Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Finn Oldervik

[#43619] Wulff-slekten fra Korsnes på Nordmøre. Forfedre og etterslekt.

Recommended Posts

Gjest Finn Oldervik

Under tema om Gjertud Hagerup m.m. er det kommet spørsmål ang. Wulff-slekta fra Halsa på Nordmøre. Da temaet om Gjertrud bl.a. var ment å skulle omhandle opphavet til slektsnavnet Hagerup og eventuelle forbindelser til lensmannslekten i Halsa, så har jeg valgt å opprette et eget tema for Wulff.På spørsmål som ble stilt i debatten om Gjertrud Hagerup, har Per Nermo gitt følgende opplysninger om Henrik Wulff på Korsnes:Henrik skal ha vært skredder før han ble gjestegiver på Korsnes. Han døde i 1719. Han er antakelig av tysk herkomst, men opphavet er usikkert. Jeg har sett nevnt både skredder Peder Pedersen/Anne Johansdatter fra Fosen (mulig søster av Bernt Johansen som i 1676 bodde i Krøppervika, Møst, Frei) og alternativet Peder Olsson Wulf (1648-1714) som døde i Halsa. Han skal være sønn av Ole Pedersen Wulf (1616-1693) fra Oslo , som døde i Trondheim.Henrik var første gang (før Barbara) g.m. en Maren, som skal ha blitt mor til Peder (på Solskjær), Hans (på Korsnes, død (som sagfogd) i Overhalla, Namdalen) og Johan (handelsmann på Strømsholmen, Kvernes).Med Barbara hadde han barna Karen (kanskje fra 1. ekteskap ?) (g.m. Mathias Lorentz, handelsmann på Refsnes, Bjørnør) , Jacob (tollbetjent i Trondheim) og Anna Catharina (g.m. bonde på Settem, Michel Bastiansen With).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Håvard Ler

Jeg er direkte etterkommer etter Henrik Wulf på mannssida, så jeg har samla en hel del opplysninger om etterkommerne hans, hvis det skulle være av interesse. Han er faktisk årsaken til at jeg har et fornavn som begynner på H, gjennom oppkalling på forbokstav helt siden Henriks' tid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Takk til Håvard Ler for innspillet. Tror nok at jeg har vært i kontakt med deg for mange år siden ang. Wulff. Jeg antar at det vil være mange av etterkommerne til Henrik Wulf som ville sette pris på en oversikt over en del etterslekt. Det kan jo være at noen har utfyllende/event. divergerende opplysninger i forhold til dine også. Håper du kan bidra med en passelig 'dose' i første omgang. For egen del nedstammer jeg fra datra, Anna Catrina som ble ble gift Withe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørg Hetland

Er det mulig å få vite navn på alle barna til Henrik Wulff, og foreldrene hans. Jeg prøver å nøste en mulig forfader. Mvh. Bjørg Hetland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Henrik Pedersen Wulf var gjestegiver på Korsneset rundt 1675(?). Såvidt jeg har oppfattet overtok han på Korsnes da han (2. g.) giftet seg med Barbara (1677-1760), datter av Isak Danielsen Halse og hans 1. kone Anna Cathrine Arntsdatter Halse (Hals ?). 2 g. var Isa g.m. Anna Henriksdatter Aksetvik (fra Hitra).En del slektsledd rundt de nevnte finnes på http://nermo.org/slekt/d0018/g0000002.html#I7378.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

I det første innlegget med kopi av en oversikt levert av Per Nermo, kaller Nermo den eldste sønnen til Henrik Wulff for Peder. Det riktige skal nok være Petter. Så vidt jeg husker er dette også skrivemåten Petters siste hustru bruker. Jeg vet vi hadde en debatt for lenge siden der det var diskutert i hvor høy alder menn kunne være fruktbare. Den debatten tok utgangspunkt i nettopp Petter Henriksson Solskjær. Men dessverre klarer jeg ikke å finne igjen debatten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Fant igjen debatten om Petter Solskjær og legger inn en kopi av innledningen: 'På tittelbladet til ein gamal huspostille står følgjande nedskrive:Denne Hus Paastel Tilhører mig, Lisbet Sophie Sl: Petter Hendr: Wolfs Ao 1759 den 2. Februarij ---Anno 1723 den 8de Juli Blev ieg Elisabeth Sophie Irgens fød til denne Syndige Werden i Tronheim.---Ao 1748 den 17de Marty, En Søndag, Kl: 2 ef: Middag, Er vores Datter, Martha Maria Peters Datter fød til verden i Solschier.--Anno 1750, den 15de September, Er vores Datter Henricha Peters Datter Fød til verden, her i Soelschier, Natten til en Søndag.--Anno 1753, den 6te April, paa PalmeSøndag, Kl: 10, Er vores Datter Maren Mortina, fød til verden. --Anno 1755 den 30te April, Blev vores Søn, Petter Pettersen Wolf, Fød til verden i Soelschier.Ao 1759 den 19 Februarij Døde Min Mand Petter Hendrichsen Wolf i Sit Alders Aar 82 ---.Ano 1803 den 7de Augusti Døde min mand i Sidt Alders 72 -- Iver Carl Lund.Om Wolf-slekta kan ein kort nemna at Petter Hendrichson Wolf var son til skreddar og gjestgjevar, Hendrich Peterson Wolf (Wulff) på Korsnes i Halsa kommune på Nordmøre. Petter Henrikson Solskjær var gift fleire gonger og hadde truleg born i alle ekteskapa sine. Med Lisbeth Irgens hadde han altså 4 born, det siste i 1755. 4 år seinare døyr han 82 år gammal. Han måtte då vera godt over 75 år då han avla siste bornet sitt.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har tidligere notert 1784 som dødsår for Elisabeth Sophie Irgens, men hvis det er hun selv som har laget den siste innskriften i huspostillen må hun jo ha vært i live da hennes 2. ektemann døde 7 Aug 1803. Finner vi henne i FT 1801, tro ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Eide

Hei. Her er hunLenke På gården solskjær i edøy kommune. mvh Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Til Bjørg i innlegg 4.Nermo har jo navngitt både barna som er kjent til Henrik Wolf på Korsnes og alternative foreldre. Jeg mener den som Nermo kallar Peder Pedersen fra Lille -Fosen i originalkilden blir skrevet som Peiter Peitersen Wolf e.l. og at han var 'balber' el. bartskjær. Lurer på om det ikke var noen kirurgiske instrumenter i skiftet etter ham. Henriks alder blir i 1701 oppgitt å være 56 år, noe som skulle tilsi at han var født ca 1645. Dette skulle vel utelukke den Peder Olsen Wulf som Nermo nevner som et farsalternativ til Henrik. Han ville i så fall være eldre enn sin far.Til innlegg 8 og 9. Det var Lisbet Sophie selv som hadde skrevet at den siste mannen var død i 1803. Jeg er selv i besittelse av et løsrevet blad fra en huspostille hvor dette er nedskrevet.Jeg kan også nevne at Petter Henriksson Wolf i 1730 var gift med en Marit Hansdatter, men jeg har ikke notert hvor jeg har opplysningen fra. Trolig er det fra en eiendomsoverdragelse. I følge Roaldset (1986) vart Petter gift 1. gang med enka Lisabeth Augustinusdatter Vågland ca 1712. Denne Lisabeth var forresten søster til den Anne Augustinusdatter Rognskog som var gift med lensmann Richart Christenson Halse i Karlsvik (Se tråden om Gjertrud Hagerup).Har også notert at Petter Wolf kjøpte Solskjær den 8. sept. 1725. Trolig var det på den tiden at den første kona døde fra ham og at han giftet seg med den tidligere nevnte Marit Hansdatter. Til slutt i dette innlegget kan jeg jo tilføye at en ikke helt ukjent fotballspiller har slektsnavnet sitt fra denne gården.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Er Solskjær og Solskjel to stave-/uttale-måter av samme gårdsnavn ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Til Per i innlegg 11. Ja, det stemmer. Jeg tror at det offisielle navnet i dag er Solskjel, men er ikke sikker. Brukeren ca 1630 ble kalt Joen Soelskiær. Øya som gården ligger på blir vel oftest kalt Solskjela i dagligtale. Det var også et slag der i vikingetida som vel er omtalt i Snorre som 'Slaget på Solskjel'. Øya er ganske lita og ligger rett nord for Stabblandet (sør for Edøyfjorden), den siste ei øy mellom Tustna og Ertvågsøya i Aure.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Svigermor slekter fra Johanne Evertsdatter Solskjel (1854-1950) f. på Solskjel, død på Indreseter, gravlagt på Gullstein. Seilskuta 'Johanna' (bygd på Tustna av mannen hennes og oppkalt etter henne) går idag som charter-båt fra Pipervika i Oslo).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Ormbostad

Det er nok riktig at det offisielle namnet, også bruka i daglegtalen, er Solskjel. Den største garden på øya heiter Solskjel, eller i dativ Solskjela. Solskjær er nok ein eldre form på namnet. Men - alle som brukar det til etternamn skriv seg for Solskjær. Det bor forresten ingen på den øya i dag som heiter Solskjær.Det kan og nemnast at utafor det nordaustre hjørnet på Solskjeløya, som øya heiter, ligg det ei lita øy, holme eller eit skjær. Namnet på den holmen er Skjela. Altså eit skjell. Det lignar også på ei kamskjell i fasong.Dette er opplysningar frå ein som er oppvaksen i dette området.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Eide

Hei. Til innlegg nr.13. Garden Solskjel er omtalt i Tustna bygdabok nr. 3 og Johanne står omtalt på side 132. Hun ble gift og flyttet til Indresæter og er omtalt i bind II s 392. Det står en god del om familien i disse to bindene. Men dette vet du vel fra før? mvh Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørg Hetland

Finnes det noen kjente barn etter Johan Henriksen Wulf? (Av det 1. ekteskapet til Henrik Pedersen Wulf.) Mvh Bjørg Hetland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Håvard Ler

I følge mine notater var Johan gift med Margrethe Ondensdtr. Widerø, og jeg har notert to sønner, begge med navnet Onden Henrik. Tviler på at det kan være riktig. Den eldste var født i 1733, og han var kammersekretær i København. Den andre har jeg ingen opplysninger om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

I følge eit oppsett over Audun Aagesen på Reknes si slekt av postmeister Collin ble Johan Henriksen af Strømsholm gift 7/1 1733 med Margrete Odensdatter. Ouden Aagesen på Reknes var farfar til Margrete (Eg har ikkje sett at ho nytta Widerø i kjeldene). Men det gjorde visstnok søster hennar Malene Odensdatter Widerø. Malene var etter Collin gift 22/? 1734 med smed Jens Pedersen Ruberg. Skiftet etter Malene 22?/4 1777. I skiftet opplyses at hennar arving var søstersonen Ouden Henrik Wolf i København.Når det gjeld Johan Henriksens far skriver Collin i ein parentes med eit spørjeteikn:?[søn af Henrik Nilssen som bodde og døde på Strømsholm. Skifte efter ham 1791 9?/3 - og Maren Christensd. Mechelborg havde Sønnen Johan Henriksen, 23 år og seiler].Under Margrete Odensdatter og Johan Henriksen i Collins tavle står:'Deres Søn er maaske Kammersekretær Auden Henrik Wolff i Kjøbenhavn'.Den andre Ouden Widerø f. 1728 som nemnes i innlegg 18, kan vere sønn av Margrethes eldste søster Dortea som i 1726 vart gift med Christian Guldbrandsen.Eg ser at Collin har feil i tidlegare generasjonar i slektstavla si, blant anna gjer han dei 3 Odensdøtrene til barnebarn av Sofia Lauritsdatter og Iver Olsen Helt. Det rette må helst vere at mormora var Margrethe Pedersdatter Stadel - andrekona til Iver Olsen Helt.Heilt påliteleg er altså ikkje alt Collin har nedskrive - sjølv om han har levert eit formidabelt genealogisk materiale ut frå dei ressursane han hadde til rådvelde for meir enn 100 år sidan.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(18:) 'Onden' skal være Ouden (Auden/Audun). Det kan godt være to sønner med samme navn i samme famile, spesielt dersom den første dør meget ung, slik at nestemann i køen døpes med samme navn. Det var ofte om å gjøre å få kalt opp besteforeldrene, og da ble gjerne dette løsningen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Håvard Ler

Ouden skal det sjølsagt være ja. Jeg har disse opplysningene fra Hornemanns stamtavler. I følge ham levde begge Ouden-brødrene opp, og de ble begge konfirmert i 1750. Den eldste i Kornstad kirke. På den andre står det ikke noe stedsnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Ove Hattrem

Ad (19): Jens Rubergs hustru kalles virkelig ''Malene Wideröe'' (1762) og ''Malene Widerø'' (1764) i manntallene for Molde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Har dessverre vært uten fobindelse med omverdenen siden mandags morgen pga. lynnedslag.Jeg vil gjerne meddele noen opplysninger om forskjellige personer på Nordmøre som kan være beslektet med Henrik Peterson Wolff på Korsnes.4. febr. 1674, skifte etter Mr. Peter Balberer i Fosen (Nåværende Kristiansund); Enke: Anne Nilsdatter, Barn: Jørgen 17 år, Bente 16 år, Karen 14 år, Nils 12 år (han blir ved manntalet 1701 kalt Nils Peterson Greve, balberer), Didrich 10 år, Peter 8 år, Anders 6 år og Anne 3 år. Til stede ved dette skiftet var; Sorenskriver Nils Mortensen, Christen Guldager, veier og måler, Peiter Peiterson Wolff og Jens Lauritsøn, Trondhjemsborger.En Peiter Skredder blir nevnt ved skiftet etter Hr. Oluf Jonsen på Grip, 6. febr. 1674.Peiter Peiterson Wolff og Peiter skreddder kan være identiske personer og enten være far eller bror til Henrik på Korsnes som jo også var skredder.I manntallet 1701 er nevnt en Mester Wulff 70 år. Fra andre kilder vet vi at han het Hindrich Meirhiem Wulff, og at han var balberer/bartskjær av yrke. Han var bl.a. gift med Anne Baltzersdatter Kaarde.En cap. des Armes, Charles Wulff, er nevnt i Nordmøre panteprotokoll s. 101, 27.02.1722.En Claus Wolf, gift med Edel Andersdatter pansetter sitt hus til Tyge Castberg i Fosen 9. okt. 1721.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Enda et spor for eventuelt å finne fram til Henrik Korsnes sitt opphav. I skiftet etter Bernt Johanson i Krybervika under Møst i Frei i 1692, blir det nevnt at han hadde to søstre, nemlig Anne Johansdatter og Margrethe Johansdatter. Den siste var død og etterlot seg sønnen Sivert Sivertsen i Fosen. Den første av disse er trolig mor til Henrik Petersen på Korsnes. Ei Anne Peter skredders i Fosen er nemlig nevnt som kreditor i skiftet. Dessuten fordret Hendrich Petersøn, Bernts søstersøn, 38 rd etter Bernts obligasjon.Ut fra dette er det naturlig å tro at Peter Skredder gift med Anne Johansdatter er identisk med Peiter Skredder som blir nevnt i skiftet etter Hr. Oluf Jonson på Grip (1674) og trolig også med den Peiter Peitersen Wolff som er nevnt til stede i skiftet etter Mr. Peter Balberer samme året.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

I innlegg nr. 7 gjengir jeg de barna som Petter Wolff hadde med sin siste kone, Elisabeth Sophie Irgens oppnotert av henne selv i gammel huspostille. Den eldste av disse var en datter, Martha Maria f. 17. mars 1748. I folketellingen for Leksa i Fosen 1801 finner en følgende familie:Rasmus Johanson Hals 49 år. 2. ekteMarthe Marie Vold 54 år 1. ekteMartina Rasmusdtr. 19 år, datterMaria Thomasdtr. 2 år, dennes uegte datter.Gidsken Rasmusdtr. 12 år. Datter.Kona i huset, Marthe Marie Vold 54 år skal trolig være Martha Marie Wolf og identisk med datra av samme namn f. 1748 på Solskjær i Tustna.Er det noen som kjenner til denne familien eller andre av barna til Petter Henriksson Wolff på Solskjær?Jeg går ut fra at etterkommerne til Petters søsken er så noenlunde kjent? Jeg tenker da først og fremst på de 6 søskenene på Revsnes, men også etterkommerne etter Hans Henriksen i Overhalla? Når det gjelder Jacob Wulff som Nermo nevner (se innlegg 1), så er jeg litt usikker på hvor han kommer fra. Det er vel nevnt en Jacob Wulf som 'Seilende toldbetient' i Molde i 1753, begravet i Trondheim 11. aug. 1764, 66 år gammel. Om han var sønn på Korsnes, så skulle han vel være nevnt i manntallet 1701, men det er han ikke!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.