Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars Ove Wangensteen

[#40584] Ove Ovesen Hvid(e) Wangensteen (1650-1717). Kan noen bekrefte hans foreldre?

Recommended Posts

Gjest Lars Ove Wangensteen

HeiDette er en fortsettelse av tema LenkeOve Ovesen (Hvid) Wangensteen er min og Arnfrid Mælands stamfar, og vi har delvis full oversikt over hans etterkommere, men kommer ikke videre med hans aner. Han ble født ca 1650, sannsynligvis i Fredrikstad (PÅ FS/IGI står det at han ble født i 1654 både i Vang og i Fredrikstad, men han er ikke født i Vang og i følge en del dokumenter er nok 1650 nærmere sannheten)Sigurd Engelstad har i NST XXIV skrevet om Slekten Wangensteens opprinnelse, men dette er fra 1973, og jeg håper at vi med dagens ”teknologi” kan komme litt videre. I Engelstads artikkel kan man identifisere hans mor, men det er kanskje litt usikkerhet om hans far.Hans mor:Ove Ovesen Wangensteen skriver i sin oppgave for kopp- og ildskatten 1689 at hans mor er Magnhild Sl: Ofve Andersøns. Hun nevnes ikke i 1690, og Ove seglet i 1690 med sort lakk, og det betyr sannsynligvis at hun var død. Hun bodde den tiden i Fredrikstad.Hans far:Ofve Andersøn er sannsynligvis identisk med rådmannen i Fredrikstad. Beviset på dette er følgende: På et brev datert Vangs prestegård 13 juli 1682, omtrent umiddelbart etter at Ove Ovesen Wangesteens ankomst til Vang (der han var prest i 32 år) hadde han satt et segl med et buemerkemotiv og et navn i omskrift. Av dette er bare .. FE ANDERS.. i behold. Disse bokstavene stemmer ikke med hans eget navn, så det tydelig at det er hans fars signet han har brukt her. Samme signet er brukt av rådmann Ofve (Ove) Andersen som et vitterlighetsvitne på et dokument i 1683. Ove var rådmann i 31 år, og var født ca 1597, og døde senest sommeren 1678.Navnet Hvid:Det er uvisst av hvilken grunn Ove Ovesen Hvid (senere Wangensten) brukte navnet Hvid. Navnet er mye utbredt i Danmark, (og det kan jo hende at hans mor var av dansk herkomst. Det er ingen holdepunkter for at hans far hadde noe med Hvid å gjøre)Navnet Wangensteen:Historien forteller at han tok navnet fordi han ble glad i Vang, men hvorfor Steen? Her er en teori at navnet stammer fra hans mor. Men hvorfor både Hvid og Steen? Er det noen som har mer kjennskap til dette, eller kan komme med gode råd om hvordan komme videre?Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Hvordan så Ove Andersens/Ove Ovesen Wangensteens segl ut? Kan motivet i seglet gi noen hint om slektstilhørighet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Hei KnutJeg vet desverre hvordan dette seglet så ut, men det jo en mulighet at Byarkivet i Fredrikstad har dette dokumentet?Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Presten Wangensteen var gift med Kirsti Lauritsdatter og hadde barna Ove, Lars, Jens, Jørgen, Jacob, Bøye, Maren og Margrete. De to første var vel oppkalt etter bestefedrene. De øvrige hadde nok sikkert også navnet sitt etter noen. Men hvem?Kjennes foreldrene til prestefrua så kan noen av navnene 'strykes' som navn i Hr Oves slekt?Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

HeiKirsti Lauritsdatter sin far var Lauritz Boyesøn, og moren het Margrethe Jacobsdatter.Så Lars (Lauritz) og Margrethe kan strykes.Og da gjenstår Maren, Bøye, Ove, Jens og Jørgen, og hvis noen av disse er oppkalt etter besteforeldrene, så stemmer det nesten med NST og Engelstads 'teori', bortsett fra Magnhild.Ove Ovesens mor vet vi het Magnhild. (kanskje en omskrivning av Maren?)Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Inneholder Sigurd Engelstad 'teori' i NST XXIV noe mer enn det som er referert i innlegg 1 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Ut fra kronologien skulle man vel tro at Magnhild (død ca. 1690?, mor til Ove O. Hvide f. ca.1650) ikke var (rådmann i Fredrikstad ?) Ofve Andersøn (ca.1597-ca.1678) sin første kone ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Hei PerDet er riktig at Engelstad skriver at det er mulig Magnhild ikke var rådmannens eneste kone, men Ove Ovesen Wangensteen skriver i sin oppgave i forboindelse med koppskatten til slutt om sin husstand:'Min moder een gammell bedaget quinde er oc i mit huuss, forleden høst ankommen, reigser /:omb Gud Vill:/need til Friederickstad nu til waaren, hvor hun ellers hafver sin ringe Værelse...( og noe jeg utelater)...Hendis nafn er Magnhild Sl: Ofve Andersøns...'Dette bekrefter jo at Magnhild er Ove Ovesens mor.Men hvem var hun?Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Magnhild var kanskje en Jens- eller Jørgensdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Hei KnutHva får deg til å tro det? På grunnlag av Jens og Jørgen Wangensteen formoder jeg, og det er ikke utenkelig.Men det er to navn som jeg ikke forstår sammenhengen med det er: Steen (i Wangensteen), og Hvid(e)Engelstad mener å tro at disse navnene har noe med Magnhild å gjøre, men hvordan? Det er også spekulert i om Ove Ovesen Wangensteen egentlig var født i Danmark, men det er bare gjetninger. Vi vet han tok sin utdannelse der nede, men det var ikke uvanlig.Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Eide presten Wangensteen gården Steele? Eller var det en senere generasjon som kom i besittelse av Steele? Uansett noe søkt kanskje at Steen skulle ha sammenheng med Steele.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

KnutDer er riktig at Wangensteen eide krongodset Stele, som forøvrig er i familiens eie ennå, og din teori kan være interessant, ogg noe å jobbe videre med. Stele var to gårder, den ene hans datter Margrethe, den adre hans sønn Bøye. Presten bodde aldri der selv. Han bodde på prestegårde til han døde.Her er forøvrig hjemmesiden til Stele gård: http://www.bondegard.com/Mvh Lars OveMvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Ved søk på FS/IGI er det mange tusen som heter Hvid/Hvide i Danmark, men ingen med navnet Magnhild eller Ove. Og Magnhild er vel et typisk Norsk navn?Derfor er jeg nesten overbevist om at Ove Ovesen Hvide Wangensteen eller hans mor Magnhild hadde en eller annen tilknytnig til Danmark.Men på hvilke måte?Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Er det noen som vet noe mer om denne karen: Prest i Tjølling Peder Kristensen Huiid prest her ca 1570-ca 1615. Var utsending til hyldningen av Kristian IV i Oslo. Bekostet fullføringen av prekestolen i Tjølling krk.Han deltok i dåpsgildet til Peder Iversøn 'Jernskjeggs' sønn Iver i 1593, og var bordplassert mellom presten i Sandar og presten i Hedrum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Det må ha vært ganske vanlig at prester som ikke hadde eget slektsnavn tok navnet etter sognet de var prester i. Men navnet var alltid uforandret. Her er situasjonen anderledes fordi Vang ble til Wangensteen. Slik jeg ser det kan endelsen Steen ha ett av to opphav:1 - Det var ett opprinnelig slektsnavn.2 - Det var for å forfine Vang-navnet litt. Hvilket heller ikke var uvanlig.Spørsmålet er: Ville Ove Ovesen ta ett helt nytt slektsnavn dersom han allerede hadde ett. Slekten Hvid var en eldgammel og sikkert anerkjent slekt i Danmark. Dersom Ove var en Hvid ville han da ha byttet bort det navnet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Takk for bidrag så langt, og her kommer flere opplysninger om Hvid(e):I 1676 avla han ed som som feltprest og undertegnet med : 'Ovius Ovii Albinus', og i flge Finne Grønn oversetter han det med Ove Ovesen Hviid. Finne Grønn mener han ikke kan ha tatt dette navnet 'fullstendig ut av luften'Men i universitetsmatrikkelen i København er Ove Ovesen oppført under betegnelsen 'Ovius Owii Friedfickstadiensis', og det er i alle fall ikke noe familienavn.Samtid ble det innskrevet 3 andre studenter fra Fredrikstad skole, og alle de brukte utpregete slektsnavn.Min teori så langt er:1)Wangensteen er helt klart et konstruert navn som dukket opp etter noen år i Vang, og kan selvfølgelig være forfinet. Det er bare dette 'steen' som er forvirrende.2) Hviid(e) må ha noe med enten sin mors eller fars slekt å gjøre. Eller tar jeg feil?Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(14:) Det er vel mulig å tenke seg at Tjølling-presten var sønn av Christen Nielssen Hvid (ca.1520-ca.1576/1582) (sogneprest i Ringsaker, HE, fra 1551) som var svigerfar (nr. 2 ?) til ettermannen i embedet, Jens Lauritzsen Bugge (1542-1612) og muligens far til Anne Christensdatter Hvid, g.m. Børge Olsen, bosatt på på Sveinhaug i Ringsaker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Var det i Fredrikstad, Østfold, at Ofve Andersøn (Magnhild's ektemann) var rådmann 1647-1678 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Finnes datoer for fødsel/dåp for de åtte barna til Ove Ovesen Hvid/Wangensteen og Kirsten Lauritzdatter Riis fra Vestre Aker ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Ove Ovesen giftet seg vel ikke i Aker, men i Asker? (Tror jeg har Asker fra Engelstad, men kan ikke si det med sikkerhet herfra. Om vielsesdatoen 1. juni 1682 er korrekt, er den i alle fall ikke i Aker).I hvilken samtidig kilde bruker/brukes Wangensteen som slektsnavn for Ove Ovesen ? Eller Hvid for den saks skyld ? (Jeg vet at barna brukte Wangensteen, men det kunne være greit å fastslå når slektsnavnet Wangensteen dokumentert første gang ble brukt).(Min interesse er egentlig knyttet til ektefellen da hun var født i Christiania, og da jeg mangler det meste av mine kirkebøker osv. her, er jeg selvsagt på tynn is spesielt mht. begivenheter utenfor Christiania og Aker)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Og det skrives 1717 i overskriften som Ove Ovesens dødsår, jeg har en ikke-verfisert kladd som sier 1714 (som godt kan være en tastefeil, men passer bra med (nesten) 32 års virke som prest).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

HeiTil Per:(17+18+19): Det var en interessant teori som jeg ikke har tenkt på (og da tenkte jeg på sognepresten i Ringsaker)Og ja, det var i Fredrikstad, og jeg har en masse opplysninger om hans liv og virke (Engelstad) Han gikk etterhvert konkurs, og som Ove Ovesen skriver i forbindelse med koppskatten. (8) så var hans mor Magnhild uten midler og bodde på et ringe værelse i Fredrikstad.Jeg har full oversikt over alle barna til Ove og Kirsti, og nesten alle etterkommere.Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Til Geir: (20+21)Jeg har notert at Kirsti Larsdatter Riis ( med far Lauriz Boysesøn og mor Margrethe Jacobsdatter) ble konfirmert 13/9-1661 i Hellig Trefoldighets Kirke, og gift 1/6-1682 i Riis Vestre Aker Akershus (men disse opplysningene er ikke bekreftet.Jeg vet ikke når Wangensteen første gang ble brukt, men som du sier; alle barna fikk dette navnet, og det første barnet ble født 1683.Og du har helt rett, han døde i 1714, ikke 1717Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Til Geir:Jeg har funnet ut at de giftet seg i 1882, ikke 1881.Den 18 mai 1882 søkte han om stattholderens bevillning om å forete en hjemmevielse på Riis, noe som ble innvilget. Vielsen er vissnok innført i Aker 1 juni 1882.Han avla ed som sogneprest 2 dager senere, og underskrev som: Ofve OfvesenDetmed kan det fastslås at navnet Hviid(e) hadde han 'kvittet' seg med i den periodenMvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Joda, de står oppført som gift i Aker kirke 01.06.1682 (Aker Mini 1 p.113), vet ikke hva jeg tenkte da jeg skrev det motsatte i (20). Forøvrig ingen av ektefellene med slektsnavn.Forstår jeg deg rett når jeg sier at Ove Ovesen ikke i noen samtidig kilde skrives Hvid(e) eller Wangensteen som du kjenner til ? Videre, som vi vet dukker Wangensteen opp blandt barna. I hvilken anledning brukes navnet første gang ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.