Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#40449] Adelus, nevnt i diplomer 1593 og 1599.

Recommended Posts

Gjest Lars Løberg

Det står ingen steder at denne Østrem ligger i Kyrkjebø i Sogn. Det har vært spekulert på om det kan være Austrheim i Etne, men jeg heller mere til at det er Austrheim i Lindås.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Nei, men de som har laget sammendraget på Gandalff skriver Austreim i Kyrkjebø i Sogn. Hvor har de det fra, mon tro. Jeg kan ikke se dette nevnt i N. A. Dahls avskrift, som er vedlagt.' 8 svorne menn i Våge skipreide og Opdal skipreide , oppnevnt av den kongelige befalingsmann i Sogn , Palle Friis til Lundgård , kunngjør at de etter oppfordring av Adelus Kruckow til Austreim (i Kyrkjebø i Sogn) og Jon Haar til Gjersvik , skulle gå markegang og skifte mellom gårdne Håeim og Dalen på Tysnes . Partene kom fram til et forlik. Normaliserte emneord: Lundgård Austreim i Kyrkjebø i Sogn Gjersvik kunngjøring markegang skifte gård forlik befalingsmann ; (kongelig)'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Det behøves jo ingen avskrift - originalen er jo kopiert i lenken. Går ut fra at de har gjettet på en forbindelse til Palle Friis og at den skulde skyldes at Adelus da bodde i Sogn. Men det kan ikke være annet enn ren gjetning som ligger bakom.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Så da tolker jeg deg slik at det her er snakk om den samme Adelus i begge diplomene = Nils Haards hustru.Palle Friis var vel forøvrig gm Adelus barnebarn, Anna Jonsdtr Haard, han som ifølge historien myrdet sin hustru og kastet henne på havet, for etterpå å bli halshugget i Kbh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

I Bygdebok for Kyrkjebø (1963) skriver min morfar at gårdene Sæbø, Hovland, Berge, Klævoll og Torvund i Awsterheim kirkesogn i 1535 var en del av Vincent Lunges jordegods. Videre skriver han at fra 1561 var sognet kalt Østrems sogn. Noe det ble kalt til ca 1900.I 1563 bodde Elling og Oluff på Austreim.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

I Lenke nevner du Lars en artikkel som vil komme i NST om slekten Kruckow. Er den kommet eller lar den fortsatt vente på seg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

I Etne-soga I, står det at Fru Adelus Krukow eide på Austreim i Etne i 1597-1599.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Her er noen argumenter for at det er snakk om Austreim i Etne. Jeg henviser ellers til bygdeboka for Tysnes og K. S. Kleppes artikkel i NST XVI: Nils Christensen paa Gjersviks ætt og etterslekt.Anna Gierrisuig i Vaag skipreide eide i 1624 bl.a. 4 laup smør i Østrem.Thorben Østrimb, lagrettemann 1642 i Etne skipreide hadde et segl som var svært likt seglet til Niels Christensen på Gierrisuigh på fullmakta fra Tysnes prestegjeld til hyllinga av prins Christian i Oslo 1610.Absalon Pedersons Kapitelbog i Norske Magasin I, s 349: 'Slotz Christern Jenson, foged i Sogn (som fich hustru Adelissis dotter, som før var gifft med Christofer Anderson, foged i Sogn) med sin tienere Per skriuere, miste Christern den lille finger, og Per var huggen i halsen oc brystit.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Jeg har i en annen debattråd om Lystrup ment at sistnevnte Adelus (i Norodd Hagensons siste avsnitt) var identisk med Adelus Finnsdotter av Samsal-ætten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg prøver å sette de Adelus jeg nå kjenner opp i kronolgisk rekefølge:1) Adelus Eriksdatter Kruckow f ca 1460 (datter av Erik Andersen Kruckow) gm Torleiv Trondsen Benkestokk2) Adelus Johansdatter Kruckow f. ca 1520, d. 1605 (datter av Johan Johan Hansen Kruckow og Gudrun Tordsdtr Tjerne) gm 1) Henrik Gyntersberg 2) Nils Jonssøn Haard3) Adelus Trondsdatter Benkestokk f. ca 1525, d. 1607 (datter av Trond Torleifson Benkestokk og Anna Jonsdatter Haard) gm Christofer Eriksen Bernhoft4) Adelus Finnsdatter Rostvig (av Samsal-ætten)Var sistenvnte Adelus datter av Finn Hansen Rostvig og Margrethe Pedersdatter og gm Niels Jonssøn Skak?Var Christopher Andersson (Fogd i Sogn) (9) gm Nilsdatter Haard, datter av Nils Jonssøn Haard og Adelus Johansdatter Kruckow?Var Christen Jenssøn til Kaupanger (Fogd i Sogn) (9) gm den samme datter av Nils Haard og Adelus J Krukow?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Når det gjelder Austreim, ser jeg tre biter som passer mer eller mindre sammen.Det to diplomene dreier seg begge om Håheim og nabogårder. At dette er på Tysnes er opplagt. 'Ærliig och welbyrdige hustru Adellus Kruckou til Gierisuigh' og 'Ærlig och welbyrdig hustru Adelus til Østrom' kan vanskelig være annet en en og samme dame. Hun knyttes sammen med 'Ærlig welbyrdig Joen Haar till Gierisuig' Sammenknyttingen til Gjersvik og Haard-slekta er grei. At det er Gjersvik på Tysnes synes opplagt. Det er også en sammenknytting til Austreim.Den neste biten er at Anna Gjersvik og sønnen Torbjørn knyttes til både Gjersvik på Tysnes og Austreim i Etne. Disse to bitene er for meg gode argumenter for at det i diplomet er snakk om Austreim i Etne.Når det gjelder Annas mann Nils, er vi på litt tynnere is. Det jeg siterte passer godt inn, men det trenger ikke høre hjemme her. At Annas mann var den samme som Nils Christenson på Gjersvik, er rimelig. Når de fikk Gjersvik til pant, passer det at han kan være av Haard-slekt. På den annen side er Annas far, Johannes Lauritsson (Galte) på Torsnes søstersønn av Kristoffer Tronds, og Kristoffers datter Else hadde vært gift med bl.a. Jon Haard.Et interessant poeng som Kleppe har (NST XVI s 16) er at seglet til Skak Christenson muligens kan være en variant av seglet til Nils Christenson på Gjersvik.Tore: Når du har ment at Adelus som er nevnt av Absalon Pederson, er Adelus Finnsd, har du da også noen mening om Nils Christenson på Gjervik?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Til siste setning i innlegg 12: nei, igrunnen ikke.Til de tre spørsmålene i innlegg 11: Jeg mener at første spørsmål skal besvarer med ja, andre spørsmål med nei, han var gm en datter av Adelus Finnsdotter, og spørsmål 3, CJ var gift med samme kvinne som i spørsmål 2.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hjertelig takk til Norodd og Tore for innspill;Finnes det sikre kilder som viser at Finn Hansen kan ha vært av Kruckow-slekt, dvs sønn av Adelus Eriksdtr Kruckow og Hans Finnsen; og hvor kommer i tilfelle Rostvig-navnet fra?(13) da forstår jeg det slik at Adelus Finnsdtr var gift med Nils Jonsson Skak. Var hun også gift med en eller flere av disse: Laurits Nilsen Lystrup, Christopher Andersen og Christen Jensen?Har dere noen ide om hvem den Adelus nevnt i 1598, skifte i Kvam, Hordaland, kan ha vært [url="http://gandalf.aksis.uib.no/cgi-bin/diplom/test/thecgi.py?action=retrieveItemFromList&layout=content&coll=diplom&resultid=result_662200465_2006-06-11-17-50-21-626169&n=m_3&format=m>Lenkeog debatt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Arnfrid, det blir bare kaos av dine spørsmål, jeg tror det er bedre å vise til den andre debatten (Lystrup) der disse personene er utredd videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Jeg kan utdype det: Finn Hanssens far het Hans Jenssen. Og hvor kommer opplysningen fra at Finn var sønn av en Adelus ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har nå funnet frem debatt Lenke og skal lese den grundig.Sollied skal, iflg Kvitrud, ha nevnt en slik mulighet (at Adelus Eriksdtr og Hans Finnson var gift), men det kan selvsagt være tale om en annen Hans. Jeg feiltolket trolig det som står på vigerust.net om en mulig forbindelse mellom Finn Hansen og Kruckowene: 'Finn Hansson av de Kruckowers slekt = Finn Hansson Rostvig'. Det var selvsagt flere Finn Hansen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

forøvrig oppdaget jeg nå at jeg har en skrivefeil i (14), det skal stå Hans Jenssen, ikke Finnsen. Sorry!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Ja, nettopp, Finn Hansson av de Kruckowers slekt = Finn Hansson 'Rostvig' = den Finn Hansson hvis datter Adelus var gift til Ulvefoss, Jomfruland etc etc.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har fått tilstrekkelig svar på mitt spørsmål i (1).Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Supplement: Følgend etekst fra Ole Bang ved 1700-talls midte finnes i mange andre norske våperbøker fra slutten av 1600-tallet og senere:Find Hansen förte og dette, hvis fader var Hans Jensen en dansk Herremand, som aatte Adelus, hvilken tilforn var gift med Johan Crucow, Find havde til egte fru Margrete Pedersdatter, deris born vare Hustrue Anne Findsdatter paa Samsal, Kirstine Findsdatter, Adalus gifft med Niels Joensen Skanck, Jngeborg Findsdatter, Kirsten Findsdatter, som aatte Niels Lauritsen og boede paa Öster, död 1574.At Hans Jenssen var gift med Adelus, enke etter Johan Kruckow, gjør ikke at denne samme Adelus selv var av slekten Kruckow. Om man vil hevde at Johan Kruckow var gift med en kvinne av samme slekten Kruckow, bør det særskilt gis grunnen for dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg registerer i APB at en Nils Laurensson til Lyse og en fru Kirstin Finsdotter er i samme bryllup i 1565. Kan disse være identiske med Nils Lauritsen gm Kirsten Finnsdatter i (21)?Bryllupet sto mellom Mester Hans Badsker og Ragni Simensdotter i Studsgaardt (Lagmand Steffan Anderson på Steigs enke).Hvor skal forøvrig Øster være?Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

..og i APB 1569 står flg 'fru Kirstin til Lysekløster' i forbindelse med et barselbesøk i Fana.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Øster er vel trolig Oster, for det var vel den samme Nils Lauritsen som var fogd i Nordhordland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Arnfrid, alle dine spørsmål er tidligere besvart i Danmarks adels årbog og artikler, særlig i NST. Øster ligger (lå) i Danmark. Og ja, det er samme Nils Lauritssen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.