Jump to content
Arkivverket
Guest Arnfrid Mæland

[#38950] Reutz, Reutzer, Reus, Ruus

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Ved søk på personer med slektsnavn Reutz/Reutzer i Bergen (database over 'Døypte i Bg 1668-1815) får jeg følgende treff2 Bastiansdtr Reutz1 Jacobsen Reuser1 Jansdtr Reutzer1 Jansen Reuser1 Jansen Reutzer1 Jansen Reuytzer1 Janssen Reutzer1 Martinidtr Reudtz1 Olsen Reus1 Reus6 Reusch2 Reusche1 Reuter31 Reutz50 Reutzer2 Reutzler2 Reuytzer2 Reuzer1 Reytz3 Reytzer 2 Jonædtr Ruus4 Rus2 Russ39 RuusEr det noen der ute som kan avklare om det er noe slektsskap mellom Reutz, Reutzer, Reus og Ruus, eller om det er ulike slekter?Håper på respons.Mvh Arnfrid i Kjelleren

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest lindis Rokstad

Hei. Reutzer kan av og til være skrevet på forskjellige måter, det mest brukte er Reutser, Reutzer, Reuytser, Reuser osv. Så vidt jeg vet er det ingen Bastian , ole og sånne navn i Reutzer slekten. Det er mest Jan , Daniel, Jakob. De mer 'Uvanlige navnene'. Siden jeg har forsket en del i Reutzer slekten, har jeg lært meg å luke ut de forskjellige skrivemåtene på Reutzer.Vennlig hilsen Lindis Rokstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Den slekten som vi kjenner som RUUS kan spores tilbake til Christopher RUUS f 1659 fra Nordhordland (Kvalvågnes). Han hadde sønnen Bastian f 1685. Dette ifølge [url="http://www.ruus.net/slekt/>http://www.ruus.net/slekt/På denne siden står det videre at første kjente Ruus er Thomas Ruus i Nederland f ca 1530, men det mangler opplysninger om slekten fra Thomas til Christopher.Slekten har tidligere også skrevet seg som REUS og REUZ. ----------------------------------- CORNELIS og JAN var nok kommet til Vestlandet Bergen fra Holland allerede på 1500-tallet, men om noen av de er REUTZER-slektens stamfedre er vel fortsatt uklart.Allerede i 1566 dør en Cornelis, Hollender og smed i Bergen. Det er usikkert om der var etterkommere etter ham (APB)En Pieter Corneliussen, født i Amsterdam, får borgerskap i Bg i 1616 mens en Cornelis Jansen, f på Nordmøre, får borgerskap i 1619.i 1618 er Cornelis Jansen (av hollandsk herkomst) en av underskriverne på et brev til kongen om at skip av utenlandsk herkomst truer det bergenske næringsliv (NRR IV s 717) 'Forordning Skotter og Friser - saa og Søfolk til Bergen' En Jan Cornelissen får borgerskap i 1637Lenkeog så får Cornelis borgerskap som skipper i 1672 Lenkeog endelig fpr Cornelis Jansen Reutzer borgerskap som skipper i 1731 Lenke og Richard Jansen Reutzer som skipper i 1743

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg går ut fra ut du begrenser deg til Bergensområdet når du skriver 'Den slekten som vi kjenner som RUUS kan spores tilbake til Christopher RUUS f 1659 fra Nordhordland (Kvalvågnes)' i (3)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Geir,ja, utgangspunktet mitt var å få til en slags differensiering mellom de ulike slektene med tilnærmet likelydende navn i og rundt Bergen. Men disse slektene er jo som kjent også en vesentlig del av hele Vestlandet. Jeg er i og for seg kjent med at der er RUUS andre steder i Nroge, men har for egen del ikke satt meg inn i deres bakgrunn. Selv har jeg ikke tilknytning til RUUS/REUS- slekten, men til REUTZ (Adam m fl) og REUSCHER (Detlef m fl).Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Jeg har et maleri av Kristine Reusch 'Fra Sicilien' malt 1899. Jeg tror dette muligens er Christine Reusch f. 16.2.1854 i Bergen, datter av Hans Leganger Reusch og Anne Sophie Lootz. Min tante har flere malerier av henne, som trolig var en venninne av min bestmors foreldre (ved adopsjon).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

ser vi på Adam Reutz' slekt, så finner vi ham i Bg; Koppskatt for Bergen 1645, med kone og tre barn;'Adamb Rydtz och hans hustrue, 1 dreng 2 piger 2 rdr 1 ort Rode K4'og i Verditakster for Bg 1645;'Adamb Rydtzes steen kielder, jboer Joenas guldsmed 200 dlr Wed Dombkiercken KK''Adamb Rydtzes huus med brøeg huus mollhuus och kielder, med 1 lidenn waning paa 750 dlr Wed Dombkiercken KK''Adamb Rydtzes huus med jldhuus jboer Moegenns Pedersen 200 dlr Offuen for Korskierken KK'og i Formuestakseringen Bg 1657'S. Adam Rydsses Huse och grunde 850 0 850 Rode 19'Iflg look.no var han født ca 1600 i Stralsund, Pommern og han var gift med Elisabeth Hansdtr Heiberg av ukjent idnetitet. I flg samme kilde var sønnene Martin (Martinus) f 1635 og Stevelin f 1640.Martinus fikk borgerskap i BG; 'Martinus Rydtz Bergen 3011 1666'Stevelin ble gift med Elsebe Hansdtr i 1667 Lenke..så er der to jenter, Barbra og Maria Rytz som blir gift på 1670-tallet i KK, kan de være Adamsdøtre, mon tro? Barbra ser ut til å ha vært gift 2 gng, 1. gang med Jan Jallis, og de ser ut til å ha fått en sønn Adam. Jan døde imidlertid i 1684, og Barbra ble gjengift med Johan Eyler i 1687.Så langt...Fint hvis andre supplerer med det de har..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Stevelins hustru, Elsebe Hansdtr, skal iflg flere nettsteder være datter av Hans Andersen Fuhr og Maren Thomasdtr Ruus, som nedstammer fra Thomas Ruus, trolig den samme som er nevnt i (3).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Har lest litt i de digitale kildene, 'Norske Magasin' 2 og 3.Hans Ruus 'måtte gå' fra byfogdembedet i Bg en gang mellom 1697 og 1701: '..de omstændigheter, som innfalt med byfogd Hans Ruus..' Hva kan det ha vært?Hans Thomassen Ruus f 1611, byskriver i Bergen og hans far Thomas Hanssøn Ruus læremester i Bergen gm Adelus Trogelsdatter. Hvem var hun?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg har funnet et sted at Adelus var en Trulsdatter Krogh. Noen som kan bekrefte det eller som vet noe mer?Ellers så lurer jeg på om den Hans Hansen som tok navnet RUUS er samme person som var a) gift med Elsebe Thomasdtr Ruus? b) slottskriver på Bergenhus og rådmann i Bg?En kilde sier at Hans Thomassen Ruus døde i 1669. Han kan da ikke være samme person som byfogd Hans Ruus, som måtte gå fra embedet rundt 1700, kanskje i tilknytning til bybrannen i 1702?? Noen som kan avklare dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

(9) og (10) Jeg har nå funnet byfogd Hans Ruus blant Døde i Bg, han døde i 1719.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.