Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Margaret Miller

[#42610] Bodo i Nordland sporsmaal fra 1801

Recommended Posts

Gjest Margaret Miller

Jakob Andersen og kone Mette Kirstina Strom bodde paa Morkved Bodo in 1801. Det var andre giftermaalet for begge. Kan noen si meg da de ble gift og da Mette dode? Han hun et skifte?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Vet ikke når Mette Kirstina Strøm døde, men har skiftet etter hennes første mann, Niels Mouritsen Nors, klokker. Skiftet åpnet i mai 1780, internt skiftenr 10062. Finner ikke flere skifter der Mette K. Strøm er nevnt og heller ikke Jakob Andersen. Hadde Mette et farsnavn som hun kan være registrert under?IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Siden jeg ikke finner et skifte der ekteparet Mette K. Strøm og Jakob Andersen opptrer sammen, har jeg søkt etter Jakobs første ekteskap.Kan dette være samme mannen: Skifte etter Marith Paulsdatter, Mørchve i Bodø åpnet i mai 1793, internt skiftenr 3186. Her nevnes ektemann Jacob Andersen med døtrene Ane 30 år - Berith 28 år - Mallena 24 år og Dorthe 19 år, alle Jacobsdøtre. Alle barna hjemme hos faren - ugift.Den samme Jacob Andersen er nevnt i et skifte etter svigerfaren i 1767 hvis det kan ha interesse.Skiftene er hentet fra CDen/skifter i Salten.Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Tja. jeg gjorde meg klar til å legge inn et innlegg, og så så jeg at Inger hadde sett det samme som meg, så her kommer da et supplement til Ingers innlegg (3) ;-DDet er nok din Jacob Andersen nevnt i dette skiftet, for i 1801 er dattera Mallena gift og hun og mannen er inderster hos Jacob i hans 2. ekteskap.Jacob Andersen (858), Mette Kirstiana Strøm (859) og Jacobs datter Mallena (864) på Mørkved i 1801 Lenke -Dermed skulle vel Jacob og Mette være gift mellom 1793 og 1801.MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Takk Knut og Inger. 'Min' Mette Kirstine ble f. 1724 Mo Bronnoy Nordland 'Kristophersdtr. Winther'. Hun ble gift 1750 Bergen med Ole Simonsen Rodberg og hadde sonnen Kristopher samme aar. Ole maa vaere dod tidlig. Mette var hjemme paa Somna Nordland og hadde et uekte barn Ole Rodberg i 1763, da var hun kalt 'pike'. Faren til Ole Rodberg var Peder Strom! Ser ikke Mette der etter. Kanskje er dette en ennen Mette, eller det samme?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Kunne vaere hjelpsom aa ha Mettes giftermaal dato med Nils Mouritsen!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Hvis det er samme Mette K. Strøm som du har og som vi har funnet gift med klokkeren Niels Mouritsen Nor, må denne Mette ha vært ganske gammel da hun inngikk det andre ekteskapet. Umulig er det ikke, men...Finner skifte etter Sara Erichsdatter, Bodø i Bodø. Skiftet åpnet mai 1754 og en Niels Mouritsen Nohrs nevnes som ektefelle.Det blir også nevnt fem barn i alderen 20 til 10 år - Helvig, Mourits, Karen, Mette og Ole.Så er det skifte etter Niels Mouritsen Nors i Bodø i 1780. Ektfelle er Mette Kierstina Strøm. Her står det at Sara Margrethe Blix, Bodø i Bodø var hans første kone.Barna Helvig gift med Erik Grøn - Indyr/Gildeskål.Karen gift med Jens Johansen Plate, Løding/Bodø.Mette, 30 år, verge Hans Pedersen, Seivåg.Sara Kierstine Nors - tjener Bodø. Datter av 2. ekteskap. Hun er hos hr Schelderup, Hundholmen.Klara Margrethe Nors. Datter av avdøde. Verge Christen Olsen, Hauklandsvik.Synd at det ikke står alder på de to siste jentene som skal være Mettes døtre. Får du dette til å stemme - kan det være din Mette K. Strøm?Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Er det sønnedattera til Kirsten Gjertsdatter Holst 1653-1735 som er nevnt av W. Brandt i boka ”Slægten Benkestok” i fotnoter på s115 du tenker på?Mette Kirstina datter av Christopher Nilsen som i sin tur var sønn av (Skipper) Nils Jonsen (død 1697) på Vevelstad og Kirsten Gjertsdatter Holst (i hennes 2. ekteskap).Fra Simon Ellefsen, med referanse til Svein Edvardsen: Skifter fra Tjøtta 1686/1780 (Trondheim 2002), s. 2576: ” Avdøde Kirsten Giertsdatter. Arvinger: ektefelle Frantz Nielsen Winther; avdøde sønn Niels Mogensen på Schjeggenes og hans barn: Mogens Nilsen, gift i Jylland, Alhed Nilsdatter, gift med Ole Ingebrigtsen, Nøstvigen [Nauskvik, Velfjord], Maren Nilsdatter, ugift, Frilstad [brønnøy]; sønn Mogens Nilsen, Halsen [brønnøy?]; sønn Giert Nilsen, Sandvær [brønnøy]; avdøde sønn Christopher Nilsen på Moe [brønnøy] og hans barn: Nils Christophersen, Christopher Christophersen, Mette Kirstina Christophersdatter, Ane Christophersdatter; sønn Jørgen Nilsen, Utenlands; avdøde datter Dorthea Mogensdatter på Bragstad og hennes barn: Mogens Pedersen, Bragstad [Tjøtta]; Ribor Maren Pedersdatter; Ane Pedersdatter; datter Inger Mogensdatter, Ormøen [brønnøy]; datter Sara Nilsdatter, Tilrem [brønnøy]. ”Det er vel ikke utenkelig at det kan være den samme, all den tid hun ikke etterlater seg andre spor i Salten enn i skiftet i 1780 etter Nils Nors og folketellingen av 1801, da gift med Jacob Andersen.Men hvilken adresse hadde Mette i 1763, og i hvilken kilde? (innlegg 5)--For øvrig, i 1801 er det en Martha registrert med Martha Jensdtr. 60 år (166) på Fenes Lenke -Det antakelig er henne som er registrert i skifte etter Daniel Danielsen, Feenes i Bodø, åpnet 14.07.1791 – Ektefelle Marthe Kirstina Strøm……Jeg vet ikke om det er forbindelse mellom disse, eller om det bare er en avsporing.MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Takk begge to for videre opplysninger! Mette var dtr. av Kristoffer Nilsen og h. Margrete Nilsdtr. Winter Vevelstad. Kristoffer var sonn av Nils Jonsen og Kirsten Gjertsdtr. Holst Vevelstad. Jeg tror dette kan vaere det samme Mette Kirstine, men rart at hun tok navnet Strom. Kanskje da Bodo kirkebok kommer paa skannede kirkeboker kan jeg finne giftermaalet med Nils og doden til Ole Simonsen Rodberg....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Mette hadde sonnen Ole Rodberg i 1763, og da var hun paa Frilstad Somna. Rart ogsaa at han tok navnet Rodberg istedenfor Strom (far Peder Strom). Skal vaere meget hjelpsom aa finne om giftermaalet med Nils var for eller etter 1763.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Er det sønnen Ole Simonsen Rødberg vi finner i 1801-tellingen for Brønnø: Lenke ?Han har en datter Mette som kan være oppkalt etter farmoren. Alderen til Ole S. R. skulle også passe.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Ja, men det er Mettes uekte sonn Ole Rodberg, sonn av Peder Strom. Han brukte etternavn Rasmussen ved konf. og etterpaa Christoffersen, trolig fra mora. (Ved siden av Rodberg som var moras forste mann).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Litt matte på nattmorran.I innlegg 5 blir det opplyst at Mette ble gift i 1750 i Bergen med Ole Simonsen Rødberg.I innlegg 2 opplyses det at Mette er enka i skiftet etter Nils Nors i 1780.I innlegg 1 med lenke i innlegg 4 får vi vite at Mette i 1801 var gift med Jacob Andersen, og bosatt på Mørkved.Dette skulle med mine ringe mattekunnskaper tilsi 3 ekteskap,men Mette på Mørkved i 1801 er bare i sitt andre ekteskap, altså en manko på ett ekteskap.Dette kan ha flere årsaker, en er at det er sammenblanding av opplysninger på 2 personer.Nå er de registreringene som jeg finner på Nils Nors knyttet til Fenes som bosted,og på Fenes (innlegg 8) var det i 1791 skifte etter Daniel Danielsen, enka her var Marthe Kirstine Strøm. (ikke nødvendigvis samme som den Marthe Jensdtr på Fenes i 1801 da denne ikke med sikkerhet kan knyttes til navnene Kirstine eller Strøm)Kan det her være feil i skifteavlesningene? Og at de personene M K Strøm på Fenes egentlig er samme dama?Og er den M K Strøm på Mørkved i 1801 en annen, eller er det bare en M K Strøm, i så tilfelle mangler 2 ekteskap i registreringen i 1801.Jeg får bare ett treff på etternavn på Strøm i Bodø i 1801, det er M K Strøm på MørkvedMvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Meget interessant, og takk for timen du gir. En ting var at ved uekte fodsel of Ole Rodberg i 1763 var Mette kaldt pike! (da var hun enke x1) Hvis vi endelig kan finne Nils sin annet ekteskap kan vi (solve) problemmet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Her må det være mer som ikke stemmer.Mettes ekteskap inngått 06. mai 1750 i Nykirken i Bergen med Ole Simonsen Røberg [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=10&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=14234&merk=14234#ovre>Lenke - Her er hun omtalt med Winther som etternavn.Ole Simonsens begravelse 26. mars 1754 i Nykirken i Bergen Lenke -Simon Ellefsen med referanse til ”Trondheim Stift og Søndre Trondheim Amt, Lr2, Skiftedesignasjoner 1764-1809”

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Er dette enda ett barn som hører til her Lenke - Berethe Margaretha døpt 09. januar 1760 (uekte) i Nykirken i Bergen, foreldre Ole Børresen og Mette Kirstine WeinterFor øvrig var Mette og Andreas Fæstefolck ved barnedåpen i 1755, hva skjedde? Ble de gift?MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.For å fortsette resoneringen fra innlegg 13.Om vi tar det for gitt at kvinnene viste hvor mange ekteskap de hadde hatt frem til 1801, bør følgende være rett:1 Marthe Jensdtr i sitt andre ekteskap på Fenes i 1801 er identisk med Marthe Kirstine Strøm fra skiftet etter Daniel Danielsen på Fenes i 1791 – totalt 2 ekteskap2 Mette Kirstine Strøm i sitt andre ekteskap på Mørkved i 1801 er identisk med enka etter Nils Nors i skiftet fra 1780 – totalt 2 ekteskap3 Mette Kirstine Winther gift i Bergen i 1750 er enten identisk med ”Madme Christina Christophersdatter Winther” som det var skifte etter i 1777 i Trondheim, eller så befinner hun seg et annet og til nå ukjent sted.Det ser i alle fall ut til at Mette Kirstine har hatt noe mer tid i Bergen enn det som ble antydet i starten av temaet.MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Tusen takk Knut! Aldeles fantastik! Skal prove aa finne mer naa. Check this question later as I will add something when I get it.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Siden Mette bruker ettern. Winther i Bergen ble det rart at hun skal bruke Strom i Bodo. Tenker som deg at dette er ikke 'min' Mette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Oh no! What next? Jeg fant at Mettes andre barn Olive f. 1755 - foreldrene var trolovet. Jeg hadde et sporsmaal paa digit. 'aktiv'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Hansen

Hei.Til innlegg 22, at Olives foreldre var trolovet kom frem i innlegg 17, sammen med et par spørsmål :-) (fæstefolk=Trolovet=forlovet)Jeg har ikke nok kunnskap om Wintherslekta til at jeg klarer å finne opphavet til den Mette Winther som var bosatt i Strandgata i Stavanger i 1801.Det at Mette i Stavanger er i sitt første ekteskap er en forstyrrende detalj.I tillegg finner jeg ikke Mettes første barn, Christopher, død, burde han være nevnt i skiftet etter Mette, siden han ikke står i skiftet etter ”Madme Christina Christophersdatter Winther”, men derimot en yngre Christopher f ca 1768, antar jeg at hun heller ikke er 'din' Mette.MvhKnut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Rindedal

God morgen ! Er ikke flink med linker, men skulle tro at Mette Christine Winther begraves i Nykirken 14.februar 1777 som Ole Simonsens enke, alder 54 år, fra 6.rode nr 23, noe som stemmer ganske bra med adressen til til Ole Simonsen Rødberg på Klosteret. Det må finnes et skifte i Bergen etter Mette i Bergen, har nemlig notert meg at i 1777 befant sønnen Ole Simonsen Rødberg, 14 år, seg hos sin morbror Nils Tronsen Frænes på Helgeland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Rindedal

Sønnen skulle hete Ole Simonsen Winther,(men også f.eks Ole Rødberg Pedersen Strøm !)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.