Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#42500] Green - en eller flere bergverksslekter 1700-/1800-tallet

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

I løpet av 1700-tallet og ved begynnelsen av 1800-tallet finnes det flere bergverksfolk på Sør- og Østlandet med navnet Green. Spørsmålet er om det kan påvises noen slektssammenheng dem imellom.Ved Næs jernverk i Holt (A-A) er en bergmester Green nevnt som fadder i 1804. Han er antakelig identisk med den bergmester Carl Erich Green som, jf. Ingeborg Fløystads avhandling om arbeiderlevekår ved Baaseland/Næs jernverk på 1700-tallet, 1791 mottok 300 sp.d. i årslønn.Samtidig (jf. ft. 1801) er der ved Frolands verk (A-A) en Gustav Green, 55 år gammel, som har stillingen som masovnsmester, og han er 'tillige inspecteur ved værket'.Ved Modum Blaafarveværk finner vi så i 1801 Iver Green, 53 år, som 'Oberstiger ved Cobold gruberne'. Han er gift for annen gang med Regise Engelsdrup, og de har sønnene Lars Green (26 år og tømmermann ved farveverket) og Jens Green (20 år og pukkverksarbeider).Vi kan så gå til Kongsberg Sølvverk der vi - jf. den oversikten over 'rentekammerets norske bestallinger 1660-1814', som er publisert på hjemmesiden til Norsk slektshistorisk forening - finner en Anders Green, 'einfahrer ved Kongsberg Sølvverk 23. juli 1744'. Det er vel den samme Anders Green som jf. FS-IGI gifter seg på Kongsberg, først 14/12 1758 med Anna Jørgensdtr. Kyster (det blir da opplyst at han har vært gift tidligere), så 10/4 1760 med Karen Galschiøth. I det siste ekteskapet ser det ut til at de i hvert fall får følgende barn: Hans Green (døpt 16/6 1763) og Ole Green (døpt 19/10 1765).IGI nevner også et par andre Green på Kongsberg i samme periode: Jens Green, g. (minst for 2. gang) 17/7 1762 m. Karen Hansdtr. Følgende sønn er nevnt: Christian Christopher Green (døpt 12/9 1767). La meg også ta med en Ivar Jensen Green, som 19/9 1771 får datteren Sara Marie døpt på Kongsberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

I skrfteregisterer her for Kongsberg finner du en del Green og slektsammenheng: LenkeDette har du vel muligens sett før, men legger det ved likevel.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Også i skifteregister for Drammen finner du mange Green: LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det finnes flere Green-slekter, bl.a. en som kan knyttes til Sigdal og en med tilknytning til Skiens-området. Det ser ikke ut til at 'mine' bergverksfolk kan knyttes til noen av disse. Det var riktignok en Ulrich Green som i perioden ca. 1747-1751 var lærer ved Næs jernverks skole. Og han var fra Skien, men antakelig uten opprinnelig jernverkstilknytning. Jeg går ut fra at det er han som er nevnt i et skifte i Skien i 1727 (Skien skifteprot. nr. 4 1723-1740, 410b - 16/9 1727). Skiftet gjelder Else Green og hennes avdøde 'Kiereste' Søren Rasmussen Limi (død 20/2 1723). Følgende barn (som må være hennes barn fra et tidligere ekteskap) er oppført (i tillegg til et par fellesbarn): Friderich Green 20 år, Rasmus Green 10 år, Ulrich Green 8 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her i Kragerø finnes også mange Green i skifter: LenkeVet ikke om du kan bruke noe av dette, men det kan jo dukke opp bergveksfolk mange steder i landet i skifter fra denne tiden.Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for lenkene Gunn. Skifteregisteret for Kongsberg hadde jeg beklageligvis 'glemt'. Det ryddet jo litt vei i vellinga. Her dukket det altså opp en hel søskenflokk Green - og også med forbindelse til Sigdal.Dermed tror jeg vi med god grunn kan anta at de personene jeg lister opp i innlegg 1, tilhører to (eller flere) ulike slekter. Green'ene på Kongsberg ser ut til å på en eller annen måte være knyttet til Green'ene i Sigdal. Muligens hører også Green'ene på Modum hjemme her, men det er foreløpig usikkert.Carl Erich Green på Næs verk og Gustav Green på Frolands verk er nok slektninger (muligens brødre) - og fornavnene kan jo få en til å gløtte mot et svensk opphav.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Til innlegg 5: Jo, det finnes Green (Gren) også andre steder i Telemark (Langesund, Gjerpen) - og for øvrig mange steder i landet. Mitt primære anliggende er å finne en genealogisk kontekst for de to Green'ene i Aust-Agder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

I 1801-tellingen er det 17 stk. som bruker Gren som etternavn her i landet. 2 i Østfold 3 i Akershus 1 i Oslo 3 i Buskerud 1 i Aust Agder.Her er lenke til dem jeg fant i Buskerud: LenkeSer ut til at det kan være svensk opphav til flere av slektene som du sier.Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila Kornstad

Til innlegg 4.Både Green- slektene i Skien, Tinn og Sigdal (og Larvik) er for det meste samme slekt og stammer fra Sigdal.Else Fredriksdatter Green var datter av Fredrik Pedersen Green i Larvik, som igjen var sønn av Peder Tøgersen/Torgeirsen Green, som var sønn av Torgeir Mathiasen fra søre Gren i Sigdal.Barna som er nevnt i skiftet er Else og Sørens felles barn.Ulrich Green var en allsidig folkelærer. Det står en lang artikkel om han i dansk biografisk leksikon, også at han var lærer ved Næs jernverk:'Fra 1738-43 konditionerede han nu hos præster i Norge, og da han 1743 havde taget theologisk Examen, blev han Klokker og Skoleholder for en skole ved Næs Jærnværk og lagde sig her efter fysikalske Videnskaber, Mineralogi og Bjærgværksvæsen.'Han var ikke lenge ved Næs, men utdannet seg videre i København, og var også i England. Han døde 27. mars 1773, og han var ugift.Hilsen Laila Kornstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hjertelig takk, Laila, for den oppklaringen - og for opplysningene om Ulrich.Når det gjelder Carl Erich Green i Holt og Gustav Green i Froland går jeg altså ut fra at de ikke har noen tilknytning til den slektskretsen du beskriver, men holder fremdeles åpen en mulig link til gruvefolket på Modum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Til (1): En ørliten mulighet er det vel for at denne Anders Green nevnt på Konsberg Sølvverk 1744, var fra nordre Gren i Sigdal.*Sigdal og Eggedal - Gard og slekt, bind II, utg. 1954', forfatter Andreas Mørch: På side 58 finner vi at Ola Fingarsen d.1740, 66 år, gm Kari Andersdtr Berg d.1730, 64 år hadde følgende barn i live i 1734 - Her nevner jeg nest eldste sønn, *Anders Green, stiger ved Kongsberg sølvverk.*Ellers har vi jo Gren garder i Krødsherad. Mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo, det er nok den samme Anders Green som senere (1744) har avansert fra stiger til Einfahrer. En forklaring på sistnevnte betegnelse, hentet fra Bjørn Ivar Bergs redigerte utgivelse av 'Eksaminasjonsmanntall, Kongsberg Sølvverk 1732' (Kongsberg 1983, s. 32):'Farer effter deris Instructz, saavel om dagen, som om Natten over hele Sølfverket og observerer om enhver sit Arbeide og i rette tiid an og udfører og straffer de skyldige ('Gruvepoliti')'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I det nevnte eksaminasjonsmanntallet fra 1732 kan vi ellers lese om Anders Green at han da arbeidet ved Segen Gottes gruve, var født i Sigdal, var 32 år gammel og overstiger. Vi får dessuten vite at han hadde vært ved sølvverket i 24 år (!), var gift og hadde 3 barn, samt at faren var/hadde vært 'knekt'.Når det gjelder sistnevnte funksjon, er den beskrevet slik av Bjørn Ivar Berg: 'Anslo i tønna, d.v.s. lastet tønnene til hestegjøpel- og kjerratfordring. Dro haspelen og håndpumpet vannet av sjakta, utløpte berg og kis, i det hele tatt: Utførte det grove arbeidet i gruva, som krevde muskelkraft og ikke særlig faglig innsikt'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ser vi så på informasjonen i lenken til innlegg 2, blir plasseringen av Anders Green bekreftet.Der nevnes flere søsken, som alle er barn av Kari Andersdtr. Green, enke etter Ole (jf. døtrenes patronym):1. Finger Green, Strømsø, død før 4/12 1739 (flere av hans barn deler da hans arvedel).2. Anders Green, Kongsberg, holtzførster ved Sølvverket, nevnt som oberstiger 4/12 1739 (ved skiftet etter faren?).3. Anne Olsdtr. Green, Green i Sigdal, enke etter Niels Colsruud.4. Niels Green, Trøssig i Sigdal, bodde på gården Brandsrud.5. Jens Green, Kongsberg, bodde på Bragernes i 1739.6. Marte Olsdtr. Green, enke etter Ole Olsen Stærchebye, bodde på Modum.Det nevnes også en Reyer Green (død før 4/12 1739) og kona Marthe Andersdtr., som er søster til arvelaterens ('Hans Haavelsen paa Korpe Moen') avdøde kone. Antakelig er hun også søster til Kari Andersdtr. Green.Vi ser ellers at Anders Green i 1757-59 nok en gang har skiftet beite på sølvverket. Han er blitt Holtzførster. Igjen en ordforklaring fra eksaminasjonsmanntallet 1732: 'Har opsigt i Skovene at ingen gode træer, som kand bruges til tømmer udj Setteved vorder ophuggen og afmaaler med Stigerne den levende Setteved og andre Træ Materialier'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Finner i farten ikke at Sigdalsboka nevner hvor faren til Anders, Ola Fingarsen var, før han i 1706 fikk skjøte og overtok nordre Gren. Faren til Ola hadde i sin tid hatt denne garden.Det høres ikke usannsynlig ut at han hadde vært *knekt* på Kongsberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Tilbake til (14): Litt utenfor sjølve tråden. Det stemmer som det antas i nest siste avsnitt - Marthe Andersdtr. var søster til Kari Andersdtr. Green. Marthe var gift med enkemanden Reyer (Reidar) Halvorsen på nordre Jokstad i Sigdal. (Jeg ætter sjøl fra 2 av deres døtre, samt fra datter nr.3 Anna Olsdtr. Green som var gm Niels Johannesen Kolsrud på Gren. De overtok etter Ola Fingarsen).Nå tilbake til sjølve tråden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Cappelen

Navnet Green er aktuelt i annen tråd også, men jeg kommer her tilbake til Peder Tøgersen Green (se innlegg 9), Larvik, gift med Helvig Michelsdatter. Blant barna deres var Karen Pedersdatter Green gift med Jacob Halvorsen (død 1681), kjøpmann i Skien. Petronelle Jacobsdatter (1659-1723) var deres datter og gift med den kjente kapellan Ludvig Albertsen Blehr (1643-1716) i Skien. Dermed er det bånd til mange skiensslekter, bl.a. gjennom deres sønn Jacob Ludvigsen Blehr ( F. 1680 D ?) g.m. Gørel Pedersdatter Juell, og deres sønnedatter Petronelle P. Juell g.m. Diderich von Cappelen (1734-1794).Hilsen Hans

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.