Jump to content
Arkivverket

[#42349] Johannes Hansen Godvik, Askøy død 1736, hvem var foreldrene?


Guest Rune Thorstensen

Recommended Posts

Guest Rune Thorstensen

Johannes Hansen, Godvik døde i des. 1736 og der er skiftedesignasjon etter ham 02.03.1737. [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=118&filnamn=DESIGN&gardpostnr=675&merk=675#ovre>LenkeHer fremgår det at han hadde barna Hans, Nils, Anne, Helgie og Malene. Trolig hadde han også sønnen Christen Johannessen, han opptrer som formynder for broren Hans.Er denne Johannes Hansen i Godvik sønn av Hans Monsen Drotningsvik som er 63 år gammel i 1701?

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Her har jeg fått et svar fra Yngve Nedrebø i Arkivforumet, som avkrefter tanken på at Johannes kunne være sønnen til Hans Mogensen. Det gjelder skiftet etter kona til Hans, Gunnela Andersdtr.'Skiftet er datert 17. aug. 1712 og nevner enkemannen Hans Mogensen og sønnene Lars Hansen, matros i kongelig tjeneste, og Anders H., myndig og i Drotningsvik'. Dermed er spørsmålet om foreldrene til Johannes Hansen fortsatt ubesvart. Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Renathe-Johanne Wågenes

Hei, jeg har funnet ut et eller annet sted at han hadde en svoger Anders Drotningsvik.Barn: Povel død 1747 Godvik Christen Helgie ca 1717-1781 Drotningsvik Niels 1721-1757 Breivik Peder 1724 Hans 1725-1782 Godvik Anne død Engevik Malene 1728-1802 ØyjordenMalene Nielsdatter sin far skal være Niels Larsen Stølen har jeg lest et eller annet sted. Men har ikke funnet ut noe nærmere.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hei Renathe-Johanne og takk for svaret ditt.Jeg får ikke Povel til å passe inn i denne familien. Han er i alle fall ikke nevnt i skiftedesignasjonen i 1737. Men Christen Johannessen er jo bare nevnt som formynder for brødrene Hans og Niels. Det kan vel da kanskje tenkes at Christen og Povel hadde fått sin arv tidligere, f.eks. i forbindelse med ekteskapsinngåelse. Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Så vidt eg veit gjeld skiftedestinasjonane berre umyndige born, kor mykje dei har fått og kven som er formyndar for dei. Dermed kan myndige ervingar dukke opp som formyndarar. Det er altså ikkje eit oversyn over heile skiftet.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Meiner å huske Rune at me har drøfta denne mannen før, uten at me fann noe svar. Renathe har ett innspill som slår beina under min teori, så det hadde vært bra om disse opplysningene kunne bekreftes.Min teori er: Johannes Hansen kan være ein eldre halvbror til Anders Hansen, vi veit vel faktisk ikkje kor gammel Johannes Hansen er. Siden Gunnela ikkje er hans mor, blir han derfor ikkje nevnt i skifte etter henne. Hans Monsen er utifra giftermål 33 år da han gifter seg med Gunnela, han kan teoretisk da ha vært gift før. Det opplyses på nettet ingenting om dette ved giftermålet. LenkeNår det gjelder Johannes sin kone, så ville eg trudd at ho kanskje kom fra Myhren og var datter til Niels Pedersen.

Link to post
Share on other sites
Guest Renathe-Johanne Wågenes

Hvis dere ser på kommunikanter i 1743 er Povel, hustru og Malene nevnt sammen. Antar at dette er ment moren til Povel Malene. Andre vet jeg ikke om hvem det kan være.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Christen Johannesen som gifter seg med Karen Andersdatter, er vel sønn og datter av Johannes Hansen Godvik og Anders Hansen Drotningsvik. LenkeDa vil jo definitivt ikkje Johannes og Anders være halvbrør, men skulle de være svogere så ville Christen og Karen være søskenbarn, men eg finn ikkje noe ekteskapsløyve på dei.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk igjen for interessante innspill i denne debatten. Jeg skal studere innholdet nærmere senere, jeg har akkurat ankommet Ålesund etter 8 1/2 times kjøretur i solid vestlandsvær med regn, haggel og kraftig vind.Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Til innlegg nr.7. I kommunikantlistene ser vi Povel Johannessen opptre to ganger i 1743. Den 19.05.1743 finner vi Povel m/ hustru og Abigael Monsdtr. og litt senere på året Povel m/hustru og Malene. Vi er vel enig om at Malene er identisk med hans mor, men hvem er denne Abigael Monsdtr.? Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Her er ei interessant sak på tinget i 1670. Utifra denne saken kan det være at Hans Johannesen Kongshavn er ein mulig far til Johannes Hansen og Niels Johannesen ein mulig onkel av Johannes, mens da ein mulig bestefar kun er nevnt som Johannes RamsvikTingsak: Christian Biering [Kristian Bjering] let stevna Hans Johansen Øster Kongshaffn [Hans Johannesen Austre Kongshavn] og Johans Ramsuig [Johannes Ramsvik], fordi dei skal ha trua med å brenna ned husa hans i Rambsuig [Ramsvik]. Dei 2 innstevna møtte. Som vitne var innkalla Hillebrant Støelen [Hillebrant Stølen]. Han sa at for ei tid sidan var han i Ramsvik på oppdrag for Kristian, for å riva eit gamalt hus der. Då høyrde han Niels Johansen [Nils Johannesen] seia, at om han ikkje fekk betaling for sin andel i det gamle huset som Kristian ville riva, då skulle han setje fyr på sin part. Troels Laursen [Troels Larsen], som og var med på rivingsoppdraget, høyrde at Nils spurde Kristian kvifor han let riva huset, som far hans (far til Nils?) i si tid hadde sett opp, og korav eine halvparten tilkom Nils og den andre halvedelen bror hans (til Nils). Troels høyrde og Nils koma med trugsmålet om å brenna huset, dersom Nils ikkje fekk betaling for det. Ole Toersen [Ole Torsen] vitna dette: Han var på same tid i Ramsvik for å tekkja (leggja never på tak) eit hus for Kristian. Då høyrde han at kona til Hans Kongshavn klaga seg til Kristian om for lita betaling for huset som skulle rivast. Kristian svara at om dei hadde noko å innvenda, då fekk dei gå retten sin veg. Hans, som stod saman med dei, skaut inn at om det verkeleg var slik at han ikkje fekk meir for huset, då skulle han brenna det opp slik som det stod. Kristian ville då vita om Hans med dette meinte Kristian sitt eige hus. Då slo Hans ut med hand og så: 'Ja Haarde død, Jeg schal affbrende saa megit som der staar.' Rasmus Olsen [Rasmus Olsen], som var ilag med Ole Torsen på taktekkjinga i Ramsvik, vitna det same som Ole. Kristian la no fram for retten bygselseddelen sin på Ramsvik. Etter forhandling og mekling mellom partane og retten, let Kristian no saka falla. Kristian inngjekk forlik med 'Hans og Nils Johannesøner' (mest truleg brør), og han skulle heretter uhindra få sitja på og behalda (husmanns-)plassen Ramsvik.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Tar med litt fra tingboka i 1706, som viser at det oppholder seg ein tener med navnet Johannes Hansen i Kongshavn.Kaldsedler, Poul i Kongshafn, med sin dreng Johannes Hansen, at Widne deris Sandhed, och benefnte Richert Troensen, Christian Fiige och Ole Baarsen til Wedermele, derom Kaldsedlerne først bleWe læste *X.Paa citanternis Wegne møtte S/igneu/r Poul Raunsdorp De indstefnte Widner Poul Poulsen Kongshafn och hans Tiener Johannes Hansen møtte begge for Retten, mens af de andre indstefnte møtte ingen hverchen Self eller nogen paa deris Wegne, altschiønt de {loulig} \med tvende Vidner hertil/ ere Warslede.

Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland
LenkeHvis vi spinner videre på Oddvar Søreide sin teori kan jo det være fristende å anta at Johannes Hansen kan ha vært en stesønn av Paul Paulsen. Dermed er det også naturlig at Johannes Hansen kaller en av sine sønner for Paul.Mvh.Kenneth Bratland
Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Eg tenkte litt i de samme baner som deg Kenneth, men var litt skeptisk til dette, siden Paul Paulsen hadde litt penger og han eigde eindel garder. LenkeDet litt pussige er likevel den damen på Ramsvik med påfallende likt navn som enken etter Paul Paulsen. Lector Bornemans udstedde bøxelbrev med Leilendingens sig givne revers paa 1 Rdr 3 merker landskyld til Brite Johansdatter af Ramsvig med tilliggende laxevaag dat/erit 25 Sept/embris 1720.På den andre siden så finner me at Ole Hausdal som er oppført som verge til ett av barna til Johannes Hansen er lensmann, uten å ha klart å knytte han direkte i slekt med Johannes H.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takker så meget for nye interessante innlegg i debatten.Det er bare så sørgelig synd at deler av dette området mangler i 1666 og 1701 tellingene. Forøvrig lurer jeg på når Christen Johannessen døde. Jeg ser at han giftet seg som enkemann i 1754 med Ana Larsdtr. Hakestad? og fikk barna Johannes døpt 03.06.1754 og Lars døpt 08.04.1760 med henne. Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg henter denne opp igjen, fordi jeg ikke helt klarer å slippe taket i temaet ennå.Jeg registrerer at Christen Johannessen tre ganger døper en datter Gunilde.Hans mor var jo trolig Malene Nielsdtr. selv om han ikke døper noen datter medt det navnet som jeg har funnet.Det nærmeste jeg kommer er datteren Marthe som ble døpt 10.01.1739.Kan Gunilde ha vært navnet på Karen Andersdtr.s mor? Om Anders Hansen Drotningsvik var Karens far, da kan neppe Anders Hansen og Johannes Hansen være nært beslektet. Da burde der ha vært en ekteskapsbevilgning på Christen og Karen.Vi vet at Karen var drøye 36 år da hun døde i 1753, altså født 1716/1717. 1. Hvem var Karens foreldre?2. Når døde Christen? Det må være etter 1760 for han døpte en sønn Lars 08.04.1760Om noen har synspunkter, meninger eller opplysninger vedr. dette, er jeg interessert. Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Her ser vi ar Anders Hansen får bygsel i Drotningsvik ved Kongshavn 18.05.1703.Mag/ister Niels Smidts udgifne bøxelseddel til Anders Hansen, paa halfparten af den Jordepart udi DrotningsWiigen ved Kongshavn, som hans fader Hans Mognsen for hannem opsagd hafver, til landSchyld aarlig 1 Rixdaler, Dateret Steen d/en 18. Maj 1703.Kan Anders være far til Karen Andersdtr. og gift med en Gunilde?Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddvar Søreide

Hallo RuneUten beviser men likevel, ja eg trur at Karen Andersdatter kan være datter til Anders Hansen Drotningsvik. Karen A. var gift med Christen Johannesen. Navnet Gunilde kan komme fra mor til Anders Hansen, Gunilde Andersdatter g. Hans Monsen Drotningsvik.Eg ville videre tru at Christian Andersen g. Helge Johannesdatter er henholdsvis sønn av Anders Hansen Drotningsvik og datter av Johannes Hansen Godvik. Det konfirmeres ei Malene Christiansdatter Drotningsvik, eg ville tru at dette kunne være ei datter til disse to.Renathe nevner i sitt innlegg 3 at Anders og Johannes skulle være svogere, så dette er det springende punkt. Er dette riktig så skulle det vært bevillning i begge disse ekteskap, men dette finnes ikkje. Ordlyden der det står at Anders og Johannes er svogere er derfor viktig, har opplevd at det stått slik Renathe beskriver, mens det egentlig har betydd at de var respektive svigerfar til den annens barn.Som tidligere skrevet så lurer eg også på korleis det har seg at lensmannen Ole Hausdal i Fana er verge for ett av barna til Johannes Hansen.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hei igjen Oddvar.Jeg hadde håp om at du meldte deg på igjen i debatten. Det du skriver virker sannsynlig, og det er slik jeg har oppfattet det. Jeg har jo ikke funnet noe ekteskap på Anders Hansen, så jeg vet ikke hva eventuelt Karens mor het. Anders Hansen ble gravlagt fra Drotningsvik 24.03.1729. Ut fra 1701 tellingen vet vi at han må være født rundt 1685, kanskje noen små år tidligere. Han fikk jo bygsel i Drotningsvik i 1703. Men her er fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Vet du f.eks. hva Ole Hausdal hadde som farsnavn? Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Ja,det fikk ikke noen klokker til å ringe hos meg. Hva kan årsaken være til at Lensmann Ole Olsen var fadder til Johannes Hansens barn? Kan du se noen sammenheng her? Mvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.