Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#42328] Billedhuggeren Hans Hansens kjæreste, 1840-årene

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

I et brev til sogneprest Andreas Faye i Holt (A-A), datert København 18/5 1847, omtaler billedhuggeren Hans Hansen fra Næs verk sin 'Kjæreste'. Selv har han året før flyttet fra Christiania til København for å studere under H. W. Bissen på Akademiet - etter å ha vært Johannes Flintoes elev ved Tegneskolen i Christiania fra sommeren 1841.Hans Hansen navngir ikke denne kjæresten, men han er tydeligvis bekymret for hennes helbred. Grunnen til at han skriver til Faye, er hennes ønske om å få ansettelse som 'Hus-Jomfrue' på prestegården i Holt:'Da min Kjæreste i Pinsetiden besøger Næs Værk har hun anmodet mig om at skrive dem til. Da hun haver hørt at di skulde have en Hus-Jomfrue var det hendes første Ønske at kunde faa ansettelse hos dem som en saadan. Hun haver som det lader ikke nogen Lyst at ophaalde sig i Christiania da hun der er saa langt fra sin Familie og især da jeg er reist derfra er det hende et daabelt Savn.'Det som ellers kommer fram av viktig informasjon i brevet til Faye, er at kjæresten har vært hans konfirmant. Dermed kan hun altså tidligst ha vært konfirmert i Holt 1833 (Fayes ansettelsesår). Hans Hansen ble selv konfirmert i 1836 (f. des. 1820/døpt på nyåret 1821).En kandidat (den eneste som i den aktuelle perioden finnes i utflyttingslistene i kirkeboka for Holt med destinasjon Christiania) er undersøkt og sjekket ut av saken: LenkeHva har vi så å gå etter? Den etterlyste damen er altså (etter all sannsynlighet) født og oppvokst på Næs Verk i Holt. Antakelig er hun relativt jevngammel med billedhuggeren, dvs. konfirmert i perioden 1834-1836. Jeg tror ikke hun er konfirmert senere. Vi skal huske på at HH kun var 20 år da han flyttet til Christiania, og jeg vil gå ut fra som sannsynlig at de var kjærester før det, og at hun har flyttet etter ham.En metode for å komme henne nærmere inn på livet, kan være å gå gjennom konfirmasjonslistene 1834-1836, plukke ut alle jentene fra Næs verk - og deretter eliminere dem man kan finne gift eller døde før 1847.Dersom noen ville finne det spennende å hjelpe meg med å lete, ville jeg selvsagt være takknemlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En presisjon: Jeg skal selvsagt selv gå gjennom konfirmasjonslistene og foreta det beskrevne sorteringsarbeidet. Håpet er at det da gjenstår et overkommelig utvalg damer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Etter å ha anvendt den beskrevne metoden på perioden 1833-1836, sitter jeg igjen med følgende knippe 'potensielle kjærester':Anniken Sørensdtr., f. 22/7 1815. Foreldre: Søren Olsen og Lisbeth Johannesdtr. Konf. 1833.Sirine Olsdtr., 16 1/2 år ved konf. 1834. Foreldre: Ole Jonsen og Anniken Eriksdtr.Nicoline Thom(p)sen, f. 5/10 1817. Foreldre: Nicolay Thompsen og Marie (Madsdtr.). Konf. 1834.Siri Larsdtr., f. 6/10 1820. Foreldre: Lars Hansen og Anne Olsdtr. Konf. 1835.Tonje Nielsdtr., f. 12/8 1819. Foreldre: Niels Olsen og Gunhild Olsdtr. Konf. 1835.Anne Kirstine Egediusdtr., f. 22/6 1820. Foreldre: Egedius Larsen og Ingeborg Andersdtr. Konf. 1836.Marthe Olsdtr., f. 11/10 1819. Foreldre: Ole Pedersen og Ingeborg Kjøstolsdtr. Konf. 1836.Anne Madsdtr., f. 8/9 1820. Foreldre: Mads Andersen og Anne Gundersdtr. Konf. 1836.-------------Noen forbehold: 1. Jeg har også i denne omgang eliminert de kandidatene som gifter seg i Holt fram til 1852. 2. Jeg har foreløpig ikke tatt med dem som blir konfirmert 1837 (eller senere). 3. Jeg har bare tatt med dem som sogner til jernverket. 4. Jeg kan ha oversett noen.La meg til slutt også ta med en kandidat som gifter seg noe senere:Ragnhild Jacobsdtr. Værket, f. 25/8 1818. Foreldre: Jacob Iversen og Gunhild Nilsdtr. Konf. 1834. Gift 1861.--------------- I den debatten det er lenke til i innlegg 1 nevner Gunnar Hauger i innlegg 8 at Andreas Fayes kone, Ditlevine Madsen, døde i 1846 - og at det kan være den direkte foranledningen til at han kunne ha bruk for en 'Hus-Jomfrue'. Det har han nok rett i. Faye giftet seg imidlertid på nytt i 1850, så dersom det ble noe av at Hans Hansens kjæreste fikk huspost i prestegården, har det sannsynligvis skjedd i perioden 1847 (jf. det omtalte brevets dato og 1850).Dersom noen kan bidra til å få eliminert en eller flere av de opplistede kjæreste-kandidatene, hadde det vært flott.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Hei igjen! Flott at du har satt opp dette så systematisk! Jeg fant en Anniken Sørensdatter i passe alder , 1865 i Holt her: Lenke Skal lete litt etter de andre damene også.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Muligens dame nr. 2 fra din liste? Fornavnet ikke helt rett, men alder kunne passe , om hun da ikke har flyttet ut fra Holt, eller er død tidlig? LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Ser at jeg har skrevet 1965 og ikke 1865 i nr. 6. Beklager slurvet! Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Tonje Nielsdatter har jeg ikke greid å finne i 1865. derimot lurer jeg på om dette kan være Anne Kristine Eg.. her fortsatt ugift? LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for innspillene, Gunn.Du har avgjort funnet rett Anniken Sørensdtr. (innl. 4), Nicoline Thomsen (6) og Anne Kirstine Egediusdtr. (9).Den Siri Olsdtr. du viser til i innlegg 5, er nok ikke identisk med Sirine Olsdtr. - men antakelig datter til Ole Andersen og Johanne Olsdtr. (konf. 1836). Siri Larsdtr. (innl. 7) er også en annen enn den jeg etterlyser. Hun var datter til Lars Eriksen og Margrethe Torjesdtr. (konf. 1834).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Marthe Olsdatter har jeg ikke greid å finne. Her er muligens Anne Madssdatter gift i 1865? LenkeVet jo ikke om dette var til nytte? Mulig du kan finne flere opplysninger om damene som fortsatt var ugifte i 1865?Lykke til med fortsatt søking etter den mystiske kjæresten til Hans Hansen.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det er ikke usannsynlig at du har funnet rett Anne Madsdtr. Jeg må da ha oversett vielsen (1848-49?) i kirkeboka. Jo da, innspillene dine er absolutt nyttige! Om de damene som fortsatt var ugifte i 1865 er aktuelle, avhenger selvsagt av om de var i Christiania i midten av 1840-årene (og om det på noen måte kan la seg påvise).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her fant jeg også Marthe Olsdatter ugift sammen med moren som var enke i 1865: LenkeVel ikke lett å finne ut om disse damene var i Christiania i 1840 årene, om det da ikke finnes innflytterlister eller ekstra folketellinger?Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg skal sjekke de to blad Anne Madsdøtres vielser i den skannede kirkeboka etter hvert (akkurat nå får jeg den ikke fram).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er en søkbar mulighet for Christiania 1845, om det kan være til nytte? LenkeDu har vel kan hende prøvd den før?Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

(14) Ja, der var Marthe Olsdtr. også. Utflyttings- og innflyttingslister for Holt finnes for perioden, men de er åpenbart ufullstendige. Tilsvarende lister finnes også i kirkebøker for Christiania, men det er jo vanskelig å vite hvilken menighet man skal lete i. Jeg har prøvd litt på Oslo Domkirke, men listene der er nokså usystematiske i den forstand at det ser ut til å være noe 'tilfeldig' når en inn- eller utflytting er ført. Sagt på en annen måte: En flytting som er registrert i året 1841 kan faktisk ha foregått 10 år tidligere!En annen mulig vei å gå er å lete etter mulige kilder (brev m.v.) som ev. kan dokumentere om Andreas Faye ansatte en 'Hus-Jomfrue' i slutten av 1840-årene.Uansett ser jeg det som en praktisk fordel å få redusert antallet aktuelle kjæreste-kandidater så mye som mulig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for påminnelsen ('Christiania-folk 1845'). Jo, jeg kjenner den søkemuligheten, men har foreløpig ikke anvendt den for å lete etter HHs kjæreste, siden kandidatlista til nå har vært uhåndterlig lang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her har du det andre ekteparet Anne Madsdatter g. med Ole A. fra 1865, innlegg 12, ved sønnens dåp i Holt: LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Og her er det ekteskapet også, riktignok ført med mannes mellomnavn, men ellers passer det vel bra. LenkeKan hende du finner dette i kirkebøkene senere?Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Den siste Anne Madsdatter er en annen enn den jeg etterlyste (som var datter til Mads Andersen). Det ser vel heller ikke ut til at hun var knyttet til Nes Verk (bosatt i Tvedestrand, som riktignok tilhørte Holt prestegjeld).Den første Anne Madsdtr. er mer relevant, og der har jeg fått sjekket med den skannede kirkeboka. Hun kan imidlertid ikke endelig identifiseres, fordi som 'brudens far' står det 'Anne Madsdatter' (!).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Når det gjelder Nicoline Thomsen, har jeg feilskrevet moras navn. Det skal være Marie Meldal. Mora var nemlig søster til Jacob Aalls danske ovnsdesigner, Henrich Meldahl. Meldahl var noen år på Næs verk inntil han rundt 1810 vendte tilbake til København og etablerte sitt eget jernstøperi på Vesterbro, finansiert av Jacob Aall. Senere kjøpte Meldahl Aall ut, men fortsatte å levere ovnsmodeller til Næs fram til 1830-årene.I utgangspunktet skulle man tro at Nicoline var uaktuell som Hans Hansens kjæreste p.g.a. standsforskjellen. Nicolay Thomsen tilhørte funksjonærskiktet på verket som kontorist med egen tjenestebolig ('Thomsens hus', i dag en del av jernverksmuseet). På den annen side kan vi ikke helt avskrive henne. Hans Hansens far, Hans Hansen sr., var modellsnekker på verket, og han hadde i den funksjonen antakelig (med-)ansvar for å i praksis skjære formene til mange av Meldahls ovner i tre.Et annen interessant forhold er at da Hans Hansen kom til Akademiet i København, ble Henrich Meldahls sønn, Ferdinand Meldahl (altså Nicoline Thomsens fetter), en av hans mest fortrolige venner. Det er bevart en del korrespondanse dem i mellom, og de var også en del sammen i Roma i 1850-årene. Ferdinand Meldahl ble senere en av Danmarks mest kjente arkitekter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Det var interessant informasjon om Nicoline Thomsens opphav. Her er vel vielsen til foreldrene: LenkeI 1865 bor flere av de ugifte søskene sammen i Holt, se innlegg nr. 6.Tenk om det kan være nevnt noe om Nicoline i den korrespondansen du nevner?Håper du kan få hjelp til å oppklare hvem denne kjæresten var.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Ved foreldresøk på Nicolaj Thomsen og Marie Meldal fant jeg barna: Wilhelmine Cathrine dpt 13 sept 1804 i Holt Lenke og Peter dpt 19 jul 1806 i Holt.Ved første søking. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.