Jump to content
Arkivverket

[#37147] Ove Bjelkes tre Fruer


Guest Terje E Skrolsvik

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Navnet Hedvig har jeg fra tema #34202 (22) av Odd Roar Aalborg.Aner jeg i Pers siste innlegg fortsatt en viss tvil i en ellers trygg forvissning om at Ove og Åge er ett fett, eller hipp som happ og en vil? Og uansett om hun het Hedvig eller Vibeche, het ihvertfall faren Ove. Hilsen Torgeir

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Nå tuller jeg fælt. Jeg skriver Hedvig (15), men som en vil se skriver Odd Roar Vibeke. Rett skal være rett. Jeg har simpelthen skrevet feil navn. Beklager, det må være varmen:-)Men siste avsnitt (26) står ved lag. Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jens Ovesen Bjelke (1580-1659) og Sophie Henrichsdatter Brockenhuus (1687-1656) ser faktisk ut til å ha hatt sønner som het både Ove (1612-1674) (lensherre over Bergenhus (og Åge (1616-1670) (bosatt i Tingvoll ?) blant sine iallefall 9 barn. Skjønt jeg vet jo egentlig ikke hva de var DØPT ... Sistnevcnte (Åge) skal ha fått en sønn Kristian i 1641 som døde i 1696 i Tingvoll (?).

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg er fremdeles av den oppfatning at Åge/Ove er norsk hhv. dansk versjon av samme navn, i likhet med sage/save og hage/have, osv.

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Per Nermo:Hvilke navnebøker og/eller navneforskere støtter du deg til i det du hevder at Åge og Ove er samme navn?mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Fant dette, men vet ikke om der er noe å hente i kildene som oppgis:'Åge Bjelke (1552-1603) var dattersønn av fru Inger, og farfar til borgens byggherre Ove Bjelke. Åge Bjelke var bare sju år gammel da faren døde, og gjorde ham til arving over de umåtelige eiendommene.Terje Bratberg er vel den som har arbeidet mest med Åge Bjelke og hans sønn Jens, gjennom sin hovedoppgave i historie fra 1990. Han skriver at ”som myndig arbeidet Åge Bjelke med å avrunde godsene sine. I 1586 ville han makeskifte til seg krongods”. Dette arbeidet med å samle eiendommen geografisk fortsatte i Jens Bjelkes tid. Man kan stusse litt over at det ble Åge Bjelke som ble beæret med vei-oppkalling, og ikke hans enda mektigere sønn. Noe av forklaringen er vel at sistnevnte bodde lite på Austrått.Les mer: Terje Bratberg. Austråtts eiere. I Årbok for Fosen 1994 ; Terje Bratberg. Utviklingen av et norsk adelsgods på 1600-tallet, hovedoppgave i historie, 1990 ; Yngvar Nielsen. Jens Bjelke til Østråt, 1872.'Mvh -Arnfrid på Trappen-

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Om Ove og Åge og om Egil:OveBetydning: Våpenegg (den skarpe siden på et sverd e.l.), ærefryktForklaring: Guttenavnet er en dansk form av det norrøne navnet Aghi, som var kortform av navn som inneholdt navnedelen 'ag', som enten har opprinnelse fra 'egg' i betydningen den skarpe siden på et sverd eller lignende, eller har opprinnelse fra 'age' som betyr 'ærefrykt'.ÅgeBetydning: Forfader/stamfarForklaring: Guttenavnet er en variant av Åke, som er utledet av det norrøne navnet Áki, som stammer fra et urnordiske ord som betyr 'forfader/stamfar'.EgilBetydning: Våpenegg (den skarpe siden på et sverd e.l.), ærefryktForklaring: Guttenavnet kommer fra Egill, som er et norrønt navn, hvor 'eg' enten har opprinnelse fra 'egg' i betydningen den skarpe siden på et sverd eller lignende, eller har opprinnelse fra 'age' som betyr 'ærefrykt'.'Som det fremgår av norskenavn.no er det altså Ove og Egil som har samme betydning.

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Det er hyggelig med raske oppslag i databaser på uforpliktende nettstder. Imidlertid er det ingen kildehenvisninger på norskenavn.no som angir hvor informasjonen kommer fra. Ei heller får vi vite hvem som står bak nettsiden. Derfor må nettstedet anses som useriøst for vår bruk.Følgelig er forklaringene gitt med utgangspunkt i nettstedet verdiløse inntil kildene til informasjonen angis.mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Åge - Betydning av gammelt aki eller anur som betyr etterkommer, eller anikho plogmann.Navnedag 8.mai.Ove - Betydning usikker betydning, kanskje gammelnorsk aghi 'ærefrykt' eller 'spyd', eller audr 'rikdom' eller latin: sau.Navnedag: 30.oktober.Kilde: http://www.barnimagen.comVet ikke om dette tilfredsstiller Ares krav til kilder. Uansett viser det vel at Åge og Ove neppe er beslektet. Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Anders J. Moen

Apropos:Sitat av de 2 siste paragrafene i Tractatus Logico-Philosophicus:'6.54: My propositions serve as elucidations in the following way: anyone who understands me eventually recognizes them as nonsensical, when he has used them-as steps-to climb up beyond them. (He must, so to speak, throw away the ladder after he has climbed up it.) He must transcend these propositions, and then he will see the world aright.7: What we cannot speak about we must pass over in silence.'Vi skal sjekke kilder, men vi må ikke ende opp i 'taus' logisk empirisme. La dialogen gå, om kildene er til stede med en gang, eller om de dukker opp på et senere tidspunkt og vi kan bekrefte/avkrefte påstander.

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

: ) Min stemme, er om enn alene for det normative, dog skal den gi samklang, komplementært blant de presumtivt midlertidig kildeløse.: )Are

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Litt smil i hverdagen er ikke å forakte. Men hva sier Per til Åge/Ove? Eller enda mer presist: Er det noe eksempel på at Åge og Ove brukes om samme person? Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

'Kjære Are',det var kun ment som et innspill i debatten, kanskje for å avklare noe omkring navnene Åge og Ove, men ikke noe mer enn det,Mvh -Arnfrid i Kjelleren-

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Iler til med støtte til Per. Det er flere år siden jeg fra i det minste een kilde (husker ikke hvilken) har notert at Aage (Ove) Jensen Bjelke gikk under begge navn. Dersom han idag som regel benevnes Aage, var han ikke desto mindre sønn av Jens Tillufsen Bjelke, som igjen var sønn av den skånske adelsmann Tilluf Josephsen til Gyllarp (n. 1508) og Gunhild Ovesdatter Bing, m.a.o. ant. oppkalt etter sin farmors far. Har ikke sjekket hvorvidt Skåne var dansk, svensk eller dansk-norsk-svensk på den tiden (ca. 1450).

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg baserer min 'oppfatning' om at Åge og Ove er 'samme navn' på det 'inntrykk' jeg har fått av at skrivemåtene stundom har vært benyttet om hverandre på én og samme person. Noe mer seriøst kan jeg desverre ikke bidra med, og jeg innser selvsagt at jeg kan ha misoppfattet dette .... (og regner forøvrig med at jeg får 'dø i synden').

Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Tror jeg støtter samme oppfatning, med referanse til adelsmannen Ove Krag i Trøgstad ('til Myrvold' i 1641). Flere av hans barn er innført i kirkebøkene både med patronym Ove og Aage, eksempelvis Marichen Aagesdatter, innført slik ved begravelse 1698.

Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Åge og Ove har tydeligvis hatt ulik opprinnelse, se nedenfor, men dette forhindrer likevel ikke at de senere kan ha blitt brukt om hverandre..:-)(Kilde: Spørjekassa, Seksjon for Namnegransking, UIO): Ove er et dansk navn som svarer til det gammeldanske Aghi, som kanskje kommer av *AgæiRR. Det siste leddet er –geir som betyr ’spyd’, men hva det første leddet betyr veit man ikke.Mannsnamnet Åge er ei dansk form av det nordiske namnet Åke, gammalnorsk Áki. Namnet er laga som ei diminutivavleiing (forminskingsavleiing) til det urnordiske ordet *anuR, som tyder 'forfader'. Tydinga er dermed noko slikt som 'veslefar'.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Fant dette på den svenske Wikipedia: 'Ove, eller Owe, är ett mansnamn med danskt ursprung och användes fram till 1800-talet främst i Skåne, men blev sedan vanligt i hela Sverige. Namnets betydelse är omtvistat, i Danmark menar man att det har samma ursprung som Åge/Åke, medan man i Sverige oftast hävdar att det har sitt ursprung i det fornnordiska Agh - egg, men det kan även ha sitt ursprung i ordet agi- oro, fruktan.'

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Slik som fleire andre, vil eg hevda at Ove og Åge vart nytta omkvarandre, i det minste i eit tidsrom kring siste halvdel av 1500-talet og kanskje eit par hundreår framover. Eg grunnar denne påstanden på at presten i Hemne Gjert Gjertson Mumme var dotterson til ein Åge Hansson g.m. Synnøve Audunsdotter av Aspaætt. Gjert Gjertson Mumme kalla likevel ingen av sønene sine for Åge. Derimot kalla han den eine for Ove, utan at dette namnet finst i den næraste slekta verken på far- eller morsida. Eg er klar over dette ikkje er noko prov på påstanden om at Åge og Ove vart nytta omkvarandre, men eg synest likevel at det er eit ganske sterkt indisium, særleg sidan også andre innlegg under denne tråden støttar eit slikt syn. Dette opnar for at ein også må rekna med at den relativt ukjende Åge Hansson på Lyngvær også kan vera identisk med ein eventuell Ove Hansson i same området. Den opphavlege tydinga av desse namna kan ha vore det eine eller andre, men truleg var desse gløymd for lenge sidan på den aktuelle tida.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg er i ferd med å bli overbevist om at Åge og Ove har vært brukt omhverandre. Det åpner nye muligheter, men skaper også litt bryderi, vil jeg tro. Men det vil vi jo måtte leve med, som f.eks. at Marichen Ågesdatter var datter av Ove (42). Hvordan løser man dette i praksis, dvs. ved registreringen, Petter? Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Guest Per Nermo

Vi får håpe på en kommentar fra Are S. Gustavsen (innlegg 30, 34, osv.), som er så 'hard i sin dom' når det gjelder manglende (seriøs) dokumentasjon på at Ove og Åge kan ha vært brukt om hverandre ... Eller kan vi kanskje betrakte de framlagte eksempler som tilstrekkelige til at vi kan prøve å overhøre (de selvoppnevnte) 'bedreviterne' ?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.