Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

[#43158] Frantz Hansen, f. ca. 1751. Viet i Lardal, Vestfold 1776.

Recommended Posts

Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Frantz Hansen bodde på en husmannsplass under Bøe da han 03.11.1776 giftet seg med Maren Jacobsdatter. Lardal kirkebok og b.b. side 906. Jeg har ikke funnet Frantz døpt i Lardal.De døper sin første datter Kirsti 15.12.1776. Og de døper sin første sønn Søren 29.10.1780. Nummer to er henholdsvis Helvig og Jacob. De to yngste er Halvor og Mari. Lardal kirkebok og b.b. side 928.På Bøe dør Kirsti Frantzdatter 42 år gammel og hun blir begravd 13.01.1763. Hun var gift med Søren Hansen som ble begravd 26.04.1763 87 år gammel. Det skal være skifte etter begge. Hennes mor var Dortea Arnesdatter. Lardal kirkebok og b.b. side 897. Kirsti og Søren har giftet seg mellom 1745 og 1763. Jeg har ikke funnet vielsen i Lardal.Kan Kirsti være mor til Frantz? Hvor kommer de isåfall fra?Sønnen Halvor Frantzen er berørt i tema Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Dette må være vielsen til Kirsti Frantzdatters foreldre, i Slemdal/Siljan 26.07.1716 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Hvis det er skifte etter Kirsti Fransdatter, bør det jo være greit å avgjøre om hun var mor til Frans Hansen eller ikke. Skiftet vil vel da befinne seg i skifteprotokollen for Nordre Jarlsberg sorenskriveri.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo spekulere litt i den andre enden av tidslinjen, nemlig rundt opphavet til den Frantz Hansen som gifter seg i Slemdal i 1716. Hvor kom han fra? Min spekulasjon bygger foreløpig ikke på annen empiri enn at jeg i lengre tid har prøvd å finne ut av hvor det ble av en Frantz Hansen som ble født i Eidskog i 1691. Siste sporet etter ham er 1701-manntallet, der han er 9 år gammel og sønn til masmester Hans Gasmann på Hakadal verk (se for øvrig denne debatten: Lenke).Noe som kanskje kan gjøre spekulasjonen interessant, er at på det tidspunktet Frantz Hansen gifter seg i Slemdal har Frantz Hansen Gasmann to brødre (Jan og Lars) ved Herre hammerverk. Tre andre brødre (Peter, Gilius og Hans) + faren er ved Egelands verk i Gjerstad/Søndeled. Broren Peter flytter rundt 1720 til Fossum verk.Hadde denne Frantz Hansen dukket opp i Slemdal etter at Moholt Hammer ble etablert i 1731, hadde selvsagt spekulasjonen blitt enda mer interessant.(Jeg får bare beklage dersom noen synes det er brysomt at jeg stadig kommer trekkende med disse jernverksfolka mine.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Avskriften av vielsen fra kirkeboken for Slemdal tyder ikke umiddelbart på at forloverne er nære slektninger, men jeg ser at i hvert fall den ene er bosatt på Ouestad (Austad?): Trol. 2/6-1716 i Slemdal. Copul. 26/7-1716. Frans Hansen med Dorothe Arnesd. Caut: Joen Svendsen Ouestad, Joen Christensen Ouen.Slemdal var et problemområde m.h.t. sirkumferens-diskusjonen mellom Fritzøe og Fossum jernverker, og i 1716 var det nok slik at Fritzøe hadde dominansen. Selv om det altså ikke var noe jernverk i Slemdal i 1716, var kulleveransene derfra viktige - og mange har derfor likevel hatt jernverkstilknytning (som kullbrennere m.v.).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Skiftet etter Kirsti Fransdatter er nevnt i Lardal bygdebok, men jeg har ikke hatt mulighet til å lete etter det ennå. Må jo til byen da.Bygdeboka nevner moren Dortea, men ingen barn. Kanskje begge er nevnt i skiftet.Kirsti ser ikke ut til å være gift i Slemdal/Siljan. Ikke Hedrum heller, men der dekker ikke kirkebøkene hele den aktuelle tiden.Jeg har tenkt på Moholt i forbindelse med Frantz navnet tidligere. Kanskje henger det sammen.Det må finnes mer i kirkebøkene for Slemdal/Siljan. Først kanskje fødselen til Frantz med Kirsti som mor. Om det så finnes en Frantz begravet med oppgitt alder kan jo det si noe om det er en Gasmann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Hvis Kirsti Fransdatter døde barnløs og ble arvet av sin mor Dorte Arnesdatter, ville det være en naturlig forklaring på at Lardal bb kjenner slektskapsforholdet, ja.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Frantz er døpt 09.05.? 1753, uekte, som jeg hadde en misstanke om, i Slemdal/Siljan i henhold til kirkeboken for Eidanger 1733 - 1759.Moren het som forventet Kirsti, men det står Halvorsdatter i kirkeboka.Faren het Hans Olsen, gift mann fra Bergan-eie i Lardal. Vel den Hans Olsen, Spisstå under Bergan, som er omtalt i Lardal b.b. III side 927.Han var gift med Inger Halvorsdatter,Bøe og Bergan er nabogårder i Lardal.Kirkeboken var ikke lettlest. Jeg har gjengitt det jeg mener å ha lest riktig. Noen som vil prøve seg på resten, bl. a. fadderene?Jeg sitter igjen med noen spørsmål. Hvem er Frantz kaldt opp etter? Er Kirsti og Inger Halvorsdøttre søstre? Eller har presten skrevet feil fordi Inger Halvorsdatter har vært nevnt som Hans Olsens kone, og er Kirsti derved en Frantzdatter? - som jeg ventet å finne.Det tidligere nevnte skiftet vil forhåpenlig kunne svare på dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Lenkene fungerte ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

For å få lenker til FS som virker, må du høyreklikke på navnet og velge 'Åpne i nytt vindu'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Prøver en ny vri.Individual Record FamilySearch™ Vital Records Index Norway Frands HANSEN Sex: MEvent(s): Christening: 13 May 1753 Place: Eidanger, Telemark, NorwayParents: Father: Hans OLSEN Mother: Kisti HALVORSDRDen andre lenken skulle vise til en vielse i 1724 i Eidanger for et par av samme navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Takk for tipset. Jeg håper forøvrig på å få sjekket mere i løpet av de nærmeste dagene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ove Gunnar (12):Det er vel dette paret du tenker på (vielse 24/9 1721 i Eidanger): Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Skiftet etter Kirsti Frantzdatter i 1763 nevner ingen barn av Kirsti.Først nevnes hennes mor Dorotha Arnesdatter, Haugen i Hvarnes. Hun er nevnt der i Hedrum bygdebok. Hun begraves 06.03.1768 90 år gammel http://folk.uio.no/khunskaa/slekt/Deretter nevnes halvsøskenene Ole Halvorsen 43 år, Ole Jacobsen og Tore Hansdatter, som hadde sønnen Jacob Sørensen 27 år gammel, samt flere barn av disse.Aldersopplysningene kan tyde på at Dorotha ble enke etter Frantz ca 1720.Så den yngre Frantz.Ettersom kirkeboka kaller Frantz Hansens mor Kisti Halvorsdatter så får jeg stole på det, en stund til. En Kirsti Halvorsdatter begraves fra Bøe-eie 13.08.1775 42 år gammel. Hun nevnes i Lardal b.b. III side 906 på linjen over Frantz sin vielse i 1776.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Fedrene til Dortes (Dorothes) barn var Halvor Olsen (ca. 1679-ca. 1725) på Haugen i Hvarnes og Jacob Justsen (?-ca. 1736) samme sted. Selv var hun datter av Arne Andersen på Tveiten i Styrvoll (Lardal bb, s. 769).Men Dorte ser altså ut til å ha vært gift med Frans Hansen først. Ekteskapet mellom Dorte og Halvor Olsen kan bestemmes til etter 6. mars 1720, da det ble skiftet etter Halvors første kone Gunbjørg Trondsdatter. Ole Halvorsen, Halvor og Dortes sønn, omtales også som 4 år ved skiftet etter faren 26. mars 1725, så ekteskapet må ha kommet i stand ganske raskt etter 6. mars 1720.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det ser ut til at Dorthe Arnesdtr. har hatt et temmelig 'fritt' forhold til menn. Kan det tenkes at Kirsti Frantzdtr. også hadde halvsøstre, ikke bare halvbrødre - f. eks. en Kirsti Halvorsdtr.?Jeg ser at hun har kalt begge sønnene Ole. Kan hun også ha kalt to døtre Kirsti?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Ovennevnte Tore Hansdatter er en halvsøster, til Kirsti Frantzdatter, og hun er vel det elste barnet i og med at hennes sønn Jacob Sørensen var 27 år.Et skifte etter Dorthe vil vel kunne avklare hvor mange barn hun hadde.Dorthes søster Anne var gift med Joen Svendsen, Austad i Siljan ( side 769 i Lardal b.b. III og side 162 i Siljan b.b.), og han var en av forloverene ved vielsen mellom Dorthe og Frantz i 1716.Hvis begravelsen til Frantz Hansen kan finnes, før 1720, med aldersangivelse i Siljan vil vel det si noe om han var en Gasmann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Beklager - jeg hadde oversett Tore Hansdtr. Hvem kan ha vært hennes far? Enten bør vel Hansdtr. være feilskrift for Fransdtr. - eller hun må være født før mora giftet seg med Frans Hansen i 1716.Her er Jørn Olsens avskrift av gravlagte i Eidanger (med Siljan og Østre Porsgrunn) 1712-1719: Lenke. Frans Hansen er ikke der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Jeg overså Tore Hansdatter da jeg skrev innlegg 16. Som du sier, Ove Gunnar, må hun enten være en Fransdatter eller fra et tidligere ekteskap/forhold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Jeg fant ikke Frantz Hansen død i Siljan i årene 1719-20 (med noe overlapp i begge ender) i kirkeboka idag. Jeg hadde også problemer med å lese prestens skrift.En annen mulighet er at han kan være død i et annet prestegjeld. Kanskje Hedrum eller Lardal, hvor Dorthe levde og var født.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Dersom min 'ville' spekulasjon omkring Frans Hansen Gasmann har noe for seg, vil jo en eventuell begravelse i Hedrum være 'gefundenes Fressen' (jeg tenker selvsagt på Hagenes hammerverk).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Gunnar Jacobsen

Har sett etter Frantz Hansen begravet i Lardal 1717-1721 uten resultat. Sidene er ikke lette å tolke.Kirkebok for Hedrum finnes ikke for tiden før 1750 p.g.av brann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Vel, da er det tvilsomt om begravelsen kan hjelpe til å identifisere ham nærmere - men sannsynligheten for at han er begravet i Hedrum, er i hvert fall ikke blitt mindre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.