Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#41810] 'Procurator' Willoch, Christiansand Stiftsoverret 1819

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

I en rettssak som ble ført for Stiftsoverretten i Kristiansand september 1819 er en 'Procurator' Willoch oppnevnt som 'Defensor' (forvarer). Er det noen som kan plassere ham? Jeg kan ikke få ham til å passe inn i familien Isaachsen Willoch på Kjos gård.Aktor i den nevnte saken var for øvrig 'Brigade-Auditeur' Lund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg finner, merkelig nok, ingen som er registrert med navnet Willoch i ft. 1801.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Peter Wiborg

Her kalles samme person Isaach WILLOCH (1788-1865) Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Kanskje den samme Isaach Willoch som her har uttalt seg som jurist (kan det se ut til): Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Som et inngangspunkt har man noe lite lyst til særlige noter nå, men med tiden kan temastifter ha denne med som en eskluderer:LenkeMvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Noen interessante poenger knyttet til Isaach Willoch (dersom han er identisk med Procurator Willoch) i forbindelse med den nevnte rettssaken:Den tiltalte, Johannes Larsen, hadde begått drap ved å kaste et mindreårig barn i masovnen på Nes jernverk. Han hadde fått dødsdom i Underretten - en dom som også ble stadfestet i Stiftsoverretten. Willoch fører imidlertid et sterkt forsvar for ham for å få dommen omgjort (hevder at han var sinnssyk i gjerningsøyeblikket). Dette slutter så Høyesterett seg til når saken kommer dit.Nå er det selvsagt en forsvarers oppgave å tale den siktedes sak, men i dette tilfelle er det også noen mulige interessante forbindelseslinjer mellom forsvarer og tiltalt. Isaach Willochs far, Johan Andreas Willoch, ble tilsatt som sogneprest i Holt - der altså Johannes Larsen bodde - 1792. Han døde riktignok allerede året etter, men familien hadde også en eldre forbindelse til Holt, i og med at Isaach Willochs oldefar også hadde vært prest der (Gjert Faye, perioden 1720-1747). Noe senere (1832) ble for øvrig nok en slektning av Isaach Willoch, Andreas Faye, prest i Holt.Litt løst tankespinn, selvsagt...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

La meg også legge til at Isaach Willochs morfar, som også hette Andreas Faye (Gjert Fayes sønn), 1791-1792 var prest i Holts nabokirke (Austre Moland) noen få kilometer lengre vest.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Liten mengde vil størrelsesavviket på konstantene i dette sannsynlighetsberegningsoppsett - tilsi en dessto mindre usikkerhet i tankespinnet. Det skyldes at utsagn, viten og etterhistorie tenkes om igjen - samtidig. Etter en en tid kan det se anderledes ut...Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg klipper inn et avsnitt fra en nettside der Isach Willoch er omtalt - fordi han der er 'giftet bort' til stiftamtmann Matihias Bille Kjørboes datter Maren Mathea. Og det er jo en interessant kopling, fordi da saken mot Johannes Larsen gikk for Underretten 27/8 1819, hadde han en 'Hr. Procurator Kjørboe' som forsvarer.'Henrik Bessesen. Født 23.03.1817 i Kristiansand, døpt 15.04.1817. Død 02.09.1892 i Kristiansand. Han var gift med Mathea Maria Andrea Willoch. Født 28.03.1821 i Kristiansand, døpt 14.09.1821. Død 15.01.1882 i Kristiansand, gravlagt 20.01.1882. Hun var datter av Isach Willoch, født 1787 i Øyestad, døpt 11.10.1787 og hustru Maren Mathea Kjørboe, død 25.04.1821 i Kristiansand, 28 år gammel, gravlagt 28.04.1821. Maren Mathea Kjørboe var søster til stiftamtmann Mathias Bille Kjørboe, som var gift med Berte Jessine Jacobsdatter Ormestad (1804-); en slektning av Henrik Bessesen'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Stortingsmann Mathias Bille Kjørboe: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Og her er 'Proc. Bille Kjørboe' nevnt som aktor i en sak mot Gjest Baardsen i 1826 (se mot slutten av siden): Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er litt mer om Isaach Willochs foreldre og besteforeldre, hentet fra artikkelen 'Hr. Gjert, som end lever i Almuens Minde' av Jan Faye Braadland (www.tekstforlaget.no):'Andreas Faye, døpt 23.09.1727 i Holt og død som prost og sogneprest til Østre Moland 21.04.1792, gift 1758 i Kristiansand med Ane Margrethe Karine Flintough, datter av sogneprest Abraham F. og Anna Elisabeth Gerhardsdatter Schultz, født Winge. Fire barn, av hvilke sønnen Gerhard Faye (1760-1845), bekjent dikter og amtmann i Thisted, ble stamfar til den danske linje av Faye-familien. Den ene av tre døtre, Cathrine Faye (død 1823), ble 1783 gift med residerende kapellan til Øyestad, senere sogneprest til Holt et halvt år før sin død, Johan Andreas Willoch (1747-1793)'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Og så et lite avsnitt fra en annen nettside (se Lenke), der vi møter ei søster av Isach Willoch (Anne Katrine Willoch, g.m. kjøpmann og bankadministrator i Kr.sand Jonas Kraft):'Fredrike Christiane Weltzin, født 26.03.1819, død 26.05.1882 i Flekkefjord. Gift 15.09.1837 med Johan Andreas Kraft, født 25.03.1808. Districtslæge. (Foreldre: Kjøbmand og Bankadministrator i Kr.sand Jonas Kraft, født 1780, død 13.04.1830 og Anne Katrine Willoch, født 1784, gift 1805, død 18.05.1820. Jonas var gift 2. gang med Christiane Tosfelt, gift 1821. Anne Katrine var datter af Pr. Holt Johan Andreas Willoch, født 1747, død 1793 og Katrine Faye, født 1758, gift 1783, død 26.11.1823. Jonas Kraft var søn af Kjøbmand i Kr.sand Even Kraft og Marie Hjelm, født 1744, død 04.10.1820)'.Mitt mål med alle disse 'dryppene' er altså å sirkle inn Isaach Willoch for om mulig å identifisere ham som 'Procurator' Willoch.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Et foreløpig siste drypp - fra Claus Pavels' dagbøker 5. mai 1820 - der Procurator Willoch er omtalt (Lenke): 'En Injurieproces mellem Sebbelow og Raadmand Hansen er paadømt ved Høiesteret. Førstnævntes ærerørige Udladelser mod Hansen og Procurator Willoch mortificeres, (s.28) og han bøder 400 Spd. til Christiansands Fattigcasse, men iøvrigt bør Parterne og hinandens Tiltale fri at være. En saa mild Dom efter saa grove Uqvemsord, der anførtes som brugte mod Hansen, at jeg maa troe Sebbelow i Grunden havde Ret. Betænkeligt er det og, at i Stiftsoverretsdommen Udtrykkene kaldes uforskyldte og ærenærgaaende, men i Høiesteretsdommen blot fornærmelige, samt at Mulcten er nedsat fra 800 til 400 Spd'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, her har jeg visst hatt hodet under armen! Jeg tenkte faktisk ikke på Karl Leewys bøker om Kristiansands bebyggelse i eldre tider i denne sammenheng. Der finner jeg jo både Willoch og Kjørboe omtalt i flere av bindene. I registerbindet er de presentert som Prokurator, byskriver Isaach Willoch og prokurator, stiftamtmann Mathias Bille Kjørboe.Jeg nøyer meg ellers med noen vitale opplysninger fra bind 6 - først om Isaach Willoch (s. 195):Isaach Willoch kjøpte Kongens gate 62 i 1810. Han ble født 1787 på Øyestad kapellangård. Foreldre: Kapellan Johan Andreas Willoch og Cathrine Faye, datter av sognepresten i Østre Moland. I. W. var utdannet som jurist og ble i 1809 prokurator i Kristiansand. I 1825 tiltrådte han som by- og rådstueskriver, en stilling han innehadde til han døde i 1865. Han var en meget betrodd mann i Kristiansand, og det ble sagt at det var han som i perioder 'styrte byen'. ved sin død var han den eldste her i landet som var juridisk kandidat fra København Universitet. Gift 1812 med Maren Mathea Kjørboe (død 1821), søster til stiftamtmann Mathias Bille Kjørboe.Mathias Bille Kjærboe kjøpte i 1826 Kongens gate 27. Han var f. 1794 - sønn av sorenskriver Andreas Kjørboe. Ble prokurator i Kristiansand 1817. Hadde senere div. juridiske stillinger til han i 1843 ble sorenskriver i Lyngdal. Tiltrådte 1852 som stiftamtmann i Kristiansand. Døde 1859. Stortingsmann for Kristiansand 1827, 1828 og 1830 og for Lister og Mandals amt 1839. Gift 1825 m. Berthe Jessine Simonsen (Ormestad).Disse opplysningene 'beviser' selvsagt ikke at vi her har med Johannes Larsens to forsvarere å gjøre, men hypotesen er definitivt ikke blitt svekket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.