Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anne Lise Hovdal

[#42519] Maren Renholdsdatter Tønder f ca 1700, Herøy? Nesna?

Recommended Posts

Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg har en ane som heter Maren Renholdsdatter Tønder som jeg ikke helt finner ut av, og som må ha blitt født i 1700 eller like etter på grunnlag av når barna hennes ble født. Det er skifte på henne i Ormsøen som da var i Herøy i 1762, men jeg har ikke greid å finne dødsfall på henne i Alstahaug prestegeld 1761 og 1762 på noen av de aktuelle mikrofilmene. Noe har jeg imidlertid funnet:Hun må ha vært gift med Ole Jonsen Lovøen, for han er far til de barna jeg har funnet som døpt og antageligvis også til min ane blant barna som kanskje var eldst. Har disse barna:1)Anna Olsdatter som er oppgitt å være 57 år da hun ble gravlagt Dom. 2.a.epiphan 1785 på Stamnes kirkegård. Gift 01.01.1754 med Nils Jacobsen som var 52 år da han ble gravlagt på Stamnes kirkebård 24.p.trinit. 1776(født ca 1724). Disse er blant mine aner. Det var skifte på Nils i Lovøen i 1778, og på Anna i 1785 i Ormsøen. Dette var da i Herøy.2)Synnøv Olsdatter døpt i Herøy kirke 10.p.trinit.17303)Renholt Olsen døpt Festo epiphan 1733 i Herøy kirke4)Sophia Olsdatter døpt Dom. Judica 1737 i Herøy kirke5)Hendrich Olsen døpt Dom. Septuages 1741 i Sandnes kirke.6)Sophia Olsdatter født ca 1744, og ble gravlagt torsdag den 04.07.1777 på Stamnes kirkegård. Hun er nevnt i skiftet etter moren i 1762 i Lovøen, og er da oppgitt å være 18 år.7)Synnøve Olsdatter født ca 1746, og er 16 år ved morens skifte i 1762.På side 259 i boka 'Slekten Benkestok' av Wilhelmine Brandt finner jeg en Renholt Fredrik Tønder født ca 1682 og død i 1704. Kan dette ha vært en ung far til Maren før han døde? Jeg finner ingen andre som kan passe som hennes far. Ble Maren Renholtsdatter Tønder og Ole Joensen gift i Nesna? De ble ikke gift i Sandnes eller Herøy 1725-1730, og heller ikke i Alstahaug 1725-1728.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Hei Anne Lise,Reinholdt Fredrik Tønder (ca 1681 - 1704) var utpekt til arving av Dønnes gård (testamentet etter onkelen står gjengitt i Helgeland justisprotokoll nr. 2, side 49 1/2, datert Dønnes gård den 19. januar 1694), men døde bare 22 år gammel, og det var hans eldre bror Arnoldus Tønder som overtok Dønnes. Reinhold kullseilte på Alterfjorden mellom Hellesvik og Herø og druknet, og både Marcus Volquarts og Petter Dass skrev om denne ulykken. Petter Dass skrev blandt annet diktet 'Brydende Baarer Flydende Taarer': 'Ak! unge Blod du værdig var En bædre grav at hafve End at den Torsk paa bunden gaar, Din lemmer skulle gnafve, Du værdig var man skulle dig Paa Silkepuder legge, Og sætte Kroppen hæderlig forinden muuret vegge;' Volquarts legger ordene i munnen på unge Reinhold Fredrik Tønders forlovede, som var en datter av biskop Peder Krogh: 'Baaden blev din Ligekiste, Kjølen var din Liigebaar, Du dit Haandgreb maatte miste, Bølgen dig af Hvælvet slaaer. 10. Du, som nok var værd at bære Silke, Purpur og Bliant, Som broderet maatte være, Prope i hver søm og kant. 11. Udi Dyndet nu maa klædes, og af Fiske tæres bort, O! hvad maa min' Kinder vædes, Allting er for Øine fort. 12. Ach! at jeg nu kunde svømme, Dukke under som en And, Jeg min Pligt ej skulde glemme, Men dig tage op paa Land. 13. Blandt de Torsker, Longer, Fløndrer, som er i det dybe Hav, Ach! der hviler ædle Tønder, O, en fæl og fugtig Grav!Om forloveden, som også var datter av biskop Peder Krogh i Trondheim, var med barn er ikke meg kjent. Av Peder Kroghs fire barn hadde han en datter, Sophie Amalie. Hun ble senere gift i 1710 med en Hans Jensen Collin. (kilde Svein Tore Dahl)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Takk for det svaret. Reinholdt Fredrik Tønder og Sophia var jo bare forlovet, og hvis Sophia var med barn da så ble jo barnet uekte. Det var vel stor skam, så det er jo ikke sikkert at det har blitt skrevet så mye om? Med det navnet(Maren Reinholdtsdatter Tønder) er det vel heller ikke særlig mange andre farskandidater? Hadde jeg enda greid å finne dødsfallet til Maren i ca 1761-62 hadde det vært enklere å se, men jeg må kanskje lete flere år før 1762 i kirkeboka? Hvis hun virkelig var av familien Tønder så kan det jo hende det var et skifte som tok flere år? Noe annet jeg også lurer på er at Ole Joensen Lovøen er verge for barna, men ikke nevnt som ektemann i skiftet i 1762. Maren må jo ha vært gift med Ole Joensen Lovøen siden han er beskrevet som far til de barna jeg har funnet som døpt, eller var det flere Ole Joensen Lovøen?Merker meg jo også at Maren kaller 2 av sine døtre Sophie, som kan være etter forloveden til Reinholdt Fredrik Tønder og da den mulige moren til Maren. Ser også i 'Slekten Benkestok' på side 259 at mor til Reinholt Fredrik Tønder het Maren Jørgensdatter Scheldrup. Han kan jo ha kalt opp sin datter etter sin mor?Kanskje kan fadderne til barna si noe om iallefall disse var slektninger av Maren. Har prøvd å 'analysere' dem og finne ut om de var slektninger av familien med å prøve å finne dem igjen i skifter, men finner ikke igjen alle.Synnøv Maria Olsdatter døpt 13.08.1730 hadde disse fadderne: Jacob Olsen Stamnes, Aarsille Larsdatter Nordnæs, Martha Andersdatter Lovøen, Aarsille Larsdatter Lovøen.Reinholdt døpt 06.01.1733 hadde blant annet disse fadderne: Hans Gyth Løvøen som det var skifte på i 1742 gift med Aarsille Joensdatter, Peter Benjaminsen Skar Det er kanskje sønn av Benjamin Dass som var født ca 1649 og holdt til i Herøy? Videre Jon Jonassen Skar, Marit Johansdatter Alteren.-Sophia døpt Dom.Judica 1737. Faddere: Oluf Christophersen Lovøen, Joen Joensen Lovøen, Maria Greisdatter Prestøen, Bereth Trondsdatter Lovøen, Anna Jonsdatter LovøenHendrich døpt 29.01.1741. Faddere: Anders Sandnæs(Anders Walnum Sandnæs?), Hans Aars Sandnæs, Hendrich Nilsen Stamnæs, Sophia Walnum Sandnæs, Sara Hansdatter Sandnæs. Her ser det ut for meg som om flere er tilknyttet familien Walnum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Hvis noen vet om en annen Reinholt i området Nesna, Dønna, Alstahaug, Herøy og Alstahaug som kan være far til Maren så hører jeg gjerne om det. Maren kan vel også kanskje ha blitt født i Trondheim?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Ja, navnegjentagelsen mellom avkom og mulige forfedre svekker jo ikke akkurat at det kan være noe her. Uekte barn kan jo også forekomme i de beste familier. Trondheimssporet over nyfødte kan være verdt å forfølge videre (spesielt året 1704-1705)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Ja det var vel heller ikke så mange kirkesogn i Trondheim på den tiden.. Blir det da Domkirkens sogn jeg må ha? Da må jeg nok over på mikrofilm som jeg jo kan fjernlåne. Hvis jeg virkelig kommer inn på de slektene som er nevnt i 'Slekten Benkestok' her så blir det jo iallefall ikke problemer med å komme videre.Jeg ser iallefall ingen Maren Reinholtsdatter som ble døpt i Nesna 1704-1705, men jeg har kun sjekket den kirkeboka som jeg har lastet ned fra internett og ikke mikrofilmen. Skal jo også prøve å finne flere barn av Maren og Ole Joensen Lovøen som døpt, og da blant annet min ane Anna. Hvis jeg greide å finne giftermålet så kunne jo det også gi en pekepinn, men det er ikke enkelt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Fadder til barnet Synnøv døpt i 1730 var Jacob Olsen Stamnes. Det er vel han det er skifte på i Stamnes i 1755? Han var jo gift med Aarsille Larsdatter Myklebostad(ca 1688-1778, gravlagt 18.p.trinit. 1778 i en alder av 90 år på Stamnes kirkegård). Hun er søster av en av mine andre aner Jekteskipper Jens Larsen Myklebostad i Nesna, og det var jo også folk som var litt over gjennomsnittet når det gjaldt inntekter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(3:) Benjamin Petersen Dass (ca.1649-1702) hadde en sønn Peter Benjaminsen med sin (3.?) kone Juditte Carstensdatter Angell Volquartz (1676-1746), men han var visstnok f. ca.1697 og død 1715. Så med mindre Juditte fikk en ny Peter etter 1715 så er det vel lite trolig at den Peter Benjaminsen Skar som var fadde i 1733 var deres sønn. Jeg kjenner ikke til at Benjamin hadde barn fra tidligere ekteskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(6:) Jeg holder en knapp på '(Vor) Frue' sogn, der Maren Reinholtsdatter's mulige farfar (Oluf Tønder, død 1684) hadde vært sogneprest. Maren's mulige morfar (Peder Krog) levde ennå i 1704, som biskop i Trondheim. Hvis det var Peder's datter Sofie Amalie som var Reinholt's forlovede, så var hun i 1704 bare 18 år gammel (mens Reinholt altså var 22 år da han druknet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Takk for svarene Per. I den oversikten jeg har over kirkebøker i Trondheim så går Vår Frue kirke bare tilbake til 1732, men jeg skal se i bibliotekets oversikt om det er kirkebøker der lengre bak i tid. Det er ikke sikkert jeg har tatt utskrift av alle sidene tidligere(lenge før jeg visste om Maren Renholtsdatter). Nå skal jeg jo likevel til Stjørdal snart, og Stjørdal bibliotek kan ha kirkebøkene for Trondheim. Hvis ikke så får jeg fjernlåne senere.Kanskje ble Maren Renholtsdatter og Ole Joensen Lovøen også gift i Trondheim, for jeg finner dem ikke som gift i Alstahaug,Sandnes eller Herøy i perioden 1723-1730, og ikke i Nesna 1721-1730(de var gift da datteren Synnøve ble døpt 10.p.trin.1730). Datteren Anna som skal være født i ca 1728 kan kanskje da også være døpt i Trondheim? Henne finner jeg ikke som døpt 1723-1735 i Sandnes eller Herøy.Så 1723-1730 for Alstahaug og Nesna der.Det er jo fullt mulig at Sofie Amalie kunne bli mor som 18-åring, selv det kanskje ikke var så vanlig å bli mor så ung på den tiden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg har omsider nå i dag funnet dødsfallet på Maren Reinholtsdatter Tønder i kirkeboka, og er oppgitt å være 60 år da hun ble gravlagt på Sandnes kirkegård XIII.trinit(13.p.trinit) 1761. Altså ble hun født ca 1701 som jeg trodde, men hun kan jo være 2-3 år yngre likevel. Så tidsmessig og aldersmessig så kan hun iallefall være datter av Reinholt Fredrik Tønder som døde 27.10.1704.Jeg har lett opp og ned og i mente i alle 4 kirkesogn av Alstahaug prestegjeld for å prøve å finne henne som gift med Ole Joensen Lovøen(han er jo far til 4 av barna som er nevnt i skiftet 1762), men jeg finner dem ikke.Fant dem heller ikke som gift i Nesna, og jeg finner ikke datter Ane Olsdatter(min ane) som døpt i perioden 1723-1733. Hun skulle jo være født ca 1728. Har jo ikke fått sett på kirkebøkene for Vår Frue kirke i Trondheim, men de starter først på 1729. Så det blir umulig å finne Maren Reinholtsdatter som døpt der iallefall. Kanskje noen nye lesere har kommet til og vet mer?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Er det noen som har litteraturforslag til anerekke til Reinholt Fredrik Tønder, og forloveden Sopie? Tenker da på f.eks gamle nummer av Norsk Slekthistorisk Tidsskrift. Får ikke frem noe på den siden med å søke på slektene Scheldrup og Tønder iallefall, men det må da være skrevet noe om disse slekte i alle disse årene som foreningen har eksistert. Prøvde å bla i oversikten, men det ble altfor tungvint. Prøvde å se på Per Nermos hjemmeside, og fant ikke kilder der. De er der sikkert nok, men jeg gjør sikkert noe feil når jeg søker.Har vært på Frode Holthes hjemmeside og ser at han på noen av slektene bakover på Reinholt Tønder bruker boka 'Karoline og Kurt Ludvig Grønn, forfedre og etterkommere'. Den er det veil sikkert mulig å fjernlåne. Kunne jo skrevet av alt der inne og også fått alt fra Frode Holthe selv om jeg hadde spurt om det kanskje, men det blir for lettvint. Jeg har lyst til å jobbe litt selv med dette og lese kildene selv. Det er det vel mange som syns er merkelig.Jeg ønsker forslag på artikler fra NST på i første omgang er følgende slekter fra Reinholt Fredrik Tønder og forloveden Sophie og bakover: Tønder, Scheldrup, Buch, Ravensbruck,Schriver, Krogh. Forslag til litteratur mottas også med takk. KJeg blir alene her i julen, og har tenkt å prøve å bestille noe til jul. Så lenge jeg bare er 99 % sikker på at Reinholt Fredrik Tønder og Sophie Olsdatter er mine aner så blir vel det hele foreløbig skrevet i word-dokument. Er det ellers noen vits i for meg å bestille mikrofilm for Domkirkens sogn i Trondheim for å finne ut av dette? Den går jo tilbake til 1679.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Jeg hadde ikke tenkt å blande meg inn i denne diskusjonen, men... Den Reinholt Olsen Tønder som var utpekt som arving til Dønnes og druknet, hadde som foreldre Maren Christophersdatter Schelderup og Ole Christophersen Tønder - [url="http://www.nose.dk/Norge/schjelderup0.html>http://www.nose.dk/Norge/schjelderup0.htmlReinholts forlovede het Dorthea Krog: 'I 1704 overtok Reinholt Tønder (f. 1681) arven etter sin farbror, men på reisen fra Trondhjem omkom han med flere av sitt følge på Alstenfjorden til stor sorg for hans festemø, Dorthea Krog og hans øvrige pårørende' -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Maren Jørgensdatter Schelderup - skulle det selvsagt stå, beklager.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Foreldrene til Dorthea Krog som i 1704 var trolovet med Reinholt Fredrik Olsen Tønder da han den 27 Okt 1704 omkom ved forlis på Alstenfjorden var altså biskop i Trondheim, Peder Nielsen Krog (1654-1731) (fra Århus ?) og Anna Dorthea Jørgensdatter Bremer (1659-1746) (fra Kiel) (g. 1681), som også hadde barna - president og justistsråd i Trh., Christian Krog (1682-1754), - kanselliråd og rektor v. Trh. skole, Niels Krog (1683-1740) og - Sofie Amalie Krog (1686-1735) (g. 1710 m. justisminister og president i Trh., Hans Jenssen Collin).Noen som kan gi en mer komplett liste over biskopens barn, deres ektefeller og levetid ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Biskopen hadde også sønnen Jørgen Henrik Krog f. 1687.Ble barna født i Besser, Samsø, Holbæk, Danmark, der Peder var sogneprest før han ble biskop i Trondheim ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

På en internettside http://vestraat.net/rossfjord-p/p69.htm#i17139 er i alle fall Sofie Amalie Krogh med ektefelle Hans Jensen Collin f 1682 d 1742 med sønnen Niels Krog Collin 1718 - 1782 uten etterslekt nevnt.Videre en sønn Niels Pedersen Krogh gift 1717 med Margrethe Albrigtsdatter Angell, død 1736.Så en sønn Jørgen Henrik Krogh f 1687.Men så var det Dorthea Krog da?IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Christian Pedersen Krog gift med Ingeborg Marie Knagenhjelm i 1714 - barn Dorthea Christine Krogh 1725 - 1775 i Oppeid, Hamarøy. Leter fremdeles etter Dorthea.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

På Simon Ellefsens internettside, familien Krog, er ingen Dorthea nevnt. Her er bare Christian, Nils, Sophie og Jørgen nevnt.Sophie Amalie er nevnt med tre barn: Jens. Abraham og Christian - http://www.nose.dk/Norge/krog.html#25Hører Dorthea hjemme i denne familien? Noe som ikke stemmer?IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hvis siste avsnitt i innlegg 2 medfører riktighet er Dorthea identisk med Sofie Amalie f. 8 Mai 1686.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for svarene. Det ser ut som om jeg får mye å jobbe med i julen, men det er jo bare fint. Jeg har litt trøbbel med å lese og forstå sammenhengen på Simon Ellefsens hjemmeside, men har jeg forstått det riktig når jeg setter opp denne anerekken på Sophie Krogh:1)Sophie Krogh Foreldre2)Peder Krogh3)Anna Dorthea Bremer4)Nils Nilsen Krogh5)Cicilia Pedersdatter Borgfelt8)Nils Christnsen født ca 15669)Anna Olufsdatter16)Christen Krog

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg 'tror' 5) skal være Cecilie Margrete Pedersdatter Blichfeldt død 1661.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Hvilken kilde finnes det for at Sophie Amalie var Reinholts forlovede? Er litt interessert i dette av forskjellige grunner.Det kan vel tenkes en sammenblanding av navn mellom morens Anna Dorthea og datterens Sophie Amalie i senere skrifter, slikt skjer. Men Sophie gav heller ingen av bara sine navnet Reinholt, kanskje var dette heller ikke vanlig.Ser ut til at dette kan bli en vanskelig nøtt, men pågangsmot ser ikke ut til å mangle. Lykke til!IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Til Per: Ja jeg skrev av feil fra Simon Ellefsens hjemmeside.Til Inger: Det at Sophie var forlovet med Reinholt Fredrik Tønder står i innlegg 2 i denne debatten, men hvilken kilde Knut Riksen har for det vet jeg ikke.Det jeg ellers observerer i skiftet etter min ane Maren Reinholtsdatter Tønder i Lovøen i Herøy i 1762 er blant annet en datter Sophie som er 18 år. I kirkeboka finner jeg ingen Sophie døpt ca 1743-44, men Ole Joensen Lovøens barn Sophie blir døpt Dom Judica 1737. Ole Joensen Lovøen får også sønnen Reinholt døpt i Herøy Festo epiphan 1733. Dessverre står jo ikke morsnavnet på den tiden i kirkeboka. Det kan altså se ut som om min ane Maren Reinholtsdatter Tønder har kalt opp sin mor gjennom minst en datter Sophie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.