Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#42316] Olav Bagge til Valen (1530-1614?), forfedre?

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har Olav Bagge til Valen (1530-1614?) på min slektstavle som ektefelle til Birgitte Lauritsdtr (1548-1620) og som far til min formor Anna Olavsdtr Bagge gm Ole Tveit.Hvem var Olav Bagges foreldre?MvhArnfrid Mæland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

Berge Velde skriver: 'Men også Olav Bagge i Valen må vi vel gå ut fra er sønn til Fartegn Matsson. At enten Olav Bagge eller hans kone stammer fra Fartegn Matsson fremgår av senere prosesser om odelsgodet. Olav Bagges dtr.,Anna Olavsdtr., prosederer nemlig på et ting i Vats om arven etter Sjurd Matsson, og herav ser vi at hun er arving etter Fartegn Matsson. Prosessen kommer opp på et ting i Vats den 19.4 16153 og gjelder odelen til 1/2 laup smør i Kårhus. Av vitneprovene under prossesen fremgår det at Sjurd Matsson hadde kjøpt en halv laup i Kårhus allerede i 1515 og sorenskriver Peder Saxe saksøkes nå for dette gods. Peder Saxe var gift med Dorte Toresdtr., og Kårhus var da hennes gods. Hun er sønnedatter av Sehjørn Toresson, som hadde prosessene med Fartegn Matsson om arven etter Sjurd Matsson. I prosessene blir det nevnt, opplyst at Olav Bagge også er i slekt med 'velbaarne Erich Ormbsenn' Mvh. Johan Arthur Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.se forøvrig debatten om Fartegn Olson Bagge (21260) LenkeMvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk Johan Arthur,og til Knut, denne Knut Handeland 'tenker så høyt' og det blir så vansklig for en 'stakkers bergenstøs' å følge han.Er min Olav Bagge til Valen, gm Birgitte, sønn av en Fartegn eller en Olav, - og er han oppkalt etter slektningen Olav Nilsen (Steig, Nordland), som hadde to døtre, men ingen barnebarn? Hvor kommer Bagge-navnet fra? Er det fra Jemtland?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Bagge-navnet kommer fra det norske språket. (Ikke fra noen særskilt landsdel.) I Norden er det i tiden før ca 1600 kjent innpå 50 ulike Bagge-slekter. Eller enda flere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Til innlegg 4: Ja ikke sant, og det er ikke bare en 'stakkers bergenstøs' som har problemer med å henge med :-DMen jeg tenkte nå på de 10 første innleggene der det forekom lit.ref.MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Riksråd i 1489-1524, lagmann i Steig 1514, Olav Bagge (død 1524/25) (antakelig bosatt på Hatteberg i Kvinnherad) er omtalt som både Gunnarson og Nilson. Hva er rett ?Olav Bagge's etterfølger som lagmann i Steig (fra 1528) ser ut til å være Hans Bagge (NRR 1526-27). Er dette samme mann som 'Kongl. Maytz. Høfvitzmand' Hans Bagge som ble forlenet med Gauldalen i 1529 ? Er dette en nær slektning (bror ?) av Olav ?Hvordan er disse Bagge'r i slekt med lensmann Olav Bagge (ca.1540-1614) på Valen i Kvinnherad (innlegg 1) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Den Olav Bagge med bosted Hatteberg (nå Rosendal) het Gunnarsson, ifølge innskrift i seglet i avtrykk 1489 (Norges gamle Love 3 rk bd 2). Jeg er ukjent med at den senere nevnte Olav Bagge skulle være i slekt med den første, og jeg tror ikke heller de var i slekt. Navnet Bagge betyr nordmann (egentlig en sekk).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Vet vi noe som helst om Gunnar,hvem kan det ha vært,og er Olav 'Nielson' og Olav Gunnarson en og samme person,hvofor er han i tilfelle blitt nevnt som Nielson flere steder?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Olav Nilsson og Olav Gunnarsson er ikke samme person. Olav Gunnarssons far er ikke funnet, men så tror jeg heller ikke at noen har tatt seg bryet med å lete etter ham heller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

'Olav Bagge (Gunnarsson). Norges rikes råd 1489-1524. Av våpen, Bergen 1524 (DN I, VI:696), væpner 1524 (DN I). Lagmann på Steig til sin død årsskiftet 1524/25. Bodde trolig på Hatteberg i Kvinnherred, Sunnhordland, men kjenner ikke belegg.' (vigerust.net)Omtrent samme data finnes om Olav Nielsen Bagge i Sunnhordlandsslekter I s 108;'VI. a. ANNA PEDERSDATTER til Hatteberg og Hananger bodde på Hatteberg i 1518. Hun var gift med OLAV NIELSEN BAGGE, riksråd og lagmann på Steig, død 1525. Hans mor var MARGRETHE FARTEGNSDATTER av LOSNA-ætten.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Olav Bagge (Gunnarsson): norsk riksråd 1489 (NgL 2R III nr. ). Forlenet med Kongsgården i Jemtland, som han fratrådte i 1493. Fogd i Jemtland 27.5 1500 (Olof Holm: Supplemment til Jämtlands och Härjedalens Diplomatarium, 1999, nr. 1500a). Lagmann på Steig 1514-1525. Forlenet med Jemtland 1523?, riksråd 1524, var 1524 utsett til å være høvedsmann i Jemtland, men nevnes som nylig død i brev 28.2.1525 (DN VII nr. 601, regest i JHD III nr. 42).Han er blitt kalt både 'Olav Sigvardsson Bagge' (DAA 1885 s. 25-26), 'Oluf Knudsen Bagge' (se DAA 1885, a.a.) og 'Olav Nilsson Bagge' (se DAA 1885, a.a.). Farsnavnet går ut av omskriften i hans segl 1489: (NgL ).Gift med Anne Pedersdotter til Hatteberg, hustru, datter av ridder norsk riksråd herr Peder Karlsson og fru Bodil Svalesdotter (Smør).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Olav Nilsson Bagge, visstnok belagt med patronymikonet Nilsson i seglet, se DAA 1885, s. 25-26 'Bagge', der uriktig identifisert med lagmannen Olav Gunnarsson Bagge på Steig. = (?) Olav Bagge, nevnt i april 1525 som erkebiskop Olavs tjener, levde ennå 1533.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hjertelig takk til Tore for denne avklaringen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ad Hans Bagge (7); Kvitrud skriver'Hans Bagge og BaggetunPå Øvrebø i Gaupne og på Haugen i Jostedalen har de hatt stedsnavnet Baggetun. Namnet i Gaupne er omtalt i 1351 og var trolig etter Augmund Bagge som ga fire månadsmatabol til Gaupnekyrkja en gang mellom 1316 og 1336. Ser en i de kildene en har fra tiden 1300-1600 har jeg funnet omlag femti personer som brukte Bagge som familienavn, spredd over store deler av landet.Hans Bagge var “svogeren” til Johan Kruckow (DN XIII nr 585). Ordet svoger ble på denne tiden brukt som et ganske vidtfavnende utsagn, og betydde at vedkommende var gift med en slektning. Vi ser at Gaute Ivarsen og Hans Kruckow var svogre. I det tilfelle var Hans Kruckow gift med Gaute Ivarsen sitt søskenbarn. Det kan ha vært en liknende forbindelse mellom Hans Bagge og Johan Kruckow. Berg (1833, s 429) skriver at Hans Bagge var gift med Birgitte Hartgenger. På hvilken måte Hans Bagge og Johan Kruckow var i slekt med hverandre kjenner vi ikke.Hans Bagge er kjent i en lang rekke dokumenter. I mange av dem er han omtalt sammen med Johan Kruckow, uten at vi her skal gå inn på det. 15.6.1526 (NRR bind 1 s10) fikk Hans Bagge lagmannsembetet i Steigen etter Oluf Bagge. Berg (1833, s 429) skriver at i 1529 var forlenet med Gauldalen. 22.3.1542 (NRR bind 1 s 64) fikk Stafan Andersøn lagmannsdømmet i Steigen. Hans Bagge er nok da trolig død.'Seglmerket til Hans Bagge 31.7.1539 (Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelingen).I år 1600 (Laberg, 1926 s 597-598) var en Oluf Bagge bosatt på Ornes. Han eide to meller korn i en gard i Årdal. Sønnen Skule Olufsen overtok garden i 1620. Hvem Oluf ættet fra vet vi ikke, men det kan være at han var i slekt med Hans Bagge og Johan Kruckow. Hverken i 1522, 1563 eller 1567 bodde det noen i Sogn som brukte Bagge-navnet. Vi kjenner likevel futen Sven Bagge på Stedje i Sogndal i 1530-32.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Skal prøve å oppsummere det vi har om Olav Bagge, riksråd, lagmann på Steig og fogd i Jemtland.Han var sønn av Gunnar NN og gift med Anna Pedersdatter til Hatteberg og Hananger (dtr av Peder Karlsson Skancke?, ridder, riksråd, og Bothilda Svalesdtr Smør).Olav og Anna hadde to døtre, Magdalena og Anna, som begge var barnløse. Magdalena var en av de største godseierne i landet på 1500-tallet og er kjent fra den over ti år lange arvestriden om Smør-godset 1547-1557, som Erik Ormsson og Trond Bemkestok vant.Man er ikke kjent med at det var noe slektsskap mellom Olav Gunnarson Bagge og den senere Olav Bagge til Valen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det nevnes en Arild Bagge, som ble forlent med Jemtland 10.7 1495 (som fogd) (NgL 2 r III nr. 90, s. 196-87). Navnet er kanskje feil navn for Olav Bagge. Men det kan jo også tenkes at navnet er rett, og da stor vi muligens ovenfor et belegg på Olav Gunnarsson Bagges bror.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Navnet Arild omkr 1500 var i enkelte landsdeler en variant av navnet Harald eller Harild. Jeg har ikke undersøkt om det finnes kildebelegg på en Arild Gunnarsson eller Harald Gunnarsson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Det må vel være Olav Gunnarson Bagge som er omtalt i denne ættleggen gjengitt av Sollied i NST:'Endrid Rustung arvet da det omtalte gods efter sin mor, og efter hans død gik det over til hans eneste arving, datteren hustru Sunnive Endridsdatter Rustung, som nævnes 1512 som gift med Hans Kruckow. Ætleggen nævner hustru Sunnive's to 'sønner' Niels og Gaute og synes å maatte forstaaes slik, ar disse hadde arvet godset efter sin mor, og at det altsaa var dem det blev fradømt. Imidlertid vet vi med sikkerhet at hustru Sunnive døde uten at efterlade sig barn, idet arven efter hende ved riksraadets dom av 2 september 1524 blev tilkjendt hendes nævnte moster, hustru Herborg Torbjørnsdatter (D.N. I 1068). Det kunde vel tenkes at Sunniva har hatt barn som er døde før hende, men der skulda da ikke være nogen grund til at nævne dem i ætleggen, som kun opstiller arvelinjerne. Dersuten er hverken Niels eller Gaute Kruckow nvn. Endelig maatte i saa tilfælde dommen, som fradømte hustru Sunniva godset være faldt før 1524, mens det paa den anden side fremgaar av denne at en av de rettmessige arvinger til godset, OLAV BAGGE, da allerede forinden var død. Da det nu vites at OLAV BAGGE først avgik ved døden 1525, lar disse data sig ikke forene. Forklaringen maa utvilsomt være at ætleggens : 'sønner' er feil for 'arvinger' - en feil, som turde skyldes avskriveren IMartin Nielssøn) og er let forklarlig. En av hustru Sunnivas arvinger bar ihvertgall navnet Gaute, nemlig Gaute Ivarssøn (Dal), der nævnes 1512 - 50 og var en søn av hustru Herborg Torbjørnsdatter. Det er sandsynligvis han og en forøvrig ukjendt bror som nævnes i ætleggen, og det er da disse to som ved dommen blir frakjendt det gods, som i saa lang tid hadde været i urætmessig eie.Henning Sollied og P. R. Sollied. Losna-ætten. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind I s. 17-18'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Henning Sollied skriver videre:'Vi skal bare nævne at den bekjendte OLAV BAGGE paa VALEN har tilhørt ætten; en søn av ham bærer saaledes Losnanavnet FArtegn; en sønnesøn av Samson Fartegnssøn paa Linga - Olav Fartegnsson (død 1670) - kaldes ogsaa OLAV BAGGE. Dette bekreftes ogsaa av jordegodsforholdene. OLAV BAGGE paa VALEN har kanskje været en bror av Samson Fartegnssøn paa Linga og Samson paa Linga og OLAV BAGGE er da antagelig sønnesønner av Olav Matssøn til Tysse.Henning Sollied og P. R. Sollied. Losna-ætten. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind I s. 24,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Så går jeg til Bakkevik som siterer Asgaut Steinnes NST 'Matssønene og ætta deira';I. OLAV BAGGE er nevnt på VALEN 1563 og like til 1613, enken nevnes 1615-1620. Riksarkivar Asgaut Steinnes har skrevet en artikkel i NST VIII bind 'Matssønene og ætta deira', og her behandler han også Olav Bagges slektsforhold. Han er fristet til å tro at Olavhar vært sønn til Fartegn Matsen Ænes av den såkalte Losa-ætt og oppkalt etter Fartegns søskenbarb, den forannevnte Olav (Nilsen, min parantes) Bagge, som ikke hadde sønner. Det er usikkert om Karen Kold er moren, han kan være av et senere ekteskap. Til bestyrkelse av slektsskapet henviser Steinnes til at Olav Bagges sønn Fartegn har et bumerke i seglet sitt som er temmelig likt Fartegn Matsens........'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Skal man av (19:) kunne se slektsforholdet mellom Endrid Rustung og arvingen Olav Bagge ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Per,Odd Handegård drøfter dette i 'Vår felles slektshistorie' Kap. 2: 'Slede/Dall-greina' 'Kunnskapen om Dall-slekta på 1500-tallet har vi altså fra arvestriden om fordelingen av jordeiendommene etter det barnløse ektepa ret Sunniva Endridesdotter og Hans Krücow. Begge døde rundt 1520. Noe av arve striden er omtalt i kap. 1 (om Losna-ætta) og i kap. 21 (om Stillufseike).'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg er usikker på hvilket problem dere nå diskuterer. Men hvis det er spørsmålet om hvordan slektskapet var mellom Endre Sveinsson Rustung og Olev Gunnarsson Bagge, så er svaret følgende (jf slektstavle i NST xxxiv, 1994, s. 176):Endre var sønn av Gudrid, datter av Undena og Holte Toresson på Ramnpo. Undena var tidligere gift med Fredrik. Olav Bagge var sønn av Margrete, som var datter av Fartegn, som var førnevnte Fredriks brorsønn.Olav Bagge var dermed ikke i direkte slekt med Endre Rustung.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk Tore,ja, vi har jo etterhvert noen Olav Bagger å holde styr på, men da skulle følgende være avklart:den Olav Bagge (bl a Lagmann på Steig) som av flere feilaktig er blitt navngitt som Olav Nielson Bagge er Olav Gunnarson Bagge gm Anna Pedersdatter til Hatteberg (hennes ophhav er kjent). Olav Gunnarson Bagge var sønn av Margrete Fartegnsdatter. Hennes far: Fartegn Filippussøn til Semeleng gm Magnhild Jogrimsdatter.Margretes søster var Anna Fartegnsdatter gm Mats; foreldrene til 'Matssønnene', bl a Olav Matsson Tysse, som man antar kan være far eller farfar til Olav Bagge på Valen.Er dette korrekt oppfattet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.