Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#41205] Slektsnavnene Heesen og Hessen - en sammenheng?

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Gert Christoph von Hirsch(en), f. ca. 1650 - g. ant. i 1670-årene (muligens i København) med Elisabeth Sophie von Heesen - fikk 1719 avskjed som 'Chef for det Solørske kompani' med majors grad.To av hans døtre giftet seg inn i Bartz-slekten: Johanne Marie v. Hirsch(en) med Hans Jørgen Bartz sr. (Ullensaker 1709) og Barbara Sophie v. Hirsch(en) med Hans Jørgens sønn Johan Friderich Bartz (Ullensaker 1717). En tredje datter, Elisabeth Sophie v. Hirsch(en) ble gift med en mulig slektning av de to nevnte, nemlig Johan Friderich Bart.En annen sønn av Hans Jørgen Bartz sr. giftet seg 1717 i Vestby med en Juliane Thuana Hessen.Spørsmålet mitt blir så: Kan det være noen forbindelse mellom slektsnavnene Heesen og Hessen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nok en datter (Ursula) av Gert Christoph von Hirsch og Elisabeth Sophie v. Heesen er omtalt i det første innlegget her: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Er det noen som kjenner til navnene Heesen/Hessen her i landet på andre enn de to omtalte kvinnene (1600-/1700-tallet)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Er det noen som kjenner til navnene Heesen/Hessen her i landet på andre enn de to omtalte kvinnene (1600-/1700-tallet)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kai M Kveum

Hessen er brukt i Møre og Romsdal. Peter Didriksen Hessen f.ca.1822, gm Kristi Halvorsdtr f.ca.1825 Har ikke mer informasjon for øyeblikket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Slekten Heesen *kan* være en norsk sideform av navnet til den holsteinske adelsslekten Heesten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger-Johanne Indrestrand

En av de mange øyene som Ålesund består av heter Hessa (Heissa som 'Kartverket' vil ha det til) og mange har Hessen til familienavn.Men opphavet til navnet og når det ble tatt i bruk, vet nok ikke jeg noe om desverre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for innspillene (6, 7 og 8).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hjertelig takk for lenkene, Michael. Den første av dem, der mellomnavnet er skrevet fullt ut, har jeg ikke sett tidligere. Jeg har tidligere lest 'Thuanta', og oppfattet det som andre del av et dobbelt fornavn. 'Thuantreich' er det vel mer naturlig å lese som et 'tradisjonelt' mellomnavn/slektsnavn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Det er mulig Juliana's slektsnavn bare er Hess, Juliana er ved vielsen skrevet inn som HESS og ved trolovelsen står det HESSEN. Det finnes flere ved navnet Hess i Vestby.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Fadder til Johan Bartz datter Sophie Helena i 1718 Lenke er en Ernst Hess

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Fadderen Ernst Hess har jeg notert meg tidligere, og du har selvsagt et godt poeng her. Jeg har for så vidt i en annen tråd streifet tanken på at navnet kan ha vært Hess: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Den Hans Ernst Hessen, som er nevnt i innlegg 10 i den tillenkede debatten, kalles hos Ovenstad også Hans Ernst Hesse. Jeg har altså spekulert på om han kan ha vært Julianas far. Kan det tenkes at han er identisk med fadderen Ernst Hess? Jeg ser at det står et punktum etter navnet Hess. ved Sophie Helenas dåp i 1718. Det KAN jo oppfattes som markering av en forkortelse (eller det kan selvsagt også være et lite komma)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Innlegg 360 i Bartz-debatten (Lenke) sannsynligjør vel at den nevnte Hans Ernst Hessen antakelig var Juliana Tuanta (Tuantreich) Hessens far.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det er vel ikke helt usannsynlig at Hans Ernest Hess (Heesen/Hesse/Hessen) (antakelig svigerfar til Johan Lorentz Barth/Bartz) er bror av Sophie Elisabeth von Heesen (svigermor til Johan Friderich Barth/Bartz). De ser i alle fall ut til å være jevngamle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ovenstad presenterer ham altså slik:HESSEN (Hæssen, Hesse, Heesen, Essen), HANS ERNST. Fenr. ved Akh. nasj.inf.regt.s Folloske komp. 12/6 1686. Kalles i 1703 sek.lnt. med samme anc. - Pr.lnt. 25/7 1710 ved samme komp - Avskjed 27/11 1716 p.gr. av alder og svakelighet. - Død før 5/3 1720.På et par andre oppslag i samme kilde, er han også kalt Hans Ernst von Heese(n) - så et mulig slektskap med Elisabeth Sophie von Heesen rykker vel dermed noe nærmere?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sven Erling Fyhn Svensen

Hei!En bitteliten korreksjon til innlegg nr.16:Navnet til denne 'Mademossellen',eller mere korrekttilnavnet,skal/må være 'TUGENDREICH'!!.Jeg er nok nokså rusten i tysk nå,men det betyr vel noei nærheten av DYDSRIK??.Jeg har nemlig en frøken v.Hirschblandt mine formødre,en datter av ekteparet v.Hirsch/v.Heesen,MARGRETHE ELISABETH TUGENDREICH(!)v.HIRSCH(ca.1677-8,begr.5/7-1748 '87 år gml.'(sic) feil for ca. 67!)Hun ble gift ca.1695 med(daværende)premierløytnantFRIEDERICH CASIMIR(IUS)BUCH(ca.1660-1729)ved 1.Akershusiskenasjonale infanteriregiment,Solørske kompani v/kaptein OleEllingsen.(Ovenstad)Mvh Sven Erling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Sven Erling.Hvilken kilde er det som anvender navneformen 'Tugendreich'? Er det Ovenstad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg finner ikke navnet Tugendreich nevnt i forbindelse med Margrethe Elisabeth (von) Hirsch hverken hos Ovenstad eller i Per E. Hirsch's genealogiske framstilling 'Slægten von Hirschen, von Hirsch' (1927).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sven Erling Fyhn Svensen

Halois/javel Oddbjørn!1-0 til deg!.Jeg ser at jeg nok en gang har blitt offer for mine 'synder' fra tidligere år,dvs. at jeg skjelden skrev ned kilden på mine notater,kun sted og dato!. Ovenstad her i mitt innlegg gjelder kun premierløytnant Buch!.Tirsdag den 30/8-2001 satt jeg på lesesalen på Riksarkivet på Kringsjå og skrev av følgende: (kanskje noen kjenner igjen notatene i mine 'saksehender').....kjøpte gården STØMNE i Hoff/Solør etter svigerfaren Gerhard Christoph von Hirsch ved dennes skifte 13/9-1723.---Tugendreich er riktig!Aldersangivelsen på 87 år er gal! 67 år derimot vil passe.---Margrethe Elisabeth 'T.'von Hirsch var eldste datter i en søskenflokk på 3 brødre og 6 søstre.For de brødrene har en flere aldersangivelser,hvorav en slutte at de er født henholdsvis ca. 1681,ca. 1684 og ca.1685.Margrethe Elisabeth er antakelig født mellom 1676 og 1680 og gift i den tid Buch stod som løytnant ved svigerfarens kompani 1685-1700,antakelig ca.1695.Hennes far Gerhard Christoph v. Hirsch er født ca. 1651.(notat slutt)Flaut,men jeg kan ikke huske fra hvilken sekundær-kilde jeg har 'sakseavskrevet'.Mvh Sven Erling,med en mor som vokste opp i Sørlandets hovedstad,og jeg som var på rekrutt-skole på Odderøya Fort juli-oktober 1983!!.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hei Sven Erling!Når det gjelder antallet sønner og døtre av Gert Christoph von Hirsch og og Elisabeth Sophie von Heesen, stemmer det med hva Per E. Hirsch skriver i 'Slægten von Hirschen, von Hirsch, Hirsch' (1927). Også de omtrentlige fødselsår stemmer.Nå har ikke jeg studert Hirsch-slekten særlig inngående. Jeg har først og fremst vært opptatt av koblingene til Bartz-slekten. Jeg kan jo imidlertid gjengi det per E. Hirsch skriver om paret Friderich Casimir Buch og Margrethe Elisabeth:'Margrethe Elisabeth von Hirschen, datter av oberstløitnant Gert Christoph von Hirschen og Elisabeth Sophie von Heesen. Gift med Friderich Casimir Buch. Han blev fænrik ved 1. Akershusiske nationale infanteriregiment 1/1 1678, secondløitnant 1685, og premierløitnant 21/1 1688. Overflyttet i samme stilling til Oplandske nationale infanteriregiment 14/12 1699. Kaptein ved dette regiment fra 20/3 1702 til 15/8 1718, da han blev forsat til det nyoprettede 2. Oplandske infanteriregiment. Avsked 13/10 1719. Ved skiftet efter svigerfaren i 1723 kjøpte han gaarden Stømner i Hoff. Han døde før 16/4 1729. Enken sat igjen med 10 av 18 fødte barn'. Dette er vel omtrent det samme som en også kan finne hos Ovenstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(23:) Står det noe i boken til Per E. Hirsch (eller i Ovenstad, for den saks skyld) om hvorvidt preusseren ob.lt. Gert Christopher von Hirsch(en) (c1651-1721) i Solør hadde en bror, offiser Hans Christoph(er) von Hirsch (c1659-1745) i Høland, som i 1684 var fenrik v. Akershusiske Trøgstad kompani (senere major i Follo) og i 1713 ble gift på Hadeland med Margrethe Elisabeth Heinrichsdatter von Rummelhoff, f. 1694 (Jevnaker?) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, Per E. Hirsch har en relativt fyldig omtale av Gert Christophs bror Hans Christoph von Hirsch og hans karriere. Han skriver ellers at Hans Christoph døde 'paa Wennesgaard i Aas 10/2 1745, og begravet der 3/3 s.a.'. Videre: 'Gift i Gran paa Hadeland 22/2 1713 med Margrethe Elisabeth von Rummelhoff, født ca. 1691, datter av major og kommandant paa Munkholmen Heinrich Johan von Rummelhoff og Anne Cathrine Wind'.Per E. Hirsch nevner også en MULIG tredje bror: Jens Christiansen von Hirsch - død 16/6 1719 i Kristiansand, g.m. Anna NN, 'stamfar for den nulevende danske slægt'. Jens v. Hirsch var ved sin død premierløytnant ved major von Heinens kompani av 2. Vesterlenske regiment.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.