Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anne Lise Hovdal

[#40846] Elluf/Oluf Pedersen Røstad f 16? i Skogn, med sannsynlig etterslekt i Åsen

Recommended Posts

Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg har en meget sannsynlig ane i Skogn som het Elluf eller Oluf Pedersen Røstad, som var bruker i Røstad mellom fra ca 1684. Han var gift med Guru Olsdatter som døde i 1698, og som muligens hadde Ole Gulbrandsen som far. Ved manntallet 1666 var Ole 61 år, og altså født ca 1605.Når omtrent ble Elluf Pedersen født, og hvem var hans aner? Har prøvd å finne han ved manntallet 1666, og prøvd å beregne noenlunde når han skulle være født ut fra noen barnebarn og oldebarn jeg vet av. Sønnedatteren Siri Olsdatter som var i Hanebogen i Åsen fikk sønnen Arnt i 1721. Det vil jo iallefall si at Elluf må være født seneste 1660 for å kunne bli oldefar i 1721. Hvis jeg regner 25 år pr. generasjon her så skulle han være ca 75 år i 1721(født ca 1646), og hvis jeg regner 30 år pr. generasjon skulle han være født ca 1631). Han ble vel født ett eller annet sted mellom 1620 og 1650, og da blir det noen kandidater å velge mellom i 1666:-Oluf Pedersen i Renden 25 år-Oluf Pedersen 30 år som var husmann i Binclar-Oluff Pedersen 36 år og oppsitter i Settnum(Segtnan)-Oluf Pedersen 48 år og oppsitter i Ytter-Lynan-Eleleff Pedersen 36 år og husmann i Berg.-Oluff Pedersen 50 år og oppsitter i Nossum-Oluff Pedersen 54 år og husmann i Muelberg-Oluf skomaker 49 år og husmann i SvinhammerSom barn av Guru Olsdatter og Elluf Pedersen har jeg Ole Ellufsen og Karen Ellufsdatter. Jeg skal videre på Ole Ellufsen, og han var jo sannsynligvis bruker i Røstad mellom fra 1711 ifølge Skogn Historie bind 2 om Røstad.Vet noen når omtrent Ole ble født?Tar med litt om barna til Ole Ellufsen også, og hvis noen kan fylle ut med noen årstall til det jeg har ville det vært fint:-Siri Olsdatter som ble gift med Arnt Arntsen Hanebogen i Åsen, og han døde i 1755. Barn: -Arnt født 1721 og gravlagt 16.07.1774. Det var skifte etter han i 1774. Dette er min ane.Når omtrent ble Siri født?-Ole Olsen Røstad som døde i 1749, og han var gift med Siri Larsdatter som levde mellom ca 1668 og 1754. Hvor var han bruker, og når ble han født omtrent? De var brukere i Røstad frem til han døde i ca 1749.-Kolbanus Olsen som var gift 1 med Marit Pedersdatter som døde i 1750. Gift 2 med Marit Ellefsdatter Vordal i 1751, og de ble trolovet 24.01.1751. De var brukere i Tildren i Åsen. Barn: -Marit døpt 16.05.1752 -Ole døpt 27.01.1754 -Ellev døpt 11.03.1759-Peder som det var skifte på 24.11.1765, og som var gift med Ane Pedersdatter. De hadde 1 sønn: -Joen født ca 1737-38, og som døde i 1791.Peder var også gift med Ragnille Iversdatter som var 76 år da hun ble gravlagt 28.01.1786. De ble gift 12.12.1751 ifølge bygdeboka for Skogn.-Tørres Olsen har jeg kun bare navnet på-Sissel Olsdatter som skal være født ca 1731, og hun var i Tildren i 1749.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Rettelse: Sissel Olsdatter Røstad ble født ca 1713 og ikke 1731. Hennes bror Tørres var vel også i Tildren i Åsen i 1749.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Kåre Løveng

I følge skifte etter Ole Ellevsen Røstad 14.3.1734 var han gift med Ane Andersdtr. Han hadde ingen livsarvinger det var barna til søstrene som arvet han. Åaenboka V s.35 om at Ole Ellevsen Røstad er faren til dei søskene som er nevnt der er nok feil. Ein annan kandidat er ein Ole Jonsen som bodde i Åsen i 1701. Han er nevnt som arving etter Gunder Jonsen Røstad (skifte 25.8.1701) arvingene var: 'Ole Joensøn boende i Aasen, Gunild, Guri, Birgitte, Karen Joensdøttre' Trolig var disse søsken til Gunder Jonsen.Jan Kåre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for svaret, selv om jeg må stryke noen aner her, men den Peder Olsen som er nevnt som bror av min ane Siri Olsdatter har kanskje vært bruker i Røstad likevel siden de i bygdeboka for Åsen har trukket den konklusjonen de har gjort?Synd at manntallet for 1701 for Frosta, Åsen og Skogn har gått tapt. Jeg får vel se igjennom alle 5 bøkene for Åsen før jeg finner den Ole Jonsen som er bror av Gunder her, hvis jeg finner det. Jeg sitter her med noen kopier av bygdebok for Skogn bind 2 for Røstad(s 99-115), og jeg ser det er nevnt en Gunder som var oppsitter på nedre Røstad Gunder, og han er nevnt til 1704(side 104). Aktuelle kandidater Ole Jonsen i Åsen som kan være bror av Gunder regner jeg med er flere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Langås

Hei,Ole Olsen nevnes på s. 146 i bygdebok for Åsen (bd. 5), under vestre Skjesol. Skiftet etter Ole Olsen Skjesol (20. okt. 1749) viser at han etterlot seg:Enke Siri Larsdatter (hennes lagverge var Peder fergemann). De var barnløse, så Oles søsken ble hans arvinger:1. Colbanus Tilder.2. Peder Olsen Rodstad i Schongens pgd.3. Tørres Olsen, tilholder på Tilder her i sognet.4. Siri Olsdatter, Arn Larsen Hanebogens hustru.5. Sidsel Olsdatter, 36 år, tjener hos broren Colbanus, som ble hennes verge.Bakgrunnen for at Ole Ellevsen Røstad ble antatt å være far, finner vi i Skogn Historie 2.1, s. 113. Der (under Lille-Røstad) oppgis Ole Ellefsen å være bruker i 1727. Han hadde gården til 1737, da sønnen Peder Olufsen fikk bygselbrev.Dette ser altså ikke ut til å være rett. Jeg har også sett det skiftet som nevnes i innlegg 3, og kommet fram til samme. Kildene i denne tida er svært sparsomme, men det er mulig det går an å dra ut noe av det lille som fins. En bevart militærrulle kan tyde på at disse kan knyttes opp mot Undlinan i Åsen. I Statsarkivet i Trondheim, arkivet etter amtmannen, fins en 'mønsterrulle' fra Motzfeldts nordenfjeldske dragonregiment datert 23. januar 1728 (Ra4, militære ruller 1727-1736). Blant dragonene i Skognske kompani, under kvarteret 'Steene' på Frosta, nevnes soldat Colbanus Olsen. Han er 33 år gammel, født på 'Undljen i Aasen' og har drevet gård (et soldatlegd) i 1/2 år. Bygdebok for Åsen 5 (s. 35) viser at Kolbanus Olsen bygslet Tildra 27. desember 1726. Det kan tenkes at dette er den samme personen. En mulig far er den 'Olle Undli' som nevnes på s. 159 i samme bok.Arne-

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for det svaret Arne. Jeg var faktisk inne på tanken om at det kanskje var skifte etter Ole Olsen Skjesol i 1749, siden min ane Siris søsken Tørres og Sissel var nevnt i Tildren i 1749. Det var fint å få gjengitt arvingene fra det skiftet, og det ville kanskje tatt lang tid før jeg ville ha fått sjekket dette.Har det vært 2 Peder Olsen i Røstad på Skogn samtidig? Kanskje var det Ole Ellefsens sønn Peder som tok over etter faren i 1737, og så har min ane Siri Olsdatters bror Peder overtatt der senere. I såfall har de jo da ikke fått det med seg de som skrev Skogn Historie. Da blir jo spørsmålet: Hvem av dem var gift med Anne Pedersdatter før 1747, og deretter med Ragnille Iversdatter 12.12.1751?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Kåre Løveng

I Åsenboka IV S.377-378 under Hanebogen er det noe jeg lurer på.I skifte etter Mali Larsdtr. Korsnesset på Frosta i 1751 er det nevnt at ho var gift med Peder Jonsen og hennes barn av 1.ekt var:1.Lars Arntsen 34 år 2.Arnt Arntsen 30 år 'gift og boer paa Saltbuvigen' 3.Siri Arntsdtr.32 år.Er det 2 menn med navnet Arnt Arntsen, eller er det feil i Åsenboka om Arnt Arntsen Hanebogens opphav?Jan Kåre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg sitter her med bind 5 av bygdeboka for Åsen, og det du skriver finner jeg rett og slett ikke på side 377/378. Det som står hos meg er: Arnt Larsen fikk bygselbrev på Hanebogden av Richard Hagerup den 16.03.1745, og drev gården sammen med kona Siri til han på tragisk vis døde i 1755. Av barn kjenner vi bare 1 sønn, som overtok gården etter foreldrene:Arnt Arntsen Hanebogen og kona Marit Halvorsdatter hadde bodd en del år i Saltbuvika ved Leangen for han den 14.04.1755 fikk bygselbrev på Hanebogen etter at faren var død her. Arnt Arntsen ble senere eier av gården, med auksjonsskjøte for 110 riksdaler 28.12.1759. Han var bruker til han gikk bort i 1774. Etter det kommer opplysninger om barna. Hvor står det om Mali Larsdatter Korsneset?Så ser jeg i bind 9 av Frostaboka på side 132 under Korsneset: Arnt Arntsen Korsnes var husmann her til sin død i 1738, og gift med Mali Larsdatter. De fikk 3 sønner:1)Arnt Arntsen2)Kristian Arntsen3)Lars ArntsenI skiftet etter moren Mali i 1751 er det også nevnt en datter:4)Siri Arntsdatter.Det står ikke noe om at noen av disse var i Saltbuviken eller Hanebogen.Har du lest det originale skiftet etter Mali Larsdatter Korsneset og funnet noe som ikke har kommet med i bygdebøkene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg så selvfølgelig i bind 4 av bygdeboka for Åsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Arnt Arntsen som var bruker i Hanebogen fra 1755 bodde først i Saltbuviken hvor han var husmann fra før 1750, og han fikk skriftlig kontrakt på dette høsten 1751. Så det er den samme Arnt som senere er bruker i Hanebogen. Så det kan se ut som om du har rett og bygdeboka for Åsen tar feil. Bygdeboka for Frosta bind 9 har jo heller ikke fått med under Korsnes at sønnen til Arnt Arntsen Korsnes(skifte i 1738 ifølge bygdeboka), og kona Mali Larsdatters sønn Arnt bodde i Saltbuviken i 1751.Arnt var jo gift på den tiden med Marit Halvorsdatter fra Fåren, og jeg skal videre på 2 av barna deres(Berethe og Kristen). Jeg har også utskrifter av skiftene til Marit og Arnt, og dette var skifter som ikke var så vanskelig å lese. Fikk en god del ut av skiftet etter Arnt i 1774. Ellers er ikke jeg så dreven på å lese skifter enda på mikrofilm, og har ikke lest så mange.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Noen som vet om det var skifte etter Arnt Larsen Hanebogen i ca 1755. Det skrives jo i bygdeboka for Åsen at han døde på tragisk vis i 1755, og siden 1755 rett og slett er utelatt i kirkeboka som jeg med egne øyne har sett så kan de ikke ha opplysningen derfra. Kanskje var Arnt Arntsen født ca 1721 nevnt som sønn av Arnt Larsen i skifte i 1755? Kan jo ta det opp med en av dem som var med på å skrive bygdeboka for Åsen, men han har ferie nå(har hatt kontakt med han på mail om andre Åsenaner).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Langås

Det ser ut til å ha vært skifte etter både Arnt Larssen og Arnt Arntsen. Har notert sidetallene for hvor disse fins, men har ikke sett på dem ennå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Takk for det svaret. Jeg får kanskje fjernlåne mikrofilmen eller mikrofilmene med disse skiftene til høsten, hvis jeg ikke får tid til å se dem på biblioteket i Stjørdal i sommer(det tviler jeg på at jeg får).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Til innlegg 7 her. Dette bekrefter iallefall at min forfar og formor Arnt Arntsen og Marit Halvorsdatter som senere var i Hanebogen den 12.04.1748 tok fikk plass i Saltbuviken:LenkeSkulle gjerne ha sett mer i militære ruller for 1748, tingbok og pantebok.Ut fra opplysningene ved skiftet etter Mali Larsdatter i 1751 så ser det nå for meg ut ganske innlysende at Arnt Arntsen som senere var i Hanebogen må være sønn av Arnt Arntsen Korsneset som det var skifte på i 1738 og kona Mali Larsdatter som det var skifte på i 1751.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tar med lenke til skiftet etter Mali i 1751, og jeg mener at det står at barna hennes var:-Lars Larsen 34 år-Arnt Arntsen 30 år-Siri Larsdatter 34 år[url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=mi16001745&gardpostnr=21&personpostnr=61&merk=61#ovre>LenkeTror dette kan være Siri Larsdatter som er nevnt som kona til Ole Arnsen Hielden ved skiftet etter han i 1773:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Var litt for ivrig til å sende her, og glemte spørsmålene:1)Står det Siri Larsdatter og Lars Larsen som barn av Mali i 1751? I så fall må hun vel tidligere ha vært gift med en som het Lars2)Kan den Siri Larsdatter som var gift med Ole Arntsen Hielden som døde i 1773 være den samme som Mali Larsdatter Korsnesets datter? Hvis det skulle være slik så styrker det jo også mulig slektskapsforhold mellom henne og Arnt Arntsen Hanebogen i og med at Arnt faktisk var formynder for hennes datter i 1773.3)Ole Arntsen Hielden som det var skifte på i Hielden 14.04.1773 ble bruker i Hielden i 1762. Det er nevnt en Ole Arntsen Hielden som sønn av Arnt Jonsen Hielden i bygdeboka uten fødselår og noe om hvem han var gift med. Det er skifte etter Arnt Jonsen i Vester Hielden 20.01.1733, og da nevnes Ole som sønn på 12 år. I bygdeboka står det ingenting om hvor Ole kom fra da han ble bruker i 1762, men dette må vel være den samme som var sønn av Arnt Jonsen og kona Berit Pedersdatter(hans kone ved skiftet i 1733 som i det heletatt ikke nevnes i bygdeboka).Burde vel tatt opp dette som eget emne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Her er lenken til skiftet etter Mali Larsdatter i Korsneset på Frosta:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.