Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Margaret Miller

[#38897] Tosten Olsen Valberg f. ca. 1793 'Trondheim'

Recommended Posts

Gjest Margaret Miller

Tosten Olsen Valberg g.I med Wenche Tode Rachlov (hvor? aar?). De kom til Bronnoy Nordland 1823 fra 'Kolvereid'. Tosten g. II 1843 Bronnoy og dod der 1866. Han skulle vaere f. ca. 1793 i 'Trondheim'. Hans far var oppgitt aa vaere Ole Rolff Walberg. Tosten kan vaere i Bynes ST 1801 som fosterbarn. Kan noen finne hans daap og giftermaal?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Riseth

Hei !Torstein Olsen Valberg var i 1815 husmann på plassen Jensevika under Frøvik i Leka. Han hadde et barn, Hans Johan ( f,27.06.1817)med Gunhild Johansdatter f.1789 fra Frøvik.Torstein Olsen Valberg ble gift 1817 i Solstad kirke med enke Wenche Thode Rachløw f.1768 fra Røytvoll Ekteskapet gikk dårlig , Wenche Rachløw skulle visstnok være ' litt fin på det' og for god til bare å være husmannskone. Torstein stevnet henne til forlik fordi han ville ha ekteskapet oppløst p.g.a hennes udugelighet. De klarte ikke å enes og 'forloksnemda' vedtok at ektefellene kunne søke kongen om skilsmisse på det vilkår at samboet ble delt og at Torstein svarte 5 spesiedaler årlig til kona. Dette skrev de begge under på. Om de sendte noen søknad om skilsmisse , eller ble skilt vet jeg ikke . Våren 1820 skal de ha flyttet til Trondheim, men Torstein flyttet senere tilbake til Sømna.Ut fra ditt innlegg ser det ut til at Wenche flyttet sammen med Torstein til Brønnøy. Står de da oppført som ektefeller ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gyrid Jørgensen

Hei, Tosten Olsen er min ane og jeg har ganske mange opplysninger om han, jeg skal sjekke mer når jeg kommer hjem senere idag.Det er ham du finner som fosterbarn i 1801. Han var døpt i Domkirken i Trondhjem.Giftermålet til han og Wenche har jeg ikke funnet, (har sett etter dette både i Trondhjem og flere steder på Helgelandskysten). Tosten og Wenche ble, som du sikkert vet, skilt og jeg har kopi av alle saksdokumentene vedrørende denne prosessen. Det tok rundt 20 år før han var ferdig og fikk lov til å gifte seg med kone nr. 2, (mye interesant lesning der).Med vennlig hilsen Gyrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

How can I be so lucky! Takk begge to! Kan dere skrive til meg margaretmiller4@charter.net - Jeg har videre sporsmaal og kan sende deg hva vi har. Dette for bygdeboka for Bronnoy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gyrid Jørgensen

Tosten ble døpt i Domkirken i Trondhjem 10. apr 1792. Foreldre Ole Rolfsen Walberg og hustru Ane Jonsdatter. Foreldrene gift, også i Domkirken 28 nov 1782. Han ungkar og Musqeter.Andre barn jeg har registrert på dette paret: Rolff født 1785 og Jon Andreas født 1789. Ole Rolfsen Walberg blir begravet i Domkirken 1. feb 1793, død av feber, alder oppgis å da være 38 år - bør følgelig være født rundt 1755.Jeg har ikke funnet ut noe mer om foreldrene, vet heller ikke hva son skjedde videre med mor og søsken.Jeg har en kopi av en attest skrevet på Bynes Prestegård i 1808, som lå på statsarkivet i Trondhjem. Av attesten fremgår det at Tosten Olsen var konfirmert i Børsa annex, Bynes Prestegjeld og at han da bodde på Wiggedalen - jeg har derfor tolket det dit hen, at han var det fosterbarnet som bodde på Wiggen i 1801. Fostermoren heter Jertru Jonsdatter og kunne jo være en søster av moren, men på den andre siden så var 'Jonsdatter' et veldig vanlig etternavn på den tiden.Kanskje noen andre har suplerende opplysninger om faren Ole Rolfsen Walberg, moren Ane Jonsdatter eller brødrene Rolf og Jon Andreas? (Har ikke funnet de sistnevnte i 1801 tellingen).Kunne også være interesant å vite om noen har yterligere opplysninger om halvbroren Hans Johan, som Jostein nevnte i innlegg 2?Mvh Gyrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Mathisen

Hei GyridHar du noe dødsår for Wenche ?? Du nevner at det tok rundt 20 år før prosessen mellom dem var ferdig og Tosten fikk gifte seg på nytt. Det skjedde i 1843.Han kom i 1823 til Brønnøy fra Kolvereid, 32 år, som gift mann. Da han i 1832 fikk et barn med den som skulle bli hans andre kone, kalles han enkemann.Vet du noe om Wenches første ekteskap ?? Jostein sier i innlegg 2 - fra Røytvoll. På denne tida var Henrik Høhne Rachløw der - kanskje en bror av henne ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gyrid Jørgensen

Wenche Thode dør i Trondhjem, 31 jan 1848. Gravlagt ved Domirken. Hun var født ca 1768 og hadde vært gift to ganger tidligere, med Nikolai Lorentsen Lorch og Oluf Larsen Lector. Jeg tror muligvis at jeg har notert brylupsdatoer i slektsprogrammet, jeg skal sjekke dette senere i kveld. De siste årene bodde hun på St. Jørgenshuus i Trondhjem. Jeg tror også at Henrik Rachløw var hennes bror, hvis jeg ikke husker helt feil - skal sjekke dette også.Jeg skrev et resyme av prossessen som førte frem til skilsmissen til Margaret Miller igår kveld, på hennes privat mail. Jeg vet ikke om dere utveksler informasjon, men hvis du vil kan jeg legge det jeg sendte til henne her i forumet?Jeg husker at Tosten ved et av barnefødslene blir omtalt som enkemann, men jeg vet ikke av noe tidligere ekteskap. Mvh Gyrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Hei Gyrid, Jeg arbeider med Tor M. Takk for dette ovafor informasjon. Halvbror Hans Johan horte jeg om idag fra Jostein. Hans f. 27/6 1817, dode 16/3 1819 'Tosten Walbergs barn'. Dette i Leka. Jeg fikk ikke noe sendt i privat mail! Prov igjen. Jeg kan sende deg hva vi har om Torstein og du kan sjekke det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Tosten kalt enkem. ved barnas daap 1832, men kalt giftmann 1839.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gyrid Jørgensen

Hei Margaret, Nå har jeg sendt deg en kopi av mailen jeg sendte igår, så du får si i fra hvis du fremdeles ikke mottar noe.Jeg har visst ikke skrevet noe om Wenches bror, hvertfall ikke noe som jeg fant lett tilgjengelig, men i et av dokumentene fra skilsmissesaken ligger det en attest, skrevet av B. Støren (sogneprest i frue menigheten). I denne attesten fremgår det at Wenche er datter av afdøde res. Capellan til Størdalen, Børre Heser Rachløw.Samme prest har i et annet dokument skrevet at Tosten var ham ukjent, men at han hadde kjent Wenche allerede som barn.Wenche ble gift med Nikolai Lorch 21. sept 1803 i Nærøy. Han død på Troenget i Tjøtta i 1805.Så ble hun gift med Oluf Nector 29. des 1806, Vevelstad. Han var maler og døde i 1813 på Tro, Tjøtta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest maj-britt Hilstad

Noen som vet noe mere om Ole Rolfsen Walberg og / eller hans kone Ane Jonsdatter?Er også intressert i alt om Torsten Olsen Walberg da hans sønn Ole Walberg er min tippoldefar. Maj-Britt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Det er også et sted som heter Valberg på Frosta i Nord-Trøndelag, men jeg fant ikke noen der i 1801. Kan det være Wangberg på Frosta. Da kan denne være aktuell:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Bare glem det siste forslaget mitt her, for ifølge bygdebok for Frosta bind 7 ble denne Torsten Olsen gift med 'feil' dame i denne sammenhengen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest maj-britt Hilstad

Tosten olsen valberg flyttet til Brønnø og ble ...etter noen barn ...gift der med Elen Pedersdatter ( gift 1843) Nå forstår jeg jo at det tok litt tid for ham å bli skildt fra første kone. Tosten fikk 6 barn (tror jeg) 1 sønn ...ole og 5 jenter Maj-Britt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Tosten ble g. 1817 i Vassås kirke, ikke Solstad kirke. Er sikker vi har riktig Tosten f. 1792 (se giftermålet fra 1843 Brønnøy).Fra Gyrid: Dette er imidlertid hovedtrekkene i skilsmisse oppgjøret: De ble under en forligelses comission på Kolvereid Praestegård den 19.jul. 1820 skrevet en søknad for at paret kunne ble 'adskilte fra Bord og Seng' Tosten oppgit som grunn at han 'besvaerer sig over sin Kones Uvilielighet, til at forette det Arbejde som nødvendig udkraeves af en Huusmoder, isaer paa Landet, der hun hvaerken kan eller vil laere det Arbejed, som enhver bondekone haver at forrette, og hvorfor hun ikke kan subsistere, af hvilken Aarsag han endogogsaa er bleven nødsaget til at frasige sig den af ham hidtil brugte Plads, hvorfor han nu er huusvild og kan for Eftertiden ej ernaere sig anderledes end ved Dagarbejed' Boet ble delt likt og Tosten skulle betale Wenche en årlig sum på 5 Spd.Dette ble vedtatt av amtmanden i Trondhjem den 1. mars 1823.Begge ektefellene har med gode vitnesbyrd.Den 22 aug. 1826, er paret til møte hos Sognepresten i Vår Frue Menighet (Trondhjem) og ønsker å be om fullstendig skilsmisse, prested prø er igjen, men til ingen mytte å få de til å leve som ektefolk igjen.Den 25. aug. 1826 er det et nytt møte i Forlikscommisjonen, denne gang i Trondhjem, her blir det enighet om at Tosten skal slippe den årlige sum på 5 Spd, mot å utbetale en engangsum paa 10 Spd - hvilket han gjør.Den 4. sept 1826, søker han Kongen om skilsmisse.Skilsmissen innvilget i 1827 - men han fikk ikke lov å inntre i nytt ekteskap.I 1841 søger han Kongen om lov til aa inntre i nytt ekteskap med Elen Kirstine Pedersdtr., og han skriver bl. a. om henne: 'der i en rekke af 10 Aar til min Tilfredhed har forestaaet mit Huus'Det er en paategnelse fra sognepresten anbefaler søknaden så han ikke skal 'blive Menigheden til Forargelse'. Presten beskriver han som en strevsom og arbeidsfør mann, han har ikke noe å utsette paa hans moralske forhold, utover at 'han har avlet flere uekte barn med bemeldte kvinne, hvilke han dog har antaget med faderlig omhue'.I 1841 får han omsider lov til å inngå i nytt ekteskap, men han må betale et gebyr paa 10 Spd for å innløse bevillingen - og dette er penger han ikke har. Han skriver derfor igjen til kongen bl-a: 'da min economiske Forfatning neppe levner mig det fornødne til Livets høyst tarvelige Udkome for mig og dem, jeg har at forsørge. Min huusmandsplads Stenholmen, er som Navnet antyder, kun en stenet Holme, der neppe afgiver det fornødne Foder til en Koe og hvor saa godt som intet Agerland gives' Han skrives at han gjerne vil gifte seg med moren til de med ham avlede 3 barn. Da han ikke har mulighet for å betale gebyret ber han om å få dette ettergitt.Det en en påtegnelse fra sognepresten i Brønnøy som bekrefter de økonomiske forhold og som også anbefaler af gebyret frafalles, han viser og til at den 'i lang tid uchristeligt og forargeligt Forhold for Fremtiden vil undgaaes'.Den 26 mars 1843 får han innvilget gratis bevilling.Den 22 mai 1843 blir Tosten og Elen gift.Jeg vet ingenting mer om foreldre til Tosten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest maj-britt Hilstad

Takk! :-) veldig intressant. Maj-Britt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gyrid Jørgensen

Til Maj-Britt - hvis du sender meg en mail (gyridjor@hotmail.com) skal jeg sende deg det jeg har om Tosten og hans foreldre, men jeg har heller ikke klart å komme noe særlig bakover på denne grenen ennå. Mvh Gyrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.