Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Atle Brandsar

[#39038] Familie frå Skjåk og Vågå til Bjørnør?

Recommended Posts

Gjest Atle Brandsar

Anne Olsdotter Ramstad (Nørdre), f. 1733 i Skjåk (d. før 1790?) - gift med Erland Olsson Holen, f. i Vågå.I mine notat er desse 'henviste' til Bjørnør, Trøndelag. Dei er også førte med to born; Ola og Ola, som er førte umyndige 1790 (antageleg eit skifte etter mora i 1790)Dette var kanskje ikkje mykje å gå etter, men er det nokon som kjenner til dei? På førehand; TAKK!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir D. Teigum

Det er ikke Bjørnøen i Davik, Sogn da?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Kanskje? Det står 'Bjørnør, Tr.lag' i boka mi, men det kan sjølvsagt vere feil...Kan du avkrefte/bekrefte det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Hei! Jau, eg ser at Bjørnør har vorte delt opp i Osen, Roan og Stoksund kommunar, takk for lenka!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Halvor Aaby

Det er to stykker som heter Elling Olsen i Bjørnør i folketellinga 1801. Begge hadde vært eiere av en del av Øverdal i Roan i 1796-97. Den ene bodde på Hofstad i 1801, den andre var husmann i Kvennlandslia i Osen. Han ble kalt Erlend i 1797.Den første Elling var f ca 1751 og nevnt på Einarsdal i Roan 1787. Han hadde vært gift med Anne Olsdatter f ca 1731, død 1787. Anne Olsdatter var oppgitt å være fra Gudbrandsdalen. I andre ekteskap ble Elling i 1787 gm Anne Katrine Jonsdatter. De hadde to barn: Martha f 1797 (1793) og Maren f 1801. Etter 1801 forsvinner familien fra Bjørnør.Den andre Elling var f ca 1740. Han ble første gang nevnt i Bjørnør 1789. Namnet på den første kona er ukjent. Den andre het Ingeborg Svendsdatter, var f ca 1762, døde 1795, den tredje, Gjertrud Pedersdatter, f ca 1752, død 1798 og den fjerde Margrete Ingebrigtsdatter f ca 1753. I det første ekteskapet hadde Elling dattera Randi, 19 år i 1794, sannsynligvis den samme som i 1801 tjente på Sumstad og var 28 år gml. I det andre ekteskapet vokste 2 barn opp, 1. Anne Maria f 1790, var heime i 1801, konfirmert fra Sumstad 1808, og 2. Johan Fredrik f 1793, oppfostra på Sumstad 1801, konfirmert 1809. Elling Olsen døde 1804.Det er en Ole Ellingsen i Bjørnør som sannsynligvis er sønn til en av disse to Ellingene. I 1801 tjente han hos lensmann Palmløff i Hosen og var f ca 1774. I 1804 er det oppgitt at han var født i Gudbrandsdalen. Han kjøpte gård på Lindset i Osen i 1811 og ble gift med Johanna Rasmusdatter Sve. Barna hans var døpt Randi Dorthea, Eilert Andreas, Rasmus Andreas og Eilert Andreas. Den siste var den eneste som vokste opp. Han ble gm Anne Tellefsdatter med opphav fra Gudbrandsdalen. Eilert flytta med hele familien til Lauvøya i Flatanger ca 1864.Det er sannsynlig at de to Elling (Ellend, Erland) Olsen var i nær slekt og kom fra Gudbrandsdalen. Flere av konene var sannsynligvis også fra Gudbrandsdalen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Hei Halvor!TUSEN TAKK FOR VERDFULL INFORMASJON!Den fyrste Erland'en passar nok best, sidan han er gift fyste gongen med ei som heitte Anne Olsdotter, og sidan ho døyr i 1787 - dette passer bra med at Anne og Erland har to umyndige born i 1790 - då antageleg ved skiftet til Anne?Finst det informasjon om borna i fyrste giftet til den fyrste 'Ellingen' du nemner?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Halvor Aaby

Jeg har ikke mer informasjon om barna til den første Elling, men det er ikke umulig at den Ole Ellingsen jeg nevner er sønn til den 'første' Elling. Jeg har ikke sett noe skifte etter Anne Olsdatter, eller andre i denne familien. Kanskje det har vært et skifte etter slektninger i Gudbrandsdalen.Ellers skal en ikke se bort fra at kona til den andre Elling også het Anne Olsdatter.Opplysningene om disse familiene har jeg funnet i 'Bjørnørfolket I-V' og i FT 1801 - med litt støtte i egne notater.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Hei!Eg har sett gjennom litt av familien til Anne Olsdotter i Ættebok for Skjåk, og ingen av hennar næraste familie ser ut til å ha døydd kring 1790 - men så står det no heller ikkje noko om kva tid mora - Anne Larsdotter - døydde... Når kyrkjebøkene i Lom og Skjåk vert digitaliserte (vonar det ikkje tek altfor mange år) så kan ein lettare finne ut om ymse dødsfall, giftarmål o.l. i Skjåk...Du finn ikkje ei gravferd i 1790 (eller i dei næraste åra før) av ei Anne Olsdotter i kyrkjebøkene for Bjørnør?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Dyrli

Hei,Legger ved utdrag av mine notater for Holen i Vågå.Holen ligger i Skogsbygda Vågå og det er mange Erland-er her. Jeg kjenner ikke til alle barnebarn av Erland Erlandsen Holen og Kari Olsdtr . så det kan være flere kandidater til din Erland. Datteren (2) Rønnaug (Rannei) og Ole Erlandsen har bl.a. en sønn Erland, døpt 17.1.1745 som muligens kan være den rette? Faddere ved dåpen: Sivert Erlandsen, Knut Bakken, Sigri Holen, Imbjørg Skaarvangen.Erland Erlandsen Holen Kilde: (1) Brev fra slektshistoriker Vågå 29.01.2004, (2) Skifteprotokoll for Vågå, Arveskiftet 20. mars 1760 på Holen, (folio 105a.) døde 1760 i Holen Søre, Skogsbygda, Vågå. Han giftet seg med Kari Olsdtr Spakrud døde før 1760 i Holen Søre, Skogsbygda, Vågå.Erland Erlandsen Holen var bonde og tambur. Han drev to gårder: Holen Søndre mel. 1721 – 1744 og Spakrud mel. 1723 – 1740. Barn av Erland Holen og Kari Spakrud er: 1. Ole Erlandsen Holen, f. 1720; d. før 1760; g. 12.07.1741m. Sigri Torsteinsdtr Åsåren, 2. Rønnaug Erlandsdtr Holen, f. 1723; d. 1795; g. , 30.06.1740 Ole Erlandsen (Skårvang?). 3. Eldri Erlandsdtr Holen, f. 1725; d. ett. 1801; g. 17.10.1747 m. Jørgen Eriksen Holen, f. 1718; d. 1799. 4. Mari Erlandsdtr Holen, f. 1727; d. 1760; g. 16.10.1749 m.- Ole Jacobsen (Skårvang?); f. 1725. 5. Erland Erlandsen Holen, f. 1729, Holen Søre, Skogsbygda, Vågå; d. 1812, Erlandsvik, Bugge, Nesset. Han giftet seg 16.10.1749 med (1) Barbara Endresdtr Østrem. Hun døde omk. 1758. Han giftet seg 12.04.1764 med (2) Marit Olsdtr . i Vågå, hun født ca. 1748. familien flyttet til Nesset i Romsdalen ca 1773-74. 6. Synnøve Erlandsdtr Holen, g. Jon Knutsen Sveen, 28.08.1751. 7. Marit Erlandsdtr Holen, f. 1743; d. ett. 1801.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Hei, og takk for innlegg, eg veit ikkje om eg vart så mykje klokare, men takk for opplysingane likevel! No har eg no ein kandidat - betre enn ingenting - men korleis skal eg kunne finne ut om dette er 'den rette'? Eg skulle gjerne ha hatt vigselsinnføringa til Anne og Erland frå kyrkjebøkene, men sidan eg ikkje veit kva tid dei var gifte, og heller ikkje kva tid dei to sønene deira vart fødde - så er eg nesten like langt...Men; myndigheitsalderen, kva var den i 1790? Var det 21, eller var dei rettsleg myndige etter konfirmasjonen? Då kan ein kalkulere kva tid dei to Ola'ane er fødde, slik ca.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Dyrli

Hei igjen,Jeg har dessverre ikke kirkebøkene for Vågå tilgjengelige. En elektronisk versjon lå ute på nett for noen år siden, men ble trukket tilbake da det var en del feil i dataene. Det er jo noen usikkerheter mht til Erland, men det er vel sannsynlig at besteforeldrene er de riktige.Ved søk på FS finner jeg en Erland Olsen g. 5.11.1767 m. Anne Olsdr som gifte i Vågå.Dersom du tar kontakt med Nordalsarkivet i Vågå kan de kanskje hjelpe deg noe videre : http://www.opa.no/vaagaa/default.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Blinkskudd: Ungkar Erland Olsen og pike Anne Olsdatter 'trolovede paa Lomb', viet 5. nov. 1767 i Vågå.Ettersom kausjonistane vart registrerte ved trulovinga, så er dei ikkje tekne med her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

'Yppele' Steinar og Aud!Kanskje litt privat, men har du kyrkjebøkene på dataen, eller brukar du mikrofilm, Aud? Om du har kyrkjebøkene lett tilgjengeleg så vil eg spørje deg om å sjå etter i dei fylgjande åra etter 1767 etter to stk. Ola Erlandson - om du nyttar mikrofilm så vil eg ikkje beda deg om det, for eg veit kor mykje møde det kjem av slikt, eit 'tråklåte' arbeid ;-)Kanskje dei hadde fleire born som ikkje levde opp til 1790?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Dyrli

Et kjapt søk på FS gir noen mulige kandidater over døpte i Vågå :Følgende Ole Erlandsen døpt rundt 1767: 1) Ole døpt 28.4.1765 (født før ekteskapet?) - far Erland Olsen 2) Ole, døpt 5.6.1768 - far Erland Holen 3) Ole, døpt 24.7.1774 - far Erland Holen 4) Ole, døpt 12.4.1772 - far Erland ErlandsenBarn 2 og 3 (som nr. 4) kan jo gjerne være sønner av Erland Erlandsen f.1729 (han er min stamfar). Av andre barn som Erland Erlandsen f. 1729 har i tidsrommet Ole'ne ble født er Erland døpt 12.7.1767 ,Barbro døpt 17.9.1769 og Ingeborg døpt 22.1.1775. Dette utelukker vel i alle fall Ole nr 3 som hans sønn.Ved søk på barn av Ole Erlandsen kommer det fram: 1. Berit, døpt 16.5.1762 2. Ingri, døpt 16.9.1764 3. Eldri, døpt 04.6.1770Dette gir vel ikke alle svar, men dog noen kandidater å sjekke ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Kva for Ole Erlandsen er Berit, Ingrid og Eldri døtre til? (Byrjar å gå i surr her...)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Dyrli

Beklager at jeg bringer inn mange navn uten at disse er sjekket grundig ut. Jeg begynner visst å surre litt selv også. Disse 3 er barn av en Erland Olsen (ikke Ole Erlandsen). Ref f.eks.: Lenke Jeg vet ikke hvor mange som het Erland Olsen i Vågå og fikk barn i dette tidsrommet. Dette kun ment som svar på ditt spørsmål i innlegg 14 over mulige kandidater som bør sjekkes ut mot primærkildene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Vart berre forvirra av 'Ole Erlandsen' skjønar du, men det er heilt greitt, og tusen takk for alternativa! :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

E har kjørkjebøken for Vågå på mikrofiche, Atle, og da veit e at dæ berre æ præsten som evnt. ha gjort feil fyrry me :-)Eg veit ikkje om du treng meir hjelp etter dei opplysningane som er komne fram i seinare innlegg, men eg kan kanskje freista oppsummera:Anne Olsdotter f. 1733 nørdre Ramstad, Skjåk, og Erland Olsen frå søre Holen, Vågå, vart trulova i Lom, og gifta seg i Vågå kyrkje den 5. november 1767.Erland og Anne budde fyrst i søre Holen, og fekk to søner som vart oppkalla etter kvar av bestefedrene:1. Ole dpt 5. juni 1768 som Erland Holens barn. Faddere: Gunder Svare, Erland Olsen, Erik Jørgensen, Kari og Gunhild Svare.2. Ole dpt 24. juli 1774 som Erland Holens barn. Faddere: John Svare, Tore Holen, Erik Jørgensen, Ragnhild Spakrud og Gunhild Hagen.(Eg finn ikkje at dei hadde fleire enn desse to til dåp.)Så har du i dine notat, Atle, at Erland Olsen Holen med kona Anne Olsdotter og to søner Ola og Ola, båe umyndige i 1790 (under 25 år) vart 'henviste' til Bjørnør i TrøndelagHalvor Aaby nemner i sitt innlegg (6) bl.a. ein Elling f. ca. 1751, som hadde vore gift med ei Anne Olsdotter f. ca. 1731. Båe var etter det eg skjønar, frå Gudbrandsdalen. Anne døydde i 1787, og Elling finn vi i 1801 som husmann utan jord under garden Hopstad el. Hofstad i Bjørnør, 50 år gammal, oppattgift og med ei dotter Martha på 8 år heime.Etter mitt skjønn må denne Elling ha vore identisk med Erland Olsen Holen, noko du sjølv gjev fleire grunnar for i ditt innlegg (7).Ein Erland vart døypt i Vågå den 26. mars 1750 som Ole Holens barn. Faddere: Syver Skårvang, Ole Jacobsen, Lars Toresen, Gunhild Hagen og Eldri Skjedsvold.Steinar Dyrli viser i sitt innlegg (10) til eit arveskifte på søre Holen datert 20. mars 1760. Det var Mari(t) Erlandsdtr. gm Ole Jacobsen som var død.Mari(t) var som det framgår av same innlegget til Steinar, barn nr. 4 av Erland Erlandsen Holen og kona Kari Olsdotter frå Spakrud.Mari(t) Erlandsdotter og Ole Jacobsen var barnlause, det veit vi fordi syskjen til Marit var arvingar:1. Ole Erlandsen død, ei dotter Kari 18 år gammal, arvar i staden2. Erland Erlandsen 31 år3. Rannei Erlandsdotter gm Ole Erlansdsen4. Eldri Erlandsdotter gm Jørgen Eriksen Bakken5. Synne Erlandsdotter gm John Knutsen Svee under HolbøHer ser vi at den Ole Holen som i 1750 døypte ein son Erland, ikkje kan ha vore eldste sonen til Erland og Kari Holen. Heller ikkje kan han ha vore Ole Jacobsen, ektemannen til Mari(t) Erlandsdotter.Da står det att berre Ole Erlandsen gm Rannei Erlandsdotter Holen, og eg reknar det for svært sannsynleg at det var desse to som var foreldra til Erland dpt 1750. Stadfesting av dette kan ein kanskje finne i panteprotokollen dersom dei overtok søre Holen ved eit tinglyst skjøte.Dersom noko av dette verkar feil, vonar eg det kjem nye innspel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Halvor Aaby

Det er interessant med en debatt som gjelder flytting på 1700-tallet. Vi veit at utflyttinga fra Gudbrandsdalen var stor på 1700-tallet, men det er ikke ofte kildene gir navn på de som flytta og hvor de kom. Vi veit også at det var stor tilflytting til bygdene på Trøndelags-kysten i det samme tidsrommet, men som regel får en ikke vite mer enn at en person var innflytter, ikke hvor han kom fra.Her er det to stykker som heter Elling Olsen som kom til Bjørnør. Jeg går ut fra at det opprinnelig navnet var Erland (uttales Ellen eller Ellan i Gudbrandsdal), men at de gikk inn under navnet Elling i Bjørnør, da Erland er omtrent ukjent her. I 1796 kjøpte hver av de to Ellingene en fjerdepart i den avsidesliggende gården Øverdal i Roan. Selger var proprietæren Eilert Paasche. Et år seinere var gårdpartene solgt. Den eldste Elling fikk en plass oppe i Steinsdalen i Osen, den yngste bodde i ei stue uten jord ved sjøen på Hopstad i Roan.Den eldste Elling døde i 1804. Han hadde tre barn som alle var på Sumstad i Roan i en periode. Den eldste dattera Randi måtte betale leiermålsbot ca 1808, ellers veit vi ikke mer om disse barna foreløpig.Den yngste Elling og familien hans forsvant fra Bjørnør like etter 1801 i følge bygdebokforfatteren Sigurd Brattgjerd. Det er foreløpig ikke kjent hvor de reiste.I innlegg nr. 10 står det at nr. 2 i søskenflokken i Holen, Rønnaug Erlandsdatter, og Ole Erlandsen (Skårvang) hadde en sønn Erland f. 1745. Videre kan nr. 1, Ole Erlandsen, og Sigri Torsteinsdatter, være foreldre til en Erland Olsen f. ca 1753, og likeså nr. 4. Mari Erlandsdatter gm Ole Jacobsen. Jeg vil bli overraska om ikke de to Erland som kom til Bjørnør var sønner til Ole, Rønnaug eller Mari. Svaret bør finnes i kirkebøkene.Da gjenstår Ole Ellingsen (Erlandsen), oppgitt til å være 27 år i 1801. Ole er sikkert født i Gudbrandsdalen. Han kan utmerket godt være nr. 3, nevnt i innlegg nr. 15. Men navnet på mora må sjekkes, likeså om den Erland Holen som er faren hans heter Erland Olsen. Ole Ellingsen hadde altså en sønn Eilert Olsen som sannsynligvis har etterslekt i Flatanger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir D. Teigum

Her er utflytte fra Skjåk. De det ikke er årstall på kan være noen av de som reiste nordover, før utvandringa til USA skjøt fart.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Dyrli

Flott og ryddig oppsummering Aud!Jeg har selv ikke klart å finne ut hvor Marit Olsdatter som ble gift med Erland i 1764 kom fra. Det ville være storveis om noen kunne hjelpe meg med dette.Det ser ut som om det er stor utflytting fra Holen i 1770-åra. Erland Erlandsen f. ca. 1729 flyttet med familien til Nesset i Romsdalen. De 4 barna fra første ekteskap (Kari f.1749, Kari f. 1751, Ole f. 1754 og Endre f. 1756) fulgte ikke med på flyttelasset så lang jeg har funnet ut. Totalt fikk han mange barn da det var 12 (muligens 13) barn i det andre ekteskapet.Jeg tror at Erland ble. gift 2.g. 12.4.1764 m. Marit Olsdatter f.ca.1748. Forlovere Sivert Skaar, Jørgen Bakken. De 4 første barna ble født i Vågå og fulgte med vestover: 1.Imbjør, døpt 4.11.1764. Faddere ved dåp: Halvor Svare, Ole Sivertsen, Eldri Bakken, Imbjør Holen. 2.Erland, døpt 12.7.1767. Faddere ved dåp: Erland Holen,Iver Olsen, Jon Olsen, Imbjørg Skaarvang, Rannej Olsdatter. 3.Barbro, døpt 17.9.1769. Faddere ved dåp: Erland Holen, Poul Raastad, Anne Sivertsdtr., Rannej Olsdatter, Ragnhild Amundsdtr. 4.Ole, døpt 12.4.1772. Faddere ved dåp: Iver Amundsen,Jon Olsen, Erik Jørgensen, Eldri Bakken, Rannej Jonsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Yppeleg uppsummering, Aud! Altså:Erland Olsson, f. 1750 på Søre Holen(?) i Vågå, g. 1767 m. Anne Olsdotter, f. 1733 på Nørdre Ramstad, d. 1787 i Bjørnør. Erland bur der på Hopstad/Hofstad ved ft. 1801 - då oppatgift. Born:1. Ola, f. 1768 på Søre Holen(?)2. Ola, f. 1774 på Søre Holen(?)Desse to veit vi ikkje noko visst om enno...men det er truleg at Ola d.y. er her i 1801: LenkeForeldra til Erland er: Rannei Erlandsdtr. Søre Holen og Ola Erlandsson Skårvangen(?)Då står det vel berre att å finne dødsåret til Erland, og kva det vart av gutane til Erland og Anne...Tusen takk for alle innlegg hittil - eineståande hjølp!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Halvor Aaby

Mye er blitt klarere i denne debatten, men fortsatt er jeg litt opptatt av den andre Erland Olsen i Bjørnør. Kan det tenkes at Rannei Erlandsd. og Ola Erlandson hadde to sønner som het Erland? Randi Ellingsdatter i Bjørnør som jeg har nevnt før, var sannynligvis datter til den eldste Erland, og kan være oppkalt etter bestemor.Jeg er enig i at det er sannsynlig at Ole Erlandsen fra Vågå er den som er tjenestekar hos lensmannen i Hosen i 1801. Dette bygger jeg på at denne Ole Ellingsen bevislig var født i Gudbrandsdalen i omtrent samme år som Ole Erlandsen og at han hadde et navn som var ualminnelig i Bjørnør. Denne Ole Ellingsen er omtalt slik under Lindset i 'Bjørnørfolket II': 'Ole er sikkert nok den samme som den Ole Ellingsen som i 1801 var tjenestedreng i Hosen hos lensmann Johan Petter Palmløff. I sjølegdrullen 1804 er det oppgitt at denne Ole Ellingsen i Hosen er født i Gudbrandsdalen.' Ole fikk auksjonsskjøte på en part av Lindset i 1811.Ole Ellingsen hadde 4 barn: to døde som spebarn, en omkom på sjøen 25 år gammel og en sønn Eilert Andreas flytta med familien til Flatanger. Ole Ellingsen bodde på Lindset til han døde 1836.Sønnen Eilert bodde som husmann i Ramsøya i Osen fra ca 1853 til 1864. Da kjøpte han gård på Lauvøya i Flatanger. Dette gikk ikke så bra. Han måtte selge gården etter et par år og flytta med familien til en holme under Hårstad i Sør-Flatanger. Han og kona Anne Tølløvsd. hadde barna: Johanna Marie f 1852, Oleanna f 1854, Anton f 1858, Rasmus f 1861, død 1878 og Taraline f 1868 gm Helmer Gundersen Binde fra Stod, til Amerika.Bygdeboka for Flatanger har bare funnet etterslekt etter den eldste dattera Johanna i Norge. Johanna ble gift med Torbjørn Olsen fra Tysnes i Sunnhordland. De bosatte seg på bruket Brenna under Sitter i Flatanger. Det finnes etterkommere med slektsnavnet Torbjørnsen i Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Hei Halvor!Fyrste spørsmålet ditt overlet eg til Aud og Steinar og svare på - der kan eg ingenting. Takk for opplysingane om Ola Erlandsson, då er det vel kartlagd kvar den eine var ifrå...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.