Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Vidar Larsen

[#41459] Look-up in Tjølling and Hedrum Bygdebøker.

Recommended Posts

Gjest Vidar Larsen

In the database of marriages in Tjølling on Vestfold-slekt, there is in the record of the marriage between Jakob Sørensen Rødbøl in Hedrum and Gunhild Pedersdatter Lingum (19th November 1703) references to page 556 in Tjølling Bygdebok and page 285 in Hedrum bygdebok. [url="http://www.vestfold-slekt.net/cgi-bin/db.cgi?db=0725Viede1&view_detail=1&ID=285>LenkeA reference to page 285 in Hedrum Bygdebok is also given at Jakob’s third marriage (to Marte Pedersdatter) in 1718 LenkeIn the record of marriage between Søren Jakobsen Lingum born Rødbøl and Marthe Olsdatter Lingum (19th September 1725) there are similar references this time to page 285 in Hedrum Bygdebok and page 555 in Tjølling Bygdebok. LenkeI presume that these references to Hedrum Bygdebok deals with Jakob Sørensen, his son Søren Jakobsen and Rødbøl farm and that the pages referred to in Tjølling Bygdebok deals with Lingum farm in Tjølling.I would greatly appreciate if somebody with access to these bygdebøker could check them for me. I am particularly interested in any link to Brunlanes, Kløtterød and Tangen farm so to try to link this Søren Jakobsen to Ole Sørensen Kløtterød and Gullik Sørensen Tangen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Karin Henriksen

Hedrum bygdebok II, av J. W. Krohn-Holm:Jacob Sørensen, 40 år 1701. Lagrettemann. Fikk bygsel 1687, br. til ca. 1726. Var Trolovet med Maren Knudsdtr. herfra men g. 1.g. m. Maren Håvaldsdtr. fra Istre N. i Tjølling, d. 1703.G. 2. g. Gunhild Pedersdtr.,f. 1685 d.1720, fra Lingum v.i Tjølling.G. 3.m. Marte Pedersdtr. d. 1726. Trolig fra Brunlanes.Barn i 1. ekt.: 1 Maren, f. ca.1690. 2 Jacob--- nedenf.Barni 2. ekt.: 3 Søren. f. ca. 1707. 4 Maren, f. ca. 1710. 5. Anne, f. ca.1713. 6. Ingeborg, f. ca. 1716.Her står også om arven, skal se om jeg finner noe om skifte og legge en link. Det blir litt mye å skrive om arven.Mvh. M-K.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg har Tjøllingbøkene hjemme så jeg kan skrive av det du ønsker. Bruker Norsk denne gang:s. 555 under Lingum Vestre: Andreas Duus, løytnant, eier 1733-39 , bodde på Vølen i Stokke, og hadde Lingum V. som pantegods. 1/4 av gården tok SØREN JACOBSEn , g. 1725 m. Mathe Olsdatr. straks igjen på odel.Han var sønn av Jacob Sørensen, Rødbøl i Hed. 1734 solgte Duus 1/4 til Henrik Andersen ( se gårdspart 2) som 1739 kjøpte den siste 1/4 an Duus eiendom her. Samtidig solgte ovenn. SØREN JACOBSEN sin part til Tor Jacobsen som bodde på Skjelbred i Sandar.s. 556 sitat.Peder Torgersen d. 1718 , 86 år , eier og bruker 1675-1718. stesønn av forrige eier , Lagrettemann. Løste inn hele gårdsparten 1680, 1691 også gårdspart 1. og satt som selveier av hele Lingum V. bortsett fra prestebolparten på 1 bpd. skyldverdi .I hans tid var gården dragonkvarter. Peder T. g. 1679 m. Sidsel Olsdatter fra Rauan N. d. 1717, 67 år . barn: 1.Mari g.1.g. m Åge Jacobsen . g.2.g. m. Rolf Jørgensen ( begge på gårdspart 1.) 2. GUNHILD f. 1685 g.m. JACOB SØRENSEN , Rødbøl Hedrum. 3. Berte g.m Hans Olsen ( nedenfor)neste eier. 4. Anne f. 1690 g.m. Ole jørgensen, bodde på Håkestad Ø, bror av Rolf Jørgensen.Skifte etter Sidsel 1717 Peders skifte 1718. ( her er nevnt verdi av boet)De fire døtrene og svigersønnene arvet hver 1/4 i Lingum V. Rolf Jørgensen drev det ene bruket, svoger hns det andre. Ole Jørgensen var dragon og hadde en tid jord her, men solgte til broren Rolf og flyttet til Kjær og Håkestad Ø. (Med forbehold om rett avskrift.) Si fra om du trenger flere oppslag. Om du ønsker kan jeg sende deg i privat mail om du gir meg din e-mail.Mvh. Gunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Karin Henriksen

Du finner antaglig skiftene på Hedrum genealogiske sider, det gikk ikke å legge linken til den enkelte side.Det foreligger skifte etter Gunhild Pedersdtr. i 1720, Arvinger er enkemannen Jacob og deres fire barn.Skifte etter Marte Pedersdatter vise at arvinger er:Jacob Sørensen og fire søstre,Elen Pedersdtr., g. m, Hans Hansen, på Ousrød på Brunlaugnes.Maren,Pedersdtr.,g. m. Abraham Hansen, Bor på Bachen. (Det kan være Bakke i Brunlanes)Ragnhild,Ragnhild Pedersdtr, g.m. Erich Børrezen, bor på Lille Gusland på Brundlaugnæs.Anne Pedersdtr., ugift, tjener på Kongsberg. 30. mars 1726.Mvh K-K.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Karin Henriksen

PS. Det ser ikke ut til at det var barn i det 3.ekteskapet.DS.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Many thanks May and Gunn. So nothing in Bygdebøkene to link Ole Sørensen Kløtterød to Søren Jakobsen Røbøl/Lingum. Probably need skifte after Søren Jakobsen Kløtterød (who died in 1763 according to Brunlanes Bygdebok Lenke) if such exist.Many thanks again.Mvh Vidar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

'Bachen' (innlegg 5) må forstås som Fritsøbakken, den nåværende Bøkelia, i Larvik. Ettersom Marte Pedersdatter ble arvet av sine søstre, er det riktig som May Karin konkluderer i innlegg 6: Marte hadde ingen barn (i alle fall ingen som fremdeles var i live da hun døde).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Et område på vestsida av Farriselva ble også kalt 'Bachen' - området der bl.a. den første kirka på Langestrand ble oppført.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

I dette tilfellet må det imidlertid ha vært Fritsøbakken, jfr skiftet etter Abraham Halvorsen Nes (opprinnelig fra Nes i Kjose): Lenke Kona, Maren Pedersdatter, døde under skiftebehandlinga.Identifiseringa forutsetter at Abraham Hansen i 1726-skiftet er feil for Abraham Halvorsen, men det er jeg temmelig viss på. Siden dette blir et lite sidespor til Vidars egentlige spørsmål, går jeg ikke nærmere inn på det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Karin Henriksen

Legger en link som muligens kan være av interesse. Lenke mvh.M-K.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Kristian.If I am reading you correctly, you are fairly certain that the Abraham Hansen in skifte from 1726 (innlegg 5) is a mistake for Abraham Halvorsen and therefore the Spouse Maren Pedersdatter mentioned in the skifte of 1745 (link in your innlegg nr 10) is the sister of Marte Pedersdatter third wife of Jakob Sørensen Rødbøl. Should you by any chance also have any information from which farm/sogn the four sisters Pedersdøttre came?Mvh Vidar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Should be five sisters of cause Vidar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Du har forstått meg rett. Men nei, jeg har dessverre ikke mer informasjon om søstrenes opphav.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Many thanks anyway KristianMvh Vidar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Hi May and Gunn I have slowly and carefully gone through skiftene for Larvik area trying to put together the family of Jacob Sørensen and his 3 wives.Found what I thought was a strong link between Søren Jacobsen Rødbøl and Brunlanes, but there must be a mistake somewhere.From Theie.net (link in May’s innlegg no 11).Lindem vestre Brunlanes 20.7.1718Peder Torgersen død, g. Sidsel Olsd. død, skifte 12.8.1717. Barn: Maren g.m. Rolf Jørgensen her. Gunnild, død, g.m. Jacob Robøl. a) Søfren. b) Maren. c) Anna. d) Ingeborg. Berte, ug. 31 år. Anna 27.Lingum vestre, Tjølling 12.8.1717Sidsel Olsdtr. død, g. Peder Torgersen. Barn: 1. Mari, g.m. Rolf Jørgensen her. 2. Gunnild, død, g.m. Jacob Robol. a) Maren. b) Anna. c) Ingeborg. d) Søfren. 3. Berte Pedersd., 31 år. 4. Anna Pedersdtr. 27 år.These skifter are those of bruker on Lingum Vestre in Tjølling and his wife, according to the information Gunn gave in innlegg nr 4. Lindem vestre Brunlanes must be Lingum Vestre Tjølling.The only link sofar between Jacob Sørensen and Brunlanes was in two skifter. The first was after Jacob Sørensen’s first wife “Maren Hovalsdatter, Røbbøl udj Hedrum Sogn” dated 4. oktober 1703 (Hedrumslekt) “Sammen med Søren, Anne og Ingebor skulle hun også ha arv etter Torger Michelsen på Vestre Halsen ved Laurvigen. “In skifte after Torger Michelsen Lenke 823#ovre it is stated that one Anna Torgersdatter was living in Helgeroa. Anna was Peder Torgersen Lingum’s sister and therefore aunt to Gunnil Pedersdatter, Jacob Sørensen’s second wife. A very weak link indeed, but then according to Tjølling bygdebok Søren sold his Odelsgård in 1739 (innlegg 4). Did he move to Kløtterød in Brunlanes????I have filed this information and hope one day that the final piece of the jigsaw (pusslespill) will one day be found. Many thanks again.Mvh Vidar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er skiftet etter Torger Michelsen: LenkeJeg tar kontakt senere om jeg finner noe av interesse i disse sakene. Skal se om jeg finner noe i Lokalavdelingen på biblioteket i Larvik, men det må bli senere i høst.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg lurer på om det er blitt en forveksling av gård Lindhjem , Tanum og Lingum Vestre i det du nevner på skiftet, innlegg 16.Her legger jeg en lenke til Linhjem-gården 1801. LenkeBare en tanke?Gunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiDet må jo være samme gård det skiftes på, dette er jo skifter etter mann og kone. Antagelig er det feilskrift av skiftet etter Peder. Jeg finner ingen med dette navn på Lindhjem i Brunlanes bygdebok(heller ingen vestre gård).Ved avskriften er fulgt den rekkefølgen kortene står på Kongsberg, jeg har altså ikke sortert dette selv. Første skifte etter Peder er dermed plassert blant Lindem, mens andre skiftet (Sissel) er plassert blant Lingum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Hi EgilSound like a simple mistake somewhere and by someone before you placing the cards in the wrong order.As a ‘long distance slekts gransker’ may I say that I have found your copies of skifter on the Internet very valuable and my wish is that the whole of South Vestfold one day will be covered up till 1800 and beyond.Mvh Vidar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aksel Einar Mathiesen

Hei Vidar. Jeg fikk nettopp se denne debatten om Lingum-slekta. Til din opplysning var det i 1993 et stort sleksstevne i Vesfold for etterslekta av folket på Lindhjem. Det er utarbeidet både Slektstre og hefter for tiden 1593-1993. Her nevner jeg noen som er nevnt som kontaktpersoner:Ragnar Haavaldsen tlf; 32854054 / 32846509-- Ole Lindhjem tlf; 33120156-- Per Bjørn Mikkelsen tlf; 33468697-- Ingeborg og Olav Hagtvedt tlf; 33111164Jeg har selv grener inn i disse aner.Jeg ønsker deg lykke til.Mvh. Aksel Einar Mathiesen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aksel Einar Mathiesen

Hei Vidar. Jeg fikk nettopp se denne debatten om Lingum-slekta. Til din opplysning var det i 1993 et stort sleksstevne i Vesfold for etterslekta av folket på Lindhjem. Det er utarbeidet både Slektstre og hefter for tiden 1593-1993. Her nevner jeg noen som er nevnt som kontaktpersoner:Ragnar Haavaldsen tlf; 32854054 / 32846509-- Ole Lindhjem tlf; 33120156-- Per Bjørn Mikkelsen tlf; 33468697-- Ingeborg og Olav Hagtvedt tlf; 33111164Jeg har selv grener inn i disse aner.Jeg ønsker deg lykke til.Mvh. Aksel Einar Mathiesen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aksel Einar Mathiesen

Hei igjen.Bare en rettelse. Jeg skriver i innl. nr. 21: 'av folket på Lindhjem'. Det skal selvfølgelig være: LINGUM.Mvh. Einar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aksel Einar Mathiesen

Hei Vidar.I noen gamle familienotater skrevet av søster til min far, der står: 'søster til farmor gift i Scotland med en skipsmekler, Glasgow'. Denne søster må da være datter av Hans Pedersen.Siden du selv er fra Glasgow, så ser jeg jo muligheten for at du må være min firemenning.Det skal bli spennende å få dine eventuelle komentarer til mine innlegg.Mvh. Einar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Hi Aksel,Sorry for the delay in acknowledging your information. Unfortunately, family and work commitments have kept me away from the computer for a while. Your information re Lingum was very interesting, and will be followed up in the near future.You say that some of your ancestors also came from Lingum, do you know what happened to Søren Jakobsen who sold his odel in Lingum farm around 1730 (see innlegg 4). He was married to Marthe Olsdatter in 1725 and had a son Ole christen in Tjølling in 1728. Is this Søren Jakobsen the same Søren Jakobsen who took over Kløtterød in Brunlanes around 1730 with Ole following him as bruker?As regards your innlegg 24, so at the moment must the answer be no, I have no shipmekler from Glasgow on my family tree. Having said that there could be several branches of my family tree I have not found yet. A search of my records have however found one Hans Pedersen who married Kirstie Larsdatter and was the bruker on Rauan nedre in Tjølling from 1729 to 1760. It is Kirstie was the daughter of Lars Hansen who is my 6xgreat grandfather. But this is probably going too far back.Thanks again AkselMvh Vidar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.