Jump to content
Arkivverket

[#37463] Databaseveljar: Hvor er Laksevåg?


Guest Tor Andersen

Recommended Posts

Guest Tor Andersen

I fm # 37462 så jeg etter Laksevåg i listen over kommuner under Hordaland. Jeg vet godt at den ble innlemmet i Bergen (der er det heller ingen filer fra Laksevåg), men Fana som led samme skjebne står oppført. Det samme gjør Årstad som forsvant mye tidligere.Jeg finner filene ved å søke etter navnet, eller under Askøy som er korrekt nok for filen med komfimerte.Men 'Døde i Laksevåg 1925-1950' bør vel strengt tatt presenteres under Laksevåg (1918 -1972) selv om mange var født i Askøy?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Laksevåg var ein del av Askøy kommune frå 1837-1918, sidan eigen kommune fram til 1972 då dei vart slege saman med m.a. Bergen. Men det vart eige prestegjeld i 1875.Eg tok problemstillinga di opp den gongen DA-systemet var nytt og fekk eit svar som eg godtok, men ikkje kan hugsa no.

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

Som tidligere bosatt i Laksevåg klarer jeg å finne frem, men det er nok ikke bestandig like enkelt.I de tilfeller der det velges å legge filer fra kommuner som ikke finnes i dag inn under en annen kommune så kan det kanskje legges inn en DB (eller tekstfil) der filnavnet henviser til riktig kommune? Dermed finnes i hvertfall kommunen på fylkesoversikten.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Tor Andersen

Poenget var selvfølgelig at Laksevåg skulle stå som kommune i Hordaland med minimum en fil som henviser til Askøy. Jeg antar at det også er andre eksempler.Har DA noen synspunkt på denne løsningen?

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Då eg vende meg til DA om Laksevåg, var det nok før den nemnde filen (1925-1950) var lagd ut. Men etter at den kom, meiner eg Laksevåg burde registrerast på DA som eigen kommune. At denne filen ligg under Askøy er i alle høve heilt feil. Dersom den skulle vore under eit anna namn enn Laksevåg, måtte det vera Bergen, sidan den sjølvstendige kommunen (prestegjeldet) som produserte grunnlaget for den filen, no ligg i Bergen. Laksevåg var ikkje på noko tidspunkt då den kjelda vart til, under Askøy. Men eg reknar med at DA ser på dette, tek ei avgjerd og vert samde med seg sjølv om korleis slikt skal løysast.Så er spørsmålet om dei vil leggja meir under Laksevåg, dersom dei lagar eige kommunenamn?Ein vil jo dessutan møte det same problemet for Arna sitt vedkomande, dersom det kjem kjelder frå tida etter at den kommunen vart utskild frå Haus til den vart slukt av Bergen - og her kring meg når den tid kjem med t.d. Hisøy, Stokken og Flosta. Men eg veit dei har tenkt gjennom dette i DA - spørsmålet er berre om dei tankane er fulgt opp etter kvart som det er komen nye basar.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Ingrid Cutler

Takk for henvendelser angående Laksevåg kommune. Vi har nå lagt inn 1248 Laksevåg som egen kommune i databasevelgeren.Alle databaser som er fra Laksevåg vil nå ligge under Laksevåg kommune. Databaser før 1918 vil også ligge under Askøy, mens databaser som kun dekker perioden mellom 1918 og 1972 vil kun ligge under Laksevåg. Hvis vi mottar registreringer som inneholder data fra etter 1972 vil disse i tillegg legges under Bergen kommune.Vi har også lagt til Arna sammen med Haus i databasevelgeren.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.