Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kjell Fredly

[#43343] Borger på Smøla Henrik Madssen og datteren Margrete, gift i Stavanger før 1713.

Recommended Posts

Gjest Kjell Fredly

Henrik Madssen var født ca. 1651. Han ble den 5. sept. 1687 borger til Trondheim, med bosted i Steinsøysundet på Smøla (altså utliggerborger). Før den tid er det sagt at han var kjøpmann i Trondheim. Henrik ble gift med enken etter Niels Hansson Steen, forrige handelsmann i Steinsøysundet, Margrethe Gabrielsdatter Røegh, og de fikk barna:1. Mads f. ca. 1687. Han tok over handelen etter faren, men døde før 1720. Trolig ugift. 2. Margrethe f. ca. 1691. I overformynderiprotokollen for Trondheim i 1713 (trolig ved faren Henriks død) står det at hun var gift i Stavanger. Men hun er ikke å finne ved gjennomgangen av kirkeboka for domkirkesognet i Stavanger mellom 1688 og 1731, så trolig var hun bosatt utenfor byen et sted. Jeg har fått opplyst fra Stavanger bibliotek at skiftene fra denne perioden er sporadiske og ikke samlet i protokoller og da heller ikke på microfilm. Dermed blir det vanskelig og ytterst tidkrevende å lete etter Margrethe. Jeg holder på med bind 11 av bygdebøkene for Smøla og har selvsagt et tidspress når det gjelder å samle inn opplysninger. Ved skiftet etter Margrethe Gabrielsdatter Røegh i 1693 står 'børnenes faster Anne paa Rosvog' nevnt blant kreditorene. Jeg har spekulert på hvor dette 'Rosvog' er og har tenkt på at det kan være Rossvåg på Averøy, men også Roksvåg her på Smøla eller i Aure, men har ikke funnet noen holdepunkter for at en Anne Madsdatter har bodd der. Samtidig kan hun også ha vært Henriks stebarns faster, altså en søster av Niels Hansson Steen, og da en Anne Hansdatter. Spørsmålet er da som følger: Er det noen som vet opphavet til Henrik Madssen, og hvem ble datteren Margrethe gift med i Stavanger?Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Er Margrethe Gabrielsdatter Røegh kanskje datter av Gabriel Olsen Nes (ca.1600?-ca.1663?) på Nes i Hemne og Ingeborg Augustinusdatter ?I så fall hadde Margrethe samme fornavn som sin faster, prestekone på Huseby i Borkenes, g.m. Andfind Sigurdsen Holck, prest i Kvæfjord 1655-59.Hvem var Ingeborg Augustinusdatter's foreldre ? (Var hun kanhende fra Halsa ?)Gabriel's far var Oluf på Nes. Hva het Oluf's kone ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det bodde en Anne Madsdatter (ca.1668-1726) på Kvitingsø i Ryfylke, g.m. toldvisitør på Kvitsøy, (fra 1724) Diderich Jensen Bay (ca.1690-ca.1758). Kvitsøy (Kvitingsøy/Hvidingsø) ligger mellom Stavanger og Skudenes (Karmøy). Diderich giftet seg 2.g. i Stavanger 14 Jun 1729 med Catharina Mouritzia Høyer fra Talvik i Alta.Anna var datter av Bergensborger (fra 1644) Mads Søfrensen Heiberg (1618-1697) fra Luster, g. 1652 m. Elisabeth Thomasdatter og g. 1666 m. Dorthe Knutsdatter. Han skal også ha hatt en datter Anne i 1. ekteskap, f. rundt 1650, men hun var vel da ventelig død før ca.1668. Se (http://nermo.org/slekt/d0001/g0000049.html#I24752).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei Per! Jo, Margrethe Gabrielsdatter var datter til Gabriel Olson Nes og kona Ingeborg Augustinusdatter. Hvem som var Ingeborgs foreldre er vel ennå ikke bevist, men det er spekulert på om hun ikke var datter til Augustinus Jonson Halse. Men det er vel bare en teori ennå.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei! Jeg får prøve en gang til med denne etterlysningen, og kan tilføye at utliggerborger Niels Hansson Steen, som var Margrethes første mann, hadde broren Knud Hansson Forsnes på Hitra. Niels sin første kone var enke etter Claus Johannessen, som er den første vi finner nevnt i Steinsøysundet.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Kan du antyde ca. leveperiode for Claus Johannessen, hans kone og hennes neste ektemann Niels Hansson Steen ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei! Niels Hansson Steen var født ca. 1636, Margrete Gabrielsdatter var født ca. 1644. En skulle tro at Claus var født litt tidligere enn Niels, på 1620-tallet, siden han har en sønn født ca. 1648. I FS står det at både Niels, Henrik og Margrete var født i Hemne, men det tror jeg ikke kan stemme. Etternavnet Steen på Niels kan jo antyde at han kom fra Stein på Hitra, men dette vet jeg jo ikke sikkert.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei Bjørn! Det var mange opplysninger dette! Kan desverre ikke si at det ringer noen bjelle! Men borgerne Claus Johannessen, Niels Hanssen Steen og Henrik Madsen i Steinsøysundet drev også jektefart til Bergen. Claus Johannessen døde ca. 1660, og enken etter ham ble gift med Niels Hanssen Steen. Han kan muligens ha kommet fra Stein på Hitra, og hadde broren Knud Hanssen Forsnes på Hitra. I 1665 står det at Niels hadde en 'Jegt dregtig 6 lester, en Rejse til Bergen Neruerende Aar'. Ved skiftet etter ham i 1686 står det ingenting som kan være til hjelp når det gjelder å finne opphavet hans, eller opphavet til hans første kone. Det var som sagt sølv i boet, men ingen initialer er nevnt som kan gi noen spor. Ei jekt på 13 lester som var 16 år gammel er nevnt, og det var kreditorer fra Bergen, 'Henrich Jiden Contoris' er nevnt og Anders Andersen Pych i Bergen. Ved skiftet etter Margrethe Gabrielsdatter i 1693 var det mere sølv som var oppregnet, bl.a. et forgylt beger med bokstavene E:P:S og G:P:D og en sølvskje med navnet 'Bodil NielsDatter'. Der var også ei sølvkanne på 80 lodd, som enkemannen Henrik Madsen fordret. Ei anna kanne på 83 lodd hadde navnene Casper Christophersen Schøller og Ellen Christensdatter, en mindre kanne på 43 lodd bar initialene til Niels Hansen Steen og Margrethe Gabrielsdatter. Kreditorene her var bl.a. Rasmus Aageson på Verdalsøra og 'børnenes faster Anne paa Rosvog'. Ellers kan jeg også her tilføye at Anders Claussen, borger på Veiholmen, var gift tre ganger (to av konene var søstre til lensmenn på Veiholmen), og hadde barna Oluf, Ingeborg, Bergitte, Marit, Peder, Gjertrud, Elisabet, Claus, Jens og Peder. Kjøpmann Johan Mühlenphort i Kristiansund, var altså svoger til Niels Hanssen Steen. Det kan jo gi flere muligheter, f.eks at Johan hadde vært gift med søster til Niels' kone, gift med Niels' søster, at Niels var gift med Johans søster osv. Johan var i alle fall gift med Dorothea Mechlenborg, men om han var gift tidligere det jeg ikke. En ting er i hvert fall sikkert, dette skal det bli grunnet på til gangs!!! Kan Nils Iversen Wig ha vært av Mühlenphort-slekt???Huff..dette ble nok flere uløste spørsmål enn svar, men slik er det bare! God jul!Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Har det kommet et innelegg (fra ''Bjørn'') mellom 7 og 8 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Steinar Hansen

Hei Kjell!Jeg går ut fra at du kanskje har din opplysning om Margrethe og Stavanger fra Bugges avskrifter av overformynderiprotokollene for Trondheim.Nå klarer jeg ikke i farten å finne NST bind XXIV hefte 1 hvor dette står, så jeg kan ikke garantere at det følgende er ordrett fra Bugges avskrift, men jeg tror det:13/4 1713, Henrich Madsen av Smølen ved stedsønn Hans Nielsen Røg. Døtre Margrethe og Sille Margrethe, gift i Stavanger med løytnant Abel og død igjen.Det var altså snakk om to døtre. Sille Margrethe var fra Henriks andre(?) ekteskap med Birgitte Stensd. Basøe. Rent språklig skulle man anta at det var denne siste som var gift i Stavanger.Sønnen Mads må forresten være død før 1713, siden han ikke nevnes i skiftet etter faren dette året.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Ja, Sille Margrethe var gift i Trondheim med løytnant Jacob Abel. Jacob Abel ble forresten gift to ganger til, men fikk ingen etterkommere. Det var Margrethe som var gift i Stavanger, men hun har det vært vanskelig å finne igjen der. Har sett gjennom Stavanger domsogns kirkebok uten å finne henne. Kanskje bodde hun og hennes mann utenfor Stavanger by? Den Hans Nielssen Røegh som det her er snakk om, forble ugift og druknet i Nidelva i 1737 (skifte etter ham da). Han var tjener hos enkemadam Frost, født Angell. Ved dette skiftet står heller ikke Margrethe eller Mads nevnt blant arvingene, så de er nok begge døde før 1737, uten arvinger, Mads lenge før 1737. Hans' andre søsken (brødre) står nevnt i skiftet. Ellers, når det gjelder hans søsken, så vet jeg det meste om dem nå.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Inneholder skiftet i 1737 alder på Hans Nielssen Røegh og hans fem brødre ? Hva het de ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

1. Hans f. ca. 1674. Ved skiftet etter moren i 1693 var han i tjeneste hos Lorentz Mortensen Angell i Trondheim, senere tjente han hos datteren til Lorentz Angell, madam Margrethe Frost. Hans omkom i Nidelva den 13. april 1737. 2. Gabriel f. ca. 1676, var student i 1701, d. 1738 på Ørlandet, der han var lensmann. Gift to ganger. 3. Christopher f. ca. 1677. Ved skiftet etter moren var han på den latinske skolen i Trondheim. Han tok teologisk embetseksamen i 1698 og var magister i 1710. Ble residerende kapellan i Køge, Jylland i Danmark. Død der i 1757. 4. Peder f. ca. 1679, var i 1701 utenlands, død før 1737. 5. Daniel f. ca. 1680, var i 1701 skredder, død før 1737. 6. Claus f. ca. 1682. Han kjøpte i 1705 Rørøya på Hitra. Han levde ennå i 1758. Ugift.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Finner på IGI (FS) en Margretha Henricsdatter Frees (Friis?) gift den 29. januar 1713 i Korskirken i Bergen med Eskel Jacobsson Kiaehr (Kjær?). Er det noen som vet noe om disse personene? Kan de ha flyttet til Stavanger?Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei Bjørn! Håper at du ser dette! Ser nemlig at det i 1661 står ei Britte som bruker av 1/2 øre av gården Steinsøysundet på Smøla. 'Enchen' bruker det samme (altså 1/2 øre), mens Niels Hanssen Steen skattet 3 rdl. av en liten jekt og 3 rdl. av handelen sin. Når jeg sammenholder disse opplysningene med det at jekteskipper og handelsmann Claus Johannessen døde ca. 1660, så må enten Britte eller den navnløse 'Enchen' være enke etter ham. Da blir det også enda mere interessant med den sølvkanna ved skiftet i Ørsta som bar inskripsjonen 'Niels Stenn og Brite Iversdatter'. I hvert fall blir det da ganske sannsynlig at Brite/Britte Iversdatter var enken etter Claus og ble oppattgift med Niels Hanssen Steen like etter. Men hvordan kan Niels være svoger til kjøpmann Johan Mühlenphort i Kristiansund? Har du eller andre synspunkter på dette?Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.