Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torkild Knudsen

[#40364] Slekta til Zakkarias Knudsen Rødven f.ca.1671. Bruker av Ødegård i Fræna.

Recommended Posts

Gjest Torkild Knudsen

Det var skifte på Ødegård 1704 etter Zakkarias Knudsen Ødegård. Enke var Marit Ellingsdatter. Deres eneste barn var datteren Gurå Zakkariasdatter. For Gurå møtte hennes farbrødre Erik Knudsen Frisvold lensmann i Rødven, Ole Knudsen Tokle lensmann i Romsdals otting og Lars Knudsen Tokle.Boet eide etter siste skiftebrev 4pund og 5mrkl. med byksel i Helset og 1pund og 13mrkl. i Hagåsen med byksel. Anders Knu7dsen og hans to søstre som begge hette Bergithe hadde fordringer i boet. Brutto formue 419dlr og netto 364dlr.Zakkarias Knudsen var sønn av Knut Eriksen Rødven f.ca 1614 og en ukjent kone som etter oppkallinger å dømme heitte Gurå (eller eventuelt Inger).I 1690 var det skifte etter Knut Larsen Helset. Enke var Marit Ellingsdatter. Barn av første ekteskap med Bergithe Johansdatter: Isak Knudsen, Mæktil Knudsdatter. Barn med enken: Lars Knudsen, Anders Knudsen, Bergithe Knudsdatter,Bergithe Knudsdatter.For Mæktil ble hennes søskendebarn Peder Iversen Eikrem formynder, for Lars hans bror Isak Knudsen, for Anders hansmors søstermann John Olsen Myrbostad. Askill Ellingsen Talstad og Ole Ellingsen Eidem (var lensmann ei tid) ble formyndere for den to yngste døttrene. Brutto formue var 413dlr og netto formue var 206dlr.Marit Ellingsdatter var sannsynligvis fra Talstad eller Elnes.1710 er det skifte i Rødven etter Søfren Pedersen Haukeberg. Enke Berthe Knudsdatter. Barn av ekteskap 1 med Sigrid Andersdatter: Peder Søfrensen, Anders Søfrensen, Kari Søfrensdatter. Barn med Berthe Knudsdatter: Knut Søfrensen, Sigri Søfrensdatter, Inger Søfrensdatter, Guri Søfrensdatter, Guri Søfrensdatter, Maren Søfrensdatter.Formyndere for Berthe Knudsdatters barn Børre Olsen Rødven, Lensmann Erik (Knudsen) Frisvoll, Lensmann Ole (Knudsen)Tokle, Søfren Eriksen Eide gm Sigri Søfrensdatter. Enken Berthe Knudsdatter må være en søster til Zakkarias Knudsen Rødven (Ødegård)Zakkarias Knudsen Ødegårds far Knut Eriksen Rødven eide en tid en del av Korse ( jeg kan ikke finne igjen notatet men mener det var på 1650-1660 tallet). Denne delen tror jeg deretter gikk over i Holck slekta (eller motsatt). Knut Eriksen Rødven var sønn av lensmann Erik Larsen Rødven.Erik Larsen Rødven var igjen sønn av lensmann Lars Johnsen Jamt (og Ane Nilsdatter som var en datter av kannik og prest Nils Knudsen og kone Gurå Rasmusdatter?).Denne siste informasjonen er hentet fra en artikkel av Herlof Gruner i et lokalhistorisk tidsskrift for Romsdal.Jeg vet det har vært spekulert i om denne slekta har forbindelser til Holck slekta på Flovik i Rødven, men dette er vel mest basert på bruken av Zakkariasnavnet. Zakkarias Knudsens har også en nevø som heter Zakkarias. Det kan derfor kanskje ikke avskrives helt at det har vært en forbindelse.Er det noen andre som har informasjon om denne slekta? bygdebøkerne hvor bl.a. Frisvoll er nevnt er vel kommet ut. Er det noen som kjenner til den nærmeste etterslekta til Erik Frisvold, ole Tokle og Lars Tokle og om det er flere søsken enn dem jeg har nevnt her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg kan kanskje ta med at på Rødven 1664 er Knut Eriksen Rødven 50år bruker med sønnene Erik Knudsen 11år, Ole Knudsen 8år, Lars Knudsen 3år. Det blir altså ett lite gap mellom Lars f.ca. 1661 og Zakkarias Knudsen f.ca.1671. Kanskje søstra kommer imellom i alder.Det er jo også mulig at Knut Eriksen har vært gift 2 ganger, men jeg har mest tro på at aller søsknene har en felles mor Guro (kanskje Olsdatter eller Larsdatter, eventuelt Zakkariasdatter hvis en tidligere eldste/nesteldste sønn er død og ny oppkalling av navnet Zakkarias er blitt nødvendig).Jeg har en rettelse også: I skiftet etter Søfren Haukeberg 1710 skal det være bare en Guro Søfrensdatter.Det står også i artikkelen til Herlof Gruner at Knut Eriksen Rødven 1671 byksla Ottestad i Veø på 4 våger og at han tror Knut hadde tenkt å bruke begge gårdene, men at han døde 1672/1673. Enka gifta seg så med en Børre Olsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Hei Torkild!Erik Knutsen Frisvold er min 6.tippoldefar, og jeg har bygdebøkene både for Frisvold (Eid), Rødven (Holm sogn i Veøy) og Flovik (Nesjestranda i Veøy). Du har funnet noe verken forfatteren av bygdeboken for Eid eller Holm har funnet, nemlig at Knud Eriksen Rødven har sønnen Zakkarias. S 604 i Holm sogn: E kjende born E 1-3. E 1 Erik f 1653, brukte 4 vog i Ottestad frå 1673-78. E 2 Ole f 1656 og E 3 Lars f 1661. Knud hadde truleg ei datter Guri. Ho hadde leiermål med Elling Olsen i 1657 som 'besov sin Fæstmø' og fikk 2 Rdl i bot. Enka etter Knud g 2.g 1673 med Børge Olsen Sekkenes (formynder for Berte Knudsdatters barn i 1710).Ellers står det som du nevner at Erik Larsen Rødven er eneste kjente barn av Anne Nilsd , ca 1550-1629, og Lars Jonsen Jemt, ca 1540-ca 1600. Og Anne er datter av sogneprest Nils Knudsen og Guri Rasmusdatter Hurrel.Samme prestepar finner jeg i Nesjestranda på Flovik s 289. Nils Knudsen er prest i Veøy fra 1530-58 og levde ca 1490-1558. Ved reformasjone i 1536 gikk han over til den evangelisk luterske lære. Presten budde på Veøya, men hadde arbeidsfolk til å drive garden. Zakariasnavnet på Flovik kom inn med Zakarias Christopersen Holck, 1580-1658, som var sokneprest i Veøy 1609-57. Han kjøpte 1/2 part av Flovik i 1630.Verken Holm eller Eidboka har fått med seg at det er Erik Knutsen Rødven som gifter seg ca 1683 med enka Kari Knudsdatter etter lensmann i Røven otting Hans Sørensen på Øver-Frisvoll. Han står bare nevnt som 'Erik Knutsen 1651?-1725, bror åt Lars Knutsen, som vart verson hennar, og lensmann Ola Knutsen Tokle, frå ukjent stad. Det er mogeleg at Erik hadde ei dotter Guri frå eit tidlegare ekteskap'.Eli Hansdatter Frisvoll, 1668?-1746, 1.g.m. Ola ? Øver-Tokle, lensmann. 2. g.m. Lars Knutsen, (bror til Erik) og 3.g.m. Bersvein Aslaksen Oppigard fra Eikesdal. Husmann 13 på Eide i Eid.Når det gjelder etterslekta til Erik Knutsen og Kari Knutsdatter har bygdebok for Eid s 376 følgende: Guri 1680?-1734, g m Per Olsen Lerheim. Ingebor, 1687?-1743,g 1. m Trond Olavsen Ora. Brit (Beret) 1691?-1772. Hun får skjøte på 1/2 Frisvoll i 1718 'for ho var så god ei datter'. Gift med Jakob Persen Klungnes, 1679?-1745, som får skjøte på andre halvparten året etter.Forfatteren undrer seg over at yngste dattera i andre ekteskap får gården og lensmannsvervet. Det er nemlig tre sønner i Karis første ekteskap i tilleg til Eli som er nevnt ovenfor. Søren gifter seg til Eidsvollan. Knut til Hatle og Hans kjøpte Unhjem i Hen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Hei, fint å se at flere er interessert i denne slekta. Zakkarias Knudsen Rødven på Ødegård ( i Fræna) er min 7 ganger tipp oldefar og var som nevnt far til Guro Zakkariasdatter Ødegård. Guro Zakkariasdatter ble først gm Arne Johnsen Ødegård ( skifte 1719 en datter Marit) for deretter å gifte seg med Christopher Bjartesen Malme i Fræna (se tema 40299 sønn av Bjarte Christophersen Malme og Brit Ellingsdatter (Jenset?)). De hadde så bl.a. sønnen Zakkarias Christophersen Ødegård f.ca.1722 gm Brit Knudsdatter Aure (datter av Knud Knudsen Aure og Gjertrud olsdatter).Det var skifte etter Christopher Bjartesen Ødegård 1745. enke Guro Zakkariasdatter. Barn: Zakkarias Christophersen, Brit Christophersdatter, Sigri Christophersdatter, Guro Christophersdatter. Formyndere Mads Knudsen Refshol, Lars Nilsen Malme, Paul Lindset, Ole Toresen Sande.Da har altså Zakkarias Knudsen Ødegård, Berte Knudsdatter Haukeberg, Erik Knudsen Frisvold døtre som heter Guro. Det skulle vel være god sjanse for at deres mor da heter Guro og at de har samme mor.Det er helt tydelig at denne slekta på Rødven er et skikkelig lensmannsdynasti. Dette kan kanskje gjøre det enklere å finne ut hvem for eksempel Knut Eriksen Rødven er gift med.Det er ellers litt merkelig at Zakkarias-navnet dukker opp blant en av nevøene til Zakkarias Knudsen Ødegård. Jeg har desverre mistet dette notatet men jeg lurer på om ikke en av hans brødre hadde en sønn Zakkarias. Det er i grunnen tre nærliggende årsaker til at Zakkarias-navnet dukker opp i denne generasjonen 1) Oppkalling av besteforeldre eller oldeforeldre eventuelt også tippoldeforeldre 2) Oppkalling av onkelen Zakkarias Knudsen ( ser ingen spesiell årsak for å gjøre dette, det er sjeldent at oppkallingsreglene fravikes etter min erfaring) 3) den inngiftede hutru/ektemann tilfører navnet til slekta. Dette blir jo spekulativt, men jeg er jo litt nysgjerrig på om det kan være en forbindelse til Holck slekta. det er jo også dette at både Knut Eriksen og en av Holck karene, jeg lurer på om det var Henrik Zakkariasen Holck, hadde eierinteresser i Korse tett etter hverandre (det er slik jeg husker det, se innlegg 1).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Er det mulig at lensmannsdattera Eli Hansdatter Frisvoll som først er gift med lensmann Ola ? Øver-Tokle og så med Lars Knutsen Tokle har vært gift med to brødre, sønner av Knut Eriksen Rødven, og at så mora som enke kan ha giftet seg med den tredje broren Erik Knutsen Rødven? Det må tydeligvis ha vært lovlig siden i hvert fall enka giftet seg med bror av sin svigersønn. Usikkerheten går på om Elis to første ektemenn Ola og Lars var brødre.Bygdebok for Holm opplyser at Erik og Lars hadde en bror Ole. De tre brødrenes oldefar Lars Jonsen Jemt var av presteslekt fra Grytten.Bygdebok for Eid forteller også at det er slektskap med lensmann Jakob Torvik og Erik på Sogge-Midgard (skifte viser det), og lensmann Hans Sørensen arva odelsparten i Kavli. Det er gode kontakter mellom Frisvoll, Rødven og Grytten (Tokle, Kavli, Sogge).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Ja jeg merket meg det der. Nært slektskap tror jeg ble definert på flere måter før i tida når det kom til ekteskap. Hvordan dette slår ut i dette tilfellet vet jeg ikke. Kanskje noen andre har kunnskap om dette.Du kan se i Tema 40013 innlegg 31 der det er ett eksempel på at kona var i slekt med den forrige kona (trolovelsen mellom John Nilsen Harstad og Hille Knudsdatter Ekran hvor Hille var i tredje led beslektet med hans forrige hustru).Kan det være en feil et sted når det gjelder hvem de forskjellige Rødven brødrene var gift med? Skulle likt å vite hva argumentasjonen for at disse ekteskapene er riktige går ut på. Er det henvist til skifter eller lignende?Du nevner i innlegg 3 en Elling Olsen som besov sin festemø i 1657. Jeg går utifra at dette ikke er riktig årstall? Har du den fulle teksten der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Årstallet 1657 står i bygdebok for Holm sogn II s 604, likeså teksten i anførseltegn, også der i anførseltegn, så teksten er nok hentet fra et protokoll. Dersom Guri er søster av brødrene, må hun være godt eldre enn disse som er f ca 1653 til 1661. Men Knut, som er født i 1614 etter boka, kan jo godt ha en så gammel datter, men da i tilfelle langt eldre enn de kjente brødrene. Kjenner du alderen på Zakkarias? Finnes han f eks i manntallet 1664?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Zakkarias Knudsen er f.ca. 1670/71 utifra mantallet 1701. Han er altså for ung til å være med i mantallet 1664/66.Mantallet 1701 for Romsdal foreligger i trykt versjon i samme tidsskrift, som artikkelen til Herlof Gryner (innlegg 1), men fordelt over flere nummer av tidsskriftet. Regner med at noen kan hjelpe med hva tidskriftet eksakt heter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Knut Rødven ser ut til å eie 1/2 pund i Korse 1666. 1661 er det følgende eiere:Vedø prestebol ,Anders Strande, Otte Møkkelbostad og kongen.Jeg mener også å ha sett en av Holck slekta stå som eier av Korse (Henrik Zakkariasen Holck?) og jeg lurer på om dette var like før eller like etter at Knut Rødven var eier i 1666. Jeg må prøve å sjekke dette skikkelig opp når jeg får anledning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Slettahjell

Er det noen som kjenner etterkommere av Ole Knutsen Tokle og Lars Knutsen Tokle? Jeg har Guri Olsdatter Tokle (1692-1775) g.m. Erik Olsen Setnes og Ola Larsen Tokle (1695-1775) g.m. Synnøv Fredriksdatter Øygarden blant mine aner. Lurer på om de kan være barn av disse.Finnes det bygdebok som omtaler Tokle?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Nei, det er ingen bygdebøker for Tokle, nå Rauma kommune, men det er litt å finne i Raumadalsfolket. Der står det at Erik Olsen Setnes er sønn av Ole Olsen Setnes (1674-1732) og at mye tyder på at han var gift med Guri Olsdatter Tokle som døde 1775.Synnev Fredriksdatter Hanekamhaug (datter av Fredrich Olsen Hanekamhaug, 1671-1728, skifte 9.4.1728 og Anne Rasmusdatter Devold, f ca 1670), gift 3.1.1729 i Hen kirke m Ole Larsen Eide. (Raumadalsfolket s 87)I bygdebok for Eid s 468 finner jeg samme mann Ola Larsen Tokle 1695?-1775, fikk skøyte i Eide i 1729 av broren(?) Anders Larsen Hen. Gifta seg 1729 med Synnøv Fredriksdatter Øygarden (Hanekamhaug) 1672?-1790. Det står forøvrig en halvside om familien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Guri Olsdatter ville jo, hvis hun er datter av Ole Knudsen Tokle føye seg fint inn i rekken av barnebarn til Knut Eriksen Rødven med navnet Guro, som da vil være med å bekrefte at mor til barna på Rødven sannsynligvis må ha hatt navnet Guro.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Synnev og Ole Larsen Eide har 5 barn. Eldste datters heter Guri f 1729, så Anna 1732, Elen 1736, Lars 1737, og Christen 1741. Synnev har også en søster som heter Guri, 1706-1765, g 27.6.1729 i Hen kirke m Iver Ellingsen Ødegård, f Skiri. Etterslekt på Skiri. En av sønnene, Elling, har datteren Guri, f 1770. Men Guri/o er et svært vanlig navn i området og det er merkelig at ikke guttenavnene Knut/Erik/Lars forekommer i Hanekam/Skiri-familiene dersom det skulle være slekt mot Rødvenbrødrene. Det blir nok litt tynt å basere slektskap på Gurooppkalling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg ser jeg har en liten notis på ett ark: 1679 Knut Rødvens barn i Rødven. Henrik Zakkariasens arvinger i Molde i Korse. Antageligvis er opplysningen tatt fra ett odelsmantall. Kanskje det på en eller annen måte er en forbindelse mellom Henrik Zakkariasen ( Holck)og folket på gården Rødven. Jeg tror Knut Eriksen Rødven eide 1/2 pund i Korse 1666.Knut Eriksen Rødvens yngste sønn f.ca.1670 heter Zakkarias. Denne Zakkarias Knudsen kom, som tidligere nevnt til Ødegård i Frena. Han var gm Marit Ellingsdatter enka etter Knut Larsen Helset som tilhørte en av de mest fremtredende slektene i Fræna. Marit Ellingsdatter var muligens søster til lensmann Ole Ellingsen Eidem i Fræna ( han er formynder i skiftet etter Knut Larsen Helset sammen med Askjell Ellingsen Talstad). Navnet Zakkarias forekommer nesten bare innen Holck slekta når det gjelder Romsdal og Nordmøre. En av nevøene til Zakkarias Knudsen Ødegård fikk visstnok også navnet Zakkarias. Dette peker litt mot att det er en virkelig oppkalling innen slekten av en person med navnet Zakkarias.Barn ble normalt oppkalt etter beseforeldre og oldeforeldre. En arbeidshypotese kan da være at mor til Zakkarias Knudsen og søskene var en zakkariasdatter Holck. Problemet er at jeg ikke finner rom for denne personen blant Holck ættlingene.No er det også kommet frem at mest sannsynlig var navnet til Knut Eriksen Rødvens mor Synnev Olsdatter (se Finn Olderviks innlegg 10 i tema 44309). Navnet Synef ble brukt i Holck slekta tidlig på 1600 tallet. Kanskje det finnes en litt fjernere forbindelse mellom slekta på Rødven og og Holck slekta?Brødrene til Zakkarias har alle kjente navn innen Rødven-slekta: Erik oppkalt etter farfar, Lars oppkalt etter farfars far og Ole oppkalt etter farmorsfar.(Synef Olsdatter). Zakkariasnavnet må da stamme fra mora sin side (hvis det er oppkalling av forfedre til Zakkarias Knudsen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Ove Hattrem

Ad (4):Formynder i 1745 Lars Nilsson på Malme hadde også en sønn Sakarias (f. ca. 1730), som fikk familie på Lindset indre. Jeg vet dessverre ikke om Lars' (annen?) ektefelle Mari Larsdotter var mor til Sakarias.Sakarias-navnet går igjen i familien, f.eks. over fjellet på Eiskrem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg kjenner til Zakkarias Larsen Lindset. Jeg har forsøkt å finne en forklaring på bruken av Zakkariasnavnet, men kan egentlig ikke si at jeg har funnet en slektsmessig forbindelse mellom Zakkarias Lindset og Zakkarias Ødegård. Det finnes jo også en annen person i nærheten rundt 1700 som heter Zakkarias, jeg kan bare ikke huske hvilken gård han brukte. Det var muligens Raknes i Sund. Det har vært spekulert i om denne personen var en Holch ættling. Oppkallingsmessig kan det se ut som om mor til Zakkarias Knudsen Ødegård og brødrene hadde navnet Guro. Brødrene på Rødven hadde en søster med navnet Beret, kanskje mormoren sitt navn? Jeg bladde forresten for en stund siden i den nyeste boken for (Holm sokn?) da jeg så en Synef Knudsdatter som jeg mistenker for å være søster til barna på Rødven. Så kom Finn Olderviks innlegg 10 i tema 44309 der det faktisk går frem at barnas farmor hadde navnet Synef. Desverre var jeg bare innom uten å skrive noe. Det kan altså ha vært en datter av Knut Eriksen Rødven med navnet Synef også (det ville jo egetlig være naturlig).En arbeidshypotese er da at Knut Eriksen har hatt følgende barn: Erik Knudsen, Ole Knudsen, Lars Knudsen, Synef Knudsdatter, Beret Knudsdatter, Zakkarias Knudsen. Av disse er alle brødrene sikre barn av Knut Eriksen Rødven. Beret er også temmelig sikkert datter, mens det for Synef er bare noe jeg har en følelse av kan være riktig.Navnene Beret og Guro er vel ikke noen typiske navn i Holch slekta i Rødven. Jeg har derfor mest tro på at det ikke er noen sleksmessige band mellom slekta på Rødven og Holck slekta.Klokkeren Bjørn Ellingsen på Stenså i Veø gir også en sønn navnet Zakkarias 1661. Det spørs om ikke klokker og lensmann oppkaller Hr.Zakkarias til Veø, som en slags gest?Men at slekta på Rødven hørte til det øverste skiktet i bondearistokratiet i Romsdal på den tiden synes klart. Da er det vel i Romsdal, som på Nordmøre, at en kan forvente å finne igjen slektninger av disse folka rundt omkring i Romsdalen og da gjerne blant andre lensmannsslekterEr det noen som kjenner til familien til Anders Strande og Otte Møkkelbostad som er nevnt som eiere av part(er) i Korse 1661? Knut Eriksen, mener jeg eide som tidligere nevnt 1/2 pund i Korse i 1666, noe som kan ha vært arv etter kona eller muligens en første kone. Da kan jo dette gi rom for to ekteskap, der Zakkarias knudsen er halvbror til de resterende søsknene. Vel dette blir bare spekulasjon. Er det noen andre som har informasjon om Rødveslekta eller ideer? Alt er av interesse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Otte Balttzersen Rød, ca 1585-1681, var bruker i Austigarden på Myklebostad i Vistdal den 13.4.1623. Han var født i Asbjørnstus på Rød, sønn av Baltzer Ottesen Rød og kona Beret. Baltzer er nemt som lensmann i Eresfjord åtting fra 1599. Farfaren var Otte Ottesen på Kringstad i Molde, av lågadelsætt frå Synes på Vigra. (Rand Ingun Selnes: Nesset IX s 91). Otte var lagrettemann en rekke ganger 1841-65. Han var trolig gift med enka, Ågot Didriksdatter, etter den forrige eieren Gunder. Men har selv en datter ? og en datter Guri, f ? d 1764. Dette går fram av skifte 10.6.1681, da er slektningen Baltzer Rød verge.At det er kontakt mellom Rødven og Myklebostad viser jo også ekteskapet mellom Jon Eriksen Rødven, ca 1610-1690, og enken etter Trond Jørgensen brukeren på Henrikgarden Myklebostad. Barn: Synnøve f før 1645 og Lasse f ca 1666 som ut fra alder kan ha forskjellige mødre. Begge blir brukere, og Lasse har barna Knut, Ågot og Ole.Kringstad og Strande er jo ikke langt fra hverandre, så kanskje det er en link her.Når det gjelder Holm-bygdebøkene, kom begge i 1999 og Solemdal normaliserer i stor grad navnene. Jeg har ikke sett Synnøv(e) skrevet med f i dem. Har du notert deg det tipper jeg det er fra et annet sted.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Dette var spennende. Jeg vil prøve å få dobbeltsjekket dette eierskapet til Knut Eriksen Rødven i Korse for å være på den sikre siden. Det er jo også den muligheten at det er kjøpegods, eller at jeg har skrevet av feil. Det kunne også være interessant å se omdet er mulig å fine flere opplysninger om Korse. Kanskje noen sitter på data om eierskap der allerede? Det som er situasjone er jo at vi i det hele tatt ikke vet farsnavnet til Knut Eriksen hustru. Hvis søsknene på Rødven er helsøsken må deres mor være født i tidsrommet ca.1625-1635, dvs hun er ikke yngre enn 20år når Erik blir født og ikke eldre enn 45 år når Zakkarias blir født. Dette plasserer henne i generasjonen etter Otte Baltzersen Rød på Møkkelbostad slik at hun kunne godt være hans datter. Siden Knut Eriksen etter min mening hadde en datter Berit passe jo dette godt med Otte Baltzerses mors navn Berit. Berit Rød ville da bli Berit Knudsdatter Rødvens morfars mor, altså oppkalling etter oldemor, noe som jo ikke er urimelig.Men som sagt jeg ønsker å sjekke opp Knuts eierskap i Korse igjen, siden det er lenge siden jeg noterte dette ned. er det kanskje noen som vet hvordan eierforholdet var for Korse 1661 (trykt kilde ).Når det gjelder navnet Synef og Synnøve har jeg brukt disse om hverandre som samme navn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg begynner å lure på om jeg kan ha skrevet av feil når det gjelder Knut Rødvens eierskap 1666 av 1/2 pund i Korse. Dette utifra hva har framkommet i tema 44578. Jeg vil se om jeg kan finne igjen innførslen i odelsmantallet 1666 (regner med det må være i ett slikt jeg har funnet Knut Rødven og Korse).Jeg ser det er oppgitt både Olav og Otte Møkkelbostad som eier av 1/2 pund 1661, hva er det riktige. Det er jo nærliggende å tro at dette halve pundet er det jeg har trodd Knut Rødven eide 1666. Olav Møkkelbostad er jo også eier 1669, men no av 16mrk. Knut Korse eier også 16mrk. Kanskje Knut Korse har blitt til Knut Rødven i mine notater.Hvilken otting ligger Korse i på denne tiden?Osvald i innlegg 17. Denne Guri datter av Otte Møkkelbostad, som du nevner død 1764. Dette må vel være feil årstall hvis hun er nevnt i skifte 1681? Hva er riktig. Går det frem av skiftet om hun har barn etter seg eller om dette er utelukket. Jeg la ikke merke til denne detaljen før akkurat no. Jeg har jo antydet hele tiden, at barna på Rødven mor, antagelighvis hadde nettopp navnet Guri. Kan dette ha vært Knut Eriksen Rødvens kone?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Etter jordebok for Romsdal 1661 låg Korse i Reffuen otting.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

I den trykte utgåva av jordeboka for Romsdal 1661 står det Otte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Hvis det skulle vise seg at Knut Eriksen Rødven er eier av 1/2 pund i Korse 1666 kan han, eller hans kone i allefall ikke arvet det etter Otte Baltzersen Møkkelbostad, som jo dør ca.1681. Det kunne selvsagt være arv etter en tidligere hustru. Det er vel ikke noen vits i å spekulere noe mere før jeg får sjekket skifte etter Otte og sjekket om Knut virkelig eide noe i Korse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Torkild (17). Det står d. 1764 på Guri i Nesset IX s 92. Randi Ingunn Selnes bruker å være svært så etterrettelig, men som du sier det er merkelig at det står i skifte etter Otte Baltzersen den 10/6 1681 at 'han etterlet seg Ågot Didriksdatr., og dottera Guri Ottesdadtr. Nettoformuen var 45 rd. 3 ort 18sk. Slektningen Baltzer Rød var verge. Om Ågot tidlegare var gift med Gunder (den forrige brukeren), kjem ikkje fram.'Den som overtar Austigarden på Myklebostad er Knut Olsen f ca 1663 d ca 1720. Han fekk bygselsetel på 2 våger av von Hoven den 24.3.1681. Han gifta seg 5.juledag i 1696 med Gjertrud Aslakdatter Tjelle (fra Nerigarden Tjelle, farbroren bruker på Aslakgarden Berset).Denne Knut Olsen er interessant. Det går ikke fram hvor han er i fra. Bruker på Korsan Ole Knutsen, 1624-80, har sønnen Knut Olsen Korsan, f 1659. Solemdal (Holm II s 663) mener han kan være far til Marit Lassesdt. Stangenes ellers ukjente barn i 1694, da det ikke finnes andre Knut Olsen på hele Korsan. Denne Knut Olsen er ellers ukjent og det er sønnen i Ole Knutsen neste ekteskap med Marit Olsdatter, ca 1650-86, Ole Olsen Korsan, 1678-1744, som blir gardbruker etter faren.Siden det tydeligvis er forbindelse mellom Korsan og Myklebostad, kan Knut Olsen Korsan være den Knut Olsen som blir bruker på Myklebostad i 1681? Alderen ser ut til å passe svært så godt. Solemdal sier f 1659 Selnes sier f. ca 1663. og han forsvinner tydeligvis fra Korsan siden han ikke overtar farsgården som eldste sønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg var en liten tur på Statsarkivet idag (den siste dette året) og fann følgende. 1662 Odelsmantall amtregnskapene Anders Strande eier 1pd i Korse, Otte Møkkelbostad eier 1/2pd i Korse,1665 Odelsmantall amtregnskapene Anders Strande eier uti Korse 1pd, Otte Møkkelbostad eier uti Korse 1/2pd, Knut Rødven eier uti Korse 1/2pdSkattematrikkel 1665 Brukere Ole Knudsen og Knut Ingebritsen, som skatter til Vedø pestebol 1pd 8mrk, til Hr Henrik 1pd 8mrk, til Otte Møkkelbostad 16mrk, Brukeren Knut eier selv 16mrk. Disse er det satt en klammer rundt hvor det står 2øre. Altså total landskyld skulle bli 2 øre, men de ser jo ikke ut til å være riktig. Hvis en regner sammen får en vel 4pd. Alså mangler 2pd.1666 Fra rentekammerets amtregnskaper odelsskattemanntall over Romsdal Len, Rødven Otting Otte Møkkelbostad uti Korse 1/2pd, Knut Reffuen uti Korse 1/2pd, Anders Strande uti Korse 1pd. Dette var visstnok odelsgods de eide, men selv ikke besatt.1668 Odelsmantall amtregnskaper Anders Strande 1pd, Otte Møkkelbostad 1/2pd1668 odelsmanntall Hr Henrik i Vedøen eier uti Korse 1pd, Otte Møkkelbostad eier uti Korse 1/2pdEr ikke sikker på hvilket av manntallene 1668 som kom først.Jeg sjekket også skiftet etter Otte Møkkelbostad 1681 og fann at hans barn var umyndig og altså ikke mor til Rødven-barna.Jeg hadde ikke mye tid på meg, men fikk bekreftet at Knut Rødven for en stund var eier av 1/2pd i Korse. Jeg greier ikke utifra dette å se noen slektsmessig forbindelse mellom de forskjellige eierne.Det kan jo allikevel tenkes at for eksempel 1pd er en brorlott og 1/2pd er en søsterlott slik at Knut Rødven og Otte Møkkelbostad er gm hver sin søster av Anders Strande.Finnes det noen info om hvem Anders Stande og familien hans var?Når odelsgods blir oppgitt på denne måten må det vel være arvegods eller ha vært i eierens hender en god stund eller kan odelsgods også være kjøpegods?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Er det noen med god kjennskap til Holch slekta i Vedø, som har noen formening om det er sannsynlig med en slektsmessig forbindelse mellom Knut Eriksen Rødven (eller kone) og Holch-slekta. Det er fellesnevnerne navnet Zakkarias, eierskap i Korse, og muligheten for at Knut Eriksen også stammer fra prestefamilie som gjør at jeg ikke helt forkaster denne muligheten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.