Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#41688] Slektsnavnet Taur (Kristiansand-Stavanger-Risør-Holt)

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

14. mai 1819 omkom en 10 år gammel gutt da han ble kastet i masovnen ved Næs jernverk i Holt (se Lenke). Navnet hans var Christen Jensen, og hans 8 år gamle bror, Ib Jensen, var også til stede. I avhørene som ble foretatt etter udåden, hadde faren status som vitne - og han ble da presentert som den fattige skredderen Jensenius Tour, 37 år, Solberg-eie (dvs. Stornes u/Vestre Solberg).Etternavnet skrives litt forskjellig i ulike kilder, bl.a. Thaur og Taur. Sistnevnte navneform forekommer hyppigst.Jensenius Taur var g.m. Aaste Steensdtr., og jf. kirkeboka for Holt hadde de også sønnen Steen Jenseniussen Taur, f. 14/8 1816 (døpt 18/8). Jensenius er da oppført med patronymet Ibsen. Steen giftet seg for øvrig i Holt, bosatte seg i Dalene u/Goderstad og fikk en del etterslekt.Ifølge tradisjonen skulle Jensenius Ibsen Taur være dansk, men i FS(IGI) finner jeg så en Jensenius Ibsen, sønn av Ib Thaur, døpt i Risør 27/3 1782 (han var m.a.o. 37 år i 1819). Dessuten finner jeg en Aaste Stenersdtr. f. i Risør 29/8 1776 i samme kilde. Oppgitt far: Steen Stiansen. Jeg finner henne igjen som Aaste Steensdtr. i ft. 1801 for Risør (gården Flaten i Søndeled). Hun er da 25 år og ugift. Foreldre: Steen Stiansen og Kirsten Evensdtr.Tilbake til Taur: Denne Ib Thaur får også et par barn til døpt i Risør: Helene Lovise Ibsdtr. (Taur) dpt. 2/4 1781 og Johannes Ibsen (Taur) dpt. 15/2 1785.Også jf. FS (IGI) gifter Ib Thaur seg i Risør 28/11 1780.Så langt ser det hele i og for seg 'greit' ut, men så floker det seg til. Samme år (5/7 1780) gifter en Ib Taur seg i Stavanger Domkirke med Gunnel Johannesdtr. (kilden er fremdeles FS-IGI). Faren er muligens den Jens Ibsen Taur som i samme kilde er oppgitt døpt i Kristiansand 3/3 1710 (død samme sted 25/3 1766).Og så følger noen flere Taur'er der kildebelegget er bedre: I Digitalarkivet kan man søke på døpte i Domkirken i Stavanger en lang periode på 1700-tallet, og der kan vi se at Hr. Jens Taur og hustruen Elen Morup får en rekke barn døpt midt på 1700-tallet:1. 19/4 1747 - Ib (Taur)2. 18/3 1750 - Morten (Taur)3. 3/11 1751 - Helena Lovisa (Taur)4. 14/9 1753 - Elisabeth (Taur)5. 31/10 1755 - Jensenius Taur6. 18/10 1757 - Hartvig Godsen (Taur)Så kan vi gå til Kristiansand. Døpte 1734-1754 ligger utlagt i avskrift her i Digitalarkivet, og der kan vi se at Monsr. Søfren Jbssøn Taur og Madme Jnger Cathrina Normansdaater/Jørgensd. Nordmand får to døtre døpt i begynnelsen av 1740-årene:1. 10/5 1740 - Hellena Maria (Taur). Blant fadderne finner vi Madselle Ellin Jbsdaater Taur.2. 2/11 1741 - Anna Maria (Taur)------------------------------Her er det totalt sett så mye spesiell navnelikhet at det må være snakk om en genealogisk sammenheng. Kan det være så 'enkelt' at Søfren Ibsen Taur i Kristiansand er bror til Jens Taur i Stavanger (som da formodentlig er identisk med den Jens Ibsen Taur som angivelig ble født i Kristiansand 1710)? Hovedfloken m.h.t. å knytte Kristiansand/Stavanger-Taur'ene til Risør/Holt-Taur'ene blir selvsagt da å finne ut hvordan Ib Taur og Gunnil Johannesdtr. kan gifte seg på to ulike steder og på to ulike datoer samme år (Stavanger 5/7 1780 og Risør 28/11 1780). En mulig løsning kan være å anta at den første datoen gjelder trolovelsen (selv om FS oppgir 'marriage'), og at paret flytter til Risør i løpet av sommeren/høsten og gifter seg der.Er det noen som kan bidra til å løse floken - f. eks ved et oppslag i kirkeboka for Stavanger Domkirke (trolovede/viede 5/7 1780)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En av sønnene til Jens Taur og Elen Morup var Morten Taur. (f. i Stavanger 1750). Her er en interessant registrering fra Danmark: Lenke (se nr. 64).Det jeg festet meg ved her, var selvsagt navnene. Jens Mørup Taur var altså sønn av en Morten Taur (som godt kan ha vært født rundt 1750). Også Mørup-navnet er interessant, siden mor til Morten Taur fra Stavanger jo hette Elen Morup.Dette er selvsagt foreløpig spekulasjon, men selv om de øvrige Taur-registreringene jeg har gjort er fra Norge, så tyder vel navnetradisjonen her på et dansk opphav. Dermed blir ikke en eventuell flytting til Helsingør i dette tilfelle så underlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Fra hjemmesiden til Norsk Slektshistorisk Forening (navneregisteret for NST):Taur Ellen 4: 303Taur Ib Henrikss. 4: 213Taur Jens, prest 4: 213

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det pussige er at jeg ikke finner noen Taur i 1801-tellingen. Det kan vel delvis forklares ved at Risør-/Søndeled-Taur'ene kan ha flyttet til Holt (der denne tellingen mangler) - men hva med Kristiansand og Stavanger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo ta med kirkebokdokumentasjonen på den tragiske hendelsen som danner trådens utgangspunkt: Lenke (se under 'Døde Mandkjøn' - den første begravelsen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

'Procurator og Underfoged' Jørgen Ibsen i Kristiansand [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=vi10011734&gardpostnr=1006&personpostnr=2010#nedre>Lenke skal også ha benyttet slektsnavnet Taur. Han var muligens en bror til overnevnte Søren Ibsen Taur? Hans enke ble gift igjen 09.05 1775 m. 'Agtbare og Konsterfarne Unge-Karl og Mester-Skrædder Mons.' Svend Olsen Flemming

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Interessant! Da har vi muligens identifisert 4 'ur'-søsken Taur:1. Jens (Ibsen) Taur - muligens f. i Kristiansand ca. 1710; får flere barn i Stavanger i perioden 1747-1757; g.m. Elen Morup. Jens Taur tituleres 'Hr.'.2. Søren Ibsen Taur; får to barn i Kristiansand 1740-1741; g.m. Inger Cathrina Jørgensdtr. Nordmand. Søren Taur tituleres 'Monsieur', kona 'Madame'.3. Ellin Ibsdatter Taur; fadder i Kristiansand (1740) for ei av døtrene til Søren Taur. Tituleres 'Mademoiselle'.4. Jørgen Ibsen (Taur); g. 1763 i Kristiansand m. Birthe Evensdatter Schive. Han tituleres 'Velædle og Høj-fornemme Procurator og Underfoged Monsr.', hun 'Dydrige og Gudelskende Jomfrue'.Uten at jeg vet hva slags stand og stilling de tre førstnevnte innehadde, ser det i hvert fall ut til at alle fire - ut fra måten de ble presentert på - tilhørte øverste sosiale sjikt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Søren Ibsen Taur må ha avgått ved døden før 1756, for her gifter enka seg på nytt: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her fant jeg forresten nok et barn av Jørgen Ibsen Taur: Jørgen Normand, døpt 5/5 1743. Og nå kalles også Jørgen Ibsen 'Underfoged' (Lenke).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Rettelse, innlegg 9: Ikke Jørgen Ibsen, men SØREN Ibsen, selvsagt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Jeg har tilfeldigvis kommet over et par oppføringer vedrørende familien Taur/Tour i kirkeboka for Holt:Aase Gurine Jensdatt., f. 17/3 og døpt 24/3-1833, ægte, foreldre: Skrædder Jens Tour og Tobine Jensdatt. GodderstadUngkarl Johanes Jensen Thour, g. 18/6-1825 m. pigen Siri Gullovsdatter Bjelland, brudgommen 23 år og født i Riesøer, far: Jensenius Ibsen Thour

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Enkemann og skredder Jens Thouer (58 år) døde i Holt i 1842 (datoen er umulig å lese på min CD, men han er den første oppførte dette året), han bodde på Godderstadeie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hjertelig takk, Gunnar! Da har altså Jensenius Taur blitt enkemann og giftet seg på nytt i Holt, antakelig i 1820-årene. Den første vielsen (med Aaste Steensdtr.) bør ha foregått i Risør/Søndeled en gang mellom 1801 (Aaste Steensdtr. er ugift i ft.) og 1802/1803 (sønnen Johannes' fødsel - for øvrig et nytt bekjentskap).Interessant er det også at Jensenius Taur bor på Godderstadeie når han dør, sannsynligvis i Dalene u/Goderstad, der sønnen Steen Jensen Taur m/fam. er bosatt i 1865. Se Lenke. Også senere bodde etterslekta der. En av Steen Jensen Taurs sønner, Ebenius/Ibenius Steensen (f. 1873), bodde - så vidt jeg vet - samme sted, eller på en av naboplassene til langt utpå 1900-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Jeg har gjort noen flere funn i kirkeboka for Holt:Aste Steensdat. Soelberg, 47 år, død 30/3 og gravlagt 7/4-1819.Enkemand Jensenius Thour, 40 år og skrædder, g. 24/4-1821 i Holt m. pigen Ellen Tobine Jensdatter fra Christiansand, f. 23/2-1800.Som man ser så mistet Jensenius Thour sin kone bare en og en halv måned før sønnen ble kastet i masovnen!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det var litt av et funn! Her har åpenbart tragediene stått i kø.Ellen Tobine Jensdatter ser ut til å være datter til Jens Siversen, 'Bombarderer ved Tollerie' i Kristiansand: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Vedr. Jensenius Taurs 2. hustru ser jeg at hennes foreldre, Jens Siversen og Aase Thorsdtr., får flere barn døpt i Kristiansand i perioden 1794-1809, og at Aase Thorsdtr. i flere av tilfellene kalles Solberg. Det slo meg da at hun muligens opprinnelig kan ha vært fra Solberg i Holt, og at Jensenius Taur har truffet dattera mens hun har hatt opphold hos familie i Holt. Jensenius Taur bodde jo selv på Solberg-eie (Stornes) på dette tidspunktet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Dåpen til Jensenius Tars eldste sønn, Johannes: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Og her er det en interessant dåp: Lenke. Det skal ikke sp mye fantasi til for å se likheten mellom navnet 'Morop' og Morup/Mørup (jf. paret Jens Taur og Elen Morup i Stavanger). Morten-navnet går dessuten igjen der (altså muligens far til den Jens Mørup Taur i Helsingør som er omtalt i innlegg 2). Dessuten haddet Jens Taur og Elen Morup sønnen Ib, som altså ble gift 1780 (i Stavanger eller Risør) med Gunnil Johannesdtr. Jeg blir mer og mer overbevist om at sistnevnte par må være Jensenius Ibsen Taurs foreldre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Beklager maset, men her er altså dåpen (i Holt) til den ulykkelige gutten som havnet i masovnen: Lenke. Da kan vi vel gå ut fra at Jensenius Taur og kona har flyttet fra Risør (eller Søndeled) til Holt ca. 1807.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Og her er broren Ib, som var til stede ved hendelsen: Lenke. Han kalles riktignok 'Tib.' her, en åpenbar feilskrift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Når serveren er i godt lune, går det an - i tillegg til sønnen Steen Jenseniussen Taurs dåp - også an å finne dåpen til Stine Jenseniusdtr. Taur i Holt MINI A-5 (1813-1821). La meg ta med den viktigste informasjonen her:Født 22/12 1813 i Holt (døpt 25/12): Stine Jenseniusdatter. Føreldre: Skrædder Jensenius Ibsen Tour og Aase Steensd. Soelberg Eye. Faddere: Maren Steensd., Marthe Steensd., Albret Nielsen Berge, Bæruld Olsen Sveiningen, Kjøstolf Soelberg. Bondefolk.Født 14/6 1816 i Holt (døpt 18/8): Steen Jenseniussen. Foreldre: Skrædder Jensenius Ibsen Tour og Aaste Steensdatter Storenæs under Vestre Solberg. Faddere: Ingebør Olsd. Soelberg, Birthe Olsdatter (Soelberg), Jørgen Bæruldsen (Soelberg), Bæruld Olsen Soelberg, Knud Ellingsen Fiane yngre. Bondefolk.---------------Og dermed kan vi vel summere opp det vi nå vet om Jensenius Ibsen Taurs ekteskap og barn:Gift ca. 1801 (i Risør?) m. Aaste Steensdtr. (1776-1819) fra Risør.Barn:1. Johannes Jensen(iussen) Taur, f. 1802 i Risør; g. 1825 i Holt m. Siri Gullovsdtr. Bjelland.2. Morten Morop Jensen(iussen) Taur, f. 1806 i Risør.3. Johan Christian Jensen(iussen) Taur, f. 1808 i Holt; død samme sted 1819 etter å ha blitt kastet i masovnen ved Nes jernverk.4. Ib Jensen(iussen) Taur, f. 1810 i Holt.5. Stine Jensen(iusdtr.) Taur, f. 1813 i Holt.6. Steen Jensen(iussen) Taur, f. 1816 i Holt; g. samme sted 1857 m. Inger Kittelsdtr. (ca. 1836-etter 1900).Jensenius Taur g. 2. 1821 i Holt m. Ellen Tobine Jensdtr., f. 1800 i Kristiansand.7. Aase Gurine Jensdtr., f. 1833 i Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Jeg kan legge til at Jensenius Taurs andre kone, Tobine Jensdatter, døde 23/5-1839 (gravlagt 30/5). Hun var da oppgitt å være 39 år og oppholdsstedet var Godderstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Ottesen

Ifølge Leewy (b. 9, s. 33) ble Rådhusgaten 2 i 1705 solgt til en mann ved navn Ib, som Leewy antar er kjøpmann Ib Henriksen Taur som døde i Kristiansand i 1721.I Kongensgate 25 lå to hus som brant ved bybrannen i 1734. Tomtene til begge ble i 1739 kjøpt av underfogd Søren Ibsen Taur som bygde hus der. Etter Taurs død i 1746 ble huset solgt. (Leewy, b. 6, s. 126)I Borgerrulle for Kristiansand (s. 125) finner vi under 18. august 1740: Søren Iibsøn Taur, krambuhandel og annen forefallende næring, født i Kr.sand. (Antatt til underfogd 21.5. 1742).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Ottesen

Jeg glemte dette fra borgerrullen (s. 79) i 1695: Ib Hendrichsen, skipper og kramvare. G. m. Helge Jensd., dtr. Av Jens Michelsen på Asdal. Kjøpmann Ib Henriksen Taur hadde tidligere vært skipper og førte i 1710 skipet ”Gode Haab” (Leewy, b. 9, s. 33).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk til Gunnar og Otto. Jeg har faktisk sjekket både Leewy og borgerrullen selv i dag og funnet de samme opplysningene om Taur i Kristiansand. Jeg fant også flere opplysninger i ulike kilder som dokumenterer de fleste av mine hypoteser. Mer om det i et senere innlegg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.