Jump to content
Arkivverket

[#38610] Ludvig Holbergs slekt.


Guest nils tore leivdal

Recommended Posts

Guest Harald L. Bakke

Mulig at her og er opplysningar om Ludvig Holbergs slekt. Eg har sjølv ikkje undersøkt dette nærare, men for interesserte kan det vere noko å sjå nærare på. Eg siterer frå Jacob Aaland si bygdebok for Davik, under garden Indre Davik s. 67 ( Dette er den gamle bygdeboka for Davik, utgjeve 1939)'... Ei onnor dotter var Sigrid Olufsd. Um henne får me av 'sagefallslistene' for 1629 vita at ho var 'beligget' av ein offiser som var der i lenet for å 'drille' (d.e. utskriva) bondedrenge. Offiseren heitte Christian. Truleg var dette Christian Holberg, i 1660-åri kommandant på Bergenhus og far til Ludv. Holberg.' (Sitat slutt)I den nye bygdeboka for Bremanger bd.IV er det ingen ting teke med om dette.

Link to post
Share on other sites
Guest Harald L. Bakke

Ang. 302Eg har igjen sjekka den boka det står i og det er rett sitert.Då kan ein vel slå fast at denne Christian ikkje kan vere far til Ludvig Holberg.Eg tenkte ikkje på å sjekke årstal i høve til det.Mvh Harald.

Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Et eller annet sted leste jeg at kong Magnus Eriksson, som var konge i den norsk-svenske unionen 1319-1355 og hadde en blandet norsk-svensk hird, innførte dødsstraff (eller i hvert fall streng straff) for svenske hirdmedlemmer som kalte norske hirdmedlemmer norrbagge. Det viser at dette 1) er et meget gammelt svensk skjellsord for nordmenn, og 2) nordmenn må ha blitt svært fornærmet hvis de ble kalt det.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Sakset fra svensk Wikipedia:'Norrbagge är ett gammalt svenskt skällsord för Norska män. Ordet har sina rötter i ordet bagge, vilket i det här fallet syftar det maskulina fårets genitalier. Varför svenskarna började använda benämningen på norrmän är oklart, men en teori är att det är en humoristisk försvenskning av Bagler, motståndare till kung Sverre Sigurdsson. Man vet att ordet åtminstone användes så tidigt som påsken 1257 av Birger jarl då han instruerade sina män att inte kalla de norska gästerna för baggar.'

Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Ad ordet norbagge:Er dette ordet egentleg eit skjellsord, og er det berre svensk? Det treng vel ikkje vere eit skjellsord fordi ein svenske seier norrbagge om ein nordmann?Askvollpresten Christen Jensøn brukar norbagge om nordmenn generelt i føreordet til ordboka som han gav ut i 1646, 'Den Norske Dictionarium Eller Glosebog'.'...Da hafuer jeg oc i denne Meening mig denne Dristighed paa tagit/ dette mit ringe Arbeyde/ at vilde dedicere oc tilskriffue/ udi Allmindelighed alle gode Norbagger/ som ere mine kiere Landmænd/ oc gunstige gode Venner/...''.../da haffuer jeg for den Aarsag skyld vildet dette mit Arbeyde alle forbemelte gode Norbagger til tieniste paa Trycken lade udgaa.'

Link to post
Share on other sites
Guest Nils Tore Leivdal

Dette vart eit fantastisk 'ordskifte' med mykje god kunnskap og fakta i mange retningar.Alt som her har kome fram,burde kanskje ha vore trykt i ein høveleg publikasjon? Kor lenge vert slike diskusjonar lagra på internett? Nils Tore Leivdal

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Store Norske Leksikon (nå på nett):'Norbagge, norsk adelsslekt med et navn som er tillagt slekten av senere genealoger. Slekten stammer fra lagmann i Viken Eggert Eggertsen (nevnt 1476–88), som ble adlet 1488. Han var far til rådmann i Bergen Hans Eggertsen (nevnt 1522), som igjen var far til lagmann på Island Eggert Hansen (nevnt 1517–63).'Nils Tore, du har vært tolmodig i forhold til alle meldingene du må ha mottatt om innlegg i tråden du startet :-)

Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Svenskene mente og mener mulig enda at vi er noen sauer.. En bagge er i Sverige en hansau. Vi har flere ganger hatt to 'norrbæggær' gressende rundt torpet vårt på svensk side i finnskauen. En norskætta sauerase fra fjellheimen i vest. Og ettersom de hadde tilhold hos oss nordmenn, ble de jo tvert kalt norrbæggær. Med en sterk Æ som det skal være.Peder Olufssøn Nordmand (som er nevnt over her) fra Torp gård på Idd, og sønn til til presten Oluf Nilssøn samme sted, skal visstnok selv ha tatt i bruk dette Nordmandnavnet. Hans bror og slekta videre fremover, skal jo som kjent ha brukt navnet Dorph.Vi haldensere har fått helten Peder Olsen Nordmand 'inn med teskjeer' ifra vi var ganske små. Han fikk etter sine heltemodige dåder tittelen oberstløitnant, og det var trolig i denne sammenhengen han tok navnet Nordmand. Men det var kjøpmann i byen han var. Han ble nok aldri kalt Norrbagge (297). Svenskene hadde stor respekt for denne mannen. Og i Halden vet vi hva en norrbagge er for noe. Dette skjellsordet blir enda brukt i denne grensenære byen når det 'går före sig' i byen en lørdagskveld.. Da med en enda styggere ord foran.Liv

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Svein (295):Jeg har tidl. notert at Christen Nielsen Holberg må ha vært i Østfold en gang mellom 1662-68, ant. nærmere 1662 da Else Acheleye (oberst Tønne Huitfeldts kusine) i 1668 hadde opptatt lån hos Anders Bildt mot pant i Dillingøen. Christen skal ha lånt Else Acheleye 1000 rdlr. med pant i gårder i Østfold, og da hennes gjenlevende ektemann Claus von Unger etter hennes død 1668 ikke kunne betale overtok Christian Nilsen Holberg gårdene og solgte dem 3 måneder senere til 'Min kjære Broder', den fornemme kjøpmann og tidl. major over landfolket v. svenskenes angrep på Fredrikshald sept. 1658 Peder Olsen Normand, som s.å hadde overtatt Idd og Marker len på oberst Tønne Huitfeldts vegne, som da var i København.Det er interessant at du nå har funnet frem til oroginaltekstene. Jeg har også tidl. notert at Peder Olufsen Nordmand (Nordbagge) den 18. des. 1663 dessuten kjøpte Øiestad i Skjeberg (Idd og Marker tingbøker). Har du tilgang til denne også, slik at vi kan sjekke ut selgeren?

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

God morgen igjen. Nei, ikke tilgang på disse, kom over tingbøkene for Romerike ved tilfeldig surfing. Men kanskje noen lokalkjente har tilgang, evt bygdebøker ? Aurskog-Høland-Skjeberg ? I innlegg 300 gjentar jeg Wennemoes opplysning(282) om at Peder Olsen Normann skal gies en gård i Bergenhus len. Etter å ha sjekket hos Ovenstad tror jeg heller at dette må være Peder Casparsen Normann som 3.nov.1658 igjen kommer i tjeneste som kaptein ved Bergenhus Nasj.Inf.Reg. Det kan vel ikke være samme mannen ? By the way, kom over en dåp i Oslo Domkirke 17.mars 1659. Mor Berte Jonsdtr/Jensdtr, far kaptein Oluff Pedersen, det høres jo litt Normannsk ut.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Arnstein Rønning

Eilerich Jensen Wisborg er nevnt flere ganger over her. På gården Støre i Skogn var det i 1669 en oppsitter som het Jørgen Wisborg - løytnant. Er det noen som vet om dette er sønnen til Eilerich?Ovenstad har han med i sine opptegnelser, men uten å fortelle noe om foreldre. Ovenstad har forøvrig bare disse to med navnet Wisborg.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.