Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bjørn Herberg

[#42460] Nicolai Wergeland

Recommended Posts

Gjest Bjørn Herberg

Har i noen år samlet fakta om Augusta Wergeland, gift Vedøe. I forb med hennes farsslekt (Nicolai Wergeland) notert følgende uten å angi kilde; 'Farsslekten var fra Verkland – en av de største gårdene i Brekke i Sogn. Far til Nicolai Wergeland het Halvor Lassesen. I januar 1777 giftet han seg med datter av klokkeren i Lindaas – Antonette Augusta Jonsdatter Nedrevold – og det var hun som ga navnet videre til Augusta Antonette Wergeland. I slutten av 1784 ble deres hjem tømt for innbo og løsøre av skattefuten. De sto på bar bakke. Belastningen ble for stor, og i all hemmelighet forsvant Halvor fra landet – ikke engang hans hustru visste hvor hen. I et brev skrev han at han dro til Portugal og dermed overlot han til henne å ordne med boet. Siden hørte hun aldri mer. Antonette Augusta slo seg ned i Bergen i ytterst fattige kår. Hun var uten tvil en tapper kvinne som kunne bære en slik skjebne' Kan noen bekrefte eller avkrefte dette. Er det basert på en misforståelse? Finner ingen andre kilder som forteller det samme.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Kjenner ikkje til opphavet den historien du nemner.Eg har sett i ulike debattar/nettsider at Halvor Lassesen døde i 1787 (Portugal) eller desember 1789 (på sjøen), men ingen stader er det nemnd referanse. Kjenner nokon til lagnaden til Halvor? Når skal han evt ha rømd?Det er vel Halvor Lassesen som er nemnd nokre gonger i Tingbok for Nordhordland i 1785; [url="http://digitalarkivet.uib.no/DA/tgbnhl47a.htm>http://digitalarkivet.uib.no/DA/tgbnhl47a.htmNår dø Antonette? I 1810? Lenke. Er dette ho ved FT1800?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Kan kort gjengi et utdrag av Hosangerbokas fotnote ang. klokker Halvor Lassesen Berås i Hosanger: 'Han kom i krangel med presten Richard Berg og slutta i Hosanger 1784. Han reiste til Bergen, og seinare reiste han til sjøs. 'Døydde på Spanien ca. 1793'. Saman med Anders A. Øvsthus åtte Halvor Hosanger kyrkja og klokkarjordi på Mjøs. Den høyrde Hos. kyrkja til.'Nicolai Wergeland er født ved Mjøsvågen i Hosanger, og hans mormor, Ingeborg Christensd., enke etter klokker Nedrevold (på Spjeldnes) i Lindås, kommer til Hosanger i 1778 og bor fra 1784 inntil sin død i 1795 på plassen Revsneset på gården Hoshovde, rett over vågen for Hosanger kirke og prestegård.Noe av det samme gjengis under gården Berås, Alenfitboka I s. 337. Der nevnes det at Halvor Lassesen den 6. mars i 1784 tar borgerbrev som brygger og krambodhandler i Bergen. Han går vel da gjerne konkurs litt senere, kan det se ut som.Halvor Lassesen ætter for øvrig like mye fra Nordhordland som fra Sogn, siden hans mor tilhører lensmannsslekten Fjellsende i Lindås. Mye sidelengs slekt av Wergeland finnes fortsatt her i området og slett ikke bare i Sogn, som en ellers lett kan få inntrykk av!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kurt Østbye

Sant nok, men jeg synes det er interessant at Henrik og Nicolai Wergeland har felles Sogne-aner med maleren J.C. Dahl.J.C. Dahl og Nicolai Wergeland hadde samme tipp-tipp oldefar, Claus Hansson Breche, f. 1619 i Gulen. Claus var gift med 1) Brita Olsdtr. fra Brekke og 2) Haldis Rasmusdtr. Breche.Claus var forøvrig også 6. tippoldefar til min svigerfar som var fra Solund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Del A av NHL Tb. nr. 47 1785-1790 (1785) - (Nordhordland Tingbok)1785: 137. Et Auctions Skjøde til Klokkeren Niels Monsen Møching paa et Vaan og Ild huus \og Stabur/ paa G:den Miøs No: 41 forhen tilhørende forrige Klokker Halvor Lassesen for 130 Rdlr 1 mrk 2 s, dateret 7de Aprilis 1785.8. Et Bygsel Brev fra Hosanger Kirkes Ejere Klokker Halvor Lassesen og Anders Andersen Søre Øfsthuus til Johannes Aschildsen paa 9 M/ark Smørs Leje i G:den Tvedten No: 46 forhen brugt af Enken Marthe Niels Dotter, dateret 11te Januarii 1780 med Revers.1785: 546. Aflyst en Obl: fra forrige Klokker Halvor Lassesen til Rector Arentz stoer 195 Rdlr med 1te Pante Ret i et Vaanhuus paa G:den Miøs No: 41 og Hosangers Hoved Kirke, datr: 20de April 1784 og tingl: 25de Maji s: A:, der nu er indfriet efter Creditors paategnede Qvitering af 24de Aug: 1785 for den resterende Capital 117 Rdlr da det øvrige efter foregaaende Paategning af 13de Augusti 1784 var liqvideret, hvorhos fulgte skriftlig Opsiigelse af 16de Xbr: 1784

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Det er kanskje på sin plass å minne om de andre Wergland-debattene, skriv 'Wergeland' i søkefeltet og man får opp mange debatter. Er også nevnt i noen andre debatter vedr Nordhordland og Sogn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

(2) Ja, jeg har og funnet henne död i 1810, kan ikke tenke meg at det er en annen person ettersom det står 'Halver Larsen Afg. Klokker's Enke'Er det noen som har oversikt over barna til Anthonette Augusta Og Halvor Larsson Verkland?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Prest i Jelsa; Edvard Vilhelm Vedøe (1837-1848), g. m. Augusta Antoinette Wergeland. Er det den samme Augusta Antoinette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Vedøe, Edvard Vilhelm er omtalt i NST 28: 413

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Augusta Antoinette Wergeland er vel dotter til Nicolai og Alette (Thaulow), f. 1810 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Herberg

Takk for svar så langt, noen fakta har kommet til. Augusta Antonette Wergeland ble gm Edvard Wilhelm Vedøe. De var prestefolk i Suldal fra 1831-37 og i Jelsa fra 1837-48. Fra 1848 til 1861 var de prestefolk i Biri, Oppland, og i denne perioden skjedde det mye i denne familiens liv. Vedøe mått søke avskjed fra presteembetet og kjøpte seg en gård på Toten. Augusta ble satt ut på en husmannsplass under Prestegaarden på Biri. En spesiell historie som jeg nå jobber med. Kanskje kommer det mer kjøtt til bena?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Oi, så ikke at det var du som hadde innledet til debatten, men det er vel ok uansett...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

Augusta er født 17.1.1810 i KristiansandBirger Forsmo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Fra Bergens Borgerbok 1752-1865;6. mars 1784; Halvor Lassesen, Lindås prestegjeld, brygger og krambodhandler.Og anviste herr biskop Irgens attest av 26. februar 1784, som viser at han har vært klokker uti Hosangers prestegjeld i 9 år, og i samme tid oppført seg flittig og tro; men efter forlangende nu afskediget fra bemelte tjeneste. Bemelte attest var påtegnet av Brose, at være anvist på Bergen Politi Kammere den 28. februar 1784.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har en tanke om at Rebecca Alida Jonsdtr kan være en søster av Antonille Josdtr. Utg.pkt. er det som står i kommunikanprotokollen fra NK 1790, 'hos' Nils Danielsen. Han var gm Rebecca Alida. De har fire barn til dåpen fra 1787 til 1794;[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=129&filnamn=dp12011668&gardpostnr=49599&personpostnr=145896&merk=145896#ovre>Lenke Lenke Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Herberg

Det er Augusta Wergelands(Vedøe)liv og levnet jeg er mest opptatt av. Ville vite litt mer om hennes fars bakgrunn og har fått det jeg var ute etter. Takk til alle. Dere står selvfølgelig fritt til å fortsette med temaet Wergeland, jeg går nå over til hennes datter Camilla Vedøe som ble byoriginal i Kristiania. Vet noen noe om henne? Hilsen Bjørn Herberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Legger inn lenka til din debatt om Camilla Vedøe: Lenke, slik at ein evt. kan fortsette å diskutere hennes liv der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Fint, Gisle, for her var det etter hvert ikke lett å vite hva som var tema, og jeg beklager, Bjørn, om jeg har kommet med innlegg uten relevans til ditt utgangsspørsmål.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Herberg

Ikke vær lei deg Arnfrid jeg er glad for alt jeg får. kanskje mitt spørsmål var dårlig formulert. Man har lett for å få skylapper når man jobber intenst med noe.Dette er et flott forum for historie- og slektsinteresserte. Hilsen til alle bidragsytere - jeg vet dere bruker mye tid på dette. En fin hobby.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Siden tittelen i debatten her er Nicolai Wergeland, så vil jeg nevne at han var elev ved Katedralskolen i Bergen fra 1792-1799. 'Wergeland Nils født 9. Nov. 1780,Foreldre: Halver Lassesen, Klokker i Hosanger Kald. Blev Borger i Byen, reyste bort 1785, siden har ikke hørt fra ham alt fra 1788 Innført: 1792 i l. Cl. Karakterer: 1793 godt Haab 1794-99 meget godt Haab Dimmitert: 1799.'Mvh Arnfrid Mæland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Augusta Wergeland Vedøe mistet et lite barn ca 1841.Hennes bror Henrik Wergeland har skrevet en kantate om dette;'SVALEN - ET SKJÆRSOMMERMORGENSEVENTYR FOR MØDRE, SOM HAVE MISTET BØRN - MIN SØSTER AUGUSTA PAA JELSØ FORTALT'Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Skogseth

i forbindelse med påtenkt bygdebok for Lindås sokn har jeg laget dette utkastet om morforeldrene til Nikolai Wrgeland:Jon Knutson Nedrevoll f. 1726? Ørskog på Sunnmøre d. 1777 (51 ½ år gl) g.m. Ingeborg Kristensdotter f. 1727 d. 1795 (68 år gl). Det er uvisst kor dei budde før dei kom til Spjeldneset i Lindås i 1765. Born: a. Antonetta Augusta f. 1758 d. 1810 g. 1777 m. Halvor Lasseson f. 1755 Berås i Lindås. Halvor var klokkar i Hosanger og familien budde på Mjøs på Osterøy. I 1784 flytta dei til Bergen, der Halvor fekk borgarbrev som (øl)bryggjar og krambuhandlar. Han vart borte på ei sjøreise til Spania om lag 1793. Antonetta heldt fram med å bu i Bergen, i følgje folketeljinga 1801 livnærte ho seg ved handarbeid, oppgjeven alder 43 år. Ein av sønene deira var Nils, som seinare endra namnet til Nikolai og tok Verklandsnamnet i forma Wergeland som etternamn (han var òg døypt med dette namnet). Borna hans var Henrik Wergeland og Camilla gift Collett. b. Siri f. 1762 (15 ½ år i 1777). c. Kari f. 1765. d. Knut f. 1768. Alle tre kvitterte for motteken farsarv rundt 1785, elles er lagnaden deira ukjend.Vet noen om hvor det ble av de tre yngre søsknene til Antonetta? Hvor var Ingeborg Kristensdtr fra. Takknemlig for svar. Hilsen Arvid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.