Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Michael Moum

[#39532] slekten Barth og Wickhard i Drammen

Recommended Posts

Gjest Michael Moum

Jeg søker anene og etterslekt til mesterskomaker Nils Eriksen Barth (1762-1802) og hustru Maren Juliane Wichard (1763-1833). [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10602&gardpostnr=81&personpostnr=663&merk=663#ovre>Lenke De ble gift 19/1-1787 (trol. 24/11-1786) i Skien. LenkeOm Maren vet jeg at hun er datter av pipemaker på Bragernes Johan Wickhard, død før 1786 og Maren Rasmusdatter, d. omkr 1786. LenkeDeres datter Lovise ble gift 7/2 1807 i Bragernes kirke med styrmann Hans Fredriksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er en av flere relevante Barth-debatter: Lenke. Nils Eriksen Barth og Maren Juliane Wichard er berørt i noen av innleggene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Jeg har sett igjennom disse debattene, men ingen gir noe svar på om hvem som er foreldrene til Niels Barth. De går for det meste på Barth i Telemark.Johan Wickhard sies der å være født Magdeburg(?)Noen linker som går på slekten Barth (Herøy, Telemark) og slekten Bartz (Moss, Østfold)[url="http://home.online.no/~h-johnse/barth.html>http://home.online.no/~h-johnse/barth.html Lenke Lenke Lenke Lenke Lenke Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nei, du har rett i at det ikke finnes noe svar der. Denne Nils Eriksen Barth later til å være et lite mysterium. Michael Sundt konstruerer en Erik Barth som far til ham i boken FAMILJEN BARTZ, men det er ganske mye rot og flere inkonsekvenser i hans framstilling, noe jeg har prøvd å påvise i innlegg 14 i debatt nr. 21996 (se nest siste lenke i innlegg 3, 'Slekten Bartz').

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo, det gjør det. Et av problemene med Sundts framstilling er imidlertid at han lar Nils (Eriksen) Barth dukke opp to steder.Først møter vi ham på s. 114 'I Skien, Porsgrund og omegn'. Der finner vi følgende oppstilling:I. Erik Barth (Bert, Bært?). - En søn:II. Nils Eriksen Barth (i Porsgrunds kirkebog: 'Bert') skal være kommen fra Tyskland eller Holland til Norge, enten Skien eller Herre ved Porsgrund, smed eller maaske skomager. Død paa Herre 1830, 80 aar gammel. Gift 19. janr. 1787 i Skien med Maren Juliane Wickhard, død paa Bragernes af kolera 2. nov. 1833, 71 aar gammel; datter af Johan Wickhard i Magdeburg. - En søn:III. Hans Barth, fød paa Herre, død sms. 77 aar gammel.-- Her begynner sammenblandingen med Niels Rasmussen Barth.Så finner vi følgende framstilling på s. 115-116 ('I Drammen'):De efterfølgende synes beslegtede med (og så følger en henvisning til framstillingen ovenfor).I. Nils Barth (Bert, Bært) fra Skien, skomager, begr. paa Bragernes 18. janr. 1802, 45 aar gammel. Gift paa Strømsø eller Tangen med .... Wickard, tysk. Deres datter:II. Lovise Barth, død 184*. Gift 7. febr. 1807 paa Bragernes med styrmand, senere skibsfører Hans Fredriksen. To sønner som kaldte sig Barth:III 1. Nils Hansen Barth, tobaksspindermester i Drammen, fød sms. 24. juli 1807, død sms. 23. marts 1846. Gift (i Drammen?) 12. apr. 1835 med Andrine Solum, fød sms. 8. marts 1808, død sms. 15. marts 1853, datter af Elling Solum og Charlotte Dahl fra Kongsberg. Fem børn, alle fødte i Drammen, Bragernes:IV 1. Hans Edvard Barth, fød 2. juni 1835, kjøbmand i Drammen, ugift.IV 2. Fredrik Barth, fød 21. janr. 1838, død 17 aar gammel.IV 3. Andreas Barth, fød 13. juli 1840, død 22 à 23 aar gammel.IV 4. Ludvig Barth, fød 4. maj 1843, død 1846.IV 5. Nils Barth, fød 4. febr. 1846, død s. a.III 2. Carl Barth, rejste til Amerika og døde der.-----------Sundt er ikke flink til å oppgi kildene sine, og med så mye gjetting som synes å ligge bak deler av det ovenstående, er det usikkert hvor mange av opplysningene som er til å stole på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Tusen takk.Angående Wichart/Wichard så er barna til Johan og Maren ble 3 dpt i Bragernes kirke og 2 i Strømsø kirke.1. Lovise dpt. 11/3 1758 i Bragernes kike2. Randi Maria dpt. 29/12 1759 i Bragernes kike3. Maren Juliane dpt. 30/11 1762 i Strømsø kirke4. Mette Elisabeth dpt. 6/11 1765 i Strømsø kirke5. Johan Christian dpt. 8/8 1768 i Bragernes kikeMvh Michael

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkil Lier

Hei, sakser dette fra en større utredning kalt 'Et håndverksdynasti i Skien'1.JACOB VETLESEN, snekkermester i Skien. f.ca.l672,- gravl. i Skien 23.mai l74l med 3 klokker og liig Prædiken i kierchen , 68 år, 7mnd. Og 7 dager gl. Gift 1.-o.1698 med MAREN ASLACHSDATTER, -død ca.1718. Skifte etter henne ble avholdt 12.mars 1718, og hun etterlot seg barna Berte (20 år), Margrethe (17), Maria (13) , Karen Malene (10), John (31/2,siden videnkjent byggmester) og Anders (1/2 år gl.) Gift 2.-ca.l7l6 med BERTE JENSDATTER , som levde l770. Hun gift 2.-i Skien l0.des.l744 med sin sviger- datters far, enkemann Lars Hansen på Taterbakken, -død l752. Av barn kjennes l5, 6 i første og 9 i annet ekteskap: 2I.ELLEN MARIA JACOBSDATTER, dpt. i Skien 20.aug.1724, -død 17.des. og gravl. der 27.des. 1800 med den store klokkes ringen 1 time, 76 ½ år gl. Skifte sluttet 19.juli 1803. Gift 1. -i Skien 23.sep. 1745 med skomaker IVER CARLSEN, f. ca. 1715 - gravl. i Skien 14. Nov.1752, 37 år gl. Gift 2. –i Skien 28.nov 1753 med skomaker og håndverksmester ERICH NIELSEN BERT, f.ca.1728, -gravl. i Brevik 25.mai 1764, 36 år gl. Gift 3.- i Skien 8. Jan.1767 med skomakersvenn JENS NIELSEN MØLLER. Barn:3aI.JACOB IVERSEN, dpt. Skien 24.apr.1746, -begr. 4.okt.1748, 2 ½ år gl.3bI.CARL IVERSEN, dpt.17.sep.1747, -begr.1.feb.1748, 6 mnd. gl.3cI.KIRSTEN IVERSDATTER, dpt.20.nov.1748, -død før moren. Gift med JOHN ERICHSEN. Sønn: Iver Johnsen, f.ca.1775, -ved skiftet etter mormoren var han bosatt i Eikers sogn. 3dI.BIRGITTE (BERTE ) IVERSDATTER, dpt. 7.mai 1750 i Skien. Skifte etter henne 7.des.1803. Gift i Skien 8.feb.1774 med skomakermester og borger til Skien ANDERS PEDERSEN, bosatt på Hougen i Østre Porsgrunn. Av ekteparets 9 barn levde kun datteren Kirsten ved morens død. Barn: Ole dpt.23/12-1773, -Kirsten- , -Jacob og Berthe Kirstine dpt.2/1-1779, -Jens Møller og Ellen Maria dpt.3/5-1785, Ole dpt.2/1-1788, -Hans Jacob dpt.4/2-1789 og Birte Kirstine dpt.22/9-1791.4adI.KIRSTEN MARIA ANDERSDATTER, dpt.26.okt.1776. Konf.1793. Bosatt i Porsgrunn 1803. 3eI.JACOB IVERSEN, dpt. Skien 2.apr.1752.3fI.MARIA ELISABETH BERT, dpt.28.apr.1754. Gift ca.1775 med gruvearbeider SVEND SIGFRIDSEN, f.ca.1750. I 1801 bosatt i Langangen under Fossum i Gjerpen med 4 barn. Barn: 1.SIGFRID SVENDSEN, f.ca.1776. 2.BERTHE SVENDSDATTER, f.ca.1780. 3.JENS SVENDSEN, f.ca.1783. 4.LARS SVENDSEN, f.ca.1789. 3gI.IVER CARLSEN ERICHSEN BERT, skomaker i Skien. Dpt. 4.mars 1757, -gravl. i Skien 2.jan.1810, 53 år gl. Gift i Skien 15.nov.1793 med JOHANNE MARIA SIVERTSDATTER UPSAHL, f.ca.1744,- død 14.mars 1824 i Skien, 80 år gl., enke etter Niels Engebretsen. I 1801 finner vi Iver Erichsen Berth (40) og hustru Johanne Maria (52) i Schie Strædet nr. 71, med hennes sønner Ingebret 22 og Sivert 20.3hI.BOEL MARIA BERT, dpt.11.jan.1759, død 22.jan.1832, ”74 ”år gl. Gift i Gjerpen 21.mai 1782 med flåtemann LARS NIELSEN, f.ca.1751, sønn av Niels Larsen og Wivica Hansdatter (ca.1732-1810). Ved folketellingen 1801 finner vi Lars Nielsen og Bodil Erichsdatter bosatt i Gielde Gade nr.236. I 1825 finner vi dem bosatt i matrikkelnr.115 med sønnen Hans og svigerdatter Olea. De mange barn er: Anne Maria 18, Anne Sophia 13, Isach 10(dpt.14/5-1789), Birte 8(dpt.29/9-1792), Sophie 6, Hans 4 og Nicolea 1 år (dpt. 30/11-1800, -konf.1820).3iI. NIELS ERICHSEN BERT, mesterskomaker i Drammen, -død 1801-03. Gift i Skien 19.jan.1787 med MAREN JULIANE WICHARDT, dpt.30.nov.1762 på Bragernes; datter av pipemaker Johan Wichardt og hustru Maren Rasmusdatter. I ekteskapet 1 datter: 1.LOVISE BERTH, f.1787. Gift 7.feb.1807 i Drammen med HANS FRIDERICHSEN. Barn: Niels 1807, Carl Frederich f.1815, -gift 1837 med Maren Gurine Hansdatter, f.1814; Laurentia Elisabeth 1817, Maren 1819, Anne Marie f.1820, gift 1847 med Ellef Berntsen, f.1817.Håper dette var til hjelp. Mvh.Torkil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Takker og bukker. Du løste gåten på hvem som var foreldrene til Niels. Fant Niels døpt i Brevik 19/3 1761 på VRI.Mulig faren Erich Nielsen Bert/Barth var han som blir dpt. 2/11 1721 i Skien med Niels Olsen som far. Alderen spriker i forhold til din oppstilling.Jacob Wetlesen er det skifte etter 5.2.1740 og skiftet sluttet 25.05.1740 [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=sk08061666&gardpostnr=991&personpostnr=5875&merk=5875#ovre>Lenke Noe stemmer ikke her. Datoen for hans gr.l må vel være feil eller så ble skiftet holdt året før han døde (feil dato der kanskje?).Ekteskapet mellom Erich og Ellen oppgis å være 28/12 1753 iflg. VRIJohan Wichart giftet seg 17/5 1757 i Strømsø kirke med Maren Rasmusdatter.Finnes det noen forbindelse mellom skipper i Kristiansand Jacob Lorentzen Kaarshafn og kona Anne Cathrine Henrichsdatter Robin, Lenke deres sønn kalte seg Lorentz Jacobsen Wichart, f. 1745

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, dette var flott, Torkil! Her er forresten en registrering av dødsfallet til Eric Nielson Berth i Brevik (27/5 1764): Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne H. Knive

Hei! Leter du fortsatt etter etterslekten til Lovise Barth så kan jeg gi deg flere opplysninger ettersom dette er min tipptipp-oldemor med etterslekt i Horten og distriktet. Hilsen Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Ja, det vil jeg gjerne. Kan du sende det på mail (mmoum@online.no) til meg.mvh Michael

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Pipemakermester Johan Wichart (skrives slik i kirkeboken) døde 1778 50 år gml. og gravlegges 22/10 s.å. og hans kone Maren Rasmusdatter døde 1786 58 år gml og gravlegges 19/5 s.å.Lovise Barth døde 25/7 1842 og hennes mann Hans Fredrichsen døde 19/1 1828.Når deres datter Maren Hansdatter Barth døde vet jeg ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne H. Knive

Bare for ordens skyld: ser at jeg hoppet over Maren og Oles datter Andrine f.30.9.1854 døpt 31.12.1854 i mailen til deg. Men du hadde henne i 65-tellingen. 65-tellingen for Drammen er rettet ser jeg – første gang jeg var innom den sto det nemlig fødesteder som Hallingdal og Numedal! Og Maren født i Sande! Derfor ble jeg forvirret. Ellers lurer jeg på hvilket navn Maren ble ført opp med da hun døde? Hun kalte seg jo både det ene og det andre. Kan hun ha blitt plassert et annet sted enn gamlehjemmet etter tellingen? Hilsen Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Har sendt deg en email nå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Maren Barth døde 8/8 1901 på Strømsø Lenke No 44Mvh Michael

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest torkil lier

Det stemmer at det var noe feil vedr.Jacob Vetlesens dødsfall. Han ble gravl. i Skien 23.mai 1740, 68 år 7mnd. og 7 dager gl. Han er altså f.ca.1671. Mvh.Torkil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.