Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Gry Axelsen

[#42753] Nils Nilsen, Fin. f. 1850 kvenvik. gift m. Marit Jensd, lapp eller Finsk?

Recommended Posts

Gjest Gry Axelsen

I 1900-telling står Nils Nilsen oppført som lapp, og at han prater lappisk. Kan det være at skriveren ikke har greid å skille mellom samisk og finsk?Jeg prøver meg med lenker for første gang :o)Lenke: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=38&filnamn=f02012&gardpostnr=31&personpostnr=334&merk=334#ovre>LenkeUnder giftemål er den samme Mils Nilsen, født 1850 i Kvenvik,oppgitt som 'Fin'.Lenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Finn er det gamle norske ordet for same, derfor heter det Finnmark. Lapp er opprinnelig et svensk ord, derfor heter det Lappland. Både finn og lapp blei imidlertid brukt i Norge. Som regel (men ikke alltid!) brukes lapp om reindriftssamer, mens finn betyr fastboende samer (sjøsamer, bufinner). Kildeskriverne blanda ofte sammen disse to betegnelsene, det samme gjelder en del av skjemaene de brukte.Finnlenderne som kom til Norge, blei vanligvis kalt kvener. Det kan nok hende at noen av disse blei kalt samer (finn eller lapp), men det veit jeg for lite om. Det interessante ved opplysningene dine er at alle tre etniske begrepene er ute og går - de bor i Kvenvik! Men jeg tipper likevel at det dreier seg om sjøsamer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Andreas Snildal

Jeg tror Johan Borgos har rett om bruken av finn/lapp. Men i siste halvdel av 1800-tallet er mitt inntrykk at det ble vanligere å bruke lapp også om sjøsamer, noe som muligens har sammenheng med den økte innvandringen av finnlendere. Uansett er det sikkert store variasjoner. I Nord-Troms blir f. eks. reindriftssamer stort sett omtalt som fjellfinner gjennom 17- og 1800-tallet.Jeg er enig med Johan at det helst dreier seg om sjøsamer, men en skal ikke se bort i fra at det kan være snakk om blandingsekteskap, noe navnet Lena Johannesdatter kan tyde på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Grei utdyping fra Andreas. Jeg er enig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Takk for innspill begge to.Det virket lite sannsynlig at sønnen Jens Nilsen gifter seg inn i Heggelundslekta hvis de var av flyttsamisk ætt. Det står oppført at språket er norsk. Og de bodde på Kvenvik hvor vi vet de fleste var av finsk opprinnelse. Sannsynligvis er det blandingsekteskaper av fastboende samer og kvener.Er det noen som vet hvilken samisk familien Nils Nilsen, gift med Lena Maria Johannesdatter er av? Og er det mulig å finne opphavet til Lena Maria Johannesdatter. Navnet klinger finsk.Gry..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Villy Ovesen

Hvis en leser RHD's egen hjelpeside, så står det følgende om forkortelser i kilden:Etnisitet (nasjonalitet): n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastboende ln = lappisk, nomadiserende f = finsk (kvensk) k = kvensk (finsk) b = blandetSpråk: n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk)At 'f' står for finsk er vel sånn noenlunde i nærheten av sannheten for 1900-tellingen. For tidligere tellinger så kan f/fin bety både samisk og finsk (avhengig av personen som foretok tellingen). Før 1850 så tror jeg jeg nok 'fin' i hovedsak betegnet samer/samisk, og i kirkebøker fra den tiden finner vi fin(d), søfin(d) og fjeldfin(d) som betegnelse for samer i tillegg til lap(p).1900-tellingen som du viser til i innlegg(1) viser jo for Nils Nilsen at etnisiteten er 'lf' og språk 'n'. Han er altså lappisk fastboende men snakker norsk.Her er lenke til samme person i FT1875: [url="http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=2012&kenr=001&bnr=0002&lnr=00>LenkeDen viser at faren (Nils Nilsen f.1828) er samisk av etnisitet, men snakker kvensk. Sønnene er av 'blandet' etnisitet og snakker samisk. Kanskje Nils (f. 1827) snakket kvensk fordi hans mor (Lena Johannesdatter) var kvensk.Samme familie i 1865: LenkeBåde far og mor er oppført som 'finsk', og her tror jeg nok det er i betydningen samisk.Her er et eksempel hvor vi finner betegnelsen 'blandet finsk/kvænsk' (i dagens språkdrakt, blandet samisk/finsk): LenkeVed fødselen til flere av søsknene til Nils (f .1828) er det opplyst at de er 'fin':Margrethe: LenkeKirsten: LenkeJon: LenkeTror at far til Nils Nilsen (f. 1828) er Nils Pedersen, se FT1801:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Hei Odd VillyJeg brukte navnet ut fra fødselen på Johannes 1841.Lenke:[url="http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=116409>LenkeHvis hun ikke hadde hett Maria kunne jeg vært tilbøyelig til å tro dette var hennes fødsel:Lenke:LenkeMarit Jensdatter, født 1847, gift med Nils Nilsen Junior, finner jeg ut må være henne som blir født her:Lenke:LenkeI 1865 bor de på GammelheimLenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Villy Ovesen

Den Lena Johannesdatter du har funnet født i Talvik, blir vel i yngste laget, ettersom Nils Nilsen og Lena Johannesdatter gifter seg i 1820:Family Search: LenkeKan ikke se at det finnes andre kandidater, så derfor har jeg mest tro på at hun er innflytter til Talvik.Odd Villy

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Hei igjen,Du har selvsagt rett i det :o) Det går litt fort i svingene noen ganger.Gry

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Mørk

Hvis du går til Niels Nielsen, født 08.sept. 1822 vil du finne at en av hans faddere heter Johannes Mathisen med adresse Qvænvig. Hvis du da har funnet ut at Lena fødte to gutter som hun kalte for Johannes, den første født ca. 15.04.1834 - død 12.05.1834, den andre født 03.04.1841 - død 22.04.1841, er det sannsynlig at Johannes Mathisen kan være faren hennes. Det var vel vanlig å kalle opp fedrene. Både hennes første sønn Niels og hennes andre sønn Peder er jo navn som går igjen i Nielsenslekta, så det kan vel tenkes at disse navnene ble tatt først. Jeg tror at bestefar til Niels Nielsen, født i 1822, kan hete Niels Pedersen (Født ca. 1759.)Men hvor Lena kommer fra er fortsatt en gåte for meg. Men jeg er veldig interessert i opplysninger for å finne ut dette. Dette er nemlig min slekt.Gunn Mørk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Hei Gunn,Det er alltid morro med innspill, takk til deg!Du har sannsynligvis rett. Jeg har ikke kikket i kirkebøkene etter at de ble lagt ut. Jeg skal ta en titt senere i dag.Dette er min samboers slekt, og interessen ble vekket av en gammel historie om at Jens Nielsen kom sørfra. Det er jo avkreftet. Det kan vel tenkes historien gjaldt Heggelundslekta.Hilsen Gry.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gullbjørg Storvik

Hallo. Om du titter litt bedre etter, så ser du at Marit Jensdtr.s far er oppgitt å hete Jens Pedersen, og er fra Kvenvik. Hun er etterkommer etter Junte Iversen som bosatte seg i Alta 1665. Han er av gammel kvenslekt, og er vel en av de første kvenene vi kjenner navnet på i Alta. Den slekta vet jeg mye om, da jeg selv har mitt opphav i den. Jeg skal se om jeg har noe på Lena. Gullbjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gullbjørg Storvik

Hei igjen. Lena Johannesdtr., 50år, bos. på Kvenvik, døde 4.06.1847 og ble gravl. 10.06.s.år. Dessverre kom det ikke frem hvor hun var født. Det finnes en Helena Maria Johannesdtr. som blir konfirmert i Alta, 18år gml. i 1818. Hun oppgis å være bos. i Storvik/Kåfjord. Lena kan jo være en forkortelse for både Helena og Malena. Niels Nielsen som hun var gift med var ganske sikkert sønn av Niels Pedersen og Margrethe Mortensdtr. i Kåfjord, slik Odd Villi antar. De kaller jo opp en datter for Margrethe, men om du ser på den andre datteren, så blir hun døpt Kirsten, og de hadde jo også sønnen Johannes. Jeg vil tro at dette er navnet på lenas foreldre. Deres sønn Nils gifter seg 22.10.1847 med Ragnhild Johannesdtr. Hun var 21 år, og datter av Johannes Mathisen. Heggelundslekta i Alta er vel fra Troms, og etter hva jeg husker er det ett par stykker av Junte Iversens etterkommere som gifter seg med Heggelundfolk. Hilsen Gullbjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Hei Gullbjørg,Når det gjelder Heggelundslekta så kom de fra Troms som du sier. Av hva jeg har greid å sette sammen ser det slik ut:Hans Peder Michelsen Hustru: Allet Kattrina Heggelund Født: 1792 Keilen på Karlsøy Døpt: 4 Sønd. eft. Paaske Faddere: Svend Blix. Joh. Gullichsen. Maren Jacobsdatter. Inger Bastiansdatter. Elen Madsdatter. Hjemmedøpt Af Qvind. Karen Fridrichsd. Far: Hans Heggelund Mor: Kiersten PedersdatterBarn 1 Hans Pedersen Heggelund Født: 03. 01.1812 Hamre på Helgøy Døpt: Første søndag efter Poske Trefoldigh% Helgøy Faddere: Anne Meldal Figenschauv. Maren Borlund. Klocker Morten Hegglund. Niels Leming. Michel Mortens. Hustru: Hanna Thomasdatter Født: 1820, Skjærvøy sognBarn 2 Søren Mortinus Født: 06.11.1813 Qvalvog på Helgøy Døpt: Nyttårdag, Helgøy Faddere: Alexander Gams. Lars Hans. Løberg. Even Christophers. Maren Kirstina. Ane Ottesd.Barn 3 Fredrica Christiana Født: 15.09.1817 Døpt: 06.01.1818 Faddere: Klokker M. Heggelund. Iacob Klingenberg. Iohan Thomes. Hersøe. Mad. Heggelund. Ane Martha Christophersd. Trina Blix Heggelund Barn 4 Hartvig Christian Født: 23.07.1820 Qvalvog på Helgøy Døpt: Dom. 13tia p. Trin. Faddere: Morten Michelsen. Iørgen Sørensen. Anders Mortensen. Aleth Lind. Iacobina Lemming. Birgitta Kielsdatter. Barn 5 Iohan Semin Født: 22.09.1823 Qvalvog på Helgøy Døpt: Dom. 21 Trin. Helgøy Faddere: Iacob Klingenberg. Michel A. Michelsen. Knud Gamts. Ane Heggelund. Ane Margr. Figenschou. Trine BlixGenerasjon 2Hans Pedersen Heggelund Født: 03.01.1812 Døpt: Første Søndag efter Poske %Trefoldigh% på Helgøy Far: Hans Peder Michelsen Mor: Allet Kattrina Heggelund bestefar: Hans Heggelund bestemor: Kiersten Pedersdatter Faddere: Anne Meldal Figenschauv. Maren Borlund. Klocker Morten Hegglund. Niels Leming. Michel Mortens Hustru: Hanna Thomasdatter Født: 1820, Skjærvøy sognBarn 1 Marthin Heggelund Hansen Født: 1850 Alta Yrke: FiskerBarn 2 Johan Edvard Hansen Født: 1852 Alta Yrke:FiskerBarn 3 Anna Ceselia Hansdatter Født: 4. mars 1856 Alta Døpt: 27. april 1856 Faddere: Anne Andersdatter, Flintnes. Johannes Andersen. Ole Christiansen. Øskarsbugten. Bent Berg, Kåfjord. Eva Johannesdatter, Tverrelvdalen. Jørgine, Kåfjord.Barn 4 Peder J. Hansen Født: 1858 Alta Yrke: Fisker og gårdsbruker Bosatt: Øskarsnes Husrtu: Inger Andersdatter Født: 1862 AltaDattersønn og Pleiebarn hos Hans Pedersen Heggelund Andreas M. Andreasen Født: 1872 AltaGenerasjon 3Peder J. Hansen Født: 1858 Alta Yrke: Fisker og gårdsbruker Bosatt: Øskarsnes Husrtu: Inger Andersdatter Født: 1862 Alta Bosatt: ØskarsnesBarn 1 Alfred Pedersen Født: 1884 Alta Yrke: FiskerBarn 2 Johan Peter Pedersen Født: 1886 AltaBarn 3 Magnus Pedersen Født: 1891 AltaBarn 4 Ole Pedersen Født: 1893 AltaBarn 5 Inga Amalie Pedersdatter Født: 18. mars 1896 Døpt: 28. juni 1896 Alta Mann: Jens Nilsen Far: Nils Nilsen Mor: Marit Jensdatter Født: 13. september 1890 Alta Døpt: 24. september 1890 Konfirmert: 14. februar 1905. Kunnskap: Temmelig god. Forhold: Meget god Forlovere: Fredrik Pedersen og Hauk LarsenBarn 6 Sønn ??? Pedersen Født: 07.11.1900 Døpt: AltaHer kan det være feil da jeg ikke har jobbet mye med denne slekta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gullbjørg Storvik

Hei. Om du ikke vet det, Hanna var f. 16.09.1820 i Skjærvøy som uektefødt. Foreldrene var: Aleth Katrine Røde, ug. pike, og ungk. Thomas Arild.Det andre kan vi ta privat. Send mail til meg: mort@gullvik.net

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Hei Gullbjørg,De opplysningene jeg har er gitt meg over nett, så jeg visste ikke om Hanna, så takk til deg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sten Isaksen

Utgangspunktet for denne tråden er betydningen av ordene lapp og finsk. Svarene er korrekte, såvidt jeg kan forstå. Men jeg skulle gjerne visst på hvilket grunnlag etnisiteten ble fastslått, både i kirkeboka og ved folketellingene. Bakgrunnen for spørsmålet er følgende:To av mine tippoldeforeldre blir betegnet med bokstaven 'k' (=kven). De kom fra Tornedalen og snakket høyst sannsynlig finsk. Men når jeg følger slekta bakover, så finner jeg at her er mange med opprinnelse i Tyskland og Sør-Sverige.Jeg vet det, fordi jeg sitter med oversikten som er et resultat av arbeidet til svenske slektsforskere og lokalhistorikere. Men visste mine tippoldeforeldre det da kom til Salangen omkring 1840? Og ble de eventuelt spurt ut på en slik måte at dette kom fram når de skulle innskrives i kirkeboka? Eller ble de betegnet med en 'k' fordi de snakket finsk og kom fra et svensk område? Og var det kanskje slik at betegnelsen 'fi' ble brukt om de som snakket finsk og kom fra et finsk (russisk) område?I så tilfelle vil jo disse betegnelsene mer være et uttrykk for hvilket språk de snakket, enn for deres etniske opprinnelse. Hva vet vi om dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Hei Sten,Jeg har registrert det samme som deg. I det en norsk, tysk, eller for så vidt danske gifter seg med en same eller en finlender blir barna registrert som kven eller lapp. Jeg tror det må komme av det språket de snakket hjemme, i det registreringen ble foretatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Man må skille mellom genealogisk tilhørighet, som har med gener å gjøre - noe objektivt, og etnisk tilhørighet, som er et kulturfenomen - noe subjektivt. Man kan bytte etnisk arv, men ikke biologisk arv.Det som fovirrer i kildene, er dessuten det forhold at en person kan skjule sin etnisitet av ulike grunner, og andre kan feiltolke den, bevisst eller av mangel på informasjon.Særlig folketellingene i 1875 og 1900 er upålitelige nordpå når det gjelder oppgitt etnisitet - norsk, samisk, kvensk. Man må huske på at folketellerne ofte var innflyttere som dro rundt med lister og spurte 'er du norsk eller lappisk eller kvensk?'. Kanskje ga folk det svaret som var taktisk lurest der og da.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.