Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#42916] Barthel (Barth) Abrahamsen Grim, Bergen, 1700-tall.

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Barth Abrahamsen finnes ikke i Manntallet for Bergen by for 1714, som er lagt frem her på DA i dag. Kjenner noen til Barth / Barthel / Bartholomeus Abrahamsen (Grim) fra Søndre eller Nordre Bergenhus. Jeg finner en Bartholomeus Domai i Rugsund, Nordfjord i 1701 Lenke Det er det nærmeste jeg kommer. Han finnes ikke blant geseller eller drenger til Bergen rundt 1700.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Angående vielsen i 1705: hva er kilden for dette ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Her er ekteskapet i 1705.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her er Emmerentzes dåp i KK med fadre, hvis det kan bringe oss videre.LenkeJeg har også sjekket Grunnbøkene i det aktuelle tidsrom, men kan ikke finne Barth noen seteder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Når jeg spurte etter kilden, mente jeg ikke lenken, for lenken er til et dokument der kilden ikke er oppgitt (dokumentasjonen mangler). Men svaret dukket opp i et annet innlegg: det må dreie seg om kirkeboka for Korskirken.Spørsmålet mitt er dermed: hvilket geografisk og sosialt område dekket Korskirkens menighet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg kan vise til min artikkel: Bergen by 1680-1730: en prosopografi (kollektiv biografi). Slekt og data 3/2006, s. 20-30. Artikkelen inneholder en full tekstutgave av Ligningsmanntallet for Båtsmanns- barberer- og trompeterskatten av Bergen by 9/5 1710.Den beste utnyttelsen av manntallet 1714 vil være hvis den - i normalisert språkform - i første omgang ble lenket til Parykk- og skoskatten 1711 og Kopp- heste- og ildstedskatten 1711.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Beklager, innlegget er lagt inn i felt debattråd !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har sett litt på Emmerentzes fadre; en i rode 17, en i 21 og en i 24. Til Korskirken hhørte rode 19 - rode 24. Mens Rode 17 hørte til DK. I tillegg er klokkeren i KK fadder, i rode 21.En annen ting jeg har lurt på er om 'Grim' i kirkeboken slett ikke er Grim, men et stedsnavn som starter med Grim. Det var jo et langt navn som skulle føres inn, så kanskje siste del av etternavnet har falt bort. Der har vi jo flere gårder rundt Bergen; Grimen, Grimstad, Grimseid. Har sett på bruken av Bartholomeus, og ser der at Kinn i S & F peker seg ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har tidligere sett gjennom Båtsmanns- barberer- og trompeterskatten av Bergen by 9/5 1710, men har ikke funnet ham der heller.Familien kan jo ha flyttet ut fra byen etter 1705, men før de tilgjegelige manntallene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har også leitet gjennom Lenke det tyske kontors arkiv. Der er mange Barth(olomeus), men ingen som ligner på 'min'. Ville ikke i så tilfelle vielse og dåp vært i MK?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Han står heller ikke i det omfattende manntallet fra år 1700. Derfor tviler jeg på at han tilhørte Bergen bys befolkning, men kan ha bodd utenbys. Eller han tilhørte Kontoret.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg ser på FS at der er personer i Tyskland med kombinasjonen Barth(-olomeus) og Abraham. Men jeg vet ikke hvor komplett arkivet jeg har lenket til i (11) er. Men burde de ikke benyttet MK i så tilfelle?Dessuten var jo både Abraham og Barth også brukt på Vestlandet, men jeg finner ingen kandidater i 1701-tellingen. Hadde han vært kommet til Bergen da skulle han vel vært med i 1700-tellingen for Bergen, referert i (12).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg legger nå inn fra mitt eget dokument om eiendommen vår, - og som gjør at jeg er interessert i denne Bartholomeus 'Grim':'Christian Hinrich Grierme fra Drentwege i Bremen, Tyskland, sønn av gårdbruker Johan Wilhelm Grierme. Christian Hinrich kommer til Bergen som gesell 1. oktober 1757. Han benytter oftest etternavnet Grim i Bergen. Han blir viet til Ide Cecilia Ørum fra Kind prestegjeld i Korskirken i Bergen 20. juli 1764. Ekteparet bor trolig i huset fra slutten av 1700-tallet og Ide Cecilia står oppført som huseier under Folketellingen i 1801. Christian Hinrich og Ide Cecilia får syv barn; Johan Wilhelm (1764), Rasmus (1765), Mette Magrethe (1767), Elschen Margareta (1768-1782), Christian Henrich (1771-1771) , Conrad Friedrich (1772) og Catharina Sophia (ca 1777-1782). Christian Hinrich Grim dør i 1795, og blir gravlagt fra Korskirken 8. september samme år. C. H. Grims eldste sønn, Johan Wilhelm Grim, blir viet til Randine Olsdatter i Nykriken i Bergen 30. juli 1797. I 1801 er Johan, eller Jan som han nå kaller seg, 36 år, mens Randine, eller Rangele som hun kaller seg, 40 år. De bor i Rode 11- 253, Sverresgate 2. Det kan synes som ekteparet forblir barnløse. I Undersøkelseskommisjonen 1804-1805 står følgende å lese om Jan Grim: 'Jan Grim, Bergen Kors Kier, 41 aar, Bergen, Fiskefurer, har ikke faret til Søs, ernærer sig ey af Søen og er over 36 Aars Alder, 0, HR-219.' C. H. Grims nest eldste sønn, Rasmus Grim, blir viet til Christiane Ravnsberg i Domkirken i Bergen 11. februar 1798. Rasmus og Christiane får tre barn; Christian Henrich i 1797, Carl Johan i 1800 og Ide Cathrine i 1805. I 1801 er Rasmus og Christiane hhv 38 og 34 år. Rasmus med familie bor i nå i Rode 18-74, Haukelandssmuget 1-3. I Undersøkelseskommisjonen 1804-1805 står det følgende å lese om Rasmus Grim med sønner: '1804: Rasmus Grim , Dom Kier, 40 aar, Bergen, Arbeidsmand, fløttet til 18 Rode No 29., 0. 1805: Rasmus Grim, D: K: S:, 1765 29/12, Bergen, Arbejdsmand, har icke været i Farten men ernærer sig ved Tyske Bryggen, 0 1804: Christen Henrich Grim, Dom Kier, 6 3/12 aar, 1797, 1 Son, Bergen, hos Faderen, fløttet til 18 Rode No 29., 0, UR-201. 1805: Christian Henric Grim, D: K: S:, 1797 3/12, Søn, Bergen, hos Faderen, UR: Rode 18. Bogst: P, 0 1804. Carl Johan Grim, Dom Kier, 4 4/5 aar, 1800, 2 Son, Bergen, hos Faderen, fløttet til 18 Rode No 29., 0, UR-210. 1805: Carl Johan Grim, D: K: S:, 1800 4/5, Søn, Bergen, hos Faderen, UR: Rode 18. Bogst: Q, 0 ' Om Conrad Friedrich d.e., C. H. Grims tredje og yngste sønn, noen gang blir gift er usikkert, men i følge UK 1804-1805 bor hans sønn, Conrad Friedrich d.y. sammen med faren i Rode 11 nå. I Folketellingen i 1801 bor imidlertid d.e. i Rode 2-35, Prahlegården, mens d.y. bor sammen med tanten og bestemoren i Steinkjelleren. I Undersøkelseskommisjonen 1804-1805 står det følgende å lese om Conrad Friedrich Grim og hans sønn: 'Conrad Frid. Grim, K:K:S:, 1772 8 Febr: Bergen, tiener hos E Hadler, ER: Rode 11. Bogst: B: Skade i Høyre Haand, 0 Conrad Frid Grim, K:K:S:, 1795 25 Oct:, Bergen, hos Faderen, UR: Rode 11. Bogst: D: 0 ' I 1801 bor, foruten Ide Cecilia, datteren Mette Magrethe (ugift) og sønnesønnen Conrad Friedrich på 4 år, hvis mor er Ingeborg Marie Rasmussen og far Conrad Friedrich, i Steinkjellergaten 12. I 1801 bor det også fem logerende i huset; brødrene Axel og August Luth, matroser på 20 og 19 år, Anna Katrine Hamm, enke på 63 år, samt ekteparet Hans og Anne Marie Simonsen. Foruten familien Grim og de som er nevnt som logerende ved Folketellingen 1801 har to personer adresse Rode 23-54 ved sin død på begynnelsen av 1800-tallet; Anna, som dør 4 år gammel i 1795, datter av arbeidsmann Ole Stephensen, samt Niels Halversen, arbeidsmann/gesell fra Lindaas, som dør 36 år gammel i 1807. Under Folketellingen i 1801 bor Ole Stephensen med familie i 23de Rode-143; Arbeidersmauet 5. 26. juni 1809 dør Rasmus' hustru, Christiane Berenthine Ravnsberg Grim, bare 40 år gammel. Etter dette flytter Rasmus og barna hjem til sin mor, Ide Cecilia og hans ugifte søster, Mette Cathrine, i Steinkjellergaten 12, sammen med barna, som også nå består av lille Ide Cathrine, født i 1806. Et knapt år senere, mai 1810, dør Rasmus' lille datter, Ide Chatrine, bare 4 år gammel. Hun blir gravlagt på Fredens Bolig. 18. juni 1813 dør Ide Cecilia Grim, født 1735, 77 år gammel. Hun blir gravlagt på Fredens Bolig. I 1815 bor det fortsatt to fra familien Grim i Steinkjellergaten 12; Mette Margrete, som nå er midt i 40-årene og fortsatt ugift, samt hennes nevø, Rasmus' eldste sønn, Christian Henrich, som nå er blitt 18 år. Mette dør ugift på sykehuset, 46 år gammel, i 1817. Conrad Friedrich d.e. har adresse Kontoret i 1815. Han dør som almisselem i 1832, 61 år gammel. Rasmus d.e. har også adresse Kontoret i 1815. Han dør som almisselem i 1836. Conrad d.y., gesell, har adresse Rode 2-35, Prahlegården, i 1815, som er identisk med hans fars adresse i 1801. 8. september 1822 blir Conrad Friedrich d.y. viet til Helene Pedersdatter Rødberg i Korskirken. Han er 27 år, mens hun er 22 år. Conrad d.y. og Helene får fem barn; Rasmus (1824), Peroline Olsine (1826), Thomas (1830-1831), Thomas Christian (1832) og Conrad Fredrik (1835). Conrad selv drukner på sjøen ved Biskopshavn, 44 år gammel, i 1838. Hans hustru, Helene dør i 1857, 64 år gammel. Conrads fetter, Carl Johan, blir viet til Elen Andersdatter 5. september 1830 i Nykirken. Begge er 30 år. Carl Johan og Elen får seks barn; Christiane Berntine (1830-1843), Rasmus (1832-1832), Anne Johanne (1833), Ida Cathrine (1836), Jochumine (1838-1842) og Carl Johan (1843). I 1865 bor Carl Johan og Elen i Rode 24. I 1875 bor Carl Johan alene i Rode 23-141. Elen dør i 1870, 69 år gammel, mens Carl Johan dør i 1877, 77 år gammel. Thomas Christian blir viet til Elisabeth Serene Andersen 30. juni 1861 i Korskirken. Datteren, Konstanse Helene Marie, blir født i 1862, men dør 1 år gammel i 1863. I 1863 får de sønnen Petro Marius og i 1864 sønnen Konrad Andreas Hansen. I 1865 bor Thomas og Elisabeth hos Samson T Ryg i Rode 22-63. Datteren, Konkordia Rasmine blir født i 1868, men dør 8 år gammel i 1 876. Thomas Elias blir født i 1871. Thomas selv dør i 1873, 41 år gammel. I 1875 bor Elisabeth sammen med barna Conrad, Petro, Concordia og Thomas i Rode 23-192. Concordia dør i 1876. Elisabeth blir gift på nytt i 1882 med Fredrik Huitfeldt. I 1885 bor Elisabeth sammen med sin nye ektemann og hennes to sønner, Petro og Thomas, i Sydnesgaten 2. Huitfeldt arbeider hos Wallendahl. I 1891 bor ekteparet i Herman Fossgate 11 og i 1900 i Fosswinkelsgate 3. Conrad Fredrik blir viet til Johanne Sophie Amalie Lexau 14. april 1867 i Korskirken. Han er bødkersvenn hos Johannes families bedrift, M S Lexau i 1865. 6. mai samme år emigrerer de til Amerika med Fr Petersen. Conrad Fredrik er 33 år og Johanne Sophie er 21. Ida Catharina blir viet til Hans Peter Reinertsen 10. mai 1863 i Korskirken. Hans Petter blir født i 1862 (ugift, d. 1907), Elvine Cathinca i 1864 (d. 1880), Rikard Samuel i 1867 (d. 1868), Petra Hansine og Ida Kathrine i 1872 (begge dødfødte), Petra Kathrine i 1874- (d. 1875) og Rikard Samuel i 1876 (d. 1927). I 1875 bor familien i Rode 23-101, Balaklava, sammen med barna Hans Petter og Elvine Cathinca på 13 og 12 år. Reinertsen har tittelen seilmakermester. I 1891 er Hans Peter og Ida Catharina beboere på Søfarendes Fattighus i Kong Oscarsgade. I 1900 er Ida Catharina beboer på aldershjemmet i Haugeveien. Sønnen Rikard Samuel blir gift 1. gang med Agnes Martine Wevring i 1900 og 2. gang med Bjørg Katinka Olsen i 1908. I 1900 bor Rikard og Agnes i Geble Pedersensgate 34. De har sønnen Harald, født 27. april 1900. Rikard Samuel dør 24. mai 1927. Sønnen Hans Petter er kaptein, ugift, og dør 19. september 1907. Peroline blir født 24. mai 1826, og er 38 år i 1865, ugift tjenestepike hos Sadelmaker Arne Olsen. Hun er fortsatt ugift i 1875, men er nå sygevogterske i Rode 22-89, mens hun i 1885 benytter navnet Line og er blitt sygepleierske. Hun er fortsatt ugift og bor i Henrik Wergelandsgade 3. I 1891 er det kun Peroline som fortsatt benytter etternavnet Grim i Bergen. Hun bore nå i Fjeldgaden 1. Hun lever fortsatt i 1900, er blitt huseier i Nedre Blegevei 1, er privat sykepleierske og strikkearbeiderske. Peroline dør i 11. september 1917, 91 år gammel, -'den siste Grim' i Bergen. Arving er 'Broder Grim' i Amerika, som er Conrad Fredrik som emigrerte i 1867.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest E. Heindl

'unfreundlich, wild' 'als Herkunftsname auch möglich 'aus Grimmen' Grim (um 1171), Grimme (um 1381), von Grimme (um 1284), Grymme (um 1410) Ergänzungen von Jan: Dieser Name hat mehrere Bedeutungen:1.) Es ist ein Übername zu mittelhochdeutsch „grim(me)“ = grimmig, unfreundlich, schrecklich, wild.2.) Es kann auch sein das die Herkunft des Namen auf dem gleichlautenden Ortsnamen Grimm in Bayern beruht oder von dem Ort Grimma aus Sachsen stammt, oder der Name stammt vom Namen Grimme in Mecklenburg – Vorpommern oder in Brandenburg.3.) Der Name kann auch auf eine Kurzform eines mit „grim“ gebildeten Rufnamen zurückgehen.Mvh. Eili Heindl

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest E. Heindl

Her forsvant det meste av teksten og den ser ut til å ville forsvinne igjen. Prøver likevel med den første delen.Jeg vet ikke hvor Barthel (høres veldig tysk ut) Abrahamsen (...sen høres norsk, dansk, nordtysk ut) Grim (ubestemmelig) kom fra, men i 'Drentweder Geschichte und Geschichten' kan du se hvor gården Grieme i Dorf'en Drentwede lå. http://www.drentwede.de/chro_1/02.htmlEili Heindl

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest E. Heindl

Andre del:Navnet Grimm forekommer ifølge Benz Ahnenforschung 17000 ganger i tyskland. Her et par forklaringsforsøk på det tyske navnet Grimm tatt fra Benz Ahnenforschung: Grimm mittelhochdeutscher Übername 'grim(me)' = 'unfreundlich, wild'Forsettelse som i 15.Mvh. Eili Heindl

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hjertelig takk til Eili for innlegg om navnet slektsnavnet og stedet Grim. Jeg er jo da ute etter å finne ut om der var noen Grim i Bergen før 'min' Christian Hinrich som kom til Bergen som gesell 1.10.1757. Jeg har nok mest tro på at også Barthel Abrahamsen Grim kom fra Tyskland, kanskje like etter 1700, og at han har giftet seg med landsjenten Malene Olsdatter. Så har de muligens flyttet til hennes hjembygd. Er det mulig å finne ut om der var noen Bartholomeus og Abraham Grim der Christian Hinrich kom fra?Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn-Erik Boye

I Bergens Bartskere og Kirurger 1500-1800 er det nevnt en Bartsker Johan Grim død før 1603. Hans arvinger skal ha vært utenlands. Hans enke Anna er nevnt. Mvh Bjørn-Erik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

1757: Christian Hinrich Grieme, tysk testimonium 1.10 1757. Født Dorf Drentwege i grevskapet Dipholz i kurfyrstedømmet Hannover (Drentwege bey Bremen), der hans far, Johan Wilhelm Grieme, var gårdbruker (Landmann), tjente 3½ år som junge ved Kontoret, hos herr Hinrich Nordmann, egenhandler i Søstergården, der han fortsatt står i tjeneste. Test. i 585 H4, fol. 27a; revers fol. 27a.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk for nye innlegge, (19) da er vel ikke dette Batsker Johan Grims enke i 1645 LenkeMen aner vi en sammenheng mellom de ulike Grimene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Fra Grunnbok 1686:[15-30] [Pluss for plass og ort.] Bet. 94, 95, 96 Mallene (overstrøket) \Anna Maria/ Bartes huuß grund gifuer [Hand 2] 1 ortKan dette være et spor?Ellers har vi jo flere Abraham på 1600-tallet, uten slektsnavn, f eks Abraham Kagebager som har høy formue i 1657.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Heinz Promann

Christian Hinrich Grieme was born in Drentwede, Grafschaft Diepholz, Germany, he was baptism 30.05.1737 in the church of Barnstorf. His father was Johann Wilhelm Fasting call Grieme and his mother was Mette Margarete Grieme.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Many Thanks, Heinz,have you any information about Barth(-el) Abrahamsen,Yours sincerely Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.