Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

[#36594] Erik Nilsen Grav i Aker f. ca. 1719. Opphav?

Recommended Posts

Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Erik Nilsen giftet seg i Aker 22/7 1741 med Ingeborg Hansdatter fra (Lille) Sogn (ca. 1723-1777).Erik og Ingeborg bodde først på en plass under Sogn, men 1/12 1753 fikk Erik bygsel på Grav i Østre Aker (fol. 176 i pb.) Gården var benefisert Rektoratet ved Christiania skole. Den tidligere brukeren på gården, Nils Christensen, hadde fått bygsel 22/4 1745, og opplot gården godvillig for Erik. Det er intet som tyder på at de to var beslektet. Erik og Ingeborg hadde disse barna: 1) Nils Eriksen dpt. 14/1 1742, 'Graabengrinnet' (trolig plass under Sogn). Faddere: Tron Olsen, Ole Larsen, Hans Olsen, Malene Torstensdtr. (mormor), Johanne Jørgensdtr. Nils død som barn. 2) Hans Eriksen, født 1743 Sognseie ('ved Song'), døpt 7-Jul-1743 Aker. Faddere: Hans Madsen (morfar), Rasmus Gulbrandsen, Tor Olsen, Anne Sophie Johannesdtr., Gjertrud Jansdtr. Hans gift 9/5 1778 i Aker med Marthe Larsdtr. Gran f. ca. 1753. De overtok på Grav som leilendinger. Hans død 1795 Grav, gravlagt 27-Jun-1795 Aker. Sannsynligvis ingen barn. Lett etter døpte fra vielsen t.o.m. 1782. 3) Nils Eriksen, født 1746 Sognseie, døpt 29-Sep-1746 Aker. Faddere: Hans Madsen (morfar), Gunder Amundsen, Jon Rasmussen (konf. Sognseie 1738), Maren Torstensdtr., Margrethe Hansdtr. (moster, konf. Sogn lille 1743). Nils gift 7/4 1768 med enken Kari Iversdtr. Refstad (ca. 1739-1803). De var leilendinger på Refstad. Nils død 1802 Refstad, gravlagt 27-Feb-1802 Aker. 4) Malene Eriksdtr., født 1751 Grav, døpt 31-Mar-1751 Aker. Faddere: Gunder Torstensen (Store Sogn? I så fall Ingeborgs morbror), Anders Torstensen (Stubberud?), Ole Hansen, Ragnhild Amundsdtr., Ingeborg Gundersdtr. Malene gift 27/4 1776 med Hans Pedersen Hellerud (1751-1801). De var eiere og brukere av Østre Hellerud. Malene død 1827 Hellerud østre, Aker. Skifte etter Malene 1827 30/12 fol. 20a, Hellerud østre. 5) Olia Eriksdtr., født 1761 Grav, døpt 1-Mar-1761 Aker. Faddere: Torsten (Pedersen) Stubberud og hustru (Åse Olsdtr.), Hans (Pedersen) Brevold, Ingeborg Maria (Hansdtr.) Brevold, Erik Eriksen Lyka. Olia gift 5/10 1782 med Christian Knutsen Lindeberg f. ca. 1755, foreldre Knut Olsen Lindeberg og Boel Haagensdtr. Christian og Olia bodde på Trosterud nordre i 1801 som husmannsfolk med jord.Det ser ikke ut til at Erik Nilsen var fra Aker. Jeg har ikke funnet ham konfirmert der. Noen som har noen idé om hvor han kan ha kommet fra?På FamilySearch har jeg funnet et par Erik Nilsen i passende alder:Erik Nilsen døpt 17/12 1719 i Høland, far Nils Svendsen. Erik Nilsen døpt 22/8 1717 i Norderhov av foreldre Nils Eriksen Næs og Gunhild Andersdtr.Dette blir vel litt som å lete etter den berømte nåla i høystakken. Er det noen som evt. vet hvor det ble av de to fra Høland og Norderhov?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest kjersti aamodt

Hei Sven Håper disse løse notatene kan hjelpe deg noe videre.Jeg ser på en notat om Refstad i Aker og har skrevet følgende om Kari Iversdatter fra Ås i Nittedal g.1759 m. Knut(Jonsen) Refstad i Aker. hennes far var ifølge Nittedal bygdebok s.67 Iver Mikkelsen fra Kjørven Gran på Hadeland ca 1695-1763 g.m Ingeborg Eriksdatter.Kari hadde følgende søsken Erik Iversen 1759 g.m Inger Jacobsdatter Slattum i Nittedal, Gudbjørg g.m Mikkel Knutsen Grøsåker i Nannestad og en søster Gunnhild f.1747 Sannynlig har Nils Eriksen dødd før 1759 Knut Jonsen Refstad ble holdt skifte etter i 1769. Han var gift først m. enken Marthe Jonsdatter fra Refstad som var gift, først med Amund Amundsen de far på Refsatd, som det ble holdt skifte etter 1740. Hun giftet seg igjen med Knut Jonsen Refstad. Hennes foreldre var Eli Hansdatter Refstad g.m Joen Trondsen fra F.eiring i Lørenskogskifte 1729 på RefstadKnut Jonsen restad kjøpte Alna 9.5 1757 solgte videre til stesønnen Cristen Amundssen f.ca 1734 på Refstad br.av Østre Alna g.m Kirsti PederdatterDet er holdt et slifte på Refstad i Aker 1707 Giertrud hansdatter er død g.m Cristen Nielsen død 1709 barn i 1707 er Inger Cristensdatter g.m Erik Pedersen. Ellers har jeg følgende notater som kanskje kan hjelpe til noe. jeg tenker at han du søker etter kan ha komet fra ale bygdene på Romeriket. Hans Pedersen Stubberud g 1730 m Anne Matsdatter, de var beslektet i 3 ledd dvs søskenbarn. Hans Pedersen kjøpte Breivold fra broren Tosten Pederssen Stubberud 23.09 1739 og 04.05 1754 kjøte på Øvre Furuset i Aker.Hilsen Kjesrti

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for svar. Jo, Erik Nilsen kan nok ha kommet fra en av bygdene rundt Aker, det spørs bare hvilken.Hvor kommer den Nils Eriksen inn som skulle være død før 1759? Jeg går ut fra at han er bror av Ingeborg Eriksdatter g.m. Iver Mikkelsen Kjørven (ca. 1695-1763). Det spørs vel om ikke denne slektskretsen er litt for unge til å ha noe med Erik Nilsen Grav å gjøre.Når det gjelder fadderne fra Stubberud og Bredvold tror jeg de var faddere i egenskap av naboer og ikke som slektninger. Jeg har i hvert fall ikke funnet informasjon som tyder på slektskap (på noen av sidene).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest kjersti aamodt

Hei Svein Det kan godt være at de kun er naboer, men de kan godt også være i slekt på et eller annet vis. jeg holder også på å roter med forbindelene til folkene i gamle Aker og Groruddalen. I folketellingen på nettet har jeg funnet no som kanskje kan hjelpe: Lindeberg Ødegaard er brukeren Erik og han har følgende barn da. Gunder eEriksen 12 år, Jokum Eriksen 11 år, Jens Eriksen 10 å, Lars Eriksen 8 år,NILS ERIKSEN 5 år, Engebret Eriksen 2år.På riksarkivet har de avfotografert håndskrevne kort over kifter fra Øvre og nedre Romeriket,Asker og Bærum og Aker. der kan du være heldig å få rette svar Fra diise kortene har jeg registret følende på Lindeberg i Aker 1660 Johanne Lindeberg er død g.m Hans Lindeberg og de har barna Jørgen Hansen,Erik Hansen (Neste br), Kari Hansdatter,og Rønnou som er død og etterlot seg 4.barn.Skifte 1691 på Lindeberg( Søndre) etter Anne Gundersdatter som er død var g.m Erik Hansen Lindeberg som det ble holdt skifte etter 1670. Barn Gunder Eriksn, Jokum Eriksen,Jens Eriksen,Lauritz Eriksen (g.m enken Gunnor Pederdater Furuset i Aker hun var gx1 m Enkemann Oluf madsen Furuseth som døde i 1677, til Rommen overdro sin odelsrett til sin stesønn Mads Olsen Alna i 1707), NILS ERIKSEN 8 år, jeg tror jeg har krevet dett i kiftet etter faren i 1670,Kjerstin Eriksdatter gift og Johanne 3 år.Anne Gundersdatter kom fra Ullern i Vestre Aker Hennes far var Gundre Bjørnsen Voksen som flyttet til Ullern og som døde ca 1630.Her fant jeg et notat som kan hjelpe noe Sogn i Aker Even Sørensens barn solgte Lille Sogn 29.03 1748 til Gunder Tostensen Sogn fra Østby i Enebakk, som døde i 1759 han var g.m Ingeborg Paulsdatter og de hadde barna Halvor Gundersen,Paul G, Hans G, Ingeborg G og Marie G.Noe som også kan hjelpe noe er å tenke på er at barna sannsynlig er oppkaldt etter nære slektninger, regelen som sier Nils er oppkaldet etter farfar, Hane etter morfar, Mallene kanskje etter mormor og Olea kanskje etter farmor. det han være omvendt hvis hennes familie hadde bedre rang. lykke til.Hilsen Kjesrti

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Hvis du har funnet familien på Lindeberg ødegård i en av tellingene her på nettet, er vi omtrent 80 år eller mer for sent ute i forhold til Erik Nilsen Gravs fødsel ca. 1719.Jeg er klar over skiftekortene i RA, jeg har selv gått igjennom en del av dem. Men jeg vil minne om at jeg ikke har funnet Erik Nilsen konfirmert i Aker, så jeg tviler på at han er derfra. Det hjelper så lite å finne skiftekort med potensielle fedre som heter Nils, dersom man ikke også kan finne at disse hadde etterkommere ved navn Erik.Også fadderne synes å vise det samme: Morsfamiliens faddere er til stede, mens farsfamilien synes fraværende. Jeg har meget god oversikt over Ingeborg Hansdatter Lille Sogns familie. Hun var datter til Hans Madsen Lille Sogn fra Lambertseter og Malene Torstensdtr. fra Rustad. Når det gjelder Malenes bror Gunder Torstensen, har jeg disse opplysningene: Gunder Torstensen, født ca. 1699 Rustad, Aker. Gift med Ingeborg Paulsdtr., datter av Paul Haagensen Bure og Haagine Jochumsdtr. Voksen. Hun var gift 1. gang med Halvor Hansen Disen, skifte på Disen 1730 14/2 s. 99. Skifte etter moren Haagine på Voksen 1738 29/10 s. 257. Gunder fikk skjøte på Ubberud i Enebakk 1732 av onkelen Holm Holmsen Vik. Etter ham overtok broren Otter, mens Gunder slo seg til på Østby i Enebakk, hvor han også hadde bodd før Ubberud. I 1738 skjøtet han sin del av Østby til Hans Amundsen (sønn av Amund Holmsen Østby og Anne Eskildsdtr.) Gunder fikk så skjøte på Sogn store (østre) i Aker 1739 28/3 og 1748 29/3. Arvingene hans solgte gården 1761 2/5 til Christen Carlsen Voksen, muligens en slektning av kona Ingeborg. Det var skifte etter Gunder på Sogn store 1758 14/7 s. 35b. Gunder død 1758 Sogn store, gravlagt 30-Mai-1758 Aker.Ja, barna synes å være oppkalt, men i så fall mormoren før farmoren. Dette KAN bety (men sikkert er det ikke) at Erik Nilsens mor het Olia.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest kjersti aamodt

Hei Svein Jeg fortår godt at du har mere opplysninger enn meg det er helt ok, Folketellingen er fra 1664, 65 år før Erik Nilen Grav ble født. Jeg har hatt familie som har flyttet flere ganger mellom Aker og bygdene rundt. Prøvde bare å hjelpe deg, noen ganger blir en blind det var motivet.Hva du vet vet ikke jeg, for jeg kjenner ikke deg. Kjersti

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg takker for all hjelp til å finne Erik Nilsen - det er riktig at familier kunne flytte ut og inn fra Aker. Gunder Torstensen som var f. på Rustad, dro til Enebakk og kom tilbake til Aker, er et eksempel på dette. Jeg hadde bare håpet at det var mulig å finne en Erik Nilsen som kunne være en kandidat til han som kom til Grav, enten herfra eller derfra, for det har jeg selv ikke funnet, så langt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkel Rønold Bråthen

I innlegg (1) nevnes en Erik Nilsen født i Høland 1719 med far Nils Svendsen. Mora het Karen Eriksd. De bodde da på Evenrudplass. Nils og Karen ble viet i 1719 i Høland.Dette ekteparet fikk flere barn: Stener f 1722, på Hellegård ødegård under Hellegård. Deretter flytter familien til en annen husmannsplass under samme gård, Nygård. Derfra døpes Ingrid i 1726 og Berger i 1730.Nils Svendsen døde på Hellegårdseier i 1746, 92 år gammel og Karen Eriksd samme sted og samme alder i 1742. De er begge oppført med en forskrekkelig høy alder til å få barn i perioden 1719-30, så den må tas med en klype salt... Det er mulig det finnes skifte etter (en av) dem?Det er forøvrig ikke funnet noen passende Erik Nilsen begravet i Høland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for opplysningene om Erik Nilsen fra Høland. Hvor langt frem i tid så du etter Erik Nilsen blant dødsfall? Er kirkeboka stort sett å stole på (dvs. er det evt. mistanke om evt. underregistrering av døde småbarn)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.