Jump to content
Arkivverket

[#35577] Hans Tyrholm, Larvik ca 1750


Guest Carl Müller

Recommended Posts

Guest Carl Müller

Hans Tyrholm døde i Larvik før 1781. Han var gift med Dorthe Marie. Han finnes i skifter fra Larvik, reg. i Digitalarkivet ved etpar anledninger. De hadde iallefall 6 barn født før og etter ca 1750. Vet noen hvor Hans Tyrholm kom fra og eventuelt om han kan knyttes til øvrige Tyrholm, særlig Trøndelag, på denne tid?

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Knudsen

Som du ser av skiftet hadde Dorthe Maria bodd i Fredrikstad før hun kom til Larvik.FS, usikre opplysninger: Hans Hansen Tyrholm fca. 1699 Fredrikstad, foreldre Johannes/Hans Tyrholm ca. 1670 Halden - bgr. 3/12 1723 Fredrikstad og Magdalene Eriksen Stabel ca. 1674 Frdstad - 13/12 1746. Magdalene var datter av Erich Borgesen Stabel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Under skiftet i forrige innlegg,står det at ektefelle Dorte Marie hadde bodd i Fredrikstad.Da er denne Hans Larssen Tyholm muligens den samme som dukker opp senere i Larvik?Mvh. Gunn

Link to comment
Share on other sites

Guest Liv S. Hansen

I boken til Martin Dehli 'Fredrikstad Bys Historie II' side 374 beskrives familien Thyrholm i Fredrikstad, også med en egen anetavle sist i boka, om jeg husker riktig.I Folketellingen Fredrikstad 1769 med tilføyelser av Hetmann og Homstvedt, står også en del om disse:'Sousitets Visiteur Hans Thyrholm født ca 1708, visitør i Frstad 1768-69. Foreldre Hans Larsen Thyrholm og Magdalena Erichsdtr Stabel. Hustruen Dorthe Maria Perregaard var dtr av Stykkløytnant Peder Perregaard (1666-1715), og frue Torborg Jensdtr.'.Det står mye mer i heftet.Om mine notater stemmer skal Hans ha vært sønn til Kjøpmann Lars Nielsen Thyrholm. Dennes far Niels Lauritzen Thyrholm - toller, borgermester og lagmann, død 1636. Gift med Else Madsdatter datter av borgermester Mads Madsen. Denne Niels Lauritzen hadde en bror Mads, han mener jeg regjerte på Hafslund.Niels regnes for å være stamfaren til den delen av Thyrholmfamilien, som var svært fremtredende i næringslivet rundt Oslofjorden på den tiden. I 1620 åra kjøpte Niels opp det meste av sagbruksdriften i Frstad.Niels og Else skal ha hatt 4 sønner og 2 døtre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Liv S. Hansen

Hoppet jeg over et ledd her tro?Niels Lauritzen Thyrholm død 1636Lars Nielsen Thyrholm, kjøpmannHans Larsen Thyrholm g.m. Magdalena Eriksdatter Stabel.Hans Hansen Thyrholm gm Dorthea Maria Perregaard.Nå er det ihverfall riktig etter mine noteringer.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Dette var svært interessante opplysninger om Tyrhoms-lekt fra Liv.Ved dåp til et par av mine forfedre, Anders Sørensen Gokstad og hustrus barn, er en av fadderene ved dåp på Langestrand, Sr. Volf Christensen Tyrholm. ( en etterkommer etter Hans Tyrholm?)Mvh. Gunn

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Her er en lenke til tema om mine aner og deres barn døpt , s. innlegg 17:LenkeJeg har også aner fra Jernverket Fritzøe, som har hatt Perregård som faddere ved dåp.Mvh. Gunn.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Ves søking etter Hans Tyrholm fant jeg navnet nevnt i dette dokumentet . i tredje avsnitt under 3. generasjon Robert Rennie , finner jeg en Hans Chr. Tyrholm som selger jordegods i Trondhjem 1726:LenkeMvh. Gunn

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(Innlegg 1 og 7:) Det er foreløpig i det ovenstående ikke påvist noen bånd til Tyrholm i Trøndelag. Men det kanskje ikke utenkelig om det er slektsskap mellom omtalte Hans Ulrich Tyrhom (ca.1650?-ca.1725), generaltollforvalter i Trondheim og eier av Stavne Nedre i Strinda, g. Catharina Johansdatter, og Niels Lauritzen Tyrholm (1595-1636), toller og lagmann i Fredrikstad, fogd i Tune, g. Else Madsdatter ? Sistnevnte's navn skal stamme fra 'Tjurholmen' i Bohuslen. Han hadde barna Iver, Mads, Hans, Else, Lars og enda en datter. Hans hadde en sønn Niels f. 1654 som ble kapellan i Hobøl, senere i Jelsa (1695-1716) og Evje.

Link to comment
Share on other sites

Guest Carl Müller

Takk til alle som har bidratt så langt. Opplysningene til Liv i (8) og (9) er særlig interessante og passer med opplysninger fra Larvik skifteregister der Dorothea Maria er oppgitt som ektefelle til Hans Tyrholm, men uten familienavnet PERREGAARD. Hans Hansen Tyrholm har åpenbart begitt seg over fjorden fra Fredrikstad til Larvik. I likhet med Per i (14) finner jeg heller ikke forbindelsen til Trønder-Tyrholm, så det spm. er foreløpig ubesvart.(Liv, jeg ser du bor i Degernes. Har du mye kjennskap til Hejer, Piilhoug og Nachim? Selv har jeg mange aner fra Rakkestad og Eidsberg.)

Link to comment
Share on other sites

Guest May Karin Henriksen

Fant Else Tyrholm, 25.07.1666 i Fredrikstad, d.16.03.1703 i Nes (på Romerike), 3. hustru til presten Jens Colstrup fra Marstrand, g. 24.01 1690. K: Norsk slektshistorisk tidsskrift xxIx 1985 - s. 313.Datter av handelsmann Iver T. og Alhed Sørensdtr. Moss Mvh M-K.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Her var det mye av interesse.Ved dåp til mange av barna til mine aner fra Langestrand, Søren Pedersen f. 1732 , d. 1798 og hustru Anne Cathrine Olsdatter f. 1756, V. Halsen d. 1801 Langestrand, finner jeg mange av navnene som er nevnt i skifter fra Larvik og ellers her i debatten:1. 16 aug 1779 dpt. Anne Maria Sørensdatter. Faddere : Madame Perregaard, jomfr. Malene, Julsberg, Sr, Jens Bøckman, Sr. Balzar Hansen, Christian Tyrholm.3. sep 1781 . Elen Sørensdatter, faddere: Mester Niels Friis Pedersens hustrue, Jomfrue Christine Strand, Sr. Peder Perregaard, Sr. Johan Martin Buchard, sr. Hans Horn.4. 25 feb ,Ole Sørensen, faddere: Mester Hans Horns hustrue,Jomfru Maren Friis, Mester Hans Larsen, Hach Olsen, Berthel Ottersen.6. 2 des 1787 , Anne Severine Sørensdatter. faddere: Madame Perregaard, jomfru Anne Leene Halsdatter, Forvalter Bugholdtz, mester Niels Friis Pedersen, monsr. Simon Boss.7. 9. jun Ollea sørensdatter, Faddere: Madame hals, Davide Hansdatter, Jomfru Live Andersdatter, Sr. Jacob Winter, Jacob Andersen Lerungen, Sr. Hans Nilsen Friis.8. 24 jun 1791, Ole Petter Sørensen, Faddere: Hach Olsens hustrue, Sibille Guttormsdatter, Sibille Thorsdatter, Sr. Perregaard, Sr. Brede Muller, Sr. Volf Christian Tyrholm, mester Hans Larsen.Som dere ser har 6 av de 10 barna døpt i denne familien personer som er nevnt i denne daebatten som faddere.( Opplysninger om faddere ved alle disse barnas dåp har jeg mottatt fra Terje Pettersen.)Her er det snakk om mine 3. tippoldeforeldre og deres barn.Om noen ønsker opplysninger om etterkommere etter Søren Pedersen ( sønn av Peder Olsen og Elen Andersdatter,) eller Anne Cathrine Olsdatter ( datter av Ole Semb og Mette Harshsdatter) er det bare å si fra.Mvh. Gunn

Link to comment
Share on other sites

Guest Liv S. Hansen

Hvor disse Thyrholmene i Fredrikstad opprinnelig kom fra vet ikke jeg. Tjurholmen i Götaelven er kanskje svaret? Tyrholm er jo en kjent slekt forøvrig og er vel ganske godt dokumentert.Jeg har vært fraværende siden i går, men skriver nå ned det jeg har om Hans Larsen Thyrholm og Magdalena Eriksdatters Stabels barn. De skal ha hatt 4 sønner og 5 døtre.1) Lars Hansen Thyrholm, kjøpmann død 1763. Gift med Appelone Christine Brandt. Av barn her tar jeg med: Christine Dorothea som giftet seg med borgermester Morten Niemann i Frstad. Hans andre ekteskap. En sønn Hans Larsen Thyrholm var sorenskriver i Bamble.2) Niels Hansen Thyrholm, postmester død 1761. Gift med Inger Christiane Holm. De skal ha hatt 1 sønn og 1 datter. Datteren Karen Christine giftet seg med skoleholder Jørgen Mørch i Frstad.3) Så tollvisitøren Hans Hansen Thyrholm g.m. Dorothea Maria Perregaard.4) Giertrud Thyrholm g.m.Iver Henriksen Stabel, kjøpmann. Barn. Hans, Henrik, Richard, Helvig, Magdalena.5) Dorothea Thyrholm død 1763, g.m. kjøpmann Niels Henriksen Stabel. Han død 1759.6) Magdalena Thyrholm død 1742 g.m. Andreas Heide død 1753. Barn: Henrik og Marthe.7) Peder Perregaard Thyrholm, ved Larvik Jernverk.Om jeg går et par hakk opp på anelista, til Niels Lauritzen Thyrholm og Else Madsdatter, har jeg notert disse barna:1)Mads Nielsen Thyrholm, Lekum i Eidsberg2) Lars Nielsen Thyrholm som var far til Hans Larsen Thyrholm gift med Magdalena Eriksdatter Stabel. (over)3) Hans Nielsen Thyrholm rådmann, flyttet til Bragernes (flere Thyrholm er nevnt i skifteregisteret for Drammen)4) Iver Nielsen Thyrholm, kjøpmann i Moss.Denne familien er godt beskrevet i ”Fredrikstad bys historie II” som tidligere nevnt. Boka er lett tilgjengelig på biblioteker.Til Carl Müller: Om familier i Rakkestad og Degernes vet jeg vel det som gjelder mine egne aner her. Min mor kom fra gården Eng søndre i Degernes, min mormor fra Tjernæs i Rakkestad, hennes far fra Ryen og Agnalt i Tune, hennes mor fra Trøgstad, min morfar hadde sine røtter tilbake til 1600 tallet på Eng, min oldemor på Eng har røtter på Storefosser i Rakkestad, og også i Berg og Skjeberg.Jeg kan hjelpe med oppslag i Rakkestads biblioteks lokalsamling.Mvh Liv

Link to comment
Share on other sites

Guest Carl Müller

Gunn i innlegg (18): Interessant, her kommer navnene som perler på en snor på Tyrholmer, Bøckman, Perregaard, Leerungen osv. som vi nylig har beskjeftiget oss med som faddere også til barna til Anders Sørensen Gokstad (1748-1816) og Karen Christophersdatter. Hvordan er koblingen fra Anders&Karen til Søren Pedersen og Anna Cathrine Olsdatter? (Det er ikke utelukket at jeg har gått i en snubletråd her, så bær evt. over med meg.)

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Ikke rart at du Carl mister tråden i mine innlegg.Jeg har nok aner i jernverksmiljøet både på min morfar og min mormors sider.Morfar, Olaf Sigvard Andersen f.21 sep 1875 Langestrand, Larvik av foreldre : Anders Torval Olsen Ludal , f. 1834, Langestrand Larvik. og Anne Helvig Simonsen , f.1. mars 1849, Roppestad, Hedrum .Anders Torval Olsen Ludals foreldre var : Ole Olsen f. 1796, Langestrand, Larvik og Karen Ole Andersdatter. ( datter av Anders Thomassen Tureum og SEVERINE ANDERSDATTER GOKSTAD. )Her er den forbindelsen til ANDERS SØRENSEN GOKSTAD.Min Morfar , Olaf Sivard Andersen var g.m. Mariane Nilsen f. 18 ok. 1873, Ø. Halsen, Tjølling. Hun var datter av Jens Nilsen , f. 1803, Rømmingen, Hedrum og Louise Andersdatter f. 1848 , Hopøen , Viksfjord, Tjølling. ( Hennes foreldre var : Anders Jacobsen , f. 1817 , Eftag. S. Tjølling og ANNA ELISABETH PEDERSDATTER, f. 1. nov 1819 , Stavern, Brunlanes.)Anna Elisabeth Pedersdatter var datter av PEDER SØRENSEN f. 12 des 1794, Langesrand og Elisabeth Larsdatter, f. 1778 , Ø.Halsen, Tjølling.Peder Sørensen var igjen sønn av SØREN PEDERSEN f. 1732 , Larvik og hustru Anne Cathrine Olsdatter . f. 1756, V. Halsen , Tjølling.Her har du da slektsforbindelsen til den andre gren av jernverksarbeidere i familien.Om du ønsker flere opplysninger om disse , kan jeg sende deg kopier av slektsdata i private mail.Lykke til med din leting. Her var mange ukjente kilder og opplysninger.Mvh. Gunn

Link to comment
Share on other sites

Guest Gine Olsen

Carl, jeg ser du nevner Pilhoug i Rakkestad i innlegg 15. hvor også jeg har aner, men har vanskelig for å komme videre. Min Pilhoug-ane er Johanne Henriksdatter Pilhoug gift med Hans Rasmussen Schie 1676-1736. Har det relevans for dine kan du evt. sende meg en mail på helgeolskrøllalfapost4telepunktumdkVil jo ikke avspore tråden, så derfor mailadressen!Mvh. Gine, også 'kusine' mht. Blokkedalen i Oddernes ;-)

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(Innlegg 19): Her nevnes altså en bruksfogd (1762) på Borregård (Tune, Sarsporg), Niels Hansen Tyrholm, f. ca.1725 ?, g.m. Barbro Pedersdatter, foreldre til Maria Helvig Nielsdatter Tyrholm f. 1764, død 1806.Denne Niels er vel neppe i barneflokken til visitør i Fredrikstad, Hans Hansen Tyrholm (1699/1708-ca.1781) og Dorthe Maria Perregaard, siden han ikke er nevnt i skiftet etter Dorthe i 1781 (selv om alderen kunne passe ...). Men han kan vel være sønn av en fetter eller tremenning av HHT, og slike er det jo flusst med.Fogd og sagbrukseier i Tune, Niels Lauritsen Tyrholm (1595-1636) (bror av Mads, som skal ha 'regjert' på Hafslund ved Sarpsfossen), hadde en linje etter seg som het Hans - Niels f.1654 - Hans (1687-1709), og sistnevnte var dermed tremenning av HHT. Men han er vel død for tidlig til å være far til Niels på Borregård.Men det må vel gå an å finne en annen passende ? Noen som kan hjelpe ?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.