Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rune Thorstensen

[#43863] Folket på Batalden i Sunnfjord før 1700

Recommended Posts

Gjest Rune Thorstensen

Gjennom flere debatter, bl. a. denne [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=43777&sok=&startnr=&antall=&spraak=&nr=2&antinnlegg=49#anker>Lenkehar vi vært innom gården Batalden. I 1701 mantallet finner vi Ole Tollachsen 30 år som oppsitter. Vi vet at han hadde vært gift med Lisbeth Olavsdtr. som døde i 1700. I den samme tllingen finner vi også det som trolig er far til Ole, Tollach Knudsen 63 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Kan denne Thollach på Domben i 1666 være identisk med Tollach Knutsen på Batalden i 1701? Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Før denne forsvinner ut i glemselen, drister jeg meg frempå igjen.De som måtte ha kunnskap om Batalden i Sunnfjord og folket som levde der før 1700, er den Knut som finnes på Batalden i 1665, 60 år gammel identisk med Knut Joensen som levde på Batalden på 1600 tallet? Og er denne Knut Joensen farfar til Ole Tollachsen som var 30 år i 1701? Håper noen har synspunkter/opplysninger vedr. dette. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

A. Joleik - Soga om Flora - nemner:1697: Torlak Batalden lagrettemann1696: + kona Ales Torlaksdotter ur Batalden1697: sk. på Hamarset, etter A.T., ekkja etter Knut Batalden, til sonen Torlak (Tollack) Knutsen B., og døtreborna.1700: + kona Lispet Olavdotter.1705: + Torlak Knutsen, 67.5 år.1704-1711: Olav Torlaakson + 1717, 46 år.1715: Olav.1723: Ekkja hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Innlegg (4) - dette er det som står under Batalden S.Og dette står under Dumba:1666: Torlak, 29 år.1675-79: Torlaak, 2 pund fisk. Anders 2 pd. fisk.Torlak er ikkje nemnd meir under Dumba.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Batalden:1686: Knut Batalden åtte jord i Torvang og i Aarnevikja. Torlak Batalden åtte jord i Indre Graatle og i Torvang. 1692 Aarnevikja og.Tidlegare er det nemnd både ein Knut Jonson og Olav Jonson.1636: Jo åtte i Aarnevikja 2 pd smør og i Torvang 2 vg. fisk.Denne Jo er vel då far til Knut og Olav(??)Jo var lensmann 1620-33 og fyrr, i Brandsøy-skjipreide.1608-38: Lars og Jo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk Gisle for at du bragte videre opplysningene som Joleik hadde samlet i bygdeboka.Det viser at Tollaks mor het Ales Tollaksdtr. Hun var da trolig gift med den Knut Joensen som er nevnt. Skiftet i 1697 viser vel også at Tollak hadde søstre, men at disse trolig var døde (ref. døtreborna). Knut og Olav var trolig brødre og sønner av Jo som eide grunn både i Aarnevikja og Torvanger, og som var lensmann mellom 1620-33. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Skiftet 1697 - om døtreborna+ Karen Knusdtr Flora si dtr Susane Andersdtr, og + Ragnilde Knutsdtr Lone sine born: Ola Kolbeinsen Vårdal, Torlak og Jo Kolbeinsøner, Ragnhilde og Kari Kolbeinsdøtre, Åsnes (for henne Kari møtte systermannen Rasmes 'aarsnes'.Da ho Ales åtte, var sumt i Batalda, sumt på Hamarset, ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Berre for å ha nemnt det: Når Joleik skriv Jo, skriv dei fleste andre Jo(e)n.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk igjen Gisle.Jeg hadde akkurat tenkt å legge inn en forespørsel om skiftet i Arkivforumet, men nå sparer vi Yngve Nedrebø for den jobben. Var forresten Karen Knudsdatter gift inn i Foss-slekten? Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Hillersøy

Gledelig med all interessen for Batalden. Det er jo 'mitt' område, som eg prøver å få samla stoff til ei ættesoge for. Der er framleis mange lause tråder når vi kjem ned på 1600-talet.Karen Knutsdtr. var etter det eg kan forstå, gift med Anders Nilsson Foss på Flora, og hadde bl.a. dottera Susanne.Vh Torbjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hei Torbjørn.Jeg hadde håp om at du skulle dukke opp, siden dette er ditt kjerneområde. Jeg hadde også registrert at Kari var gift med Anders Nilsson Foss, men jeg stusset litt siden bare Susanne var nevnt i skiftet.Jeg ment at Anders og Kari hadde flere barn som vel var i live i 1696/97. Vet vi forresten noe om hvem som var kona til Tollak Knudsen?PS. Hvordan går det med bokplanene? Når regner du med å ha boka ferdig?Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Hillersøy

Eg óg meiner at dei hadde fleire born, men det er ting som er uklart for meg! Eg har reg. fylgjande born til Anders Nilsson Foss: 1) Marite f. ca 1635 (???) g.m. Lars Larsson Flora 2) Nils f. ca 1645 g. 2 g. gjestgjevar i Furesundet 3) Desiderius (Diss) f. ca 1647 busett på Flora 4)Susanne f. ca 1656, busett på Hammerset 5) Dorte f. ca 1660 g.m. Lars Olavson Storøy.Fødselsåra er beregna ut frå oppgitt alder ved dødsfall. Vi ser at det eit spenn på ca 25 år mellom eldste og yngste born, noko som er uvanleg mykje. Ein anna ting er at far til Karen, Knut Jonson, var fødd ca 1606 (igjen ut frå oppgitt alder ved dødsfall). Dvs at Karen tidligst kunne vore fødd ca 1625, og 1. bornet hennar ca 1643.Derfor er enten den oppgitte alderen til Marite for høg, eller så var Anders gift 2 gonger.Når det gjeld ættesoga for Batalden, så reknar eg med at den er ferdig i løpet av neste år. Boka er eit samarbeid mellom Trond Strømgren og meg. Trond har allerede gitt ut 2 bøker om Batalden, den almenne soga og fiskerisoga (no i november). Eg har bidratt ein del til begge, og han skal bidra til ættesoga (mht. bilder og layout og slike ting). Soga vil jo berre omfatte 3 gardsnr.; Store Batalden (33), Litje Batalden (34) og Kvaløysund (35), men det er óg ei bygd med folk spredd på mange øyar og holmar, og med over 200 innbyggjarar på det meste.Vh Torbjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Hei igjen Torbjørn.Ja, da har jeg registrert de samme barna som du. Og det er nok ikke usannsynlig at Anders Nielsen Foss var gift flere ganger. Om vi ser på barna til Ragnhild Knudsdtr.( søsteren til Karen) var hennes barnfødt mellom 1660 og 1675 etter hva jeg har funnet ut.Når det gjelder boken din, så ser jeg frem til den kommer på markedet. Jeg har forøvrig nettopp bestilt de fire nye bøkene om Bremanger som kommer 24.11.06. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

En liten ting til i farten Torbjørn. Har du registrert andre barn etter Tollach Knudson på Batalden enn Ole Tollachson? Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Hillersøy

Nei, eg har ikkje funne fleire, men det kan veldig godt hende at det var det!Ein laus idé til Gisle sitt innlegg (6): Iflg. Bremangersoga var landskylda til Torvanger i 1629 på 2 våger fisk. Jo Batalden og Simon Skorpa eigde alt. I 1646 eigde Jo og Jacob Olavson Indre Reksta 1 1/4 våg kvar, ialt 2 1/2 våg.Lurer på om desse 3 kan vere i slekt eller i familie?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

En Paul Andersson blir gift under Flora med Gunille Andersdtr. Sp. Niels Furesund og Paul Floren. Kan dette være en søster av Niels og datter av Anders?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Er Johanne Nilsdtr. Foss gift med Henrik Henriksen Krøger og Bernt Bjørnson Lam en datter av Nils Andersson Foss og Karen Eliasdtr. Nevermann?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Ang. innlegg nr.17. Mener du Nils Andersson og Anders Nielsson Foss? Da burde hun vel vært oppført som Gunille Andersdtr. Foss?Ang nr. 18. Det vet jeg ikke, men kanskje noen andre kan svare. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Sammenhengen kan være slik:Descendants of Anders Nilsson Foss 1 Anders Nilsson Foss b: in Kinn, Sogn og Fjordane .. +Karen Knutsdtr. Batalden b: Abt. 1626 in Kinn, Sogn og Fjordane 2 Marite Andersdtr. Foss b: Abt. 1635 in Kinn, Sogn og Fjordane .. +Lars Larsson Flora d: 1696 in Kinn, Sogn og Fjordane 2 Nils Andersson Foss b: Abt. 1645 in Kinn, Sogn og Fjordane Occupation: Gjestgiver i Furesund .. +Karen Eliasdtr. Nevermann b: 1645 d: 1716 in Kinn, Sogn og Fjordane 3 Johanne Nilsdtr. Foss b: in Kinn, Sogn og Fjordane ... +Bernt Bjørnson Lam b: in Kinn, Sogn og Fjordane *2nd Husband of Johanne Nilsdtr. Foss: ... +Henrik Henriksen Krøger b: Abt. 1675 in Eid, Sogn og Fjordane d: Abt. 1706 in Eid, Sogn og Fjordane 2 Desiderius Andersson Foss b: Abt. 1647 in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1708 in Kinn, Sogn og Fjordane Education: Offiser Occupation: Oberstløytnant 3 Jakob Desideriusson Flora b: 1678 in Kinn, Sogn og Fjordane ... +Anne Didriksdtr. Wittrup b: Abt. 1675 in Gloppen, Sogn og Fjordane 3 Anders Desideriusson Flora b: 1682 in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1759 ... +Sara Elisabeth Absalonsdtr. Balchen b: 1680 3 Lars Desideriusson Flora b: 1685 in Kinn, Sogn og Fjordane 2 Susanne Andersdtr. Foss b: 1656 in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1737 in Kinn, Sogn og Fjordane .. +Gregorius Olson Hammerseth b: in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1690 in Kinn, Sogn og Fjordane 3 Gregorius Gregoriusson Valvik b: 1689 in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1753 in Kinn, Sogn og Fjordane ... +Guri Endresdtr. Hammerseth b: Abt. 1694 in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1754 in Kinn, Sogn og Fjordane *2nd Husband of Susanne Andersdtr. Foss: .. +Matias Endreson Reksten b: 1665 in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1735 in Kinn, Sogn og Fjordane 3 Anders Matiasson Hammerseth b: Abt. 1694 in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1768 in Kinn, Sogn og Fjordane ... +Rachel Olsdtr. Valvik b: in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1763 in Kinn, Sogn og Fjordane 3 Elias Matiasson Hammerseth b: Abt. 1696 in Kinn, Sogn og Fjordane 3 Casper Matiasson Hammerseth b: Abt. 1699 in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1756 in Kinn, Sogn og Fjordane ... +Brita Olsdtr. Batalden b: 1711 in Kinn, Sogn og Fjordane d: 1762 in Kinn, Sogn og Fjordane 2 Dorthe Andersdtr. Foss b: Abt. 1660 in Kinn, Sogn og Fjordane .. +Lars Olavson Storøy

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Gunnille Andersdtr. blir begravet fra Batalden 29.09.1707 - 74 år gammel - født ca. 1635. Kan hun være Tollak Knutson's ukjente kone?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Dette kunne kanskje Torbjørn Hillersøy kommentere. Men det virker som om du Anders har tilgang til kirkebøkene fra Kinn. Om Gunnille var Ole Tollaksens mor, burde hun ikke da være blant fadderne til barna hans? Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

En Gunnille Baregsten er fadder for Brite i 1711.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.