Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kjell Fredly

[#43438] Reisende: Anders Svensen f. 1771 og kona Karen Carlsdatter.

Recommended Posts

Gjest Kjell Fredly

Jeg søker etter opplysninger angående Anders Svensen, døpt 3.mars 1771 i Innset kirke, Kvikne, av foreldre Sven Hansson og Helena Jonasdotter (reisende fra Sverige?), som ble bosatt på plassen Sandvik under Gautvika i Eide. Anders ble gift med Karen Carlsdatter og følgende barn er registrert:1. Carl f. 1792 på Tynset. 2. Helena f. 1794 på Tynset, døpt på Hitra, men trolig død som liten. 3. Andreas f. 1798, døpt på Ørlandet. 4. Helena f. 1800 i Sandvika, Gautvika i Eide, d. der av barnekopper samme året. 5. Sven f. 1802 i Sandvika, død som liten. 6. Henrik f. 1805 i Sandvika, gift første gangen med Ragnhild Iversdatter Stigan, Halsa, f. 1804, andre gangen med Gurianna Hansdatter Svesjø, Stjørdal, f. 1829. 7. Andreas f. 1807 i Bergfallsvika, Aure, gift med Elen Kirstine Michelsdatter f. 1808 i Lenvik, Troms. Er det noen som vet noe mere om disse folkene? Er spesielt interessert i Karen Carlsdatter og hennes foreldre.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Kan opplyse noe mere om Andreas Andersen f. 1807. I Eilert Sundts fantefortegnelse står det at han ble gift i 1829 med Elen Kirstine Michelsdatter, som også var av taterblod. I fantefortegnelsen står det at Anders Svensen og Karen Carlsdatter 'streifet om i det Throndhjemske'. Anders var 'Skebinder, men drev også på med å skyte Odder (oter), i hvilken hensikt han i lengre eller kortere mellomrom bodde på jakthytter på avsidesliggende steder ved elvemunninger i flere Prestegjeld omkring Throndhjemsfjorden.' Barna til Andreas og Elen Kirstine var: 1. Michael f. 1829, døpt 21. juni 1829 i Tromsø. 2. Gjertine Marie f. ca. 1832. 3. Susanna Maria Olava f. 1838, døpt den 31. mars 1838 i Rødøy, senere gift med Ole Olsen i Kristiansand. 4. Anne Margrethe f. 1838 (tv.), døpt 22. april 1838 i Rødøy, død på Hitra. 5. Mathias Hagerup f. ca. 1843 i Lenvik, Troms. 6. Marselia f. ca. 1848 i Ofoten. 7. Elen Anna f. ca. 1850 i Beitstad. 8. Anton Møller f. ca. 1853 i Nedre Stjørdal. Denne familien bodde i lenge i Nedre Stjørdal, og levde for det meste av å tigge. Andreas var koppersmed av profesjon. Familien flyttet senere til Hitra. Broren Henrik f. 1805 ble i dagligtalen kalt 'Skarv-Henrik' (levde av å skyte skarv?), og hans yngste datter Hanna Regine f. 1862 ble kalt 'Allstad-Hanna' fordi hun stadig var på farten 'aill sta'n'.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Til Kjell Fredly: Kanskje du alt veit det, men Svend Hansen og Helene Jonsdatter døypte også sonen Johannes i Kvikne (i 1772), altså året etter dei døypte Anders. I 1772 er dette sagt (lett omskrive): et par ektefolks barn som har tilhold i Opdal og er fattige og omkringvandrende mennesker. Vennleg helsing arnvid lillehammer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Eit lite tillegg. Som du kanskje også kjenner til: Elen Kirstine Mikkelsdatter (i bygdeboka for Stjørdal skriven Elen Anna Kirstine) var vel dotter til koparsmeden Mikkel Matiasen og kona Marie Kristine Hansdatter, og såleis søster til Anna Marie Mikkelsdatter som nokre få år (1829-1830) reiste saman med den kjende reisande Kristian (eller Christian) Fredriksen som Eilert Sundt skreiv ein del om midt på 1800-talet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei Arnvid! Nei, dette var helt nye opplysninger for meg, så hjertelig takk skal du ha! Kanskje finnes det etterslekt etter Johannes, døpt 1772 i Kvikne også da. Jeg er selv etterkommer etter Henrik Andersen f. 1805 og første kona hans, Ragnhild Iversdotter f. 1804 på Stigan i Halsa. De bodde lenge på Ørlandet, der de fleste av barna deres ble født, før de flyttet til Tustna. De har en svært stor etterslekt etter seg på Smøla, Hitra, Aure og Tustna. Er svært glad for alle opplysninger når det gjelder disse personene!Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Berg

Fra hvilken slekt, Christian Fredriksen?I Lenvik står faren som Mikkel Mikkelsen logerende Aglapsvik.Men de minner jo mere om finn på navna. Søkte på Foreldre Mikkel Mathisen og Kristina(Maria)Hansdtr.på FS.Fikke fram noen men om de stemmer,vet jeg jo ikke,1.Anne Marie dpt.27/10 1805 Talvik,Finnm.2.Elen Kristine dpt.3/7 1808 Lenvik.Troms.3.Hans Erik dpt.24/4 1815 Fosnes N.Trø,4. Olava Helena dpt.12/10 1817 otterøy N.Trø.5.Andreas dpt.22/7 1821 Skatval N.trø.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Jeg lurer på om den Karen Carlsdatter, som i 1788 ble arrestert sammen med svensken Peder Olsen og Maren Johannesdatter 'for deres omstrippen og bedragervis' kan være den samme som den Karen Carlsdatter som ble gift med Anders Svendsen. Den Karen som ble arrestert i 1788 hadde da vært 'i dette landstrygerselskab' i mindre enn 14 dager, og hun var da 17 år gammel og ukonfirmert. Desverre kommer det ikke fram under forhørene hvor hun er født og hvem som er hennes foreldre. Det eneste som kommer fram er at hun hadde vært med på å lure penger fra Ole Oppdals kone, og det er vel heller tvilsomt at det finnes noen sannhet i dette at hun hadde en farbror i Kristiania (dette var nok en del av opplegget for å lokke Ole Oppdals kone til å veksle ekte penger med falske messingmynter). Pga alderen slapp Karen fra det med å stå to timer i gapestokken, mens de to andre fikk tukthusdommer. Er det noen som vet mere om denne Karen?Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Hei Nina! I Stjørdalsboka (band IV Skatval herad s 687 finn du Mikkel Matiasen og Marie Kristine Hansdatter som etter den skal ha gifta seg i Talvik i 1805. Denne boka nemner 10 born etter dette paret, og som nummer 9 ei Ellen Anna Kristine som der er sagt å ha blitt gift med ein Andreas Andersson (slik er han skriven der). Eg skreiv i innlegget mitt over 'var vel dotter til', noko som viser litt uvisse, så eg reknar det berre rimeleg sannsynleg at ho er den Elen Kristine du nemner var døypt i Lenvik i 1808 (eigentleg er eg ganske så sikker). Når det gjeld den Kristian Fredriksen du spør om, er dette Hartmann, den yngre heilbror til Naselaus-Fredrik, og altså son til Kari med kjeften og Karl Fredrik Hartmann/Palm. Eg har på beddinga ein større artikkel om Kari med kjeften og Per hesteskjerar og familiane deira, og der grunngjer eg dette nærare. Grunnen til at du kanskje ikkje kjenner Anna Marie Mikkelsdatter som ei av dei kvinnene Kristian reiste med, er at han då framleis kalla seg med tilnamn etter stefaren, nemleg Kristian Pedersen. Kristian fekk dottera Petronelle med Anna Maria i 1829, men kor det vart av denne Petronelle seinare, om ho levde opp eller ei, veit eg ikkje. Mora Anne Marie Mikkelsdatter reiste visst tilbake til Skatval då Kristian slo seg i lag med Loa ikring 1830-31, så kanskje undersøkingar der i bygda kan klargjera noko meir om denne Petronelle. Denne dottera ser i alle høve ikkje ut til å ha fylgt far sin Kristian. Vennleg helsing Arnvid L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Eit lite tillegg, sjølv om det strengt tatt ikkje høyrer direkte til Anders Svendsen og Karen Karlsdatter: I den artikkelen eg har under arbeid, og som eg nemnde ovanfor, meiner eg å kunna visa at Per hesteskjerar var tremenning med Grisilla sine born Marta, Andreas, Henrik og Johannes. Eg vil tru det høyrest spennande ut? Vennleg helsing Arnvid L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Da Andreas og Elen Kristine med familie flyttet til Hitra i 1861 står det i Hitra kirkebok at Elen er født i Lenvigs prestegjeld, så da kan det vel ikke herske noen tvil om hvem hun var datter av. Andreas og Elen oppholdt seg da på Reksa sammen med barna Michael, Susanna Marie og Anton Møller. I 1828 flyttet drengen Andreas Andersen Bergfaldsvig 'af Oure' fra Hitra til Inderøy, men i Stjørdal kirkebok står han som innflyttet dit samme tiden, så han dro nok ikke til Inderøya. Andreas og Elen Kristine (eller Kirstine) giftet seg den 21.mai 1829 i Stjørdal, og da står det at hun var født i Nordland, og at hennes far var Mikkel Matsen (skal vel være Matiasen). De oppholdt seg da på Røkke (Rokke). I juni året etter flytter de til Hitra, men i 1831 finnes de som innflyttere til Aure med attest fra Heierdahl av 28.febr. 1831, som ble forevist den 19. april s.å. I 1839 finner vi dem som innflyttende til Stjørdal fra Åfjord. Da har de med seg barna Michael,6 1/2 år, født i Stjørdalen, Gjertine Marie, 3 1/2 åe, født i Løddingen og tvillingene Anne Margrethe og Susanna Maria Olava, 1 1/2 år gamle, født i Rødøy. Og i 1840 finner vi dem som utflyttet fra Stjørdal til Nordland, med attest datert 9. april 1840. Barna Michael, Gjertine Marie og Susanna Maria Olava var med.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Berg

Det er inntressant du nevner Rokke her Kjell.For da Kristian Fredriksen gifta seg 1830 i Børsa.Står at kona var Anne Marie Fredriksdtr. Rokke af Størdalen.Arnvid sier Kristian var ilag med Anne Marie i 1829.Må være samme jenta.Men oppgir feil etternavn.Det hørtes veldig spennende ut Arnvid....-)Har lurt lenge på om det finnes slektskap mellom Grisilla,Peder.slekta,Kari og Børresen. De holdt mye til i samme områder.i Reisepass Trondheim 4-6/3 1788. Står Hesteskj.Peder Pedersen med kone Kristine Peders.Hesteskj. Lars Pedersen med kone Anne Andersdtr.Hesteskj. Johannes Pedersen med kone Anne Christiansdtr.(Jeg vet ikke om alle her kan være brødre)Marte Pedersdtr. på Dalvang f.1806.Hennes far var Peder Larsen. Og Pernille søster av Per hesteskj. var jo gifta inn i hennes slekt.Jeg vet ikke hvem Peder Larsen var.(vanlig navn)Men kansje også fra Pernilles slekt.Og Anna Kristina Lindwall (Hartman)var i 1801 6/3 Trondheim.på reise som kone av en Peder Andersen.Så skriv iveg du Arnvid. Vi venter vet du..0))

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Nina. Som eit lite drypp frå den artikkelen eg arbeider med: Når det gjeld dei tre med reisepass i Trondheim i mars 1788, så var dei ikkje brør, bortsett frå Lars og Johannes (Johannes og Anna er jo foreldra til Per hesteskjerar), som var heilbrør. Peder Pedersen var derimot, etter det eg meiner å kunna belegga, far deira, medan Kristine (eller Stine som ho ofte vart skriven eller nemnt) Pedersdatter var stemor deira. Vennleg helsing Arnvid L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Denne diskusjonen vrir seg nå meir og meir bort frå dei opphavelege spørsmåla som vart stilt, men - sidan du nemner Anna Kristina Lindvall og Peder Andersen i Trondheim 1801 - kan eg som eit siste ekstra sidespor nemna at eg i artikkelen også argumenterer for at denne Peder Andersen var bror til Kari med kjeften og den nest yngste kjende i hennar syskinlag! Eg meiner å kjenna namnet på sju av Kari sine syskin utanom henne sjølv. Der var visst to-tre til, men dei skal ha falle frå som små. Vennleg helsing Arnvid L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei! Diskusjonen har nok slått inn på et sidespor ja, kanskje det hadde vært en ide å opprette et eget emne om dette dere nå diskuterer. Men det er jo interessant også da. Jeg skjønner etter hvert at det å finne opphavet til Karen Carlsdatter blir heller vanskelig, men prøver allikevel å vri dette tilbake til det jeg egentlig er ute etter, nemlig å få vite mer om Anders og Karen: I 1807, ved Andreas' dåp i Stangvik kirke var det to faddere som trolig var noen som Anders og Karen reiste sammen med. Det var Christen Jensen Viig, 'en omreisende kobbersmed' og Johanna Endresdatter Viig. Er det noen som kjenner til disse?Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Hei igjen, 'Christian Jensen Viig' er far til Johan Fredrik Korsgaard og Fredrik Christian Wiig som Eilert Sundt fortel ein del om, særleg den siste. Eg kan ikkje sjå umiddelbart at Kristian Vik har noko med Karen Karlsdatter å gjera, men ein veit jo aldri med dei reisande. Johanne er eg usikker på. Er du viss på at det står Endresdatter? Vennleg helsing Arnvid L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei! Nei, det kan være Eliasdatter, men er ikke helt sikker her. Dette er opplysninger jeg har hatt nedskrevet i mange år, så da må jeg sjekke det igjen i originalkilden, nemlig kirkeboken. Skal gjøre det senere i dag.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Hei igjen. Eg vil tru Johanne er kona til Kristian Jensen, men då heitte ho i alle fall ikkje Endresdatter! Det fulle namnet hennar var i så fall Johanne Sofie Eskildsdatter. Vennleg helsing Arnvid L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei! Du har nok rett der! Jeg har også noe mer om dem:I Aukra kirkebok 1795: 'Døbt Christian Jensen, en omvankende kobbersmed fra Trondhjem og moderen Johane Sophie, deres pigebarn Ane Catrina.' I Hitra kirkebok 1796, Fillan sogn: 'Døbt Kobberslager fra Tronhiem, Christian Jensens B:N: Stephanus fød 28de April.' Og: 'Jordfæst. Kiedelflikker fra Tronhiem, Christian Jensens 2de Børn Stephanus 14 Dager gl. og Anne Cathrine 1 1/2 Aar gl., døde 6te Maji.'Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arnvid lillehammer

Hei igjen, til di orientering kan eg nemna at den vesle sonen Stefanus, som berre vart 14 dagar gamal, var opphalla etter morfar til mor si. Vennleg helsing Arnvid L.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei igjen! Eldste sønnen til Andreas Andersen og Elen Kristine Michelsdatter, Michael Andreassen Røkke fikk i 1870 sønnen Annas f. 23.juni 1860 i Nedre Stjørdal. Mor til barnet var jenta Gurianna Hansdatter Svesjø f. 1829. Hun ble kort tid etter gift med farbroren til Michael, Henrik Andersen f. 1805, som var enkemann ved giftermålet. De ble bosatt på plassen Måvikja under Hundhammeren på Tustna og fikk barna Hanna Regine f. 31. august 1862 og Anne f. 23. juli 1864, gift 1884 med Ole Larsen Betten, Halsa. Henrik døde den 24. mars 1865. Michael og Guriannas sønn Annas ble konfirmert i 1875 og da oppholdt han seg på Solem på Tustna. Tror ikke at han ble gift. Kan også ta med barna til Henrik og Ragnhild som ble gift i Halsa i 1831:1. Karen f. 8.august 1831 i Halsa, gift 1863 med Andreas Johannessen Rokstad på Smøla. De ble bosatt i Bukta på Rokstad, se Smølaboka bind 1. 2. Iver f. 31.des. 1833 på Ørlandet, gift 1866 med Gunhild Olsdatter Roksvåg, Smøla. De flyttet til Heggvika på Hitra og tok Heggvik til etternavn. 3. Elisabeth f. 3. august 1836 på Ørlandet, gift 1870 med Morten Andersen Svinvik, Aure. De ble bosatt på plassen Lillevik under Svinvika i Aure. 4. Helmer f. 30. nov. 1839 på Ørlandet, gift 1863 i Åfjord med Trine Bergitte Johansdatter Asserøstranden, Åfjord. De ble bosatt på Herøy i Helgeland, og etterkommerne bruker Helmersen til etternavn. 5. Rasmus f. 31. mars 1842 på Ørlandet, gift 1866 med Elisabeth Maria Christensdatter Roksvåg, Smøla. De ble bosatt på Ytre Råkholmen på Smøla, se Smølaboka bind 5. 6. Johan Andreas f. 12. febr. 1846 på Ørlandet, gift 1867 med Beret Johanne Olsdatter Roksvåg, Smøla. De ble bosatt på Stormyra, Rokstad på Smøla, se Smølaboka bind 1. Alle disse barna fikk ei stor etterslekt etter seg.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Arne Wiborg

Hei KjellJeg har noen spor etter denne familien i min hjembygd Flatanger (kystkommune vest for Namsos) :1. Innflyttet til Finsneset, Innvorda - juni 1833 : Andreas Andersen, 26 år og Elen Kirstine Mikkelsdtr. 26 år. Indflyttet for at bosætte sig under Indvorden. Fra Stjørdal.2. Død 16/7-1833 - barn Karen Anne Georgine Andreasdtr., 3,5 år Lovigen, Sandmoen (Det er vel ikke 100% sikkert at dette er deres datter, men det er en antagelse)3. Utflyttet fra Lovik, Sandmoen - 14/8-1851 : enke Karen Ana Klemetsdtr. Lovik (Kari Lian), 65 år og hendes tjenestedreng Andreas Andersen, 44 år. Utfyttet til Bardodalen i Senjen.4. Folketelling 1865 : Innvorda, Lovigen - Kari Klemmetsdtr., enke, 86 år, tater (overstrøket), født ved Trondhjem - Andreas Anderson, tjenestedreng, ugift, 59 år, tater (overstrøket), født Sverige. Merknad: Kari og Anderson haver en liden husmandsplads men reiser om til forskjellige tider af aaret og betler. LenkeKari Lian var enke etter Ole Hansen, og hadde barna Johanna, Karen og Olaus. Dette er kjente reisende - Johanna hadde barn med Anders (Nystuen) Holan og Karen hadde barn med Hans Andreassen Staven.På bakgrunn av dette merkelige samboerskapet - og at muligens datteren til Andreas er oppkalt etter Kari - kan det tenkes at det finnes et slektsforhold mellom disse to ?Med hilsen Jon Arne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei Jon Arne! Dette var interessant lesning! Andreas må da ha 'pendlet' mellom sin kone og barn, og Karen Ana Klemmetsdatter. Kanskje ikke uvanlig. Karen Anna Georgine fant jeg født den 12. april 1830 i Flatanger i IGI på FS. Hun kan jo også være oppkalt etter sin farmor, Karen Carlsdatter. Interessant at de var på samme stedet som Kari Lian. Det kan jo være at de er i slekt, kanskje er det noen av de som er flinke på taterslekter som kan komme med flere opplysninger om Kari Lian sine forfedre. Ellers var Andreas Andersen født i Bergfallsvika i Aure i 1807 og ikke i Sverige, men det var vel så som så med rett oppgitte opplysninger. Tusen takk for innspillet ditt! Er glad for å få på plass en ny brikke i dette møysommelige puslespillet!Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei! Prøver igjen med denne familien! Når det gjelder 'Skarv-Henrik' og hans første kona Ragnhild Iversdatter, så ble altså de fleste barna deres født på Ørlandet. Kanskje kan noen av barnas faddere være med på å finne ut eventuelt slektskap, eller om de reiste sammen med noen, men trolig har de fleste lokalt opphav:Iver, døpt 20. juli 1834. Faddere var Johan Arntsen Nesset, Iver Tørrisen Hadnes, Ole Christoffersen Ramsvik, Olava Didriksdatter Grande og Maria Christoffersdatter Ramsvik. Foreldrene til barnet hadde Ramsvik til etternavn ved denne barnedåpen.Elisabeth døpt 30. april 1837. Faddere var Elias Pedersen Brokstad, Anders Nielsen Wiig, Brynhild Olsdatter Wiig, Kirsten Jakobsdatter Wiklem og Kirsten Johnsdatter Wiklem. Barnet var hjemmedøpt av Torsten Johansen Kverndahl. Barnets foreldre hadde ved dåpen etternavnet Tenos.Helmer, døpt 17. mai 1840. Faddere var Johan Nikolaisen Vahl, Israel Nikolaisen Vahl, Israel Olsen Vahl, Karen Petersdatter Vahl og Ingeborg Olsdatter Vahl. Foreldrene brukte her etternavnet Vahl, noe de hadde resten av tiden på Ørlandet.Erasmus, døpt 5. juni 1842. Faddere var Nikolai Tørrisen Vahl, Tørris Nikolaisen Vahl, John Christensen Vahl, Birgitte Henriksdatter Vahl og Mette Nikolaisdatter Vahl.Johan Andreas, døpt 21. mai 1846. Faddere var John Johnsen Hellem, Iver Johansen Hellem, Elias Hansen Wahl, Beata Petersdatter Vahl og Dorthea Nikolaisdatter Vahl.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei igjen! Susanna Olava Marie, datter til Andreas Andersen og Elen Kirstine Michelsdatter ble gift i Kristiansand den 21. nov. 1886 med handelskarl på Versand, Ole Olsen f. 15. juli 1850 i Oddernes pr.gj., av foreldre sagarbeider Ole Endresen Fiskaa og Aase Salvesdatter. Ved giftermålet står det at Susanna var født i Stjørdalen og at faren var innerst Andreas Andersen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Ved folketellingen i 1900 bor Ole og Susanne Olsen i Holbergs gate 49 i Kristiansand. Ole Olsen er da nevnt som dagarbeider og vedskjærer, og om Susanne står det at hun er født i Rødøy. Ingen barn er nevnt, så de var kanskje barnløse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.