Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Sigurd Høst

[#41686] Ole Gulbrandsen, husmann Bolstad i Åmot 1755, far til Gulbrand Olsen, Målselv

Recommended Posts

Gjest Sigurd Høst

Gulbrand Olsen kom til Målselv i 1793 og ryddet gården Brannskognes. Bygdeboka for Målselv skriver at han var født i Åmot i 1755, og at foreldrene var Marit Hågensdatter og Ole Gulbrandsen som var husmannsfolk på Bolstad. Er det noen som vet mer om Gulbrands foreldre Ole og Marit, evt også om deres familier?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

IGI har disse opplysningene (må sjekkes!)GULDBRAND OLSEN Christening: 02 JUL 1755 Aamot, Hedmark, NorwayFather: OLE GULDBRANDSENMother: MARIT HAAGENSDR--------------------------------------------------HAAGEN OLSEN Christening: 10 AUG 1749 Aamot, Hedmark, NorwayFather: OLE GULDBRANDSENMother: MARIT HAAGENSDR--------------------------------------------------OLE GULDBRANDSEN Spouse: MARIT HAAGENSDRMarriage: 08 NOV 1748 Aamot, Hedmark, Norway

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Finner noen opplysninger om Gulbrand Olsen i registeret for tingbøker fra Lenvik1793 [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=87&filnamn=tglenvik&gardpostnr=3327&merk=3327#ovre>Lenke, 1797 Lenke, 1799 Lenke og Lenke og til slutt i 1800 Lenke.I IGI ser det ut til Gulbrand og Mari ble gift i Åmot i 1789. Det første barnet født i Lenvik synes å være datteren Mari Anna Lenke og den neste datteren er Johanna Lenke. Da kalles Guldbrand rydningsmann. Både Gulbrand og Mari døde i høy alder. Gulbrand var 80 år gammel Lenke, mens Mari oppgis å være 89 år gammel

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Klefsås

I Åmot bygdebok bd 2 finner jeg dette under Moren.Morsveen 55/2. - - - Ikke lenge etter, nemlig omkring 1760, finner vi en annen husmann her, Ole Gudmundsen Nabset. I 1768 fikk han kontrakt på plassen Morsvea, men da av Tore Pedersen Søstu Glomstad. Det er uklart hvorledes han kunne ha rett til å sette ned noen husmann her. Det samme har nok eieren av Mora, Knut Pedersen, ment. For sommeren etter tok han seg selv tilrette på plassen ved å ta hele høyavlingen, både det han selv måtte slå og det som alt var i hus. Etter dette ble naturligvis Knut Moren stevnet, og husmannen fikk fri sakførsel. Ved åstedsak i 1772 bekreftet Tore Glomstad som vitne at det var han som hadde gitt Ole Gudmundsen husmannskontrakten på plassen. Lagretten anslo etter en rask befaring at det på plassen kunne avles 4 lass høy og 20 sneser bygg. Saken ble utsatt og kom nok ikke opp flere ganger. Ole Gudmundsen døde i 1776. Dermed var plassen i alle tilfelle ledig, den er også gått tilbake til Mora. Ole Gudmundsen hadde vært bygdevekter i Åmot. D e t hadde i alle fall ikke gjort ham rik. Da det ble skiftet etter ham, gikk alt han eide, opp i 3 rdl., men han heftet for nesten 46. Hans sønn Haagen flyttet til Ørneset i Søndre Osen, men druknet i sjøen. Enken flyttet da tilbake til Morsvea. Ole Gudmundsen Nabset d. y. 1715-1776, g. 1. Marte Eriksdatter, 2. 1747 Marte Haagensdatter 1721-1797 1. Gunhild Olsdatter 1739 g. 1765 Tore Baardsen Glomstadhaugen 1736 2. Anne Olsdatter 1748 («Arrestant-Anne») 3. Ole Olsen 1750 d. som barn 4. Gudmund Olsen 1752 g. m. Kari Pedersdatter f. 1765 (Husmann under Prestegarden i 1801) 5. Haagen Olsen 1756 druknet i Osen 1785 g. 1778 Dorte Nilsdatter Arnestad østre 1756 5 a. Nils Haagensen 1778 5 b. Ole Haagensen 1780 5 c. Gundhild Haagensdatter 1782 5 d. Marte Haagensdatter 1785 6. Marte Olsdatter 1759 7. Ole Olsen 1762 8. Sofie Olsdatter 1765Mvh Ola

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sigurd Høst

Takk for svar. Opplysningene fra IGI virker rimelige, og lette å sjekke i kirkeboken. Jeg er mer usikker på om Ole Gudmundsen Nabset er den riktige husmannen. For at det skal være riktig, må Eivind Lillevold som skrev bygdeboka 1) ha blandet Guldbrandsen og Gudbrandsen, og 2) Ikke fått med seg Gulbrand i oversikten over Ole Gudmundsens/Gulbrandsens barn. Sjekk i kirkeboka er vel den riktige oppskriften her også, evt. tips fra noen som allerede har gjort det. Det var ikke mange som reiste fra Østerdalen eller Gudbrandsdalen til Målselv/Bardu like tidlig som Gulbrand Olsen og kona Marit Lassesdatter (bare 40 familier før 1805), så dette er jo interessante personer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Klefsås

Fullstendig bomskudd, - jeg gremmes! Men så får jeg prøve igjen:Dp. 10.08.1749, Haagen Olsen, foreldre Ole Gulbrands. Felden(?)og Marit Haagensd, huusfolch.Dp. 02.07.1755, Gulbrand Olsen, foreldre Ole Guldbrands. og Marit Haagensd. Bolstad, huusfolch.Og copuleret 08.11.1748: Ole Guldbrands. med Marit Haagensd. Felden.Gårds/plassnavnet Felden forekommer også i 1745, men er ellers ukjent.Mvh Ola

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sigurd Høst

Ola, takk for det nye svaret. Er usikker på hva henvisningene til Felden betyr - kan det være en gård/plass der hennes foreldre bodde og der Ole og Marit var i noen år? Er det evt. noe i henvisningene til Felden fra 1745 som kan fortelle hva slags sted dette var - og hva slags bakgrunn Marit hadde?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Johan Fosli

Hei.Er det noen som vet noe mer om Ole Guldbrandsen med Marit Haagensdatter etter 1755 ? Ble de boende på Bolstad ?Når jeg søker på 'Norgesglasset' finner jeg to steder i Åmot som heter Bolstad. Er det mulig å si noe om hvilken Bolstad som Ole og Marit bodde på.Nils

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Klefsås

Det er bare én Ole Gulbrandsen innført som død mellom 1734 og 1855, og det er Ole Gulbrands., bosted Lybech, alder 71, begravet 10.03.1782. Lybekk var husmannsplass under gården Grenje. Bygdeboka nøyer seg med å konstatere at 'I 1782 var det en Ole Gulbrandsen som døde på Lybekk, 71 år', altså ingen forsøk på å sette Ole inn i en sammenheng.En Marit Haagensd. Felden (!) ble begravet 19.11.1761.Det er tre Bolstad-gårder i Åmot, Øvre og Nedre på vestsida av Glåmma, Østre på Østsida. Når kildene bare sier 'Bolstad', blir det problematisk ;)Og 'Felden' finnes ikke i noen av mine kilder, med unntak av det som er nevnt.Mvh Ola

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sigurd Høst

Ola, henvisningen til Felden betyr vel at dette er et sikkert svar på spørsmålet om hva som hendte med Marit? Om den Ole Gulbrandsen som døde i 1782 er den samme som var på Bolstad er ikke like åpenbart, men det virker sannsynlig. Opplysningene gir i hvert fall et nokså normalt livsløp: Født omtrent 1711, gift i 1748, dvs. omtrent 37 år gammel, barn i 1749 og 1755, død 1782. Vandringen fra Felden til Bolstad til Lybech er også rimelig. Hvis Gulbrandsen hadde vært et vanlig patronym i Åmot på den tiden hadde jeg vært mer i tvil, men det ser jo ut til at Åmot nesten var en Gulbrandfri sone?Fremdeles mangler det opplysninger om hvor Marit og Ole ble født, og hvem som var deres foreldre. På IGI finner jeg en Marit Haagendatter, født omkring 1729 i Åmot, foreldre Haagen Taraldsen og Ingeborg Nilsdatter. Er det noen som vet mer om dem? Ole Gulbrandsens bakgrunn vil jeg tro er et større problem. Siden navnet Gulbrand var så lite brukt i Åmot, er det vel mest sannsynlig at han var født et annet sted?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Klefsås

Denne Marit kan vi nok se bort ifra. Kirkebøkene for Åmot begynner i 1734, og det året fikk Haagen og Ingeborg dattera Ingeborg. Av denne innførselen ser vi at disse bodde på Atnosen i Storelvdal, den gang anneks til Åmot prestegjeld. Og ei ikke altfor grundig bygdebok for Storelvdal forteller at Marit Hågensdatter Atneosen ble g.m. Hågen Semmingsen Hanestad i Rendalen. Dermed er hun 'opptatt'!Mvh Ola

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Johan Fosli

Hei.Kansje Felden var en husmannsplass under Bolstad ??Finnes det noe giftemål for Gulbrand Olsen og Marit Lassedatter i Åmot. I følge folketellingen 1875 var den eldste sønnen deres Ole Gulbrandsen født ca.1786 i Storelvdalens Sogn og Aamods Pr. Kanskje var også datteren Ingeborg Gulbrandsdatter f.1789 født i Åmot ??Nils

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Klefsås

Hei!I hele Åmot er det én Gulbrand som gifter seg i løpet av hele 1700-tallet. Hen heter til gjengjeld Gulbrand Olsen, er ungkarl og bor på Grinie (Grenje), så jeg satser på han, selv om bruden heter Mari Lars Datter Rogstad. Hun er 'Pige'. De giftet seg 20.05.1789. Dette harmonerer jo også med det følgende:1. Døpt 29.01.1786. Ole Gulbrandsen, sønn av Skiløber Gulbrand Olsen Grini og Pigen Mari Lassesdatter Blikstad.2. Døpt 11.10.1789. Ingebor Gulbrandsdatter, datter av Gulbrand Olsen Kneppen, Huusmand til Melhaugen, og hustru Mari Lassesdatter.Mvh Ola

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sigurd Høst

Dette var virkelig spennende! De nye opplysningene bidrar til å fylle ut historien om nyrydderne Lasse Olsen (1732-1802) og hans svigersønn Gulbrand Olsen. Jeg prøver med en liten oppsummering.Lasse Olsen kom til Målselv i 1788/89 sammen med sønnen Ole, og begynte å rydde gården Fagerlidal i 1789. Fagerlidal er nå oppslukt av tettstedet Andselv. Lasse Olsen var født på gården Hovde i Øyer, Gudbrandsdalen og bodde i Øyer til 1784 da han måtte forlate en gård han hadde ryddet (den het også Fagerlidal).Datteren Mari Lassesdatter, født i Øyer i 1755, har tydeligvis flyttet til Åmot i Østerdalen (Blikstad?) der hun traff Gulbrand Olsen. De får først en sønn (Ole) utenfor ekteskap i 1786, holder sammen og gifter seg i mai 1789 når det er tydelig at paret venter sitt andre barn.Et par år senere flytter de med sine to barn til Målselv der de begynner å rydde plassen Brannskognes i 1793. Brannskognes ligger på østsiden av Målselven, rett overfor Fagerlidal.Flyttingen er ganske sikkert påvirket av at Lasse Olsen allerede var på plass i Målselv, og at han var i Gudbrandsdalen i et års tid mellom 1790 og 1792. Lasse Olsens første kone Ingeborg (som var igjen i Sør-Norge) døde nemlig i 1790. Da reiste han sørover, og kom tilbake med en ny kone (enken Ane Larsdatter fra Ringebu) som han giftet seg med i 1792 i Lenvik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Johan Fosli

Hei.Takk for informasjonen :-)Blikstad, Rostad og Grønje (Grini/Grenje ?) finner jeg like vest for Rena, men hvor ligger Melhaugen, Kneppen og Lybekk ?Jeg synes det var spesielt at Gulbrand Olsen kalles skiløper i 1786. Kan han ha vært soldat ?? Gulbrand finnes kanskje også i konfirmasjonslistene for Åmot.Marith Lassedatter kalles pige i 1786 og i følge folketelleingen 1801 var både hun og Gulbrand i sitt første ekteskap. Hun må derfor enten ha vært i tjeneste på Rogstad/Blikstad eller familen hennes må ha flyttet dit. Foreldrene var Lasse Olsen 1732- og Ingeborg Johnsdatter - 1790. Nils

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Klefsås

Gulbrand var nok 'enroulleret' i det Elverumske skiløperkompani http://elverumske.no/ Tittelen forekom ofte.Melhaugen/Melhagen ligger ved Rena elv, øst for Rena tettsted. Kneppen var husmannsplass under denne gården. Lybekk var plass under Grenje, og het nok også Grenjeengen i en periode.Mvh Ola

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.