Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ingebjørg Romulslie

[#40442] Haugland i Os, Hordaland

Recommended Posts

Gjest Ingebjørg Romulslie

Johannes Peterson f. ca. 1771 i Haugland, Os, Hordaland Ved ft 1801 han i tjeneste hos hennes onkel Friedrich Elholm. I 1802 ble han gift med Sophie Sørensen Elhom. De bodde på Færøysund, Levåg i Fitjar. –Drev gjestgiveri? Jeg vet ikke noe om opphavet hans utover fødested.Noen som har ættesoge for Os og kan slå opp for meg?Mvh Ingebjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Asmund Lien

Johannes, født 1771 var sønn av Peder Baggeson nedre Vågen (ca. 1711-1778) fra Strandvik, som bygslet bruket Ytre Haugland 2 i Os. Mor til Johannes var Peders 2. kone Malena Jonsdtr. Tveit (ca. 1735-1812). I Os Soga står det at Johannes var dreng i Kvalesund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Nevnte Friedrich drev gjestgiveri på Kvalesund sammen med svigerfaren, så det stemmer det :)Hjertelig takk! Er Strandvik også i Os?Mvh Ingebjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

– Og hvilken Tveit kan det være? Det formelig vrimler av gårder som heter Tveit!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Dette er sikkert henne:Ft 1801 Haugland Ytre, Os Malene Johannesdtr, En kone, 71 Enke efter andet ægteskab Fattig og nyder almiste af sognet

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Asmund Lien

Malena var kanskje fra den eneste gården i Os som heter Tveit (i Hegglandsdalen). Forfatteren av bygdeboka for Os, Nils Tveit, bodde der. Etter det jeg kan se, mener N. Tveit at kirkeboka angir Johannes Olsen Tveit f. 1690 som far til Malena. Problemet er bare det at Johannes skal være død allerede i 1730, og Malena ble født i 1735. Bygdeboka antyder derfor at Malena kan være fra Tveit i Fusa eller Tveit i Strandvik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Det ser ut som at Peder Baggeson kan ha hatt en bror Bagge Baggeson (Det er jo ikke akkurat noe allminnelig navn). Han ble gift med en Marta Johannesdt. Tveit 29.12.1754. Denne Bagge flyttet til Lysand, Os, og giftet seg opp igjen senere.Poenget mitt er; er Malene og Marta anført som søstre?Malenas alder ved ft 1801 som nevnt over, gir jo fødselsår 1730...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Jeg har også tre andre kandidater som søsken til Peder Baggeson;Inger Baggedt; Fra Skriftemålsprotokollen i Os: 1757, 13de Søndag efter Trinit: besvangret af Ungkarl Lars Hanssen Aachre Kirke: Strandvig Syndar: Inger Baggesdaatter, Nere WaagenJørgen Baggeson: Konfirmert 1737, Hålandsdalen Herbor Baggedt. Konfirmert 1740, Os

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

I band III av bygdesoga for Os står det eindel om Peder Baggeson på ytre Haugland (side 146-147). Der står det at han var frå Nedre Vågen i Strandvik sokn (som 1903 - 1964 var i Strandvik kommune, før 1903 og etter 1964 Fusa kommune).La meg nemna at Peder Baggeson på Haugland og Bagge Baggeson på Lyssand truleg var brødre, heil- eller halvsøsken. Dei var mest sannsynleg gifte med kvar si søster frå Tveit i Strandvik. Og dei to jentene som Ingebjørg nemner i innlegg (8, dvs. Inger og Herbor(g) Baggesdøtre; må etter farsnamn og geografisk tilknyting å døma vera heil- eller halvsøstrene til brørne Peder og Bagge jr.Eit oppslag på garden 'Nedre Vågen' i bygdesoga for Fusa, Hålandsdal og Strandvik kan truleg avklara både dette og andre tilhøve -.Peder var son av Bagge Pederson Nedre Vågen, f. 1671, d. 1729. Han var først gift i 1702 med Magdela Alvsdtr. Skår frå Strandvik, f. 1663, d.1709; så oppattgift i 1710 med Elsa Andersdtr. Litledale frå Kvinnherad.Bygdesoga skriv følgjande (sitat med mine merknader i parantes):'Bagge kom ikkje til Haugland med di han vart sjuk og døydde same året som han hadde bygsla. Sonen Peder Baggeson Nedre Vågen, f.ikr. 1711, bygsla bruket då faren døydde. G.I 1734 med Guro Larsdtr. Sørstrønen, f.1706, d.1768.; g.II med Malena Johannesdtr. Tveit, f.ikr. 1735.Born: Jørgen, f.1737, g.1758 (enkja) Gunhild Særvoll, sjå Særvoll 1 (i Os); Kari, f.1741, g.1767 Jørgen ytre Moberg, s. y.Moberg 4 (i Os); Magdela, f.1744, g.1770 Peder Særvoll, s. Særvoll 1 (Magdela g.II 1778 med Jens H. Rongestveit frå Hålandsdalen); Bagge, f.1750, g.1779 Anna indre Haugland, s. i.Haugland 3 (i Os); Johannes, f.1771, dreng i Kvalesund (DIN mann); Guro, f.1776, g.1799 Ola Andersson Halhjem (i Os). Fem born døydde unge.Peder sat smått i det og streva hardt for å greida seg. I 1741 måtte han lata ein part av bruket frå seg, s. bruk 8. Men han var ein vyrd mann i bygdi, var lagrettemann gjennom 30 år og fast stemnevitne hjå Rosendalslensmannen.' Ytre Haugland tilhøyrde baroniet Rosendal, altså Rosendal i Kvinnherad.Vidare står det i bygdesoga for Os at : 'I 1771 møtte alle Hauglandsmennene med Peder Baggeson i brodden til tinget på Terøyi og krov ytre Haugland fredlyst (freda). Både grannar og folk frå andre kantar sleppte beisti sine i Hauglandsmarki, både på fastlandet og på øyane, og beitet vart snaudgnage til stor skade for Hauglandsbøndene. Retten gjekk med på kravet, og heile ytre Haugland vart då fredlyst. - Peder døydde i 1778.'Enkja Malena Johannesdtr. gifte seg i 1782 med ein Ola Olson Øpstad frå Fusa, f.1758, som i 1792 datt ned frå eit tre og slo seg i hel. Malena 'gav straks etter bruket frå seg og tok kår. Ho døydde ikring 1812'.Og dersom det er av interesse kan du lesa litt om Bagge Baggeson Lyssand, altså bror til Peder Baggeson, på side 576 i same bandet av bygdesoga.Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Tusen hjertelig takk for den informasjonen! Det hjalp virkelig mye på sammenhengen og bekreftet noen av mine antagelser.Jeg passerte Os bygdesoge i et antikvariat nettopp, og angrer nå en smule på at jeg ikke tok den med hjem :) Men Gunnerius har vel bind III.Vennlig hilsen Ingebjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Kanskje det kan vera på sin plass at eg legg inn noko av det eg no veit om 'Baggane' i nedre Vågen i Strandvik?:Gamle Bagge Pederson nedre Vågen (1617 - 1729) var son av Peder Knutson n.Vågen (1632 - 1698) og kona Herborg Olsdtr. Linga (1642 - 1708) frå Linga i Strandebarm. Far hennar Ole Fartegnson Linga vart kalla Ole Bagge.Bagge Pederson var først gift med Magdele Alvsdtr. Skår (1663 - 1709). Dei fekk borna Peder (1702 - 1778), han busette seg som nemnt på ytre Haugland i Os i 1730; og Alis (1704 - 1761) som vart gift med Ingebrigt Kleppe i 1732 og busette seg på Uggdal i tysnes.Bagge Pederson gifte seg oppatt i 1710 med Else Andersdtr. litle Dale frå Ølve (1671 - 1743?)Desse borna er nemnde (her er det mykje rot i bygdeboka for Fusa & Strandvik. Mildt sagt uredigert):Jørgen, f. ca. 1712, som overtok farsbruket i nedre Vågen då faren Bagge døydde.Bagge, f.ca. 1715, d.1790, vart busett på Lyssand i Os frå 1754.Fartei(g)n, f. ca 1717, først på Skutlabròtet i Strandvik frå 1739, seinare i Ølve, Kv.herad.Ingeborg, f. 1719, levde i 1743 (då det var skifte etter mora?). Dødsåret er ukjend.Herborg, f.1720, d.1781. I 1750 vart ho gift med Eivind Olson Hetleflåten(- floten) i Os og budde der. Då ho vart enkje i 1770 ser det ut til at ho og borna flytta til broren Bagge på Lyssand.Inger, f.1724, vart 'besvangret' av sambygdingen Lars H. Aakre i 1757, budde på Teiga i Strandvik i 1762. Bygdeboka nemner ikkje dødsåret hennar.Ja, dét var det, håper det kan vera til hjelp.Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Eg gløymde å nemna at Jørgen Baggeson, f.1711/12, han som overtok farsbruket i nedre Vågen; gifte seg i 1738 med Brita Torsteinsdtr. Nesbjørg frå Strandvik, og at Jørgen døydde i 1766. Det står meir om desse i bygdesoga for Fusa, Hålandsdal og Strandvik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

... for ordens skuld bør eg tilføya at første kona til Bagge Baggeson n.Vågen på Lyssand er den Marta Johannesdtr. Tveit (1733 - 1784) som Ingebjørg nemner i innlegg (7) her. Bagge og Marta vart gifte i 1754 i følgje bygdesoga for Os. Marta Johannesdtr. KAN vera søster av den omtala Malena på ytre Haugland.Merk elles at bygdebøkene for Os og Fusa har avvikande fødselsår på brørne Peder og Bagge Baggesøner, 1702 kontra 1711 på Peder, ca. 1715 versus 1723 på Bagge. Dét opnar mellom anna for at kan ha vore fleire søsken med same førenamn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Tusen takk for mer info :)Ang. Bagge Baggeson finner jeg (i DA) en Bagge Baggeson Waagen konfirmert i Os kirke 1748 Die Viridium. Anmerket: af Strandvigs-Sogn i Fuuse Kircke. Hvis han var født i 1723 ville han altså være 25 år gammel. Ganske gammel konfirmant vil jeg si, men ihvertfall mer sannsynlig enn at han var 35! Det kan naturligvis ha vært en Bagge f. 1715 som døde som barn el.l.Jørgen ble konfirmert i 1737 hvilket vil si at han også var 25 år da, hvis han ble født i 1712. Herbor ble konf. i 1740 og altså 20 år ved det tidspunkt skal vi tro bygdeboka.Jeg finner ikke flere av barna konfirmert i Os. Men problemet 'mitt' blir Peder som enten er født i 1702 eller 1711. Hvilket gir to forskjellige mødre... Å dømme etter hans barns navn bør moren være Magdele Hansdt. Skår.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Siw Merethe Sværholdt

Bare som en liten kuriositet kan nevnes at fra her jeg sitter på Os ser jeg rett over på Lunde og Baggavegen, trolig etter 'Baggafolkjet'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Siw Merethe Sværholdt

En liten rettelse. Baggavegen er altså ikke på Lunde, men på Haugland. Ser til Haugland og Lunde.Kanskje det er Peder og Johannes som er opphav til navnet på vegen? Noen som vet mer om det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Ved skifte etter Magdele Alvsdt. er det kun mannen og datteren Alles som arver. Ergo må Peder Baggeson være sønn av Elsa Andersdt. litle Dale (Litledale?) og født ca. 1711. Det kan naturligvis også ha vært en Peder f. 1702 som døde før 1709.Noen som vet noe om Elsa Andersdt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingebjørg Romulslie

Jeg spurte etter to skifter som jeg antok hørte hjemme i Nedre Waage eller Waagen, Lenke, men der tok jeg tydeligvis feil! Håviksvågen er altså en helt annen gård?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.