Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rita Hole

[#39702] Forvalter på Borregaard, justitsråd Johan Fahne

Recommended Posts

Gjest Rita Hole

Justitsråd Johan Hansen Fahne ble gift med Margrethe Sofia Stockfleth i 1763, datter av Niels Stockfleth og Elisabeth A. Rosing.Fant på en hjemmeside at han før hadde vært gift med Anna Catharina Dahl født 1739 i Christiania og død 1762 i Tune. Hvem var hennes foreldre ?Fogderegnskap 1762 Borregaard : Bruker er en fuldmektig Mons.Johan Fahne.Barn over 12 år : 1 datter Mette Gemmesdtr. Hvem er hun datter av ? Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Anna Catharina Dahl, døpt i Vor Frelsers Kirke 10.03.1739, var datter av Andreas Engebretsen Dahl og Anna Catharina Nielsdatter Høg. (Hennes yngre bror Andreas ble forøvrig krigsråd og fogd over Nedre Romerike)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Takk Geir !Skulle gjerne hatt fadderene ved dåpen til Anna Catharina. Hvor familien bodde står kanskje ikke.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Fadderne var: Madme Margaretha Schultzes ( Margrethe Holter, gift med kjøpmann Mads Schultz), Jomfrue Bolle Daries (dette er Boletta Darjes), Johan Henrich Daries (han var kjøpmann) og Lars Sørensen Bugge (også kjøpmann).Vær oppmerksom på at slekt i liten grad ble brukt som faddere i Christiania, sosialt nettverk var en sterkere drivkraft ved valget av faddere.Hvor de bodde, står ikke, men trolig har jeg dette (dette er ikke organisert ennå så det kan ta litt tid å finne, men kanskje har du falks - jeg skal ta en 'lyn'-titt ikveld/imorgen tidlig)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Peder Holter solgte Hafslund til justisråd Johan Fahne for 130 000 rdl., men på betingelse av at handelen kunne gå om igjen innen tyve år, hvis en av partene skulle ønske det. (Årstall er ikke oppgitt.)Peder Holter døde 1785. Enka, Maren Juel, ble oppgift ca.1790 med generalauditør Ole Christopher Wessel, som sørget for at Hafslund formelt kom tilbake til henne ved å bruke gjenløsningsretten i kontrakten mellom Peder Holter og Johan Fahne.K: Norsk slott, herregårder og gods, av Eva Valebrokk og Geir Thomas Risåsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg finner at Andreas Dahl 1750 overetar No.365 liggende til Raadhuus Gade som like etter skifter navn til Øvre Slots Gade. (Dette er Nordre Qvarteer). Skal se om jeg finner en tidligere adresse.Bare utfylle Berit litt i overstående, Maren Juel ekter Wessel 19.03.1791 (og Marcus Giøe Rosenkrantz 5 år etter).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Berit (6) Jeg ser at du har funnet litt andre opplysninger enn de som jeg har. I boken ' Herregårder i Øsfold ' av Sven G. Eliassen, står følgene : ... I 1771 giftet Holter seg med den begavede, vakre og omsvermede Maren Juel. Ekteparet bodde for det meste i Christiania, mens Borregård og Hafslund ble bestyrt av fullmektiger. Hovedbygningene sto tomme i nesten ti år , men virksomheten ved fossen og i skogene var mer intens enn noensinne. Holter fjerstyrte hele sin store virksomhet fra Christiania og var nå og da på inspeksjonsreise til Smålenene. Omkring 1780 flyttet justisråd Johan Fahne inn på Hafslund og var en proforma eier. Peder Holter arrangerte dette for å unngå at gården mistet sine adelige setegårdsrettigheter. Dermed var gården bebodd, og det ble holdt ' Dug ' og ' Disk ' .Johan Fahne hadde vært Holters fullmektig og residerte på hovedgården, mens driften gikk for Holters regning.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Tillat noen digresjoner: Var ikke adelskap en betingelse for å beholde setegårdsrettigheter? Når mistet Borregaard setegårdsrettighetene? Hvordan og når kom Borregaard i Faye-familiens eie? Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

En forordning av 25 febr.1682 berget flere adelige setegårder fordi personer som stod på lik linje med en adelig priviligert person, fikk beholde rettighetene. En uprivilegert person kunne få kongelig dispensasjon. Det var vanlig å kjøpe rangtitler som kanselliråd, justisråd og lignene. Truls Wiel reddet på den måten privilegiene for Berby. Han kjøpte seg nemlig en kansellirådtittel bare noen uker før han kjøpte gården i 1779.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Avskrift ang. Hafslund fra samme kilde som (5)ang. innlegg (8):'I 1835 går hovedgården til et konsortium med et tysk firma som hovedinteressent og med generalkonsul Andreas Grüning (se Odals Værk), en innvandret tysker med bopæl i Christiania, som bestyrer. Ved hans død i 1842 går hans firma og andel i Hafslund over til kompanjongen, generalkonsul Hans Faye, og ti år senere over til dennes sønn igjen, Jacob Andreas Faye. Han var gift med Johanne Christine Faye, og i 1850-årene flyttet paret inn på Hafslund.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Hei :)Jeg tar med noe som står skrevet i boken Hafslunds gods av Mentz Schulerud.Jeg har i en tidligere tråd fått noe `pepper´for å ha referert fra hans utgivelse, men jeg håper det je refererer her er korrekt skrevet av Schulerud.Jeg tar noen utdrag fra s. 104 .... Likevel har vi lite å fortelle om Hafslund i disse årene omkring 1780, inntil vi til vår forbløffelse oppdager at Hafslund har fått en ny eier, hr. justisråd Johan Fahne, som flytter inn i hovedbygningen. Men vi bør ikke la oss forbløffe for meget, vi oppdager snart at det hele er proforma.Saken var at Peder Holter og Maren Juel ikke kunne fortsette å nyte de rettigheter Hafslund hadde som gammel adelig setegård, siden de ikke bodde på gården, men i Christiania.Disse rettighetene betydde på den tid vesentlig frihet for jordskatt, men med så stor skatteskyld som det hvilte på Hafslund, 60 Skippund, var dette en viktig økonomisk faktor.Peder Holter og Maren Juel ga derfor justisråd Fahne skjøte på Hafslund, med forbehold om innløsningsrett for den samme kjøpesum som var fastsatt i skjøtet, og som Fahne var debitor for. Og i mellomtiden gikk hele driften så videre, for Holters regning, mens Johan Fahne residerte på Hafslund, hvor han tidligere hadde vært Peder Holters fullmektig.(Det følger deretter noe mer hvor også J.N. Wilse nevnes).Johan Fahne nevnes videre på side 115 ff., Jeg hopper videre til side 124 med noe utdrag derfra. .... O. Chr. Wessel tok seg straks energisk av sin rike frues store eiendommer og virksomheter, og noe av det første han gjorde, var å sørge for at Hafslund formelt kom tilbake i hennes eie.Han brukte sin gjenløsningsrett i kontrakten mellom Peder Holter og hans fullmektig Johan Fahne, og ved skjøte av 14.februar 1793 overtok han og Maren Juel på nytt Hafslund, for 130000 Rdlr, som de hadde innestående i eiendommene.Jeg tar også med hva som nevnes om Faye på side 273. Mange og store forandringer var skjedd på hovedgården også, siden Rosenkrantz forlot den. Andres Grünning, som drev Hafslund for konsortiets regning, bodde ikke på hovedgården, det gjorde heller ikke etterfølgeren, Hans Faye.Men hans sønn Jacob Andreas Faye, som var gift med Johanne Christine Heftye, tok bolig på Hafslund, og i deres tid, i 1850 årene, var det på nytt stor selskapelighet og gjestfrihet, nesten som i den store gamle tid.Så, omtrent samtidig med at sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1860, overdro Jacob Faye selve bruket til Heftye & Søn, og den store eiendom ble skiftet og delt i 3 hoveddeler, nemlig: ' Hafslund Hovedgaard ' med jordegodset, ' Hafslund Fællesbrug ' med sagbruket, møllene, den halve rett til Sarpen fossekraft og andre vann og strand rettigheter, det meste av skogseiendommene, arbeiderboligene osv., og endelig den såkalte ' Hafslunds Parcel ', som utgjorde endel utskilte eiendommer.Håper dette kan være til nytte.Med vennlig hilsen og *Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Kåre Solberg

Takk til dere alle for langt på vei å ha oppklart mine perifere spørsmål. Jeg tror jeg kan oppsummere at 1) Johan Fahne kunne beholde setegårdsprivilegiene i kraft av sin tittel som justisråd (rangadel). 2) I følge Torodd Lie http://www.herregardsfylket.net/documents/48.html falt setegårdsprivilegiene bort i 1821. 3) Torodd Lie supplerer og korrigerer for øvrig Mentz Schulerud noe:”1815: Maren Juel dør, og testamenterte Hafslund til Rosenkrantz. Men formuen smuldret mellom fingrene hans på veldedighet og gavmildhet. Først gikk Borregård tapt, og til sist måtte han selge Hafslund til den russiske konsulen Ernst Rohde i 1825. I og med privilegiene ble avviklet i 1821 fikk Rohde ganske snart problemer med økonomien, og Rosenkrantz overtok Hafslund på nytt i 1831.1835: Rosenkrantz bo og eiendommer ble avhendet, og et tysk konsortium med Andreas Grüning i spissen overtok Hafslund. Etter hans død i 1842 overtok Hans Faye Hafslund. Jacob Andreas Faye fikk Hafslund etter sin far i 1852. Han overdro sin andel til firmaet Heftye & Co. i 1857, men forpaktet store deler og bodde der til 1877.1860: Hafslund blir delt, og den gamle herregården gikk inn i en turbulent periode, da de samme engelske interesser som kontrollerte Borregård forsøkte å overta Hafslund i 1890-årene. De fikk ikke konsesjon på kjøpet.”Når det gjelder Faye-familiens inntreden er forholdet til det tyske konsortiet noe uklart. Er det riktig som Mentz Schulerud hevder at Hans Faye drev Hafslund for det tyske konsortiets regning? Hvor store var i så fall hans egne interesser i dette? Var konsortiet ute av billedet da Jacob Faye overtok i 1852?La meg for egen regning legge til at Jacob Andreas Faye neppe flyttet til Hafslund før i 1860.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Hei :)Jeg kan ikke se å ha nevnt at Mentz Schulerud hevdet at Hans Faye drev Hafslund for det tyske konsortiets regning.Jeg refererer fra s. 273, hvor jeg har nedskrevet det som står om Faye at:Andres Grünning, som drev Hafslund for konsortiets regning, bodde ikke på hovedgården, det gjorde heller ikke etterfølgeren, Hans Faye.Mvh og *Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Med fare for å skape uorden hithenter jeg følgende:'Hon [Maren Juel] ansågs vid sin død vara Norges rikaste kvinna och som hon var barnlös, testamenterade hon hela förmögenheten - med några få undantag - att delas mellan hennes syskonbarn [nevøer og nieser] i Norge och Sverige. Det kom att taga i det närmaste 30 år innan detta stora dödsbo slutgiltigt blev avvecklat......Trots det rikliga arvet etter fastern, Maren Juel, gick den norska grenens förmögenhet under Hans Peters förvaltning starkt tilbaka. [Om Hans Peter Juel 1772-1836.]Kilde: Överste N. Juel: Vestby-släkten Juel. NST XX, s. 151-161.Fra en annen kilde har jeg notert at '...Blant annet på grunn av 'tidene' med pengemangel og dårlige vilkår for trelasthandel, ble det vanskelig å omsette alle eiendommene i rede penger. Det kom derfor til å ta nærmere 30 år før arveoppgjøret etter Maren Juel var i orden.'Slik jeg leser N. Juel, var det kammerråd Hans Peter Juel som på egne og de andre 'syskonbarns' vegne forvaltet arven etter Maren Juel.Men Hans Peter Juel og Marcus Rosenkrantz kan vel ikke ha forvaltet samme arvegods?Ljansbruket/Stuljan haddde hun i 1799 solgt til niesa Gertrud Maren Juel og mannen, generalveimester Lars Ingier. Derfor også navnet Ingiergodset.Peder Holter bodde vel på Ljansbruket som lå i Aker,formoder jeg.Hilsen Torgeir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Dette har blitt litt utenfor mitt tema Fahne men..Tar med litt fra samme kilde som (7): ...Det russiske konsul i Norge, Ernst Rohde, kjøpte Hafslund i 1825.Eiendommen mistet sine adelige privilegier og rettigheter,og Rohde måtte allerede i 1831 avhende Hafslund. Rosenkrantz overtok godset enda en gang, men hele hans bo og alle eiendommer ble avhendet i 1835.Hafslund ble solgt til et tysk konsortium, og dermed var glansperioden og herregårdstiden forbi.Andreas Grünning reprenseterte konsortiet og drev Hafslund.Han var født i Hamburg og var generalkonsul i Christiania.Han drev både trelast-og bankierforretning og nøt stor respekt. Grünning døde i 1842, og hans mangeårige konpanjong, Hans Faye, overtok både firma og hans andel i Hafslund. Deretter overtok hans sønn, Jacob Andreas Faye i 1852. Faye overdro i 1857 disposisjonsretten til sin andel i Hafslund til Heftye & Søn. Ennå i noen år bodde han på Hafslund og forpaktet eiendommen frem til 1877.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Christophersen

Jeg har lyst til å hoppe tilbake til Johan Hansen Fahne.I 1789 får Mari Trulsdtr Reckustad en uekte datter Anne dpt 1. mars 1789 med oppgitt far Anders Svensen Næss. De gifter seg senere og får flere barn.For en del år siden kom jeg i snakk med yngste søskenbarn av min morfar som kunne fortelle at i flg de eldre i slekten så var ikke Anders faren, men var betalt rundelig for å påta seg farskapet av innehaveren av Hafslund gods. Dette må da sannsynligvis ha vært nettopp Johan på sine gamle dager.Hvor sannsynlig (eller kanskje mer korrekt, usannsynlig) er dette ryktet. Vel og merke ville han ha det til at det skulle ha vært Rosenkrantz som hadde gården da, men som nevnes ovenfor kan det neppe ha vært tilfelle.Er det kjent andre historier om evt. Johan som uekte far, evt. om Rosenkrantz omkring 1789 ??Ville vært morsomt om det var en viss sannsynlighet, fordi det ville gjøre at mine foreldre har vært fjernt i slekt :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.