Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Frode Johansen

[#39315] Folkeskikk på Brukerforum

Recommended Posts

Gjest Jan Frode Johansen

Den senere tid har jeg opplevd endel upassende innlegg her på brukerforum.Og det merkelige er at det virker fsom om det i hovedsak kommer fra erfarne slektsgranskere.Jeg har opplevd debatt der man nærmest må forhøres om ting og tang som egentlig er helt unødvendig på dette forum.Slik burde det ikke være.Vi er her for å hjelpe hverandre,søke råd og treffe venner.Enten får en tro ens ord eller la det være.Hvorfor ha endeløse diskusjoner som ikke bidrar til annet enn disharmoni mellom brukerne. Nei vi må skjerpe oss folkens.La meg legge til: Dette gjelder ikke de fleste.De aller fleste her på brukerforum er hyggelige mennesker som kommuniserer på en fantastisk måte,.Slik ønsker jeg det skal være.Morsomheter på andres bekostning burde en holde seg for god til.La oss fokusere på det som er med å gi dette forumet et trivelig og givende sted å være. Med håp. Jan Frode Johansen __________________________________________________

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan være enig med deg i at enkelte innlegg kan være unødvendig skarpe i kantene, men du forstår vel at det er noe med måten du arbeider på som vekker reaksjoner - eller gjør du ikke det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Jeg mener uansett at vi skal behandle både hverandre og de vi omtaler med respekt.Min måte å arbeide på kan lett missforståes og jeg har presisert ved flere annledninger at jeg ikke tar profitt for bla.Køhler saken.Jeg reagerer også på at det er de mest uhøflige. Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Til Jan Frode (1): Ja, modig er den som tør delta i diskusjoner på åpent nett.Det gamle visdomsordet 'Når stenen har forlatt hånden, tilhører den Djevelen', kan i en noe annen språkdrakt passe i enkelte debatter. D.v.s. *Når innlegget er på plass, tilhører det smådjevlene'. Da står de/vi klar til å vri, vrenge og rive innlegget istykkker. Såpass må vi tåle dersom vi klarer erte på oss folk. Har sjøl blitt karakterisert både som imbissil og kalt en stakkar med komplekser i dette forumet. Dette er jo milde toner, mot hva vi finner i news-gruppene. Der blir langt styggere ord brukt. Så stygge at jeg ikke vil ta dem i min munn.Litt liv synes jeg enkelte debatter bør ha. (Sikter ikke til debatten du nevner i innlegg (3), da jeg ikke har fulgt med i den). Mener debatter av almenn intr, eller *faglige* som noen kaller det. Mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Vel da får jeg vel begynne å gi igjen med samme mynt så det suser......

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Kanskje det er formålstjenlig å få dette inn i lyset igjen (godt ment):LenkeMvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Eg er heilt samd i at ein skal hada ein høfleg tone og handsame folk med respekt. Men om det er Bjørn Davidsen anklagen er retta mot synest eg kanskje det er å skyta langt over målet. Han siterer dottera til Køhler og seier seg samd i hennar utsegn. Det kan det då ikkje vera noko gale i, sjølv om Jan Frode kanskje ikkje er samd med nokon av dei?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Jeg har forståelse for at enkelte debattanter oppfatter det som om at motdebattantene har dårlig folkeskikk, idet man bli møtt av kritikk, eller blir saklig motsagt.Men denne forståelsen er begrenset, da det må forutsettes at de samme debattanter har satt seg inn i følgende ordensregler før man trer inn i det offentlig rom: LenkeAre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Redaktøren viser til ordensreglene.Redaktøren skal for øvrig beskytte personer mot seg selv. Det er mulig han snart må gjøre det!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor L. Larsen

Enig med Jan Oldervoll, innlegg 7.(Etter et par dagers fravær fra Debattforumet så jeg litt forbausa at et stort ordskifte dels om perifere ting har passert, og at begge Köhler-debattene er stansa.)Bjørn Davidsens ord om psykiatri viste seg altså (i et svar til meg som jeg ikke har fått svart på) å bygge på et utsagn fra ei datter om at de engang hadde lurt på om faren var riktig rett.Det var litt overraskende! Det må vel være bare folk som aldri har vært foreldre til litt freske barn (gjerne døtre) i minst tenårsalder som kan tro at et slikt utsagn er noe å legge vekt på som argument om reell forstyrrethet. Hvor mange meget gode og normale fedre og mødre har vel ikke fra sitt avkom fått høre noe sånt en eller annen gang? (Kan ikke huske å ha hørt det, det kan ha skjedd fleire ganger men at jeg har glemt slike filleting!)Hvis sånt sies, er det jo ofte i en munter eller godslig sammenheng. Og selv om det bare blei tenkt, eller sagt i ergerlig tone, fordi far eller mor sa noe som der og da virka rart, så trenger i så nær familie ikke sånt bety mer enn et flyktig 'Herregud, så merkelig'. Nevnes kan også nordnorske omgangsformer som 'Du mor, du mor, du hælvetes mor!', et kjent Oluf/Arthur Arntzen-sitat. Den 'spesialist' som måtte tro at Oluf da ønska mora si til helvete, er den som heilt klart er noe forvirra...Men i Köhler-saken vet vi jo i ettertid hva en ellers normalt fungerende far ruga på (trolig også det på heilt normal måte), enten det var sant eller bedrag. Derfor, rent saklig sett ut fra hva som er sannsynlig, er jeg fortsatt uenig med BD i at noe innen psykiatrien er et nærliggende forklaringselement. Som argument er det fortsatt fullstendig unaturlig og dermed for skarpt å ty til. Som før nevnt kan mange andre, normalitetsbaserte grunner for et bedrag tenkes.Jeg verken forsvarer eller angriper verken den ene eller andre, framlegger bare hva som synes ei rimelig vurdering av mentale forhold i et sånt mystifistisk tilfelle.-----------Bjørn Davidsen og andre har heilt rett i at man skal være skeptisk til så mye. De merkeligste eksempler og erfaringer kan man finne og få i et langt yrkesliv med masse kildearbeid samt i et relativt langt livsløp. (Man får liten lyst til f.eks. å lese 'DaVinci-koden', leste den andre, faktaboka for en del år sia, mye møl, men via den kjent med von Doderer ('Die Strudlhofstiege' - eksepsjonell!, 'Ein Mord den jeden begeht'). Tidsskriftet 'The Skeptic' anbefales. Det har også intervjua Frank J. Sulloway, hvis bok 'Born To Rebel' nok burde få en vid leserkrets.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

No er eg tilfeldigvis far til to freske døtre som har passert tenåra, så eg kjenner både språket og meningane deira. Men det var ikkje så mykje dottera sine tanker om faren eg la vekt på når eg hella til å vera samd med henne, som faren si utsegn og kritikk av henne då ho hadde funne seg ein sjåfør - ho som kunne fått ein greve!Ville du nokon gong sagt slikt til ei dotter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Det ser ut til at vi bør oppsummere saken som lå til grunn her:1) En angivelig tyskfødt mann som døde i Kristiansand i 1945, har i perioder av livet sitt overfor enkelte i sine omgivelser fremstilt seg som erkehertugen av Toscana (en mann som ifølge offisielle utsagn omkom i 1891). Mannen i Kristiansand etterlot seg papirer som var ment å skulle peke i samme retning.2) Spørsmålet om han virkelig var erkehertug er reist, og familiens 'prosessfullmektig' har bedt om assistanse fra Brukerforumet.3) Det er i løpet av 2 1/2 måned framkommet en del informasjon. Denne informasjonen har ikke på noen måte kunnet sannsynliggjøre at mannen i Kristiansand var erkehertug, tvert i mot synes det for de fleste ganske åpenbart at sannsynlighetsovervekten for det motsatte er overveldende.4) Dersom mannen i Kristiansand TRODDE han var erkehertug uten at han faktisk hadde vært det, vil det, som en av deltakerne i debatten har vist til, kunne være snakk om en tilstand som i psykiatrien omtales som 'megalomani', jfr. f. eks. [url="http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9322717>Lenke På vanlig norsk er dette kjent som 'stormannsgalskap'.5) Dersom mannen i Kristiansand VISSTE at han ikke hadde vært erkehertug, men likevel påstod det, var han det som i vanlig tale kan omtales som enten en skrønemaker eller en svindler.6) Når man i offentlighet reiser et spørsmål som åpenbart kan få flere ulike svar, må man være forberedt på at debatten kan lede fram til konklusjoner/svar som man i utgangspunktet kanskje ikke hadde som sitt førstevalg.7) Det har i denne tråden vært vist til 'Vær varsom-plakaten' til pressen. Den er å finne her:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Kommentar til pkt 3 i Nedrebø's oppsummering:Det er riktig at vi her på brukerforumet ikke i løpet av 2 1/2 måned har klart å sannsynliggjøre at Alexander Hugo Köhler vært identisk med Erkehertug Johann Salvatore von Tocana. Det er bl.a fordi det ikke finnes NOEN kilder i Norge som skulle kunne bekrefte dette såvidt meg bekjent.Svarene blir antagelig å finne i Tyskland. Ingen av debatanntene har hatt tilgang på andre kilder enn meg selv og derfor har jeg henvendt meg til Tyskland selv.Jeg er svært glad for at Redaktør Nedrebø stanset debattene omkring Køhler fordi det utviklet seg til å komme frem påstander som jeg ønsket å verne den gjenlevende famile Köler's for.Personlig er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at Køhler var en høyst oppegående mann.Han kan ikke ha lidd av megalomani , da han levde et stille liv og holdt dette skjult for allmennheten. Legen har mye bra å si om ham i vitneforklaringen i Bergen forøvrig. Jeg tror ikke han var en svindler og bedrager for da ville han ha krevd arv og ropt høyt om at jeg er 'Johann Salvatore von Tocana' ! Mysteriewt rundt denne saken er på ingen måte løst og jeg fortsetter med full fart (mot alle odds....)?Jeg avslutter saken den dagen jeg kan avkrefteeller bekrefte at han var den han sa seg å være.Dette har jeg eksplisitt uttalt før. Jan Frode JohansenProsessfulmektig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Prosessfulmektig Jan F. Johansen:Man skal på ingen måte se bort i fra at han kan ha vært erkehertugen.Det er imidlertid gjerne slik at det er lettere å få bevisene på det motsatte - når det ikke er etablert en håndfast barriere i starten.Hvis der lykkes i å få på plass en slik begynnende verifikasjon i det stille - da vil du kanskje bringe det frem i lyset? Lykke til!Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Jeg har kanskje ropt for høyt og kanskje provosert noen.Men takk Knut for oppmuntringen. Beklager til dere andre for mine sære argumenter og noe krasse svar.Igjen knut-vi får se-og finner jeg beviser vil jeg gå ut offentlig. Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

I denne samanhengen viser eg til innlegga (14 og (15) her, og tek sjansen på å lima inn delar av eit innlegg eg skreiv i tråden om Alexander Hugo Køhler II; altså i frå innlegg (62) der:'Kanskje det kunne vera ein idé for Johansen å starta opp tre -3- ny debattar om Køhler ut frå følgjande tre -3- arbeidshypoteser?:1) Køhler i Kristiansand = den eigentlege Alexander Hugo Køhler frå Eilenburg i Sachsen.2) Køhler i Kristiansand = erkehertug Johann Nepomuk Salvatore av dynastiet Habsburg-Lothringen frå Toscana.3) Køhler i Kristiansand = ein heilt annan mann, ein sjarlatan; som overtok identiteten til A H Køhler og etterkvart freista overta identiteten til nemnde J N S Habsburg-Lothringen.Dersom Jan Fr. Johansen opnar ein tråd for kvar av desse hypotesene, samt limer og kopiérer inn det som relevant og av interesse frå dei to eksisterande debattane - høvesvis då der det gjev meining -, så trur eg ein igjen kan pensa debattane inn på eit gjevande og (truleg) langt meir fruktbart spor. Dette då sagt i beste meining -.'Og i det same innlegget tillét eg meg òg å påpeika noko av årsaka til at ordskiftet om A H Køhler hamna i grøfta:'Eg - og fleire med meg - blir svimeslåtte både av den store stoffmengda, den totale mangelen på oversikt i ordskifta og fråværet av ein einheitleg struktur.I tillegg er eg noko oppgitt over mangelen på gode arbeidshypoteser, noko som heilt klart kunne medverka til ein betre struktur på debatten/ane; ...'Dette då i tillegg til fleire andre moment som alle er nemnde både her og i dei andre trådane (ordskifta), folkeskikk og folkeleg framferd var berre éitt av dei.Sjå gjerne dette innspelet i samanheng med redaktør Nedrebø si presise oppsummering i innlegg (13) her.Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg vet ikke om jeg forstår helt på hvilken måte tre nye Køhler-debatter kan ble mer givende og fruktbare enn de to som nå er avslutta. Antakelig vil vel forvirringen heller tredobles!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Prosessfullmektig Jan F. Johansen:Til innlegg nr. 17:Jo dette kan absolutt bifalles. Kan ikke se at en slik ny strukturell fremgangsmåte nå vil kunne gi særlige problemer for fremskritt - i hver av de tre gruppene. Sannsynligvis vil en av dem snarlig mangle innlegg mens to vil kunne ligge side om side - inntil det siste nådestøtet.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Jeg for min del ser helst at alle 'køhler' temaene inkludert dette som (delvis er blitt et) blir totalt slettet fra brukerforum av hensyn til familien Køhler.Dette ønsket ikke Redaktør Nedrebø og jeg tar det til etteretning.Legger til at det er meg som brakte debatten på banen og tar min del av ansvaret for det som kom frem i temaet. Jeg for min del avslutter herved all debatt fra min side vedr. Køhler slik at jeg heller kan arbeide i det stille.Jeg beklager mine utspill og angrep på debattanter, og er lei for tonen jeg brukte.Men jeg er svært glad for at Redaktør Nedrebø tok tilfølge min anmodning om å stanse debattene om Køhler. Jeg respekterer i etterkant andres syn på saken og ber om unskyldning til dem jeg har 'tråkket på tærne'. De som ønsker kontakt med meg vedr. Køhler saken får heller ta kontakt med meg privat på e- mail: jafjohan@start.no Jeg har allerede fått mail fra meddebattanter på brukerforum og takker dere alle om jeg har glemt å svare den enkelte.Tror jeg avslutter med denne oppsummeringen vedr.Køhler. Med vennlig hilsen Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor L. Larsen

Følgende tekst er utforma ca slik før lesing innlegg 14-19. Jeg lar den altså gå litt avkorta, men først en i-r-ettersettelse ad meg selv: Nevnt roman heter 'Ein Mord den jeder begeht'.-----------Bjørns spørsmål er kanskje mest retorisk, men bør vel besvares: Mine holdninger, bakgrunn og situasjon da mi prinsesse av ei datter fant og gifta seg med en sann om ikke ekte mellomeuropeisk prins kan selvfølgelig umulig sammenlignes med hva AHKöhler der på Sørlandet lenge før 2. verdenskrig hadde eller ville la noen tro (evt. i ettertid) at han hadde (hatt).Familien meinte nok ikke han var psykotisk (schizofren eller paranoid), som er den psykiatri-sektor megalomani går inn under. Det gjengse trekk 'allpervasiveness', det at vrangforestillinga gjennomsyra heile hans vesen, synes ikke påvist. Familien ville vel med sine beretninger om enkeltstående episoder tvertimot underbygge at han i sine skriverier var troverdig og normal.En rekke mulige psykologisk sannsynlige motivasjoner kunne ha vært skissert.Hvis et par nye halvdigresjoner bæres over med: Også for R. I. O. U. kunne mulig løsningsforslag vært gitt. Det er trolig litt i tråd med 'k. u. k.', som Wien-romanen 'Die Strudlhofstiege' lærte meg står for 'kaiserliche und königliche', som foran 'Hoheit' kunne brukes nedover til og med erkehertuger.Den 19. mai skal en 'DaVinci-koden'-skeptiker og forfatter Bjørn Are Davidsen tale på Finnsnes i Troms. Det ville være hyggelig hvis det er samme BD som her, og å ha vært og hørt på, men jeg er ikke i landsdelen da. [svar trenges ikke om dette.]PS. Ser nå Jan Frode at du har skrevet innlegg nr. 20 mens jeg tasta. Håper du ikke tar det ille opp at jeg sender mitt likevel.(?=)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Bjørn Are Davidsen og eg er ikkje same person. Eg kjenner ikkje BAD, men veit han finst. For øvrig har eg så langt sagt mitt i Køhler-saka. Eg kjem attende når eg har skanna ferdig, korrekturlese og lagt ut alle dokumenta frå 'bevisopptakea' på internett - og seinare når eg har skrive artikkelen min om han.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg for min del synes ikke det ble brukt for harde eller unødige ord i Köhler-debatten i de to avsluttede trådene. Ordskiftet var akkurat passe og slik en kan forvente - og håpe på - når det gjelder vanskelige men spennende emner fra nesten nåtid.Forøvrig antar jeg at tidsskiftet Genealogen også vil dekke debatten med en oppsummeringsartikkel til høsten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

De som ønsker å få vite fremdriften i arbeidet med Køhler saken kan besøke denne websiden der jeg har opprettet en gruppe: http://uk.groups.yahoo.com/group/slektifokus Siden er under konstruksjon og vil bli oppdatert fortløpende.Jeg fikk endel mail fra brukerene på forumet her etter at debattene om Køhler ble avsluttet og etter oppfordring har jeg startet en gruppe på Yahoo mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Prosessfullmektig Jan F. Johansen:Hva skyldes den ekstremt labre aktivitet på den gruppen det er henvist til?Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.