Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Karin Romstad

[#40443] Samson Fartegnson Store Linga ca 1600 og etterkommerne hans.

Recommended Posts

Gjest Karin Romstad

I en sak datert Strandebarm 13 mars 1638 nevnes barna til Samson Fartegnson Store Linga: søsknene Halgeir Samsonson, Meland, Ullensvang (hvor jeg bor), Fartegn Samsonson Store Linga, og Magdalena Samsonsdatter. Mange etterkommere. Axel Samsonson på Meland i Skjold på egne vegne og Christen Philippusons vegne, og Torgeir Sigurdson på Lillefosse i Strandebarm/Tveit i Strandebarm gift med Dorthea Samsonsdatter, omtalt som brødrebørn.Saken gjelder salg av 1/2 Øyerhavn saggrund og 1/4 av Øyerhavn skog på Varaldsøy til Nils Brynjulvson (sønn av Magdalena Samsonsdatter og Brynjulv Sigurdson på Nes i Varaldsøy)Flere vitner til stede. Bla. Lars Fartegnson Samsonson Haukås. (En bror? Utifra vitnene, ser det ut til at Åsa Torgilsdatter Aga som var gift med Olav Nilson Haukås, kan ha hatt en svoger Samson Nilson, far til Lars Fartegn Samsonson.Er det noen som kjenner etterkommerne etter Axel Samsonson Meland Skjold og ikke minst Christen Philippuson. ? Jeg er interessert i både ektefeller og hva de eier og hvor de bor. I tillegg ønsker jeg opplysninger om hvem Lars Fartegn Samsonson er.På forhånd takk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Handegård

I den store boka fra 2002 til Henrik O. Lunde (bd. 2) som omhandler mange av slektene i området, står det bare at Aksel var gift med ei datter av Elling på Øvsthus i Strandebarm (Ågot?) og at de hadde 6 barn. Det må vel stå noe mere i den bygdeboka som dekker Skjold?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

I Skjold I, side 348 står det dette:

bilete0977.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

I Skjold I side 357 nr. 9 står dette: Mvh. Johan Arthur hansen

bilete0978.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

På side 358 står det i tillegg dette: 'Siste året Aksel blei nemd på Meland var i 1649. På den tid var han blitt ein av tre gardbrukarar på Meland, dette i motsetning til dei to garbrukarane garden hadde hatt tidleg i 1630 åra. Mvh. Johan Arthur Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

Her er også noe om sønnene hans fra side 358 i Skjold boka:

bilete0979.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Tusen takk til Odd og Johan Arthur.Jeg må først rette opp en feil, Jeg skrev at Åsa Torgilsdatter var gift med Olaf Nilson Haukås. Det er feil. Hun var gift med Nils Haukås. Olaf Nilson Haukås var gift med Ingebjørg Halgeirsdatter, søster av Olaf og Torgeir Halgeirsøner. Dette er barna til Torbjørg Halvarsdatter, søster av Knut og Torbjørn Halvarsøner, barna til Gudrun Sæbjørnsdatter Randa/Måge. Koblingen til Øvsthus er interessant.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Skattemantallet for 1563. Her ser vi en Samson Fartegnson og Johannes Lauritsen står oppført side om side, og sannsynligvis betaler for samme sag. Men Samson ser ikke til å bo på Linga, der bor en Ivar og en Olaf.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Vedk. Øynateigane, 12 skogteigar i utmarki i Hisdal og Øyarhavn oppført med egne gards og bruksnummer. Øyarhavn er eneste gården på nordre og størsteparten av Varaldsøy. I 1564 tok Godskalk Sundal tinvitne på kyrkjebakken på Ænes om beiteretten , og fikk fastslått at da far hans Samson Ludvigson hadde Øyarhavn , beitte Øyarhavn i Espevik og ut til Møchestod Teig. Godskalk og søsteren Herborg Linga hadde arvet Øyerhavn etter far sin. I 1612 er det skifte Arvingene etter Herborg fikk 1/2 i Øyarhavn -sagi og 1/4 av skogen. Beitteretten fulgte ikke med, kun beite til hestane når de arbeidet i skogen.Det er Nils Brynjulvson Nes som var gift med Magdalena Samsonsdatter. Ref. Gards og ættesoge for Strandebarm og Varaldsøy b.2.Vedk. Meland i Skjold. Brynjulv Sigurd (sønn av Sigurd Askjellson Ness)eide i 1617 1/2 laup smør 1/ pund korn i Meland i Skjold og Halgeir i Lindanger eide samtidig 1/2 lp. smør og 3 vetter korn i gården. Ref. Hardanger 1955. Slektene på Torsnes og Nesslektene ved K.S.Kleppe.Ref.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Så tar vi det fra begynnelsen av. Torbjørn Olafson på Sandvin (Kvam) og Orm på Tokheim (i Odda) var gift med to søstre Anna og Christina Petersdøtre. Ref. Shetland Documents 1195-1579. Holyroodhouse 3 mars 1575-6.Herborg Torbjørnsdatter Sandvin gift med Jens Larsen, bor på Torsnes (Jondal) Det er hennes far som eier jorden på Torsnes, og vi ser at broren Olaf Torbjørnsson eier 1 lp.sm. 1 h 1 bsk. i Torsnes i Laurits sitt bruk i 1615. Ref. Fortegnelse paa oddelsgods udi Hardanger Lehn Anno 1615.LenkeIht. et diplom fra samlingen i Nordiska Museum i Stocholm, framgår det at det hadde vært uenighet mellom Olaf Torbjørnson på Sandven og Laurits Johansen på Torsnes på den ene siden og arvingene etter Torgils Johansen, som før hadde bodd på Torsnes. Torgils førte økonomisk tap over avlidne Samson Lodinson, som og bodde på Torsnes og var ombudsmann for godset til godmor til Olav og Laurits, Kjerstin Petersdatter. Det inngås en avtale om forlik mellom Olav og Laurits og arvingene etter Torgils på Børve 1 mars 1624. Jens Torgilson Fykse betaler 15 riksdaler for sin brorpart, Brynjulv Sigurdson på Nes i Strandebarm og han medarvinger betaler 15 riksdaler og Olav Lauritsson Handagard i Jondal 7,5 riksdaler for sin systerpart til Olav og Laurits. Ref. Hardanger 1957. Vanstyrde Torgils Johannesson Galte Torsnesgodset.Jeg tror Samson Lodinson og Samson Ludvigson er to forskjellige personer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Og her har vi Torgils på Torsnes, som kun har to barn iht. ættleggen, Åsa gift med Nils Haukås og Jens, Aga/Fykse som giftet seg med en enke.LenkeSå hvor kommer brorparten til Brynjulv Sigurdsson Ness inn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Torgils Johannesen Torsnes var bror til Lars Johannesen på Valen, kan Brynjulv Sigurdson Ness sin part ha kommet gjennom ham, (er klar over de mange teorier om at det skal være en søster av Torgils, Anna Johannesdatter)Litt om Haukås i Sveio.I 1578 var det en sak for Herredagen i Bergen mellom arvingene etter Gaute og Lars Ivarson om arven etter Synneva, enken etter Hans Krukow. Arvingen var Ola Mikkelsen (sønn av Mikkel Steffanson, etterkommer av Gudrun Torgilsdatter n.1524 og Steffan) Gaute og Lars skal ha blitt enige om dele to arvesaker, og Lars valgte Haukåsarven, men da saken ble fremmet for retten i 1624 møtte ikke Lars og godset ble tildømt motparten, Jon Stillufseike i Ryfylke og ble værende i denne ætten sin eie. Åsa Torgilsdatter g.m. Nils Haukås. I 1590 er brukeren Nils Haukås. I 1624 er det arvingene etter Åsa Torgilsdatter som eier denne 1/2 parten, og senere Olaf Nilson som var gift med Ingebjørg Halgeirsdatter Lindanger. I 1636 eide Johannes Torgilsson Fykse og fl. med ham 1 lp. smør i Haukås. Ref. Gards-og ættesoge for Sveio, b. III v/Simon SteinsbøMen kom dette godset egentlig gjennom Jon Stillufson, eller kom det kanskje gjennom Knut Torgilson, (kanskje en Viking Kjetil Arnbjørnson)Og hva arvet egentlig Anna Petersdatter gift med Orm på Tokheim, far til Ivar og Samson,og flere tror jeg.Vedk. Torbjørn på Sandven og Orm på Tokheim sine etterkommere felles eie i feks Dall på Karmøy,så er det jo interessant om det er den ovennevnte Olaf Mikkelsen som er far til Arnbjørn. Olaf Torbjørnson eier i Høynes på Skudesneshavn 2 1/2 voger korn i Steffan sitt bruk. Hvem kan han være?. Og 4 vetter korn i Erik sitt bruk i Dall i Karmsund. Noen fra Haugesund/Karmøy eller andre som kan bidra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Det oppstår et problem når jeg skal prøve å etterprøve noen slektstavler her, det gjelder blant annet Brynjulv Sigurdsson på Nes og ikke minst Åse Torgilsdatter, hvor det viser seg at gards-og ættesoger fra ulike distrikt har høyst ulike etterkommere. Er det noen som har skriftlige referanser -ikke bygdebokreferanser, hva gjelder Åsa Torgils datter sine barn med Nils Haukås? Og er det noen som har ref. på Lundmannsverk og Bjelland på Stord fra begynnelsen av 1600 tallet, fant ingenting i gards-og ættesoga for Stord, bortsett fra at det har bodd en Samson på Bjelland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

I diplomet i innlegg 10 står det ikke at Brynjulv Sjurson på Nes representerte en brorpart, det står bare at han og hans medarvinger betalte 15 rd som tilsvarer enten en brorpart eller to søsterparter. Jeg har alltid tolket dette diplomet slik at Brynjulv representerer både sin kone og Åsa Torgilsd (eller hennes arvinger), altså to søsterparter. Men jeg har ikke prøvd å se på alderen til de involverte med tanke på mulige generasjonsforskyvninger.Åsas etterkommere deltar i striden om Stillufseikegods. Men Torgils kan også ha andre barn uten at de eller deres etterkommere deltar i disse prosessene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

I et diplom av 3 nov 1634, Skjelnes Varaldsøy, framgår det at Halgeir på Meland, Ullensvang, Aksel på Meland, Skjold, Dorthea og Magdalena er søsken, mens Magdalena må være fasteren, dvs tanten til Christen Fillipsson på Stussvik, Onarheim.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Videre framgår det av et diplom datert 13 mars 1638, Strandebarm, Hordaland, at søknene har en bror Fartegn Samsonson, på Store Linga, da de selger jord i Spildo til Nils Brynjulvson på Nes.Lenke Utifra dette har Samson Fartegnson på Store Linga, følgende barn: Hallgeir, Aksel, Dorthea, Magdalena og Fartegn, som alle har eid jord i Spildo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Korreksjon til 17.De selger jord på Varaldsøy(mens jeg har hodet fult av tanker om Spildo)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Samson Nilsson, Gjerde, Kvinnherad, nevnt 1603, eier i Folkedal, Holven og Spildo Øvre (1/2 lp.1 gsk.) i Granvin. Han eide jord i Instanes i Kinsarvik og Høyland ved Sandnes. Han var g. med Marta, og skal iht gards-og ættesoga for Kvinnherad, bind 2 ha vært far til Nils på Kysnes, Peder, Anna og Guri sistnevnte g,m. Nils Nilsson Medhus i Folkedal, Granvin, sønn av Nils Kristensson til Gjersvik.Samson Nilsson Gjerde var imidlertid ikke far til Nils Kysnes i Jondal.Nils Samsonsson Kysnes (d.ca 1652) var fra Nordre Bjelland på Stord. g. 1 g. m. Maren Ottesdatter Orning og 2 g.m. Kristi Andersdatter (1624-97). Åsa Torgilsdatter Galte Torsnes var gift med Nils Haukås, og datteren Marita var g.m. Samson Andersson Bjelland, far til Nils på Kysnes iht tingsvitne på Skjelnes i 1649.ref. Gards-og ættesoge for Jondal Kommune

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gilje Dale

Karin Romstad. Eg trur at eg finn sikkert steg for steg i slekta frå Spildo i Granvin attende til Lensmann Sjur Olsson Øyerhavn og Guro Gusskalkdotter. Dit synest eg å ha stø og sikker grunn i slektstudiet. Når eg kjem til Guro Gusskalkdotter vert grunnen myrlendt og usikker. Eg synest at du også har problem her?.Gå til innlegg 9. Gusskalk Sundal får vitne på kor beiteretten hans går. Så langt eg kan sjå er denne Gusskalk ikkje bror til Herborg. Faren hans heiter Samson Ludviksson. Han hadde Øyerhavn ei tid. Far til Herborg heiter Samson Fartegnsson d. ca 1600 på Børsheim. Han er nemnd til Linga.Ho har ein bror som også heiter Gusskalk. Herborg er gift med Samson Fartegnsson Linga d.y.Merk d.y.Det går fram at skog og beiterett er udelt mellom to gardar. Det er grensene i beiteretten dei trettar om. Herborg og broren eig Øyderhavn saman. Hennar part er halve Øyerhavn og, merk, 1/4 av utmarka. Slik tolkar eg dette. Men her vrimlar det av Gusskalkar, Samssonar og Fartegnarar.Karin, her treng eg sikker hjelp. Helsing Ole

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei OleJeg er enig med deg hva gjelder Spildo. Men Herborg var nok søster til Gotskalk Samsonsson, se innnlegg 9. Etterkommerne til Herborg Samsonsdatter og Samson Fartegnsson er nevnt i diplomer som ligger ute på nett i diplomsamlingen til UIB. Dok. på ekteskapet mellom Herborg og Samson finnes også på nett i en de sist transkiberte tingbøkene for Sunhordland.Gotskalk Samsonson, Sundal g.m. Magdalena Larsdatter, søster av Lars Johannesson Galte i Valo, hadde tre døtre:1. Magdalena, gm. Bård Arnesson Kleppe (Jf. Rike Torstein Askjellsson sine etterkommere) 2. Guro g.m. Sjur Olavsson Bondhus, senere Øyerhavn. (Hun skal ha vært g. med en Gudmund, før hun gifter seg med Sigurd Olafson, og det stemmer nok utifra bla. opplysninger i tingbøkene. Flere barn, bl.a Knut Gudmundsson som flytter til Øyerhavn, lensm. i Strandebarm) 3. Margreta g.m. Ivar Sundal.Ref. Gards-og ættesoga for Kvinnherad bind 2 med mine kommentarer i parantesSigurd Olafsson og Guro hadde flere barn, men hvis vi feks tar Peter, far til Ingebjørg g.m. Lars Nilsson(Sønn av Nils Brynjulvsson Nes)som arvet Ø Spildo, så stemmer det med Spildo.Sigurd Olafsson stammer vel kanskje fra Norheim, iallefall kjøper sønnen Peter Sigurdsson Øyerhavn 1 1/2 lp.sm. 1 1/2 lp.salt i Norheim i 1647 av Ivar Isaksson Ålvik (sønn av Isak Olafsson Norheim og Ingebjørg Ingebriktsdatter) (den samme parten som Ivar Isaksson i 1641 kjøpte av Nils Gunnarsson Norheim). Ivar Isaksson sin datter Ingebjørg var gift med Lars Nilsson Spildo.Som en kuriositet kan jeg nevne at det er etterkommerne etter Ingebjørg Petersdatter og Lars Nilsson Spildo som sitter med 'Velkenhornet' som Hans Bagge hadde med seg fra Island på begynnelsen av 1500 tallet, har du sett på denne forbindelsen?Nå må jeg ut og klippe litt trær.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Magdalena Larsdatter var selvfølgelig datter av Lars Johannesson Galte i Valo.Døtrene hadde forøvrig minst en halvbror, Gotskalk Eindridesson på Tveit, Husnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gilje Dale

Karin. Du er vel så oppteken med pæror,plommor og moriller at du ikkje ser anna enn frookttre? Har du forresten av dei nye, store morillene?Ser at du også har spørsmål. Av dei dokumenta som du også viser til ser det, for meg, ut som fylgjande personar var nokorlunde jamgamle:Samsom Lodinsson Sundal - Samson Fartegnsson, sagbr.eig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gilje Dale

Karin. Måtte retta på det flotte innlegget, Men Samson Lodinsson hadde m.a. sonen Gusskalk. Samson Fartegnsson på Børsheim var gift 2 g. born: I f.e. Halldor i 2.e. Gusskalk og Herborg. Hopp ned or apalen og sjekk dette...Ole

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gilje Dale

Karin. Hadde sett opp flott skjema som berre vart surr.Samson Lodinsson Sundal hadde sonen Gusskalk.Samson Fartegnsson på Børsheim var gift 2 g. Born i f.e. Halldor. I 2. e. Gusskalk og Herborg. Herborg var gift med Samson Fartegnsson d.y på Linga. Ole

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.