Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torkild Knudsen

[#39945] Christen Nilsen Bruun på 1600 tallet Kvikne

Recommended Posts

Gjest Torkild Knudsen

Hva vet en om Christen Nilsen Bruun i Kvikne på 1600tallet. Kjenner en til noen av hans barn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

Bergingeniør R. Støren har i sin 'Kvikne Kobberverks Historie' anført at Christen Nielsen Brun hørte til samme familie som organist Johannes Brun på Røros. Dette er fri fantasi.. Støren har forsåvidt også brukt sin fantasi når han satte opp sin egen slekts-tavle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

På hjemmesiden sier du at CNB er f.ca. 1650. det kan han ikke være hvis datteren Kirsten er f. ca. 1665. Ca. 1615-1630 passer bedre som hans f.år.Man kan vel ikke _utelukke_ at han kan være av samme Brun-slekt som nevnte Johannes og hans far Mathias (1636-1675) (organist i Tr.h. Domkirke) ? Eller for den saks skyld Nordlandshandler Mathias Hansen Brun (ca.1615-ca.1677 Trondheim).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Du skriver på hjemmesiden din så bastant at det er er feil at CNB kom til Innset fra Røros. Hva bygger du dette på, og hvor kom han istedet fra ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Christen Nilsen Bruun's datter Kirsten var altså g.m. Svend Rasmusson Skamfer som med henne fikk barna Lars og Berit Margrethe. Kirsten ser ut til å ha dødd i barsel med sistnevnte og Svend fikk døtre Kirsten, Hans, Anne og Mikkel med sin 2. kone Mille Michelsdatter Schjelderup (1679-1741) fra Beitstaden. Hun g. seg om igjen i 1710 med Lars Hansen, Preceptor ved Undal Verk.Hvem var foreldre til Svend Rasmussen Skamfer ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

I skiftet etter Ole Knudsen Torvik i Stangvik (Nordmøre)1732 blir det nevnt en sølvkanne pantsatt av løytnant Bæver. Inskripsjonen på denne er Kristen Nilsen Brun og Margrethe Hansdatter. Det er vel en mulighet for at dette er direktøren på Kvikne med hustru.Det jeg lurer på er om det kan være en forbindelse mellom Kirsten Kristensdatter f.omkring 1700 gm. Halvor Sivertsen Myren f.ca.1702 i Innset og Kristen Nilsen Bruun.De hadde barna: Sivert Halvorsen, Kristen Halvorsen, Kari Halvorsdatter, Berit Marie Halvorsdatter, Anne Marie Halvorsdatter.Jeg mistenker også Margrethe Halvorsdatter gm Ingebrigt Rasmusen Dalsegg for å høre til dette barnekullet. De hadde følgende barn: Knut, Halvor, Berit, Kirstine Marie, Even, Eli. Dermed kan Margrethe være en oppkalling av Margrethe Hansdatter.Sivert Halvorsen f.ca.1740 gm Anne Johnsdatter f.ca.1736 hadde følgende barn: Kristine Sivertsdatter, Guri Sivertsdatter, Kari Sivertsdatter, Halvor Sivertsen, Jens Christian Sivertsen Bruhn (han skal visstnok ha brukt dette navnet i Danmark ifølge bygdebok for Innset), Inger Marie Sivertsdatter.Når er det anslått at Christen Nilsen Bruun er født?Brukte han konsekvent Bruun eller brukte han ogdå Bruhn som familienavn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Christen Nilsen Brun's datter Kirsten Christensdatter Brun er som du ser f. rundt 1665.Hvilken løytnant Bæver kan det være snakk om ? Det fantes en løytnant Torstein Larsson Bæver f.1645, sønnen oberstløytnant Hans Reinholdt Bæver f.1685, sønnen oberstløytnant Hans Bæver f.1726, alle bosatt på Oppigard Glærum, Surnadal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg kan ikke si for sikkert hvem i Bæver slekta det her er snakk om. Dette er jo en militær slekt og det er vel sannsynlighvis flere muligheter her.Jeg har fundert en del på hvem som kan være Kristine Kristensdatters foreldre og hver gang streifer tankene borti Christen Nilsen Bruun og hver gang ser det ut som om han er uaktuell pga kronologien. Det er ikke så mange kandidater i Innset og Kvikne, som kan være far til Kristine. Det er jo også dette at hennes barnebarn kaller seg Bruhn, som kan være ett minne om nedstamning fra en slekt Bruhn. På den annen side trenger dette siste ikke å bety annet enn at han er oppkalt etter noen som for familien har betydd mye.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Broli

Fra kirkebok nr 2 for Kvikne har jeg notert at enken Christina Christensdt Brun 74 ble begravet på Innset i 1773, uten at jeg vet noe mer om henne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Denne enken Christina Christensdatter Brun ser ut til å ha ha levd ca.1699-ca.1773 (Innset, Kvikne) og hennes far ''Christen Brun'' er _kanskje_ født ca.1660, mao. _kanskje_ en sønn av omtalte Christen Nilsen Brun (ca.1616-et.1703), som fra 1682 var gruveskriver og forvalter ved Kvikneverket og fra 1692 ansatt ved Lesja jernverk og som kjøpte Holte/Holtan på Innset i 1697.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Til Per: Ang. ditt spørsmål til slutt i innlegg (6) -- les mitt innlegg (205) i tema 35514. Jeg ser det som svært sannsynlig at Svend Rasmussen på Skamfer er sønnesønn av hr. Hans Lauritzen på Tynset. (Svend er dermed antagelig fetter av Hals-brødrene i Kvikne og på Åmot.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(11:) 'Brun' kan jo her like gjerne (kanskje heller ?) være etternavnet til den avdøde ektemannen til Christina Christensdatter (Brun) (ca.1699-ca.1773). Og da er jo ikke faren noen ''Christen Brun''. Men likevel ... _kan_ jo denne Christina være samme dame som nevnes i innlegg 7: Kirsten Kristensdatter f. omkring 1700, g.m. Halvor Sivertsen Myren f.ca.1702 i Innset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Broli

Jeg har inntrykk av at endel kvinner med slektsnavn ble nevnt med dette ennå på denne tiden, f eks Karen Evensdatter Meldal da hun ble begravet 82 år gammel i 1770. Det var Anders Rambech som var sogneprest i disse årene.Christen Nilsen Bruun må ha hatt et uvanlig langt, aktivt liv. Innsetboka har ham som hytteskriver i 1639, som forvalter 1677-82, og som selger av eiendommer i 1710. Det virker litt mistenkelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Ja, det er vel _for_ mistenkelig at hytteskriveren skulle ha fått en datter som 85-åring, men hvis han hadde hatt en sønn med samme fornavn, omlag jevngammel med datteren Kirsten f. ca. 1665, kunne jo _denne_ Christen (hvis han eksisterte) kronologisk passe bra som far til (enken) Christina (74) som ble begravet på Innset i 1773. Men om det var (Kirsten) hun som var g.m. Halvor Sivertsen Myren er jo en annen sak ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

Det er riktig at Innset-Kultur av 1997 angir: 'Hytteskriver Christen Nilsen Bruun er nevnt 1639' Jeg kan ikke erindre at dette er nevnt i Innset Bygdebok. Jeg tror fødselsår ca 1630 skulde være en brukbar antagelse. (Trykkfeil min Hjemmeside 1650)Christen Nilsen Brun var oppnevnt som verge for Anne Olsdatter på Hov i Orkdal i 1690 ved skifte etter hennes mor Kirsten Mortensdatter g m Ole Andersen f kr 1630, eier av Hov. Det kan tenkes en forbinnelse mellem Christen og Ole.Den nevnte inskripsjon Kristen Nilsen Brun og Margrethe Hansdatter (hvis dette er Christen Nielsen Brun), har jeg tro på og velger å godta denne forbinnelse.Reinholt Bever ltn ved Tronhj.nasj.inf.regt.fra 1716 til 1733, gm Elisabeth Hansdatter Løcke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Skjerve, jeg skulle gjerne hatt dine kommentarer til mine øvrige spørsmål i innlegg 4 og 5.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

Nermo 17Kvikne Kobberverks Historie av R. Strøm.Kort nr. 2. Christen Nilsen Brun:'Han var født ca 1650 og hører til samme familie som organist Johannes Brun (ca 1670), der var knyttet til Røros kobberverk'Ser gjerne at du dokumenterer ar denne påstand er riktig.R. Strøm gjorde ikke noe forsøk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har ikke i noen sammenheng hevdet at 'denne påstand er riktig', men som jeg skriver i innlegg 4 : 'Man kan vel ikke _utelukke_ at han kan være av samme Brun-slekt som nevnte Johannes og hans far Mathias (1636-1675) (organist i Tr.h. Domkirke) ? Eller for den saks skyld Nordlandshandler Mathias Hansen Brun (ca.1615-ca.1677 Trondheim)' ?Og hvodan kan du være så skråsikker på at det er 'feil' at CNB kom til Innset fra Røros ?Siden jeg ikke har påstått noe her føler jeg ingen forpliktelse til å føre dokumentasjon, men det synes jeg den som kommer med bastante uttalelser om at ting er 'feil' burde gjøre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

Herman Treschow f 1665 i Danmark kom til Trondheim i 1688 og ble samme år g m postmesterenken Mette Margrethr Mathiasdatter Krenckel og året etter utnevnt til postmester. I 1693 eier han 1/4 part i Lesja Jernverk og året etter ble arbeidet i Lesja Jernverk igjen satt igang.Herman Treschow ansetter sin S V O G E R Christen Brun som skiktmester og fra 1697 som direktørKilde. Lesja Årsskrift

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Ang. navnet Brun eller Bruun i Kvikne, vil jeg nevne at presten Kristoffer Lorentzen Lossius er gift med Mette Jakobsd. Bruun, som er enke etter presten Jakob Alexandersen Borch på Elverum. Mette J. Bruun er hittil uidentifisert. Navnet 'Jakob Brun / Bruun' finnes for øvrig på denne tid i Ålborg by, som prester der. En Jakob Borch nevnes som student i København i passende tid til å være identisk med personen med samme navn fra Elverum. I så fall kan sistnevntes kone tenkes å komme fra nevnte by. Hvis hun er norsk, burde vel hennes opphav vært funnet forlengst.Jeg regner med at fruen på Vollan er av en annen Brun-slekt enn de her to omtalte, men en eller annen forbindelse kan vel ikke fullstendig utelukkes, derfor dette innlegg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Skjerve, 20:) Har man klart å avdekke hvordan dette 'svoger'-skapet mellom Herman Treschow f. 1665 og Christen Brun skulle være (ved Lesja jernverk rundt 1693) ? Det kan vel teoretisk være snakk om ektefeller til søsken av den eller eller den andre av de nevnte, eller forsåvidt svigerforeldre/barn, siden ordet 'svoger' vel ble benyttet i en noe videre betydning enn vi gjør idag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Den løytnant Bever som nevnes i innlegg 16 er nr. 2 av de 3 Bæver (på Glærum i Surnadal) jeg regner opp i innlegg 8, nemlig (senere) oberstløytnant Hans Reinholdt Bæver (1685-1769), som overtok gården rundt 1718.Skal tro hvordan løytnant Bæver fikk hånd om sølvkanna til jernverksdirektøren på Lesja med frue, Christen Nilsen Brun (som da vel hadde vært død i 30 år), og hvordan det kunne ha seg at den nevnes i 1732 ved skiftet etter Ole Knudsen Torvik (i Surnadal) som 'pantsatt av løytnant Bæver' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(21): Hvilken 'fru Brun' er det du omtaler som 'fruen på Vollan' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

Sikkert ikke kona til Christen Nilsen Brun

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.