Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hanne Ihlen

[#41627] Marith Baardsdtr. f.1675 i Tromsøysund,Troms

Recommended Posts

Gjest Hanne Ihlen

Min tipp x 6 oldemor Marith Baardsdatter f.1675, d. 1751 kom fra Tromsøysund i Troms. Skulle gjerne ha vist litt mer om hennes bakgrunn. Hun giftet seg i 1698 med Lars Olsen fra N.Trøndelag og fikk 4 barn sammen. De var bosatt i Balsfjord. Info er funnet i FS.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Berg

Ja,det er en hel slektsfil på de og barna hvem de ble gift med hvor osv,Pussig at alle barna står oppført født i Vannvika,når mora Marith skal være født på Langnes (nå i Tromsø by.)De flytta så til Tennes i Balsfjord med barna Hans f.ca 1699,Malene f. ca 1700.Sylvester,Baard f.ca 1709,Kirsten ca 1715,Det finnes vel ei bygdebok for gårdene i Balsfjord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Høyer

Skiftet som er en avskrift hentet fra en som har transkribert det - kan fortelle litt:Det ble avholdt skifte etter Marit på Tennæs i Helgøy tinglag 23.11.1751, alle barna var da myndige og gifte. Skiftet, som bl.a. nevner hus, fe, og gangklær, hadde en netto på 15 daler, 2 ort, og 12 shilling til deling mellom enkemannen Lars og barna: Sal: Marit Baarsdaatter Tennes i Balsfj: Ao 1751 dend 23 Novembr: skede Registering og Vurdering efter Sal: Marit Baarsdaatter, som Boede paa Tennes i Balsfiorden til paafølgende Skifte og Deeling imellem Hendis efterladte Mand Lars Olsen og med Sammen havende Børn, neml: Jacob Larsen, Baard Larsen, Anne Larsdr: Mallene Larsdr: Giertrud Larsdr: og Kirsten Larsdr: som ere alle gifte og myndige, Dette Stervboe Befandtes som følger: .... Naar foreskrevne udlæg fragaar dette Boes Beløb, bliver i Behold 15 rd: 2 mark 1 sh:, deraf tager Enkemanden Lars Olsen den Halve Deel som er 7 rd: 4 mark 6 sh: hvor tilsammen er udlagt: .... Den anden Halve Deel som og er 7 rd: 4 mark 6 sh: deles imellem samtl: Børn, hvoraf kommer paa en Broderlod 1 rd: 5 mark 8 sh: og en Systerl: 5 mark 12 sh: hvortil enhver er udlagt:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Berg

Ja Hanne.Dette var ikke lett. Finner ingen så tidlige kirkebøker fra Tromsø,omegn. Tidligst ca 1763.Finnes telling ca 1701-02.men finner de ikke der.Likeså navnene Baard,Baardsen.En person,men under Lenvik.Så ikke vanlig navn der oppe da.Her må du kalle inn kavaleriet.Brukte en søkemotor på Tennes og Balsfjord. Skal finnes et historielag for området.Balsfjord Historielag 9050 Storstennes.De har gitt ut årbøker med historier fra gårdene og folket der.Så ett par hjemmesider med litt info også.Der sto det at en trønder fra Vannvika rydda plass på Tennes i Balsfjord.ca.1731.Ser ut som det kansje var 2 garder rydda der samtidig,Men han fra Vannvika kaller de Anders Andersen,men kansje kom de 2 familier derfra.Fant et giftemål på FS.Malene Larsdtr.f.1700 vannvika foreldre Lars Olsen og Marit Baardsdatter gifter seg med Anders Andersen f.1697 Vannvika.Far Anders Ingebrigtsen.Da var det kansje de som kom opp til Balsfjorden?Men som sagt.Historielaget er nok sikreste sted her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Berg

Der la jo Kjell inn veldig nyttig info samtidig.Da er det ihvertfall sikkert at hele familien kom opp dit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Linn Moan

Marit og Lars bodde først på Sør Langnes på Tromsøya. De var tjenestefolk hos klokkeren Jens Willumsen, Sør Langnes.Du finner dem her i 1702. De flyttet i 1731 til Tennes i Balsfjord og var de første ryddere der sammen med svigersønnen Anders Andersen. De hadde ikke noen skriftlig tillatelse til å slå seg ned. De henviste til muntlig tillatelse fra godsforvalterens fullmektig (M. Hvid?), og de fikk fortsatt sitte på den jorda som de hadde ryddet. Datteren Kirsten og hennes mann Nils Haldorsen fra Ullsfjord overtok gården.Samtidig med Lars kom der flere folk nordover fra Vannvikan, bl.a. Anders Andersen som ble deres svigersønn. (gift med Malena Larsdatter). Lars og Malena hadde minst 9 barn (jeg har info om dem om ønskelig).Anders Andersens bror Carl Andersen kom også sammen med dem nordover, og disse slektene krysser seg mye i de neste generasjonene.Mvh Linn Moan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Jeg vet ikke hvor innlegg 1 har opplysningen om at Lars var fra andre steder enn Tromsø fra, men påstanden er ikke bevist noen steder.Både Marit og Lars var bosatt i Tromsø i 1702, og i 1721 plasserer Marit seg selv (gravid) og ektemannen i Tromsø i 1701. Mandtallet av 1702 viser også at det ikke var født noen sønner i familien før mai 1702. De to eldste barna var dermed døtre.Anders Andersen og Svigerfaren Lars ryddet Tennes sammen med oppstart ca 1733-34.Opphavet til Lars og Marit finnes antakelig i nærområdet.MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Berg

Jeg ser å ser på tellinger 1701 og 1702 Langenes,Lars olsen osv,men ikke søren om jeg kan finne de.Hva gjør jeg feil tro?Finner disse:Sørlangnes:Jakob Larsen 80 år.Klocker Jens Willumsen Ebeltoft og sønnen Willum Jensen. Husmann Søren Andersen fra Bergen 46 år og tømrer.Lars Olsen fikk en sønn Jakob Larsen.Kan Jakob 80 være hans oldefar?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Linn Moan

På Tromsøysund Bygdebok finner du i alle fall 1702 for Langnes. Der står Lars Olsen. Navnet Bård var ikke vanlig her oppe, men alt i 1723 finnes stedsnavnet Bårdsvik på Kvaløya (Kaldfjorden v/fjellet Blåmannen). Kanskje finnes Marits aner her? Mvh Linn Moan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Linn Moan

I 1702 finnes det en Ole Baardsen på 62 år i Nord-Kårvik. Han hadde sønnene Ole (14) og Baard (10). Baard var regna som dum. Ole Baardsen kan jo kanskje være en bror av Marit? Bare spekulerer her...Mvh Linn Moan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Høyer

En kjent historie blant en del av oss som er blant de mange etterkommerne av dette paret - kan vel og være med å bekrefte Langnes-tilværelsen: (Langnes i denne sammenheng er nok nærmere Holt enn bro og flyplassområdet som man i min barndom forbandt med Langnes)Jens Villumsen Ebeltoft Klokker kom til Tromsø omkring 1696 og bodde på Sør-Langnes. En søndags ettermiddag ca. 1702 vandret han oppover bakkene fra byen på vei hjem. Det gikk noe tregt da han dro på to ung-værer; og den som har prøvet det, vet hvor gjenstridige de karene kan være.Bak ham kom et yngre ektepar. Mannen ba kona si hjelpe Jens litt med å jage på ungdyra. Kanskje bar han selv på noe tungt siden han ba henne hjelpe Jens. De fulgte klokkeren til hans hjem og gikk så selv til sitt, så de måtte bo på Langnes. En helt hverdagslig hendelse som i grunnen slutter her. Og årene gikk, hele 20 år, og sauebukkene var nok for lengst oppspist. På gården Sandnes [Tromsøya] bodde Hemming Rynildsen. Han var ca. 20 år i 1700 og sønn til Rynild Hemmingsen. I noen år i 1720-årene delte han bygselen med sin bror Rasmus Rynildsen. Denne Hemming ser ut til å ha vært en notorisk bråkmaker. I en del år er han årlig stevnet for Tinget for slagsmål, overfall, beskyldninger, leiermål og skatte- og avgiftsunndragelser(!), som tydeligvis ikke var ukjent den gangen. Til overmål møtte han ikke på tinget til tross for lovlig stevning. Til slutt mistet man tålmodigheten med ham og han ble stevnet for ringeakt for retten. I 1724 ble han dømt til ±anseelige bøder at utrede og om han ikke klarte det, ble han henvist ±til festningens arbejde. Muligens betalte han, for i 1726 er han oppe i en ny leiermålssak. Etter 1728 hører vi ikke mer om ham, kanskje satt han da innenfor festningsmurene.Til Sommertinget i Grundfjord i 1721 ble Hemming innstevnet av Jens Klokker for grove beskyldninger. Hemming hadde vært innkalt til prosten på grunn av avgifter han ikke hadde betalt. Hemming benyttet da anledningen til, i andres nærvær, å beskylde Jens Klokker for å ha stjålet disse to værene 20 år tidligere, og han kalte Jens en reinspil og værfad, hva det nå måtte bety. Dette kunne ikke klokkeren ha sittende på seg. Hemming møtte ikke opp på tinget, så saken ble utsatt til neste ting. På neste ting ble saken behandlet selv om Hemming glimret med sitt fravær. Det ble en stor sak av det, selve klokkeren var jo innvolvert, og en rekke vitner ble innkalt slik at vi får kjennskap til en rekke personer. Og først nå i 1721-22, hele 20 år senere og takket være to gjenstridige ung-værer, får vi vite hvem det unge ekteparet var som vandret sammen med Jens Klokker over til Langnes den søndags ettermiddagen: Det var Lars Olsen og Marith Baardsdatter! Marith blir spurt av retten hvor lenge det var siden dette hendte. Hun tenker seg om: Mitt eldste barn er 23 år gammelt nå, nr. 2 er 21 år - og nr. 3 er 19 år. Jo, sier hun, det hendte mellom 2. og 3. barn, altså for 20 år siden. Lars kunne bare stadfeste det som kona hadde fortalt. De oppgitte aldrene passer på de eldste barna til Lars og Marith, som vi senere finner på Tennes i Balsfjorden. I 1702 er en Lars Olsen 30 år gammel og oppført som dreng/tienestekarl hos Jens Villumsen på Langnes. Det kan neppe være noen andre enn våre Lars og Marith det er snakk om, og de bodde altså i Tromsø 30 år tidligere enn enkelte har hevdet. Det kan forklare hvorfor sønnen deres, Jacob Larsen, kom til Vågnes alt i 1733, han var jo lokalkjent i området helt fra barndommen av. Datteren Anna var vel aldri med inn til Tennes, men kanskje alt da gift og bosatt annet sted. Disse forholdene kan kanskje også forklare de nære giftermålene som man ser mellom Tennes og Langnes i de etterfølgende år.Navnet Baard er det lite av i Tromsø-distriket omkring 1700. Ca. 1704 kom en Baard Nielsen som bruker til Tønsnes, men han var av samme alder som vår Marith Baardsdatter. Jens Klokker vant rettsaken og fikk oppreisning. Det hører med til saken at da Jens var med og forkynte dommen for Hemming, overfalt den gode Hemming like godt klokkeren. Så for dette forelå det fra Jens ny anmeldelse på Hemming ved Sommertinget i 1723, men Hemming møtte ikke.Manntallet fra 1701 viser: Endog findes Efter Skrefne Udj Helgøe Tingsted og Hører til Tromsøe Sogn og Menighed: Opsidernis eller Leilend. Stand og Vilkor: Klocher: Gaardernis eller pladsernis Nafne: Sør Langenes. Opsidernis eller Leylend: Nafne: Jens Willums: 34 Aar. Sønnernis Nafne: Willum Jens: 1 Aar. Drengis Nafne: Lars Olsen 30 Aar. På gården bodde også Jacob Larsen, 80 år gammel, Af ringe tilstand.Dette er et utdrag av ting jeg har samlet rundt dette paret. Trolig er det meste fra Tore Nygaard - en annen slektning av oss ;-)Kjell igjen (litt lang denne gangen... men bare 1,80 over bakken)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Linn Moan

Suverent Kjell!!Jeg mente selvsagt Sør-Kårvik i forrige innlegg.Mvh Linn Moan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Berg

Kopi fra nord-troms museum.Justis protokoll.Fogden var inden Retten begierende at forhør angaaende de Nye optagne Rødninger udj Balsfiorden liggende. og hvem samme pladtz haver optaget. Derpaa fremkom Anders Anders: og beretter at hand for 6 aar siden haver begyndt at Røde paa en plads kaldet292.Tennes liggende tæt Nædre Ved Søen udj bemelte Balsfiord, beretter og at hand uden nogens tilladelse haver fløttet sig did for at Røde, siger og at hans værfader lars Olsen tilligemed ham samme stæd beboer.hand udsiger og at hans lars: har og optaget en Rødning kaldet Sandøre, ligger og ved Søen i samme fiord, og haver beboet den udj 6 aar,Kahrl Anders: som beboer en plads i samme fiord kaldet Svartnes og ligger Nædre ved Søen, har beboet der udj 6 aar.End og beretter hand at Olle Christophersen find har for 6 a' 7 aar siden optagen en plads at Rødde liggende insters i fiorden ved Søen, og kaldet Marchenes; fleere der haver Nødt, Eller sid?? sin Rødnings aar Eftter loven findes der iche.Samme sted i 1752(153) hører vi Anders og Karl Andersen bekrefte at de kommer fra Vanvigen ved Trondheim.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Linn Moan

Hvilket år var dette fra Nina?Mvh Linn Moan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Berg

Ja det kom ikke med ser jeg men tror det var 1739.Det siste om Vanvigen var fra 1752Har sett på tellinger 1666 også uten å bli særlig klokere.Men baard er der nå under skarsvåg Lenvik.Men ikke navn som går igjenn på Marits barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Ihlen

Da er jeg hjemme fra jobb - og du verden så mye som som skjedd her!! Tusen takk Nina, Kjell og Linn. Her var det mye å gripe tak i og føre på siden min. Jeg er intr. i alt som har med denne grenen av familien å gjøre, og mottar dette med takk. Skal bestille bygdeboken på biblioteket, og se videre. mvh. HANNE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Berg

Fant dette inne på FS. Peder Eng f.ca 1665 og Anne Baardsen f,ca 1669-D.7/11 1737.Begge Tromsø.Barn:Jacob,Mari,Baard,Kari,Ingeborg.Alle Eng Tromsø.Vet ikke om Anne og Mali Baardsen kan ha samme opphav?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Linn Moan

Takk Nina.Marit hadde en sønn ved navn Bård. Han var født ca 1709.Han bosatte seg på Seljelvnes i Balsfjord og hadde i alle fall 4, muligens 5 barn som jeg vet om.Jeg har i dag sjekka endel skifter på Statsarkivet, på leiting et spor til Marits aner. I 1709 er det et skifte i Søndre Kårvik på Kvaløya etter Ole Bårdsen, og noen år senere et skifte i Kvænangen etter Iver Bårdsen (har glemt å skrive ned eksakt år, men er 1713-1751). Ble ikke klokere av dem. I 1785 er det et skifte etter Abraham Bårdsen På Baltestad i Hillesøy. Han hadde barn midt i 20-årene. I 1759 finnes skiftet etter Ingebor Bårdsdatter på Vasstrand i Hillesøy. Hun hadde barn på opp til 19 år. Kanskje er noen av disse i slekt med Marit, kanskje ikke. De er i alle fall godt spredt geografisk, og viser at navnet Bård var i bruk her, selv om det var relativt uvanlig.Mvh Linn Moan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Ihlen

God ettermiddag, her dukker det opp mye å jobbe med. Jeg kan ikke annet enn å takke for tips og reelle saker i forbindelse med tipp x6 oldeforeldrene mine fra 'nord'. Jeg er imponert over hjelpsomheten. Linn - jeg er klart intr. i Malena og Anders sin familie. Hanne - ihlen100@hotmail.com

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Annar Tangen

Hei. Det er en del opplysninger om Mariths opphav på DIS slektsforum, Nord- trøndelag Leksvik.V.h. Odd Annar Tangen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Linn Moan

Hanne.Jeg skal skrive deg en mail iløpet av helga. Hvem av ungene deres er det som fører fram til deg? Jeg har sønnen Sølfester i mi direkte-linje.Mvh Linn Moan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Ihlen

Høres bra ut Linn, min linje er datteren Kirsten Larsdtr. - Elias Nilsen - Karen Maria Eliasdtr. - Karen Elisabeth Willumsdtr. - Hansine Møllerfine Larsdtr. - Magdalene Nicoline Jørgensdtr. - Jenny Hansine Ellingsen. så Min mor også - MEG!Takk Tangen, den skal jeg sjekke ut. Hanne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Høyer

Tilbake til utgangspunktet: Det sies at paret ble gift i 98. Er dette en antagelse eller finnes det noen kilde for det?Videre - når du spør om opphav til Marit - betyr det at du vet hvem som er Lars Olsens far??Dernest: Til et av de siste innleggene: Hva sies (i kortform) om Marits opphav i det nevnet forumet for Leksvik?Så - ganske fullstendig uinteressant - men hyggelig med nye slektninger: Jeg stammer fra Kirsten Larsdatter som gifter seg med Nils Haldorsen. Kirsten er vel min 5 ganger tipp ;-)God helg til hele slektaKjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Ihlen

Hei, nei dessverre vet jeg heller ikke opphavet til Lars Olsen, men jeg prøver å konsentrere meg om en ting av gangen - blir liksom enklere da! Har du noe kanskje? Jeg fant ikke opphavet til Marith Baardsdtr på forumet, men litt om Malene. Som du ser stammer vi fra samme 'gren', ser også videre hvor linjen går. Kirsten er også min x 5. Artig med felles aner! God helg til deg også. HANNE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Ihlen

Hei Linn, Jeg tenkte du kanskje ikke fikk med mailadr. min ihlen100@hotmail.com Hadde vært artig å sjekke ut hva vi har av felles informasjon vedr. Troms slekta. mvh Hanne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.