynderne. I skiftet etter Ingeborg Kristensdatter Storeng 1723 (innlegg 82) skal formyndere for barna være Knut Nilsen Veen,Hans Hansen Storeng,Hans Nilsen Totlund, Jens Nilsen Stae.Barna var Kristen Jensen , Jens Jensen , Karen Jensdatter , Anne Jensdatter og Dorthe Jensdatter. Jeg håper dette ble riktig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Det er hyggelig å se trådstarter tilbake på plass, så får vi håpe diskusjonen kan bringes enda litt lenger.Jeg har bladd litt i 'Folk og buplasser i Nord-Østerdalen', en bok som er vanskelig å være foruten når en skriver slektsstoff om denne tiden i dette området, og som jeg lykkeligvis fikk fatt i for en del år siden.NKB opplyser på s. 463 ang. Storeng: ”I 1688 overtok Nils Jensen bygsla. Dette skal være den Nils Jensen Hals som senere ble gift på Totlund.”FB forteller derimot at Nils Jenssen Storeng i 1678 er rettsfullmektig, og altså da myndig. Nils Jonsen bruker Storeng fra 1685, Nils Hanssen Storeng er bruker i 1690 og lagrettemann i 1694, mens Nils Jenssen driver gården i 1691-93. Jeg antar at disse tre er samme mannen og identisk med fullmektigen i 1678, og at det dreier seg om Nils Jenssen Hals, som vel da senest er født på midten av 1650-tallet. (De er vel neppe identiske med sogneprest Nils Jenssen Friis.)I 1699 finner vi også Hans Jenssen som bruker på Storeng og på 1690-tallet nevnes dertil Knut Jenssen Storeng, f. 1677. Han er dreng på Totlund, der Nils Jenssen altså senere gifter seg inn. Dette kan vel tyde på at han er en langt yngre bror av Nils og Hans, og at faren muligens er gift flere ganger. Denne Knut nevnes som ungt mannskap, og han resterer militærtjeneste. Han er vel da neppe identisk med den samtidige sersjant Knut Jenssen Hals, som i 1696 kjøper nettopp Storeng, og i 1699 som fenrik bygsler gården til Hans Jenssen Hals.Betyr dette at det finnes to Knut Jenssen Hals i denne familien? Og hva får det i så fall å si for tolkningen av diverse dokumenter? Hvis Knut Jenssen i Kvikne er bror av Nils og Hans Hals der, så er vel disse neppe brødre av Knut J. Hals i Åmot. Skulle så være tilfelle, tyder jo alt på at de er sønner av Jens Nilssen Hals.Men det finnes mer interessant i FB:I 1673 møter Jens Nilssen i retten på vegne av drengen Mads Arnesen på Ulset.I 1661-65 bruker Jens Nilssen gården Storli og i 1668 Stor-Børli. Disse ligger nokså nær hverandre og nær Storeng. Han nevnes både på Storli og Børli sist i 1671.På Børli etterfølges Jens Nilssen av Kristen Nilssen, som rundt 1675 avløses av Hans Olsen. På samme tid overlater Hans Olsen Storeng, f. 1637 (i følge NKB s. 462 heter han Arnesen eller Amundsen og er muligens født i 1632 ), sin gård til Kristen Nilssen. (Antagelig samme Kristen Nilssen er også bruker av nærliggende Seter i 1673-84.) Det ser derfor ut til at disse to bytter gårder, og de er derfor gjerne i nær familie, f. eks. svogre. Hans Olsen driver Børli til 1684, da han etterfølges av Amund Olsen (sistnevnte bruker vel også Stae og Amundstuen, og er dermed antagelig svigerfar til Hans og Jens Nilssen Hals). Kristen Nilssen bruker Storeng også til 1684. Det er kanskje denne Kristen som er svigerfar til Jens Hanssen Hals? Han er vel helst en annen enn verksdirektør Kristen Nilssen Brun, da denne bruker Stor-Innset på 1680/90-tallet.Det er vel nærliggende å anta at Jens Nilssen Storli og Børli er identisk med Jens Nilssen Hals, som passer bra med at han sist nevnes der i 1671, og i så fall er vel sannsynligheten rimelig stor for at han er far til Nils og Hans J. Hals og muligens også den mye yngre Knut Jenssen, alle nevnt på Storeng like ved? NKB nevner på s. 493 en Jonas Nilssen som bruker av Storli i 1635. Teoretisk kan dette være den samme som den senere Jens Nilssen, hvis denne kommer til Kvikne på den tid verket etableres. Like sannsynlig er det vel at mannen der i 1635 kan være kullbrenneren Jonas Nilssen Rävfel fra Falun, men i følge Støren nevnes ikke han i Kvikne i perioden 1635-57 (han bor vel da i Meldal). På 1650-tallet er som tidligere nevnt Jens Nilssen Hals å finne på Bjørgan.NKB nevner på s. 471 Marit Jensd., som er gift med Lars Brynildsen Storeng. Hun er vel helst født ikke stort før 1690, og er da neppe søster til Nils og Hans Jenssen Hals, men utenkelig er det vel ikke at Knut Jenssen Storeng, f. 1677, kan være en bror. (Kanskje det finnes en Jens Jenssen Hals her også, som kan være faren?) Det skal visst ikke være lett dette her…Er det noen som vil si noe?

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Synes argumentasjonen og resonementet virker logisk. Hvis det viser seg at skiftet fra København ikke gir noe spesifike holdepunkter, og vi ikke finner noe i Ystad-dokumenter som gir oss noe, så er dette en like logisk tilnærming som den Finne-Grøn hadde.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Men såvidt jeg vet er det ikke kjent hvilken 'logisk tilnærming Finne-Grøn hadde'. Jeg har ikke sett noe sted hva han bygger på når han utnevner ridefogd på Bollerup, Jens Anders Hals til søskenflokkens far.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Til Odd Roar. Ja her var det mye interessant og også noen nye navn. Bare for å begynne ett sted, kan det være at denne Knut Jensen Storeng er den samme personen som Knut Nilsen Veen som jo også skal være f 1677. Jeg har ikke noen bøker tilgengelig, men mener å huske at det står litt om Knut Nilsen under Veen i bygdeboka for Kvikne bl.a at han var født 1677 og var antatt å være en sønn av Nils Jensen Hals. Dette vil jo passe godt med det du skriver om Nils Jensen som bruker på Storeng. Jeg er fortsatt av den mening at Knut Jensen Hals i Åmot må være en bror av Hans Jensen og Nils Jensen Hals i Kvikne. Det er mulig det står mere direkte nevnt i skiftet etter Hans Hansen Hals (se innlegg 82).En ting jeg hadde håpet var at hytteskriveren Jens Nilsen Hals skulle dukke opp i mantallet 1664-66 med alder.No får jeg sette meg ned å se litt nærmere på hva du har kommet med av opplysninger.Ellers er jeg også interessert i slekta til Kristen Andersen Ålborg ettersom jeg stammer ifra han via slekta til Christopher Nilsen Veen som var gm enke Karen Hansdatter Brevadslien. Begge disse stammer ifra Hans Jensen Hals, men jeg tror bare Christopher stammer fra Ålborgslekta. Jeg tror at det vil vise seg at antall etterkommere til Halsene på Kvikne vil bli meget stort utifra det jeg foreløbig ser konturene av.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Per, dette har du helt rett i. Jeg har selv lett etter svaret på dette. Vi har vel igrunnen kun artikkelen i NST III, 1932 - tror jeg det var, s. 199 - 206 å støtte oss på. Nå husker jeg ikke i farten hva som står i Kjærulfske studier om dette. Vi hadde håpet at det skulle foreligge et skifte etter Jens Andersen Hals, men sålangt har ikke dette blitt funnet - ihvertfall ikke av oss. Som tidligere nevnt har jeg kunn funnet en datter av Jens Andersen Hals i Ystad som kan dokumenteres. Men det finnes også en Hannibal Hals som nevnes i et skifte i sammenhang med denne kretsen i Ystad. Har heller ikke funnet noe mer om han.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Maren Jensdatter Hals (1610-1672) døper et barn Hannibal Knudsen Hammer (1646-1669) i Storhamar på Hedmarken. Han ble sogneprest på Nes, HE. Maren er d. av den Jens Andersen Hals som jeg nevner som Direktør i det Spanske Selskap i siste avsnitt i innlegg nr. 58.Sistnevnte var s. av Anders Jenssen Kjærulff (fogd i Hals herred, Nord-Jylland) og bror av Anne Andersdatter Hals, g1. Jens Andersen Juel og g2. Niels Jensen Schelvig.Maren Jensdatter Hals var yngre halvsøster av Anders Jenssøn Aalborg (1591-1624), sognepr. i Slagelse.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Denne Hannibal Hals nevnes i et skifte fra Ystad 20.4.1706 i forbindelse med at Kyrckoherda Jacob Simonsson er død. I samme skiftet nevnes Arent Brandenberg som blir gift med Jens Andersen Hals datter Øllegard. I samme skiftet nevnes også 'Skuldbrev av Hans Isaksson, borger og handelsman i Ystad, til Metta, änka efter Jöns Hals'. -'Uti Aprilis 1709 lånte H. Rådman Rango conceptet till skiftebrevet efter dess saliga hustru Metta Jens Hals'. Er vel kanskje tvilsomt om det er samme Hannibal som var prest på Nes.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Jeg har noen hypoteser jeg mener det kan være greit å ta med. Jeg har ved flere anledninger nevnt Tohl Andersen. Denne Tohl tror jeg må være den samme er nevnt blant kommunikanter og den samme som Thol Gridsebekken f.ca.1662. På grunn av det spesielle navnet har jeg utifra bruk av faddere og også litt fra andre kilder satt opp følgende mulige barn av han i ukjent rekkefølge: Dordi Tholsdatter gm Svend Person Sverja, Kirsti Tohlsdatter gm Jonas Jakobsen Bjørgen, Nils Tohlsen husmann under Moen gm Margrethe Simensdatter Brattbost, Anders Tohlsen gm Ovidia Tax, Anne Tohlsdatter gm Halvor Olsen bergverksarbeider, Maret Tohldatter gm Ingebrigt Simensen Brattbost, Guri Tohlsdatter gm John Toresen Skogstad. Jeg tror videre det er sannsynlig at foreldrene til disse barna er Tohl Andersen og en rent hypotetisk Anne Nilsdatter Hals (pga navneoppkallinger og skifter nevnt i innlegg 19) som da vil bli en datter av Nils Jensen Hals og muligens en Guri Halstensdatter. Det er i denne sammenhengen viktig å merke seg navnet Guri. Knut Nilsen (Hals?) på Veen har etter min mening dattera Guri Knudsdatter gm Ole Toresen Skogstad, Anne Nilsdatter Hals (hypotetisk ) gm Thol Andersen har en datter Guri gm John Toresen Skogstad på Estenvolden, Halsten Nilsen Hals har en datter Guri, Hans Nilsen Hals gm Anne Amundsdatter har en datter Guri, Marit Nilsdatter Hals gift med Ole Evensen Hals har en datter Guri, Dorthea Nilsdatter Hals gm Peder Iversen Grøtli har en datter Guri. Jeg har antatt at Nils Jensen Hals på Totlund kan ha hatt følgende barn: Hans Nilsen,Halstein Nilsen, Jens Nilsen, Marit Nilsdatter, Dorthea Nilsdatter Grøtli, Knut Nilsen Veen, Anne Nilsdatter Bjørgen, og muligens også en Marthe Nilsdatter Hals som blir gravlagt utpå 1700 tallet( skal se om jeg kan finne henne igjen i notatene mine) Hvis det er en feil i skiftet etter Jonas Jakobsen Bjørgen, slik at en ved å anta at Ole Toresen Skogstad ikke er barnas søskendebarnsmann, men istedet barnas mors søskendebarnsmann faller flere brikker på plass. Det er viktig å ta dette for hva det er, nemlig en hypotese. Kanskje er det noe å bygge videre på og kanskje kan noen av disse allerede 'lukes' utmvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til (87) ang. Aalborg: Jeg har skrevet en god del om dette miljøet i tema 23713, særlig innlegg (7) og (18). I (19) der oppgir jeg av gammel vane Jens Anderssen Hals som opphav til Kviknefamilien. Senere studier i materien viser i herværende tema at sannsynligheten er større for at det er Jens Nilssen Hals. Jeg foreslår at du leser 23713 før jeg evt. sier noe mer om Aalborg, og det kan jo evt. gjøres på det temaet like gjerne som her. For øvrig virker det jo som om vi har en del felles aner i dette strøket.Hvis du i dine papirer finner nevnt familieforbindelser til noen av Estensen-folket jeg omtaler nedenfor, så er det av interesse. Det samme gjelder Botnan og Bagge. Det gjenstår fortsatt mange uklarheter her.Videre ang. (87): Det virker ganske sannsynlig at Knut Jenssen Storeng er den samme som Knut Nilssen, siden det jo er Nils Jenssen som bruker Storeng på denne tiden. Han kalles jo både Nils Jonsen og Nils Hanssen, så da er vel Knut ”Jenssen” gjerne en feilskrift enten i datidens dokumenter eller i FB, som nok i likhet med alle andre slike bøker må antas å inneholde noen slike innimellom. (Men jeg tror ikke det er særlig mange.) For øvrig virker det som om en del skifter oppgir farsnavn feil, en tendens er at mann og kone oppføres med samme farsnavn, selv om andre dokumenter viser at de er forskjellige. Imidlertid: Hvem er egentlig den Maren Jensd. som er gift med Brynild Storeng (f. 1690), altså av en senere generasjon enn Nils og Hans Jenssen Hals? Kan hun ha broren Knut Jenssen, f. 1677? (Brynilds bror er gift med Anne Kristensd. Aalborg, men Maren er nok ikke en datter av Jens Aalborg i Sørum, som da faktisk kan tenkes, hun er født for tidlig til det. Det må være hans datter Anne, f. 1712, som er første kone til Simen Olsen Waaler i Aurskog, sistnevnte med besteforeldrene Simen Moe og Kristoffer Lossius i Kvikne, hhv. lensmann / skogfut og prest. For øvrig tyder dette på at Aalborg-brødrenes mor heter Anne.)Det etterfølgende har ikke direkte med Hals å gjøre, men det finnes i nærheten, og er nok senere inngiftet med Hals, og kan derfor være av interesse i en litt større sammenheng her:Ang. (91) tredje avsnitt: Når det gjelder bruken av navnene Dordi og Guri hos Hals vil jeg ta med følgende om Estensen-brødrene av verkssmedslekten, født på 1720-tallet, samt litt om Prytz i Kvikne:Knut Estensen og Ingeborg Kristoffersd. på Amundstuen + Skåret (+ Richardstuen) har barna Kristoffer, Arne, Esten, Dordi, Gullaug, Iver og Jonas.Sakarias Estensen og Malena Kristoffersd. på Baggården + Rolvmoen har Gullaug, Guri og Kristoffer.Johannes Estensen og Marit Andersd. på Jørgensplassen har Gullaug, Anders, Johanna, Karen og Johannes.Dette hever over enhver tvil at brødrenes mor heter Gullaug (antagelig Johansd., og da Prytz). Sannsynlig er det at Ingeborg og Malena er søstre, det finnes tross alt et begrenset antall Kristoffer i strøket. (Om Ildrid Kristoffersd. på Baggården også er en søster vites ikke, hun er noe eldre enn disse. Navnet Ildrid brukes for øvrig en del i verksmiljøet på Røros, men vel ikke så mye i Kvikne.) Da tyder navneskikken på at disses kvinnelige opphav kan bære navnene Dordi og Guri. Navnene Nils, Jens og Hans forekommer ikke, så det gjør det vanskelig å kople dem til Hals, men det er jo ikke utenkelig at den uidentifiserte faren Kristoffer (født senest på 1690-tallet, men tidligere hvis han også er far til Ildrid g. Bagge) kan være gift i denne familien, siden den allerede da er såpass utbredt i bygda. Navnet Arne hos Knut kan evt. være en forbokstavoppkalling av bestefaren Johan Iversen Prytz sin kone Anne Olsd. Seter fra Storengs nabogård, med mor fra Grøtli (datter av verksmannen Bjørn Jonsen, som i følge Støren i 1645 nevnes nest etter stiger Johan Prytz d.e. i rang, altså fremst blant de norske der). Iver og Jonas hos Knut, og Johanna og Johannes hos Johannes, dertil hans eget navn, samt det tilsynelatende nære forholdet til familien Prytz på Iverstuen og Nordre Negård, peker her samlet mot Prytz som opphav. (Gullaugs sannsynlige søster på Iverstuen, Karen Johansd., har døtrene Anne og Guri. Anne kalles vel etter hennes mor, så Guri finnes helst på farssiden. Navnene hos Prytz tyder for øvrig på at stiger Iver Johansen Prytz, sønn av stiger Johan d.e. og far til stiger Johan og verkstømmermann Halvor, er gift med en Halvorsd., som kan være fra Kvikne eller Røros, han oppholder seg visstnok periodevis på begge disse stedene.)Dette får vel være nok foreløpig. Jeg skriver helst om det jeg har litt kunnskap om, og lar være å gå inn på det for meg mer perifere her, som andre kjenner bedre til.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

En tilleggsopplysning ang. Knut Storeng på Veen:FB angir Knut Nilssen som bruker av Veen fra 1699, og samme året rulleføres (som soldat) legdsmann Knut Jonsen Veen, f. 1677 på 'Storsteigen' (i Alvdal) og benevnes 'dyktig'. I 1697 rulleføres Knut Jenssen Storeng, f. 1677. Det sannsynlige er da at rullen feilaktig oppgir Jens og Jon som farsnavn i stedet for Nils, dvs. at disse tre Knut'ene er samme personen, og at 'Storsteigen' er en feilskrift for eller feillesing av Storeng.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Begynner ikke det ikke å bli vel mye feilskrift og feiltolking i kildene nå for å tilpasse dette dine teorier?Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Slike feilangivelser av navn forekommer ganske ofte. De kan være galt skrevet i samtiden eller avlest unøyaktig eller feil i nåtiden pga. utydelig skrift. (Det finnes også en del til dels solide avvik selv i folketellinger ang. fødselsåret til folk, selv om dette vel ikke er svært vanlig.) Jeg viser til første avsnitt i (87), og regner med at Torkild har rett i det han sier der. Alt. kan det tenkes at Knut Nilssen Veen egentlig heter Knut Jenssen, men i følge NKB gjør han ikke det. Jeg foreslår at du skaffer til veie Krokmoens bok, og ser etter selv i den hva du finner mest sannsynlig, så kan vi evt. kverulere videre etterpå hvis det er interessant. Men jeg vil helst bruke tiden til å finne ut av slektsforholdene.For øvrig brukes ikke navnene Nils eller Jens på Steigen i Alvdal (men Jo eller Jon forekommer). Navnene ”Storstei(g)en” og Storeng er så like at det mest sannsynlige her er feiltolking. NKB forteller på s. 376 at det er Knut Nilssen Veen som er født på ”Storsteigen” i 1677, men det er altså Knut Jonsen i følge FB. Når da Knut ”Jenssen” Storeng også er født i 1677, og nevnt to år før Knut på Veen, synes jeg sammenhengen her er rimelig tydelig.Jeg foretrekker å korrigere slike sannsynlige feil fremfor å godta dem uten spørsmålsstilling, som lett leder galt avsted. Nettopp når slikt forekommer, er det ekstra viktig å se sammenhengen i ting, som kan da gi det riktige bildet.Jeg holder altså fast ved at all sannsynlighet taler for at Nils Jenssen, Nils Hanssen, og Nils Jonsen Storeng i (84) er samme mannen, og at Knut Nilssen og Knut Jonsen Veen, f. 1677 på ”Storsteigen”, begge brukere på Veen, er identiske med Knut Jenssen Storeng, f. 1677.For øvrig vet vel de fleste selv hvor lett slike feil oppstår når større datamengder behandles, og hvor lett det er å overse dem i korrekturen. Det skjedde nok før i tiden også, ikke minst pga. danske skrivere som ikke kjente norske forhold godt nok.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Vær oppmerksom på at det ikke er jeg som lager feil her, jeg prøver faktisk bare å rette opp feil og unøyaktigheter som ser ut til å forkomme i FB og NKB, men som vel også delvis finnes i eldre kilder. Hvis sammenhengen tyder på at virkeligheten er en annen enn oppgitt, så er det jo bare bra at noen er våken nok til å gripe fatt i det. Jeg synes faktisk det er ganske morsomt å kunne bidra til litt oppgradering av slike litt 'gammelmodige' slektstrær.Det gjelder også min egen Aalborg-slekt, som jeg i alle fall har kommet litt videre med, men som fortsatt må anses ukjent før Kristen Aalborg i Kvikne, selv om slektskapet til Vangspresten Mikkel Aalborg (omtalt som forfatter selv på dagens internett, ikke så verst nær fire hundre år etter sin levetid) sannsynligvis er ganske nært. Kristen Aalborgs familieforhold er galt beskrevet av Tore Aaen i den gamle Tynsetboka, og Streitlien presterer kun å skrive dette av i den nye (hvor han selv tar æren for Aaens grunnleggende solide arbeid, Aaen burde etter min mening helt selvsagt vært oppgitt som medforfatter av den nyeste Tynsetboka, det viser jo det jeg omtaler ovenfor). Dette medfører at feilen fortsatt masselagres på nettet, og den er ganske irriterende. Den har til og med vært debattert på nettet for noen år siden. Da er det mye bedre å få slikt korrigert så snart en oppdager det, så videre spredning av gamle feil kan stoppes, helst for godt. (Den riktige versjonen er at Kristen Aalborg først er gift Lossius, deretter Schjelderup, med navn 'A.K. With' etter hennes første mann på Støren! Tre barn med første, ett med andre kone, som vel har to fra før. Kristens to døtre i Kvikne er av Lossius-slekten.)For Tynset finnes for øvrig nå fadderlister fra tidlig 1700-tall av utlagt på internett, og slike kan bidra til å endre gamle sannheter og uvissheter. Jeg savner slike for Kvikne, som sikkert kunne være til en del hjelp her.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Viser til Steins innlegg (96) der alle nå kan gå inn og se første sida av skiftet fra 1713. Jeg har fire sider til fra samme skiftet med vanlig opplisting av formue og gjeld.Men denne førstesida rakk jeg å få over til Stein i går kveld, og den bekrefter vel strengt tatt hva Finne-Grønn skriver. Nemlig at i skiftet etter Lars Jensen Hals er hans sju søsken nevnt ved navn og bosted. Niels og Hans Jenssønner bor på Kvikne, Knut Jensen samt søstrene Sophia og Maren Jensdøtre bor i Åmot, søsteren Anne Jensdatter bor i Ystad og endelig Karen Jensdatter som er gift med Elias Erkisen og bosatt i København.Altså 2 x Kvikne, 3 x Åmot, 1 x Ystad og 2 x København.Finne-Grønn har som kjent feil (s.209) ndg. Sophie Jensdatter (1662-1742) som var gift Ole Gudmundsen Nabset i Åmot, IKKE Hans Jensen Bay.Så vidt jeg har klart å lese dette, nevnes det i skiftet ikke noe om Jens Andersen Hals. Men behøver det bety at han ikke kan være far til disse barna? Riktignok nevnes heller ikke Øllegard, men hun kan alså være fra et ekteskap nr. to. Og er det egentlig noe i disse åtte søsknenes bosteder som gjør det mer sannsynlig at de er etterkommere etter Jens Nilsen Hals, en mye omtalt person men en som fortsatt er litt diffus sånn rent slektsmessig.Nå som vi etter alt å dømme vet at F-G holdt seg til 'manus,' bør kanskje innsatsen rettes inn mot mulig skifte etter Jens Andersen. Kanskje hadde F-G et manus der også? Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Jeg viser til (84) og gjentar at Nils Jenssen Storeng, som tydeligvis er myndig i 1678 (men bruker først fra 1685), vel ikke helt utenkelig er sønn av Jens Nilssen Storli og Stor-Børli på nabogårdene, nevnt fra 1661 til 1671.Hva er myndighetsalderen i 1678?Men det kan jo tenkes at Jens Nilssen Storli og Børli ikke er den samme som Jens Nilssen Hals på Bjørgan, nevnt der fra 1646 (som Jens) til 1657, som ikke finnes der senere (denne gården ligger litt mer sentralt i bygda, men kun noen km unna), men i så fall er gjerne ikke Nils Jenssen Storeng en Hals? Siden dette miljøet ellers inneholder Hals, er det vel mest nærliggende å anta at de her omtalte også tilhører denne familien.Jeg finner det rimelig sannsynlig at Jens Nilssen Hals Bjørgan, sist nevnt 1657, er identisk med Jens Nilssen Storli, først nevnt i 1661. Og jeg synes også det er verd å huske at etterslekten her bruker navnet Nils, men ikke Anders.På Storli bor også inntil 1657 Valentin Jakobsen Hartung(?), oppsitter i 1664, nevnes også ved verket i 1670, alt i følge R. Støren. Valentin Jakobsen er hytteskriver ved Innset hytte, pussig nok samme stillingen som Jens Nilssen Hals har litt før. På Storli er Valentin bruker i 1664, mens Jens nevnes i 1661 og 1666. Kan det kanskje da tenkes at Jens Nilssen Storli faktisk er hytteskriver Jens Nilssen Hals? Kfr. første avsnitt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Litt korrektur -- første setning i siste avsnitt i (99) skal være: 'På Storli bor også Valentin Jakobsen Hartung(?), f. 1624, oppsitter 1664, ---'.Ang. (98): Når Lars Jenssen hals ikke nevnes med noen søster Øllegard, kan dette evt. skyldes at Jens Nilssen Hals ikke har noen datter med dette navnet.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.