Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ellef Ellefsen

[#42407] Forsvunnede debatter

Recommended Posts

Gjest Ellef Ellefsen

Hei. I helgen var her i Brukarforumet en fornøyelig debatt om navneskikker. Finner den ikke igjen. Kan noen gi meg lenket til denne?Mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Et eller annet må ha blitt for hard kost for noen. Tema nr. 42297 har visst blitt satt passivt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Det har vel med at når en debatt preges av personangrep istedetfor saklig argumentasjon, så er det vanskelig drive en debatt fremover. Det blir vanskelig for denattantene og andre lesere å finne vesentlige opplysninger og avklaringer, fordi disse overskygges av usaklige innlegg.Dessverre har redaktøren noen ganger måtte sette passiv debatter, som i og for seg er interessante, men som ødelegges av det ovennevnte.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Hei. Takker dere alle for svarene. Forstår nå grunnen. Enig i at debatten ble nærmest umulig å følge med i etterhvert.Like fullt er det ergelig at enkelte *etablerte* granskere kan raljere, hovere og rive andres innlegg i stykker. Men -, så fort noen tar kraftig til motmæle kalles det personangrep.At redaktøren har satt debatten passiv respekterer jeg sjølsagt. Tror også det er fordi det til slutt ble for mye rot, ikke fordi enkelte hylte opp og sladret. Mvh Ellef.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Halvorsen

Enig med deg, Ellef. La oss likevel håpe at Alf fikk svar på det han spurte om. Uttrykk som bygdedyret kan jo vi som ikke er fullt så urbaniserte leve med. Det karakteriserer mannen bak ordene mer enn oss. Mvh Kjell H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Jeg går ut fra at redaktøren er suveren når det gjelder disse spørsmålene, men det kunne jo ha vært interessant å hørt hans egen begrunnelse for å stoppe debatten. Kunne det ikke vært mulig å stryke de verste personangrepene og latt de saksorienterte innleggene bli tilbake?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Finn, i denne debatten gjorde Nedrebø eller Anita det, som du ser er det vel 10 innlegg som ble fjernet. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Jeg synes det var helt naturlig at debatten ble stoppet. I løpet av alle de årene jeg har vært daglig innom debattforumet, har jeg aldri opplevd makan til personangrep og usaklighet. For redaktøren vil jeg anta at det er tilnærmet en umulig oppgave å stryke innlegg i denne debatten: viljen til å ta alt opp i verste mening, og tolke inn uttalelser annerledes enn de var ment, preget store deler av debatten.Til Ellef (5). Du klager over at det er tillatt å 'rive' andres innlegg i stykker, men skal man få en konstruktiv debatt og lære noe nytt, kan det være nødvendig å stille spørsmål ved de uttalelsene som kommer. Hvis alle er enige blir det ingen debatt, og vi kommer oss heller ikke framover. Men det er selvsagt mange måter å formulere 'nedrivningen' på. Den mest konstruktive måten er å stille spørsmål, men jeg skal være den første til å innrømme at innleggene av og til går litt fort, og at man kanskje blir litt for bastant i uttalelsene. Da kan det være greit om andre kommenterer det på en saklig måte.Men det burde ikke være vanskelig å skille mellom hva som går på sak og hva som går på person. Å angripe teksten er saklig, og kan bidra til læring hos alle parter. Å angripe personen som skriver teksten er ikke bare usaklig, men det fører naturlig nok til motangrep. Det skal mye til for at et personangrep IKKE skal ende opp i 'full krig', og det er ganske sikkert at personangrep er lite konstruktivt.Litt av intensjonen med denne debatten er vel at man skal få hjelp og støtte av andre. Jeg har sett flere eksempler på at det har blitt stilt 'krav' til nybegynnere om å tilpasse seg en eller flere selvoppnevnte normer som etablerte brukere har tilegnet seg. Det er selvsagt forkastelig. Men det er like forkastelig at brukere som har verdifull kompetanse å tilføre, skal bli latterliggjort fordi mindre etablerte brukere ikke ønsker å nyttiggjøre seg denne kompetanse (jeg antar at du er klar over at flere historikere deltok i debatten?) Kanskje det hadde vært en idé for de 'selvoppnevnte domsmenn' i denne debatten å la vedkommende som åpnet debatten avgjøre om han ville ha kommentarer fra ekspertisen eller ikke?Temaet som ble debattert var veldig interessant, og det var trist at debatten måtte ende slik. Men kanskje vi har lært noe til neste gang?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Ja, jeg noterte meg hoderystende følgende innlegg fra helgens debatt: 'Jeg blir provosert av arrogante innlegg. Om jeg med vilje mistolket blir en annen skål' Med slike holdninger er det jo nettopp personangrep man er ute etter. Og når utsagnet som med vilje ble feiltolket og brukt som rettferdiggjørelse for personangrepene var noe sånt som at 'påstanden dere nå debatterer er feil', da skal det jammen ikke mye vind i håret før man blir sår. Særlig ettersom det slett ikke var mannen bak den første påstanden som reagerte. Folk må tåle å høre at noen mener de tar feil. Er de uenige i den meningen, får de å argumentere for sitt syn, og ikke begynne å slenge ukvemsord. Det er egentlig universalregelen for alle debatter. Når det gjelder den fjernede debatten, fikk jeg med meg at trådstarteren kom innom på slutten, og klargjorde at han faktisk hadde klart å trekke noe ut av den. Så da har han klart å skille skitt og kanel, og redaktøren har fjernet skitten. Det vil jeg si er en optimal utgang på det hele.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Dette er jo ikkje fyrste debatten her som er lagt 'passiv'. Men redaktøren hadde god grunn til å gjera det ut frå DA's eigen køyreregel nr.:6) Tonen mellom debattantane i debattforuma skal vera høfleg. Ein skal gå ut frå at den som stiller spørsmåla meiner det seriøst, og ein skal svara deretter.At nokre ikkje fekk med seg dette frå inngangssida, førde diverre til at eit interessant tema vart borte. Men det skal ikkje redaktøren lastast for.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Bjørn! Det var ikkje meininga mi å laste redaktøren for at han stoppa debatten. Eg skjønar jo også at det ville vore særs vanskeleg å skilja innlegga ut frå kva som var personangrep og kva som var saksretta. Mange av innlegga var jo ein kombinasjon. Vidare ville nok også mange vorte ytterlegare provosert over å få innlegga sine fjerna, medan andre fekk 'ha innlegga sine i fred'. Likevel synes eg at det var mange gode og lærerike saksretta innlegg som det er litt synd at skal forsvinna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Davidsen

Ja, det gjorde eg òg. Men mitt innlegg var ikkje retta mot ditt. Eg ville berre ha fram at dei som ikkje fylgjer retningslinene til DA, øydeleggjar for andre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Retvedt

Det bør finnes grenser for hvor langt en kan gå i å karakterisere sine med- og motdebattanter. Trykkefrihet betyr ikke det samme som trykkeplikt. Det gjelder også for elektroniske media. Så kan en undres over at ikke foten ble satt ned tidligere, men det skyldes vel helga.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per B. Lilje

Den nevnte debatten gikk jo fullstendig over styr med bruk av stygge personkarakteristikker. Her var det overtramp fra alle sider, både fra enkelte etablerte slektsforskere og fra de glade amatører (noen også fra personer med navn som kunne virke oppdiktede). Men mellom disse innleggene var det en god del saklige og interessante innlegg som det er synd ikke lenger kan leses. Men jeg er enig, vanskelig å skille klinten fra hveten i et slikt ordskifte!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Ytringsfriheten står sterkt, også hos oss. Men det står fast at vi har husregler som krever en rimelig grad av høflighet i debattene. Det var mange overtramp underveis, men min vurdering var lenge at enten måtte hele temaet fjernes, eller også måtte alt få stå, fordi mange av innleggene var svar på eller bygde videre på tidligere innlegg.Det var etter hvert tydelig at noen opptrådte med fiktive navn. Noen av disse kunne vi avsløre ved hjelp av epostadressen, og vi har nå sperret denne ute fra debattforumene.Jeg er enig i at det kom fram interessante tanker og opplysninger, og beklager derfor at vi måtte fjerne temaet. Vi kan redigere det, men da risikerer vi at mange av deltakerne blir misfornøyde. Så det beste er vel at den forblir passiv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar S. Ertesvåg

Eg deltok i det aktuelle ordskiftet; og meiner det var innlegg der som det var verd å ta vare på. Eg var i tvil - og vi kunne starta eit nytt tema i von om at det vart litt reinare. Men når eg såg at Jan Oldervoll (med adresse DA) deltok, rekna eg med at dei saklege delane ville overleve måndagen.Difor vil eg oppmode redaktøren til å vurdere dette på nytt, mellom anna fordi ein DA-medarbeidar var med på å halde temaet gåande.Det kan løysast ved at usaklege innlegg vert fjerna, slik det elles vert gjort, og i visse tilfelle erstatte ein del av 'blanda' innlegg med eit '[...]' for å markere at noko er fjerna. Alternativt kunne nokon lage ei oppsummering av (dei saklege delane) av ordskiftet. Kven som skal gjere den jobben er opp til redaktøren; men skulle eg peike på nokon.... så er namnet alt nemnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg forstår at debatten måtte settes passiv, dette fordi den ganske tidlig ble preget av usaklige innlegg og personsjikanering. Det er umulig å holde en debatt gående når slikt skjer. En debatt er avhengig av saklig argumentering, noe som i og for seg ikke alltid er like enkelt. På et debattforum som vårt er språket som benyttes en mellomting mellom et formelt skriftspråk og den enkeltes talespråk (dialekt og muntlig begrepsapparat), akkurat som på andre 'chattesteder'. Dette er på godt og vondt, det åpner opp for at personer, uavhengig av faglig og sosio-kulturell bakgrunn, men med interesse for slektsgransking og det som hører til, tør å 'ta ordet'. En konsekvens er at språkbruken ikke alltid vil være 'korrekt', verken skriftlig eller muntlig, utfra et akademisk ståsted. Redaktøren er den eneste som kan vurdere om en debatt skal fortsette eller settes passiv, når man er i ferd med å passere grensen for hva ma ka akseptere på et 'forum' som dette.Jeg vil tilføye; det at Oldervoll har vært inne med et innlegg vedrører overhodet ikke saken.Til temaet: Interessant, faktisk meget interessant, fordi netopp kunnskap om navneskikk i de ulike perioder, på ulike steder og i ulike sosiale lag ofte kan være avgjørende for om man kommer videre i forskningen. Det er derfor svært beklagelig at noen ødela debatten. Jeg har selv startet flerer debatter med utgangspunkt i navn, men ingen har fått svært mye respons. Jeg påtar meg nå å starte en ny tråd 'Navneskikk' med undertittel med utgangspunkt i perioder, sted og sosial tilknytnign. Håper at debatten ikke blir ødelagt av useriøse innlegg, forøvrig må man ha respekt for hverandres språklige egenart. TAKK.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar S. Ertesvåg

Det må - sakleg og sakssvarande - vere lov å minne Arnfrid og andre om at Oldervoll deltek med adresse 'DA', og tidomanna opptrer som redaktør i forumet, sjå t.d. tema 34815 LenkeHans andre innlegg trur eg kom sundag, og hadde nummer over 150 (men dette får eg ikkje sjekka no). Det meste var sakleg etter det.Det er ikkje så enkelt at ein berre startar på nytt. Eit (sakleg) innlegg tek gjerne både litt tid og omtanke. Sidan systemet ikkje gjev kvittering med kopi av det ein skriv, må alt gjerast omatt. Det er ikkje sikkert alle har høve til det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Til det siste, Ivar; Det er klart, og er selvsagt ønskelig at noen kan ta seg tid til å legge inn (noen av) de interessante og saklige innleggene, slik du beskriver i (17).Forøvrig ingen kommentar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Ad innlegg 19. For de som gjerne vil se debatten, prøv «cachen» for internett-filene på egen PC eller «mappen for midlertidige Internett-filer», som den også kalles. Der finnes det meste lagret, med mindre man har innstilt denne til å tømmes hurtig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Det var vel bra at debatten ble stanset, vi vil da ikke ha svenske tilstander her i forumet ?Men man må vel kunne si at debatten ble et offer for den høyst levende norske husmannsånd.Det er forunderlig at en i utgangspunktet uskyldig debatt kan utarte til bruk av slike grove personkarakteristikker, ren sjikane !Fenomenet stimulerer i hver fall min sans for humor hver gang det dukker opp, men det gjør jo på den annen side også det akademiske gravalvor i utide....; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfinn Kjelland

Eg blanda meg ikkje inn i denne debatten, men tok meg den fridom å lagre han på eiga maskin. Eg har derfor alle innlegga til og med nr 185, 25.9. kl 06.28.Så viss nokon vi ha ein kopi, send meg ein epost på ak@hivolda.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Forslag:kan du være redacteur og stryke alt som du mener er injuriant og så legge resten ut som egen tråd ?Så berger vi sakligheten.; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar S. Ertesvåg

Randi (21): Det har du jammen rett i.... det tenkte eg ikkje på - takk for påminninga. (Det er lenge sidan eg var inne der....) Cachen (min) er kortliva, men ikkje så kort. Eg fekk med alt t.o.m. inlegg 185, lest kl. 07.34

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.