Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#40310] Mathias og Lasse Einerssøner -frå Hafslo til Aurdal, Valdres 1690-talet- lagnad?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Terje Tandsether har gjort meg merksam på to brør frå garden Opheimshaugen i Hafslo i Sogn som i ung alder flytte over fjellet til Aurdal i Valdres og sgtifta familier der: 1. Mathias Einerson, fødd i Hafslo kring 1674, gifte seg i Aurdal 23.11.1704 med ei Ingrid Eriksdotter av ukjent opphav. Ho var fødd kring 1681. Mathias og Ingrid slo seg ned som gardbrukarar på Refling i Aurdal, og derifrå vart Ingrid gravlagd 23.5.1732. Mathias vart gravlagd same staden 15.12.1750. Dei fekk minst tre born i lag:a. Britha Mathiasdotter, fødd i Aurdal kring 1706 (?), gifte seg i Aurdal 23.2.1734 med Aslak Olson frå Refling(?). Eg veit ikkje noko meir om dette parfolket.b. Martha Mathiasdotter, fødd i Aurdal kring 1709(?), gifte seg i Aurdal 1.11.1734 med Ole Trondson frå Kjørstad(?). Eg veit heller ikkje noko meir om dette paret.c. Ole Mathiasson, fødd i Aurdal kring 1712, vart gravlagd frå Reflingseiet i Aurdal ?.5.1782. Han gifte seg i Aurdal 13.9.1739 med ei Gullaug Amundsdotter av ukjent opphav. Dei var visstnok plassfolk under garden Refling, men noko meir veit eg ikkje om dette parfolket heller. 2. Lasse Einerson, fødd i Hafslo kring 1676, gifte seg truleg kring 1702, uvisst kvar, med ei Ambjørg Knutsdotter, som me ikkje kjenner opphavet til. Ho var truleg fødd kring 1680. Lasse og Ambjørg busette seg som gardbrukarar på Stuelien i Aurdal, og derifrå vart Lasse gravlagd 25.10.1736. Dødsfallet til Ambjørg er ukjent. Dei fekk sju born i lag:a. Martha Lassesdotter, fødd i Aurdal kring 1704, vart gravlagd i Aurdal 15.12.1740, truleg ugift.b. Einer Lasseson, fødd i Aurdal kring 1706, vart gravlagd frå Stuelien i Aurdal 17.1.1737, likeins ugift.c. Knut Lasseson, fødd i Aurdal kring 1708, levde i 1737, men lagnaden hans er ukjend.d. Ole Lasseson, fødd i Aurdal kring 1710, gifte seg i Aurdal 26.12.1734 med ei Martha Nilsdotter av ukjent opphav. Eg veit ikkje noko meir om dette parfolket.e. Ingrid Lassesdotter, fødd i Aurdal kring 1712, vart trulova i Aurdal 4.6.1747 med Gaute Rolfson frå Kleiv(?), men eg veit ikkje noko meir om dette paret.f. Gro Lassesdotter, fødd i Aurdal kring 1714, gifte seg i Aurdal 3.5.1753 med Erik Helgeson Dahl, men heller ikkje dette parfolket veit eg noko meir om.g. Erik Lasseson, fødd i Aurdal kring 1720, er kan henda identisk med den Erik Lasseson Hovde som gifte seg i Aurddal 7.12.1752 med Cecilia Svendsdotter frå Åberg i Aurdal, men eg veit ikkje noko meir om lagnaden dera heller.Dette er ein stor huslyd, og spørsmåli er mange, men eg er først og framst interessert i fleire detaljar om dei tre borni etter Mathias og dei sju borni etter Lasse, kvar dei busette seg, kven ektemakane deira var, og om dei fekk born?Eg vonar at einkvan med lokal kunnskap i Aurdal i Valdres dreg kjensel på nokre av desse namni og kan hjelpa meg vidare?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Her er dødsfallet til Ambjør Knudsdtr, på Stuelien i 1736, 56 år gammel.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

På FamilySearch IGI finner jeg at Ole Mathiasson Refling og Gullaug Amundsdtr. døpte en sønn Erich 12.04.1744 i Nord-Aurdal.[url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/individual_record.asp?recid=100225798746&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=Norw9Oppl&juris2=Oppl&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Oppland&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>Lenkeog en datter Ingri døpt 25.02.1748 samme sted.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Erich Lassesen og Cesilie Svendsdtr. fikk i følge FamilySearch disse barna.1. Svend døpt 12.11.1752.[url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/individual_record.asp?recid=100225794054&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=Norw9Oppl&juris2=Oppl&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Oppland&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>Lenke2. Ambjør døpt 22.02.1756 Lenke3. Knud døpt 01.01.1759 Lenke4. Thron døpt 26.12.1761.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Her dør Ole Mathiasson på Reflingseje i 1782, 70 år gammel.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Rune for mange gode innlegg. Eg er imponert! Eg var ikkje merksam på at so mykje låg ute på nettet frå Aurdal, men dette var jo verkeleg bra!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Bergene

Her var det mye interessant stoff, som hverken jeg eller bygdebok-forfatterne visste om. Det ligger mye fra Nord-Aurdal på Valdresslekt sine sider: www.valdresslekt.no, du finner også mye på mine sider på www.bergene.nu. Ta gjerne kontakt privat da jeg er interessert i alt som du vet om disse 2 brørne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg vil gjerne nok ein gong få takka for dei mange fine opplysningane som er dukka opp om desse to brørne frå Sogn og som flytte til Valdres; her vil eg gjerne få syna fram ein oppdatert versjon av manuskriptet mitt der eg sjølvsagt er svært interessert i fleire detaljar der dett måtte finst:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Mathias Einerson, f. i Hafslo kring 1674, flytte i ung alder til Nord-Aurdal i Valdres der han 23.11.1704 gifte seg med ei Ingrid Eriksdotter av ukjent opphav.¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)Ho var f. kring 1681. Mathias og Ingrid slo seg ned som gardbrukarar på Revling i Nord-Aurdal, og derifrå vart Ingrid gravlagd 23.5.1732. Mathias vart gravlagd same staden 15.12.1750. Dei fekk minst fire born i lag:¤¤¤¤¤ (sjekka om det kan ha vore fleire born?)a. Ole Mathiasson, døypt i Nord-Aurdal 6.9.1705, d.¤¤¤¤¤ (kort etter fødsli!)b. Britha Mathiasdotter, døypt i Nord-Aurdal 30.1.1707, vart gravlagd frå Revling 2.3.1739. Britha gifte seg i Nord-Aurdal 23.2.1734 med Aslak Olson fr?¤¤¤ (opphavet hans? – data om han?)Aslak og Britha tok over som gardbrukarar på Revling i Nord-Aurdal og fekk tre born i lag.c. Martha Mathiasdotter, døypt i Nord-Aurdal kring 16.2.1710, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)Martha gifte seg i Nord-Aurdal 1.11.1734 med Ole Trondson frå Kjørstad, f. i Nord-Aurdal kring 1703. Han vart gravlagd frå Kjørstad 30.6.1751.¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)d. Ole Mathiasson, f. i Nord-Aurdal kring 1713, vart gravlagd frå Revlingseiet i Nord-Aurdal ?.5.1782. Han gifte seg i Nord-Aurdal 13.9.1739 med Gullaug Amundsdotter fr?¤¤¤ (opphavet hennar?)Ho var f. i Nord-Aurdal kring 1713 og vart gravlagd frå Revlingseiet 24.1.1763.¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – tydeleg plassfolk under Revling i Nord-Aurdal?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – minst to: * Erik Olson, dpt. 12.4.1744 * Ingrid Olsdotter, dpt. 25.2.1748)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2. Lasse Einerson, f. i Hafslo kring 1676, Lasse Einerson flytte òg i ung alder til Nord-Aurdal i Valdres der han kring 1702¤¤¤¤¤ (vigsli ikkje registrert i Aurdal!)gifte seg med Ambjørg Knutsdotter, som me ikkje kjenner opphavet til.¤¤¤¤¤ (opphavet hennar?)Ho var f. kring 1680. Lasse og Ambjørg busette seg som gardbrukarar på Stuehovden i Nord-Aurdal, men flytte sidan til Stuelien i Nord-Aurdal. Derifrå vart både Lasse og Ambjørg gravlagde same dagen, 25.10.1736. Dei fekk sju born i lag:a. Martha Lassesdotter, f. i Nord-Aurdal kring 1704, vart gravlagd i Aurdal 15.12.1740, truleg ugift.b. Einer Lasseson, f. i Nord-Aurdal kring 1706, vart gravlagd frå Stuelien i Aurdal 17.1.1737, likeins ugift.c. Knut Lasseson, f. i Nord-Aurdal kring 1709,¤¤¤¤¤ (n. 1737 – lagnaden hans?)d. Ole Lasseson, f. i Nord-Aurdal kring 1712, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)Ole gifte seg i Aurdal 26.12.1734 med Martha Nilsdotter fr?¤¤¤ (opphav og data?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)e. Ingrid Lassesdotter, f. i Nord-Aurdal kring 1715, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)Ingrid vart trulova i Aurdal (vigsledato manglar) 4.6.1747 med Gaute Rolfson frå Kleiv,¤¤¤¤¤ (data om han?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)f. Gro Lassesdotter, døypt i Nord-Aurdal 23.3.1719, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)Gro gifte seg i Aurdal 3.5.1753 med Erik Helgeson Dahl,¤¤¤¤¤ (opphav og data?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – minst tre: * Anna Eriksdotter, dpt. 4.11.1753 * Ambjørg Eriksdotter, dpt. 1.1.1757 * Knut Erikson, dpt. 2.2.1760)g. Erik Lasseson, døypt i Nord-Aurdal 2.3.1721, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)Erik gifte seg i Aurdal 7.12.1752 med Cecilia Svendsdotter frå Åberg i Aurdal, f. i Aurdal¤¤¤¤¤ (oppl.?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – nemnd Hovde 1752!)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – minst fire: * Svend Erikson, dpt. 12.11.1752 * Ambjørg Eriksdotter, dpt. 22.2.1756 * Knut Erikson, dpt. 1.1.1759 * Trond Erikson, dpt. 26.12.1761)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eg takkar nok ein gong for hjelpi med denne huslyden og for alle tilleggsopplysningar som eventuelt kan avdekkast!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Tandsether

Sender det jeg har hittil om denne familien. Jeg har satt ?? ved det som mangler eller er usikkert.1. Mathias Einersen f. ca. 1674 bgr. fra Revling 15.12.1750. Gift 23.11.1704 med Ingrid Eriksdtr. Revling f. ca. 1681 bgr. 23.5.1732, datter av Erik Olsen Revling og Berte Helgesdtr. Åbjør. De var gardbrukere på Revling i Aurdal og hadde 4 barn:a. Ole Mathiassen dp. 6.9.1705 bgr. fra Revlingeie mai 1782. Gift 13.9.1739 med Gullaug Amundsdtr. fra ?? f. ca. 1713 (ikke funnet døpt) bgr. 24.1.1763. De var husfolk under Revling og hadde 5 barn: Ingrid 1741, Erik 1744, Ingrid 1748, Ingeborg 1751, Marit 1755.b. Berte Mathiasdtr. dp. 30.1.1707 bgr. 2.3.1739. Gift 23.2.1734 med Aslak Olsen fra ?? født ?? død ??. De var gardbrukere?? på Revling og hadde 4 barn: Ole 1734, Erik 1735, Mathias 1738, Nils 1739. Aslak giftet seg igjen 31.10.1740 med Anne Catharina Jensdtr. fra ??.c. Marte Mathiasdtr. dp. 16.2.1710 død ??. Gift første gang 1.11.1734 med Ole Trondsen Kjørstad dp. 20.8.1704 bgr. 30.6.1751. De var gardbrukere?? på Kjørstad, de hadde ingen barn. Enke Marit Mathiasdtr. giftet seg igjen 15.11.1758 med enkemann Jens Jensen Sørum født ?? død ??, de var bosatt ??d. Astri Mathiasdtr. dp. 13.10 1719 død april 1791 som enke og i legd, uten bosted og dato. Gift 28.7.1754 med Ole Gulbrandsen Åbjør født ?? død ??. De var antagelig husfolk?? under Åbjør og Dale da barna ble født, de hadde 2 barn: Gulbrand 1755, Erik 1758. En Ole Gulbrandsen Åbjør ble konfirmert 1738, 17 år. 2. Lasse Einersen f. ca. 1676 bgr. fra Stuelien 25.10.1736. Forlovet i Aurdal 24.7.1700 (ikke innført i kirkeboka som viet men var gift før 23.1.1701 da Lasse Kjørstad og kvinne var til alters) med Ambjørg Knutsdtr. Dal f. ca. 1680 bgr. 25.10.1736, datter av Knut Syversen Dal og Gro Jacobsdtr. Hoff. Familien var bosatt Kjørstad 1700-1716, Hovde 1719, Stuehovde 1721 til de ved skjøte av 29.3.1727 kjøpte garden Stuelien. De hadde 9 barn:a. Guri Lassesdtr. dp. 18.2.1700, død ugift eller i hvert fall barnløs før 1737. Tydelig Guri i kirkeboka, men da denne ikke nevnes seinere, og det bare er en Lasse i Aurdal først på 1700-tallet er det fristende å tro at hun kan være den samme som denne: Berte Lassesdtr. Dal er fadder 1728 til Peder Einersen Åbergs barn. Berte Lassesdtr. gifter seg 28.12.1730 med Tor Østensen Berg, og onkelen Mathias Revling er forlover. Berte Lassesdtr. ble bgr. fra Dal 17.1.1737, 38 år.b. Ole Lassesen dp. 12.2.1702 død ?? Gift 26.12.1734 med Marte Nilsdtr. fra ?? født ?? død ??. De hadde ingen barn døpt i Aurdal, og hvor de bodde er usikkert.c. Marte Lassesdtr. dp. 8.9.1704. Marit Lassesdtr. ble forlovet 30.7.1740 med Halvor Knutsen Får, men døde før vielsen. Marit Lassesdtr. ble bgr. i Aurdal 15.12.1740, uten bosted.d. Einer Lassesen dp. 26.1.1708, bgr. fra Stuelien som soldat 17.1.1737, ugift.e. Knut Lassesen f. ca. 1711? (myndig 1737, Lasse Kjørstads kone introd. 6.9.1711 men ingen barn døpt). Knut levde 1737, han er ikke funnet gift eller død i Aurdal.f. Ingrid Lassesdtr. dp. 15.3.1716 bgr. fra Treverk i Gol 17.8.1782. Gift første gang (ikke i Aurdal eller Gol) - forlovet i Aurdal 4.6.1747 med Gaute Rolfsen Klepp fra Gol, født omkring 1715(ingen dåp finnes), bgr. fra Klepp 1751 uten dato og alder. De var brukere på garden søndre Klepp i Gol og hadde 2 sønner. Ingrid gift andre gang i Gol 11.3.1753 med Erik Håvelsen Haugen dp. 12.8.1725 død 1786/87, de var gardbrukere på Treverkbråten i Gol og hadde 2 sønner. Se også Brukerforumet nr. 41456.g. Gro Lassesdtr. dp. 23.3.1719 bgr. fra Dalseie mars 1799 uten dato. Gift 3.5.1753 med Erik Helgesen Dal (antagelig identisk med Helge Sundvolds barn Erik døpt 11.1.1716 og konf. 1738 som Erik Helgesen Bøe 19 år). Husmann Erik Helgesen Dalseie døde mars 1773 uten dato og alder. De var husfolk under Dal og hadde 3 barn: Anna 1753, Ambjørg 1757, Knut 1760.h. Jacob Lassesen dp. 2.3.1721 (tvilling), trolig bgr. 21.12.1721 som Lasse Stuehovdes barn, 13 uker(!).i. Erik Lassesen dp. 2.3.1721 (tvilling) død ??. Gift 7.12.1752 med Sissel Svendsdtr. fra ?? døpt ?? død ?? - Åbjør ved vielse, konf. 1741 som Sissel Svendsdtr. Bjørgum 17 år. De var antagelig husfolk da de flyttet omkring og hadde 4 barn: Svend 1752, Ambjørg 1756, Knut 1759, Trond 1761. Følgende er også vurdert å være bror til Mathias og Lasse pga. fadderskap mellom deres barn, og Peder bodde på Kjørstad ved vielsen der broren Lasse bodde:3. Peder Einersen (Kjørstad ved vielse) f. ca. ?? død ??. Gift 29.11.1714 med Astri Knutsdtr. Hådem f. ca. 1688 død ??, datter av Knut Helgesen Hådem og Berte Knutsdtr. Revling. Peder var bosatt Åbjør da barna ble født, antagelig som husmann?? da han ikke er nevnt som oppsitter der i matrikkelen 1723. Peder og Astri fik 8 barn:a. Ingeborg Pedersdtr. dp. 15.10.1713b. Ole Pedersen dp. 15.12.1715c. Knut Pedersen dp. 19.11.1719d. Einer Pedersen dp. 1.11.1722e. Berte Pedersdtr. dp. 21.10.1725f. Marte Pedersdtr. dp. 1.11.1728g. Tollef Pedersen dp. 17.6.1731h. Anna Pedersdtr. dp. 26.9.1734Det er ikke gjort noe forsøk på å følge disse videre da Peder er et ganske vanlig navn, men Knut Pedersen Åbjør giftet seg 19.10.1745 med Helga Jørgensdtr. Diserud og hadde bl.a. ei datter Astri f. 1756.Kirkebok Aurdal 10.11.1726: Abs. publ. enke Sigri Olsdtr. Åberg som utlegger til sin barnefar ektemann Peder Enersen Åberg (ingen barn funnet døpt).I militærrullen fra 1697 er det bare Lasse som tydelig sies å være født på Opheimshaugen, Mathias var født på 'Følchesbygden'. Men begge var enkesønner, og de er faddere på hverandres barn flere ganger.Det mangler noen dødsdatoer ennå, men kirkeboka for Aurdal er muligens noe mangelfull når det gjelder begravede. I året 1758 er det f.eks. døpt 171 men bare 14 er begravd. Dessuten mangler døde for 1779-1781 helt, 'da den som tilkom at føre ministeralia ikke lenger har villet continuere indførselen, og samme har henligget henved 3 aars tid, saa har man efter igjenfundne forretningssedler seet at korrigere samme saa godt som kunne skje for etterslektens nytte og fornøyelse' som det står i kirkeboka. Det ser altså ut som man har prøvd å rekonstruere disse årene seinere, men ingen døde er tatt med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Terje for langt nytt innlegg. Dette var spennande med mange interessante tilleggsopplysningar!Det finst ikkje noko skifte i indre Sogn som kan fortelja oss meir om denne huslyden frå Opheimshaugen. Det er ingen tvil om at Mathias og Lasse var brør og barnefødde på Opheimshaugen; Hafslo vart på den tidi ofte refert til som ''Følchesbygden'', men om Peder er eg meir usikker. Han må i so fall vera yngre enn dei to andre, men du har lagt fram indisiar som absolutt tyder på skyldskap. Faren døydde kring 1687 og kan goft ha hatt fleire born enn dei to kjende sønene. Skal me gissa på at Peder var fødd kring 1685?Nok ein gong ein stor takk for hjelpi so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Terje, eg har i kveld studert litt meir på dei opplysningane, som du har komme med, og eg har eit par kommentarar:* Ole Mathiasson - ut ifrå m.a. alderen ved dødsfallet, trur eg at den Ole Mathiasson som var fødd i 1705, må vera avliden kort etter fødsli, og at den Ole som voks opp, må vera fødd kring 1713? Det ser ut til å mangla fleire fødsler frå den perioden, sjå t.d. kona Gullaug...?* Ambjørg Knutsdotter, kona til Lasse Einerson, skal vera avlidi på Gol i 1760 (jmf. tema #41456).* Når me no veit at Ingrid Lassesdotter flytte til Gol, kan det tenkjast at ogso Ole Lasseson, Knut Lasseson og kanskje òg Erik Lasseson har gjort hallingar av seg?* Jo meir eg studerer huslyden til Peder Einerson, jo meir trur eg at han må ha vore ein yngre bror av Mathias og Lasse, men er det mogeleg å skaffa fleire opplysningar om Peder og huslyden hans? Kva skriv bygdeboki om dei? Kva med dødsfalli til Peder og Astrid? Eller sonen Knut og kona Helga? Kvar vart det av Knut og Helga?Nok ein gong hjarteleg takk for interessante opplysningar!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Bergene

Under Revling: Mattiasplassen Det er logisk å tru at dette var namnet på plassen desse bodde på! Han er frå Hafslo i Sogn, dette er oppgitt av Lars E. Øyana i (Luster kommune). Mattias Einarsson (truleg bror til Lasse på Stogohøvda gnr. 115), d 1750, 85 år gamal, g 1704 m Ingrid Eriksdotter frå Nerre Røvling, f om lag 1681, d 1732. Born me kjenner til: 1 Ola f 1705 i Vestringsbygde. 2 Beret 1707-1739, g 1734 m Aslak Olsson Røvling f truleg i 1712 og son til Ola Erikson Åbjør. Born: 1 Ola f 1734. 2 Erik f 1735, g 1757 m Anne Gudbrandsdotter Anmarkrud, sjå Åbjør gnr. 106 ukjent bustad. 3 Matias f 1738 4 truleg ein Nils f 1739 d same år. Sjå meir om dei på Fuglei. Aslak Olsson g II 1740 m Anna Jensdotter , sjå Fuglei gnr. 106/56. 3 Marte f 1710, g 1734 m Ola Trondsson Kjørstad, sjå Kjørstad gnr.110/1. 4 Ola f 1712, neste brukar. 5 Astrid f 1719, g 1754 m Ola Gudbrandsson Åberg, sjå Kampen 80/2 der sonen Gudbrand vart brukar.På Stogolien: Frå Stogohøvda kom desse hit??? Lasse Einarsson f om lag 1666, d 1736, gm Ambjør Knutsdotter frå Dal gnr. 107 bruk I, d 1736, 56 år gamal. Lasse hadde truleg ein bror Mattias, f om lag 1669, som budde på Røvlingeige gnr. 111. I følgje skiftet etter dei to i 1737 etterlet dei seg tre søner og tre døtre!? Dødsboet etter dei to var verd 127 riksdaler, men dei hadde ei gjeld på 100 riksdaler. Born: 1 Berte f om lag 1699, g 1730 m Tor Øysteinsson Berg, sjå Dalseige gnr. 107. 2 Guri f 1700 på Dal, ikkje nemd i 1737. 3 Ole f 1702 på Kjørstad, g 1734, då soldat, m Marta Nilsdotter. 4 Marit f 1704 på Kjørstad, g 1740 m Hallvord Knutsson Får, sjå Før gnr. 84. 5 Einar f 1708, d 1737. Han var då soldat. 6 Knut, nemd i 1737. 7 Ingrid f 1716 på Kjørstad d 1782, g I 1747 m Gaute Rolfsson (ca 1715-1747) frå søre Klepp gnr. 48/21 i Gol. G II m Eirik Håvelsson Treverkbråten i Gol. 8 Gro f 1719 på Høvda, g 1753 m enkjemann Erik Høljesson Dal, sjå Dalseige gnr. 107. 9 Jakup f 1721 på Høvda, d same år. 10 Erik f 1721, tvilling med Jakup, g 1752 m Sesel Sveinsdotter Åberg. Born me kjenner til: 1 Svein f 1752 på Dal. 2 Ambjørg f 1756 på Nordåk, gm Nils Knutsson, sjå Tetebrøtin 105/6 3 Knut f 1759 på Håe. 4 Trond f 1761 på Før.Per Einarson på Åbjør: Tb 1734 seier at dei budde på ”Tron Aabergs Eier”, så det var vel ein plass under bruk IV. Nok på Åbjør Per Einarsson g 1714, då soldat på Kjørstad, m Astrid Knutsdotter nok frå Håe gnr. 84 bruk I, f om lag 1688. Born: 1 Ingebjørg f 1713, g 1739 m Johannes Einarsson Leren, sjå husmannsplassen Haugen gnr. 106.. 2 Ola f 1715. 3 Knut f 1719, g 1746 m Helga Jørgensdotter Diserud, sjå Bøeig gnr. 91. 4 Einar f 1722. 5 Berte f 1725 g 1772, då på Skaveldeige, m Knut Persson Skaveldeige. Dei budde i 1744 på ein plass ovanfor Måno. 6 Marit f 1728, g 1755 m soldat Tømmes Julsson Sundvoll, sjå Synvøll gnr. 96/10. 7 Tølleiv f 1731. 8 Anna f 1734.Alt dette er henta fra rådmanuskriptet til Nord-Aurdal bygdebok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Ein forseinka, men like hjarteleg, takk til Norodd for siste meldingi som òg tek med Peder Einerson og huslyden hans. Dette var spennande opplysningar, men ein del detaljar manglar framleis, særleg om Peder og huslyden hans, og eg vil her gjerne få presentera eit oppsett av denne huslyden med dei detaljane som eg framleis saknar:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3. Peder Einerson, f. kring 1685, flytte likeins i ung alder til Nord-Aurdal i Valdres der han 29.11.1714 gifte seg med Astrid Knutsdotter frå Hådem i Nord-Aurdal. Ho var dotter av gardbrukar Knut Helgeson på Hådem og kona Britha Knutsdotter frå Revling og f. i Nord-Aurdal kring 1688. Peder og Astrid busette seg som husmannsfolk på ein plass under Åberg i Nord-Aurdal der¤¤¤¤¤ (dødsfalli deira?)Dei fekk åtte born i lag:a. Ingeborg Pedersdotter, døypt i Nord-Aurdal 15.10.1713, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)Ho gifte seg i Nord-Aurdal 23.8.1739 med Johannes Einerson frå Leren i Nord-Aurdal, f.¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfalle/gravferdi hans?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – plassfolk Haugen under ?? i Nord-Aurdal!)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)b. Ole Pederson, døypt i Nord-Aurdal 15.12.1715,¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?)c. Knut Pederson, døypt i Nord-Aurdal 19.11.1719, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)Knut gifte seg i Nord-Aurdal 19.10.1745 med Helga Jørgensdotter frå Diserud, f. i Nord-Aurdal¤¤¤¤¤ (dåpsdatoen hennar?)Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – plassfolk under Bø i Nord-Aurdal!?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer? – inkl.:* Anna, dpt. 26.8.1747* Peder, dpt. 20.12.1750* Jørgen, dpt. 23.2.1755* Astrid, dpt. 3.10.1756d. Einer Pederson, døypt i Nord-Aurdal 1.11.1722,¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?)e. Britha Pedersdotter, døypt i Nord-Aurdal 21.10.1725, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)Ho gifte seg i Nord-Aurdal 1.9.1772 med Knut Pederson frå Skaveldeige i Nord-Aurdal, f.¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – plass ovanfor Månø? - kvar er det?)Ingen born.f. Martha Pedersdotter, døypt i Nord-Aurdal 1.11.1728, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)Ho gifte seg i Nord-Aurdal 4.11.1755 med Thomas Julson frå Sundvold i Nord-Aurdal, f. i Nord-Aurdal¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hans?)¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hans?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – gardbrukarar Sundvold?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)g. Tollef Pederson, døypt i Nord-Aurdal 17.6.1731,¤¤¤¤¤ (lagnaden hans?)h. Anna Pedersdotter, døypt i Nord-Aurdal 26.9.1734,¤¤¤¤¤ (lagnaden hennar?)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Truleg er det nærast håplaust å følgja slike vanlege namn, men det er lova å leva i voni...!Nok ein gong hjarteleg takk for hjelpi so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Tandsether

Til innlegg 14.Den Ole Mathiassen som ble døpt 1705 har jeg ikke funnet død, og den Ole Mathiassen som døde 70 år gammel i 1782 er ikke døpt, så da trodde jeg at det kunne være den samme. Men folk ble oftest oppgitt å være eldre enn de var ved begravelsen og ikke yngre som her, så det kan godt være 2 barn i denne familien som het Ole. Det er jo plass til flere barn mellom 1710 og 1719. Mathias Einersen var 19 år i militærrullen 1697 og er f. ca. 1678 (men er oppgitt både 23 og 26 år i 2 ruller fra 1700). Broren Lasse var 20 år 1697.I nr. 41456 står det at Ambjørg døde på Gol, men dette er ikke riktig for følgende står i Aurdal kirkebok 25.10.1736 under døde og begravede:Lasse Enersøn Stuelien 70 aar gl, item hans Qvinde Ambiør Knudsdaatter 56 aar gl.Jeg har også tenkt på at Ole og Knut Lassesønner kan ha kommet til Hallingdal, har luftet teorien i spørsmål 41456 men det har ikke kommet svar.Dødsfallene til Peder Einersen og kone finnes ikke i Aurdal kirkebok, heller ikke de andre som det står ?? ved. Peder nevnes første gang i Aurdal 1704 som Peder Enersen Hof da han var fadder på broren? Lasse Kjørstads barn. Broren Mathias var bosatt Hof 1702-1704. Kanskje Peder var i Hafslo 1701?Til innlegg 15 har jeg følgende:Døpt 17.7.1712: '1 barn fra Ole Elufs. Aaberg nafnl. Aslach'. Men en Aslak Olsen Granum døde i 1748 40 år, og det er ikke vår Aslak.Knut Pedersen og Beret Pedersdtr. giftet seg ' i September Maaned ' 1772, uten dato.Flere opplysninger og årstall om disse familiene har jeg ikke, de må i så fall hentes fra manuskriptet til Nord-Aurdal bygdebok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Bergene

Haugen u/ 106 Åbjør:Jehans Einarsson kan hende frå Leira under Måno gnr. 85 ukjent bustad, d 1793, 84 år gamal, g I 1739, då på Leira, soldat, m Ingebjørg Persdotter frå Åbjør ukjent bustad, f 1713 på Håe. Foreldra til Jahas var Einar Johannesson og Magdalena Knutsdotter. Magdalena hadde før vore gift med Ivar Hallvordsson på Måno gnr. 85 samla. Born: 1 Magdalena f 1739. 2 Per, i fylje tingboka for året 1772 f om lag 1743, overtok plassen etter faren. 3 Astrid f 1745 d 1774. Ho vart i februar 1774 funnen død på Skavelden der ho var i teneste, og ein Erik Knutsson Skavelden vart sikta for drapet. Sjå meir om denne saka på Skavelden gnr. 86. 4 Beret f 1748. 5 Berte f 1751 g 1776 m Halvord Mikjelsson Berg, sjå Vike under Håe gnr. 84. 6 Einar f 1757 gm Guri Mikjelsdotter, sjå Vike gnr. 83/10.Jehans Einarsson g II m Gjertrud Mikjelsdotter, fødd på Køllsbrekka Frå Nerre Berg gnr. 81, 1745-1818, død på Prestegardseige, Born: 1 Mikjel f 1782, g 1806 m Ågot Olsdotter Midtstrønd. Sjå Espelihaugen gnr. 75/6. Bøeige u/91:Knut Persson frå Åbjør gnr. 106 ukjent bustad, 1719-1806, g 1745, då på Åbjør, m Helga Jørgensdotter Diserud, d 1799 83 år gamal. ( Var ho frå Espelie og f 1716? Ho hadde ein bro Knut som døydde i Svee i 1801.) Born: 1 Anna f 1747 på Åbjør, g 1771 m Brynjulf Tørkjellsson Prestgarden, sjå Brynjulfsplassen under Prestgarden gnr. 95. 2 Per f 1750 på Hjelle truleg, g I 1775 m Beret Høljesdotter Månum f 1752, frå Leira under Måno gnr. 85 ukjent bustad. Dei fekk på Leira borna: Hølje i 1776 og Knut i 1778. Ingen Av desse er nemd i 1801 tellinga. Per nok g II m Beret Nilsdotter Ton, sjå Øvre Grøndalen gnr. 106/39. 3 Jørgen f 1755 på Hjelle. 4 Astrid f 1756, g 1789 m Gudbrand Olsson Åberg, sjå Brattebrøtin gnr. 106/43. Jul Amundsson Nordstrønd frå Nordstrønd gnr. 61, 1701-1782, g 1723 m Guri Tømmesdotter Belgji frå Belgji gnr. 38 bruk IV, d 1775, 80 år gamal. Born: 5 Tømmes f 1730, g 1755, då «gevorben soldat», m Marit Persdotter Åberg frå Åbjør gnr. 106 ukjent bustad. Ho var fødd i 1728. Born me kjenner til: 1 Jul f 1754, 2 Guri f 1756, Per f 1759 og Jul f 1761.Tb 1774 fortel at systera til Ingebjørg Persdotter på Åbjør ukjend bustad då budde på ein plass ovanfor Måno. Dette var systera Berte f 1725 g 1772, begge på Skaveldeige, m Knut Pedersson. I 1774 kalla Knut Pedersson ”Pladsen oven Maanum”.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Tandsether

Johannes Einersen Åbergseie ble bgr. mars 1793 uten dato, 84 år. Helga Jørgensdtr. Bøeie ble bgr. juli 1799 uten dato, 83 år.Reidun Høllen, Røyse har opplyst følgende: I 1715 vitnet Lasse Einersen i en sak om grensa mellom Hallingdal og Valdres. Han sa da at han var født i Bergenhus len og vokste opp på Kjørstad i Aurdal, og hadde holdt til i disse trakter i 32 år. Etter dette kom han til Aurdal ca. 1683.Reidun lurer på hvor Even Jonsen Hovruds kone Sigri Olsdtr. 'Jøråker' kom fra. De giftet seg i 1729. Kan det være Jordanger? Har du mulighet til å sjekke i den nyeste bygdeboka for Hafslo? Jeg fant ekteparet nevnt i denne men husker ikke hvilken gard. Det ble hevdet at Sigri kom til Valdres da hun var ganske liten og visste ikke om hun hadde slektninger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Terje og Norodd for mange soennande og interessante opplysningar. Eg har hatt nokre travble dagar, men eg vil koma attende til brørne frå Hafslo.Når det gjeld Siri Olsdotter, so var ho visstnok barnefødd på garden Joranger øvre i Hafslo. Alderen er svært usikker, men eg har gått ut ifrå 1677. Siri vart gravlagd frå Hovrud i Sør-Aurdal 28.2.1751. Ho hadde ingen born, men det vart teke opp tingsvitne i Hafslo der me får greie på at dei fleste søskeni hennar òg hadde vore busette i Valdres, Gunnhild, Christi, Lars og Anna, men alle var avlidne før 1751 utan å etterlata seg born! Berre ei fullsøster Mari og ei yngre halvsøster Kari vart gifte og busette i Hafslo!Dg vonar dette er til hjelp, og dersom det finst opplysningar om nokre av dei dei fire søskeni, som òg budde i Valdres, so ville eg setja stor pris på å få greie på det!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg har i dag studert litt nærare dei fine opplysningane som Terje og Norodd kom med i innlegg #17-19 og sit att med nokre nye spørsmål:* Johannes Einerson gift med Ingeborg Pedersdotter og busette som plassfolk i Haugen under Åberg (Åbjør) - finst det ein dåpsdato for Johannes i eller kring 1709? - finst det ein vigselsdato forf Johannes og andre kona Gjertrud Mikkelsdotter, som kan gje oss ein peikepinn om kva tid Ingeborg døydde? Det ser jo elles ut til at Ingeborg framleis levde i 1774, skal me tolka innførsli frå tingboki det året...?* Helga Jørgensdotter Disrud eller Espeli - finst det nokon dato for kva tid ho vart døypt? Det vert antyda 1716, medan FamilySearch skriv 1718, men utan dato!? Elles er det vel ikkje antyda noko om kva tid mannen Knut Pederson døydde...?* Når det so gjeld Britha/Bertha Pedersdotter, som var gift med Knut Pederson, so budde dei i 1774 på ''ein plass ovanfor Månum'', men finst det opplysningar om den seinare lagnaden til dette parfolket? Og kva med nøyaktigare opplysningar om Knut Pederson (Skavelden) (fødsel eller dåp?)?* So var det Martha/Marit Pedersdotter gift med Thomas Julson. FamilySearch syner at Thomas vart døypt frå Gjelle i Nord-Aurdal 25.5.1730, men kvar budde foreldri hans? På Sundvold eller Nordstrand eller Gjelle eller?? Og finst det opplysningar om bustaden til Marit og Thomas? Og dødsfalli deira? Kanskje flytte dei frå bygdi?Dette vart etter kvart mange spørsmål, men eg vonar og trur at de som har lokal kunnskap i Nord-Aurdal, vil kunna svara på i alle fall nokre av dei...Eg kan elles nemna at eg truleg har funne nok ein bror av Mathias, Lasse og Peder, nemleg ein Ole Einerson, fødd kring 1683, som i 1701 var tenestedreng i Vik i Sogn, men som sidan kom attende til Hafslo og vart gardbrukar på Jøsvongo (Josvanger)! Elles stiller eg meg nok sterkt tvilande til at Lasse kan ha vore i Valdres so tidleg som i 1683. 1693 høyrest meir rimeleg...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Som du skriver ble Thomas Julson døpt 25.05.1730 . Jeg vil derfor tro at detter er foreldrene hans, på gården Gjelde.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Tandsether

Dåpen til Johannes Einersen finnes ikke i Aurdal kirkebok. Foreldrene giftet seg 26.11.1713, så han er nok tidligst født i 1714, som blir ca. fødselsår.Jørgen Espeliens barn Helge (jente) ble døpt 24.10.1716.Enkemann Knut Pedersen Bøeeie ble begravd desember 1806 uten dato, 81 år (f. ca. 1725). I 1801 bodde han hos dattera Anne og svigersønnen under Aurdal prestegard og var da 82 år, som er rett alder.Noen Thomas Julsen har jeg ikke funnet død i Aurdal fram til 1801, hverken i en dataregistrert avskrift fram til 1782 eller i kirkeboka etter den tid.Det er nå ikke mer å finne i Aurdal kirkebok om denne familien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Ei forseinka, men like hjarteleg takk til Rune og Terje for siste innleggi dykkar!Det høyrest ut på Terje sitt siste innlegg, at det ikkje let seg gjera å finna ut noko særleg meir om denne huslyden i Valdres, men eg vil gjerne få trekka fram eit par punkt som kanskje likevel kan oppklarast...:* Knut Pederson frå Skaveldeige, som i 1772 gifte seg med Britha Pedersdotter frå Åbergeige (ho fødd 1722). Kven var den Peder som budde i Skaveleige, og kva tid budde han der? Kanskje fødsli til Knut kan sporast opp...? Det ser jo elles ut til at Knut og Britha flytte frå bygdi ein eller annan gong etter 1774...* Thomas Julson (1730- ) og Martha Pedersdotter (1728- ) budde jo tydeleg i Nord-Aurdal medan borni deira var fødde melom 1754 og 1761 (Jul 1754, Guri 1756, Peder 1759 og Ju 1761), men kvar i Nord-Aurdal budde dei? Er dei nemnde i Ekstraskattmanntalet frå 1762? Finst nokon av borni i 1801-teljingi?* Aslak Olson, som visstnok var fødd på Åberg i Nord-Aurdal i 1712, var gift med Britha Mathiasdotter frå Revling, men ho døydde i 1739, og Aslak flytte kan henda til Fuglie? Var han husmann eller gardbrukar?* Jens Jensson frå Berg (fødd ??), gifte seg i 1758 med Martha Mathiasdotter, som då sat enkje på Kjørstad i Nord-Aurdal. Det kan sjå ut som Jens og Martha flytte frå bygdi? Elles finst dei framleis i Nord-Aurdal ved ekstraskatten i 1762?* Thor Østenson frå Berg (fødd ??), gifte seg i Britha Lassesdotter frå Stuelien, som døydde i 1738. Er opphavet hans kjent? Det ser elles ut til at han godt kan vera faren frå bygdi etter kona døydde...?* Halvor Knutson frå Får (fødd ??), vart i 1740 trulova med Martha Lassesdotter frå Stuelien, som døydde før dei vart vigde. Er opphavet hans kjent? Elles ser ogso han ut til å vera faren frå bygdi...?* So var det Erik Lasseson frå Stuelien, som i 1752 gifte seg med Cecilia Svendsdotter frå Bjørgum. Dei fekk fire born i perioden 1752-1761 (Svend 1752, Ambjørg 1754, Knut 1759 og Trond 1761), men kvar budde dei? Er dei nemnde i ekstraskatten frå 1762? Elles kan jo ogso dei godt vera farne frå Nord-Aurdal med borni, medan dei var små? Eller er nokon av dei i Nord-Aurdal i 1801?Til sist vil eg gjerne få komma med ei heilt ny problemstilling:Mori til desse Einerssønene frå Hafslo er no identifisert: Ho heitte BRITHA LASSESDOTTER og var fødd på garden Li i Hafslo kring 1648. Ho var ei ættling etter den gamle adelsætti som budde på Venjum i Hafslo, og det synest heilt klart at ho må vera fari med dei fleste borni sine til Nord-Aurdal etter at mannen Einer døydde kring 1687. Eg trur ho må ha vorte attgift på ein storgard i Nord-Aurdal, men KVAR?Eg vonar einkvan kan ha ein teori om dette siste spørsmålet og gjerne òg om dei andre, og takkar på ny for alle gode innspel!Ned venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Bergene

På nørre Bjørgo: Ein Henrik Eriksson Bjørgo og hans kvinde Beret Larsdotter er vitner i ei sak på Klosbøle i 1692. Nok den same Beret Larsdotter som døydde på Bjørgo i 1702, då 48 år gamal, gravlagd 25-5-1702.Sjugurd Eriksson Før f oml. 1600 g I m ? Knutsdotter Åbjør frå gnr. 106 bruk A. Born: 1 Knut f oml. 1658, neste brukar.Sjugurd Eriksson nemnest i rettssak på Rye 1662 som gm ei dotter til Arne Rye, då død. I manntalet 1664 er nemnd to søner: 1 Jul f oml. 1648. 2 Erik f oml. 1651. (kanskje gm Øyan Hansdotter Rye (1642-1740) og hadde sonen Hølje Eriksson Rye.Brukar på Før Knut Sjugurdsson d 1739 81 år gamal gm Kirsten Halvordsdotter frå Måno gnr 85 bruk I d 1709, 44 år gamal. Born: 1 Sjugurd f oml 1691, neste brukar. 2 Kari f 1693. 3 Marit f 1696, d same år. 4 Marit f 1698, g 1740 m Ola Bjørnsson Garli. Sjå Garli gnr 22. I 1734 kom grannen Hans Gausåk med skuldingar mot Marit, han hadde meldt henne til presten fordi ho ”udi een fem aars tiid med hendes nær sødskendebarn skulde have levet et skammelig og uskickelig lefnet”. Denne guten var Knut Øysteinsson Berg. 5 Halvord f 1700, trulova 1740 m Marit Lassesdotter frå Stogohøvda gnr 115, 1704-1740, død i barselseng. Dei fekk i 1740 sonen Knut som nok døydde liten. Halvord g 1745 m Berit Olsdotter. Av syster til Marit kjøpte dei halve nerre Garli gnr 22. 6 Jørend f 1701. 7 Anne f 1703, død 1713. 8 Siri f 1706.So var det Erik Lasseson frå Stuelien, som i 1752 gifte seg med Cecilia Svendsdotter frå Bjørgum. Dei fekk fire born i perioden 1752-1761 (Svend 1752, Ambjørg 1754, Knut 1759 og Trond 1761), men kvar budde dei? Er dei nemnde i ekstraskatten frå 1762? Elles kan jo ogso dei godt vera farne frå Nord-Aurdal med borni, medan dei var små? Eller er nokon av dei i Nord-Aurdal i 1801? Svend er f. på Dal, Knut f. på Håe, Trond f. på Før. Ambjør Eriksdtr født på Nordåk gm Nils Knutson Bråten, bosatt på 105/30 under Landmark.Tor Østensson frå Berg gnr. 83, d 1768, 70 år gamal, g 1730 m Berte Lassesdotter nok frå Stogodalen, d 1737, 38 år gamal. Born, alle født på Dal: 1 Knut f 1731. 2 Gudbrand f 1731 tvilling med Knut. 3 Gudbrand f 1732.Jeg finner han ikke under døpte i Nord-Aurdal.IENS IENSEN SØRUM ENKEMAN MARIT MATIESDTR ENKE 15 11 1759Jensestogo?Jens Jensson Sørei, g I 1723 m Berte Persdotter frå Øvre Sørei gnr. 98, f om lag 1686, d 1743.(Ho kjøpte tre skind i Sørei av far sin i 1715) Truleg hadde dei to born: 1 Berte f 1724. (Døyr ho i Gøttenbørg i 1795 73 år og enkje?) 2 Jens 1725-1749.Jens Jensson, g II 1745 m Anna Olsdotter, d 1758, 32 år gamal. Born: 3 Ola f 1745. 4 Lars 1748-1807, gm Gjartrud Tømmesdotter Netrost 1751-1821. Han var sersjant for Øvre Valderske kompani, sjå Netrøst gnr. 40 bruk B i Vang. 5 Jens f 1750. 6 Maria 1753-1773. 7 Ingebjørg 1757-1773.Jens Jensson g III 1759 m enkja Marit Matiasdotter frå Røvlingeige gnr. 111, f 1710.Kristenhuset 106/58Aslak Olsson g II 1740 m Anna Catarina Jensdotter, d 1775 72 år gamal. Aslak hadde før vore gift med Berit Mattiasdotter, sjå Røvlingeige gnr. 111. I mars 1751 fekk Aslak Olsson bygselsetel frå Trond Arneson Åbjør på plassen Qvernhuusdahlen. Det er tydelegvis denne samme Aslak Olsen som vert kalla Aslach Olsen Christenstuen i tb 1763. Likeså vert ho omtala som Cathrine Christenhuuset i tb 1767. Borna: 1 Berte 1740-1804, g I 1767 m soldat Per Jehansson Åberg på Haugen under Åbjør gnr. 106, d 1773 30 år gamal. Ingen born til dåp. G II 1773 i Bagn m enkjemann Ivar Olsson Jukamseige, sjå Hundehengjia gnr. 36/2 i Sør-Aurdal. 2 Ingrid f 1743. 3 Jens f 1745, g 1767 m Sønnev Knutsdotter Åbergeige, sjå Halle gnr. 106/35. Thomas Julson (1730- ) og Martha Pedersdotter (1728- ) budde jo tydeleg i Nord-Aurdal medan borni deira var fødde melom 1754 og 1761 (Jul 1754, Guri 1756, Peder 1759 og Ju 1761), men kvar i Nord-Aurdal budde dei? Er dei nemnde i Ekstraskattmanntalet frå 1762? Finst nokon av borni i 1801-teljingi? De 3 eldste barna er f. i Sundvold( Synnvell), Jul 1761 født nørre Bøe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.