Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arne Kjell Øverland

[#43961] Lauretz/Lukexty Henningsdatter Goxem/Gauksheim fra Spangereid Walle f. c. 1733

Recommended Posts

Gjest Arne Kjell Øverland

Er det noe som kjenner opphavet til Lauretz/Lukexty Henningsdatter Goxem 68 år som er nevnt i 1801 FT under Goxem, Spangereid, Walle sammen med ektemannen Sommund Pedersen 62 år. De har en sønn Tolli Sommundson f. c. 1773 som den 16/11 1800 blir gift i Torvestad sokn med Gurri Mathiasdatter Røvær av Schåre. Der er Tolli oppgitt at han kommer fra Spangereid og er kongl. los. Det er også sagt at de er søskenbarn.Mor til Gurri, Gunnill(a) er nevnt både som Olsdatter og Henningsdatter, sannsynligvis er det siste korrekt, da mor til Tolli også heter Henningsdatter.Men er det noen som vet hvor Lauretz Henningsdatter stammer fra

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Svaret på begge spørsmålene er 'Ja, jeg vet'...Lucrets (som også er stavet Lucretia og Lucretz) er søster til en av mine forfedre. Jeg har ikke 'papirene' mine tilgjengelig akkurat nå, men jeg skal se på det i løpet av noen dager. Jeg har ikke jobbet så veldig med denne slektsgrenen, men har iallefall navn og årstall på noen generesjoner. Hva eksakt er det du vil vite? Er det kun _hvor_ Lucrets stammer fra du vil vite?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Kjell Øverland

Tusen takk for svaret ditt. Det jeg er på jakt etter er foreldrene til Lucrets og videre ander, samt Lucrets søsken. En av mine forfedre er Gunnhild/Gunnilla Henningsdatter som sannsynligvis er søster til Lucrets. Det er dette vi ønsker å finne ut mer ut om. Saken er at i Skårebøkene er opphavet til Gunnhild Henningsdatter ukjent. Hun er ved 1801 FT nevnt som Gunnhild Olsdatter og ved sin død nevnt som Ellingsdatter (det siste er nok feil for Henningsdatter. Hun ble gift med Mathias Endresen Røvær f. 1741, selv er Gunilla født c. 1743.Så håper dette er mer avklarende på hva vi jakter på

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Gunhild Henningsdatter er søster til Lucrets. I 1800 ble det holdt dødsskifte etter Hans Samuelsen Reme (i Spangereid sogn) og hans kone Brita Tollisdatter. De var barnløse, gamle, og hadde flere søsken. Slike skifter gir en mengde informasjon. Det er nevnt ca. 100 arvinger og ektefeller til arvingene.Hennes eldste søster var Otlu Tollisdatter, gift med Henning Olsen Ramsland, begge døde og etterlater 1 sønn og 3 døtre. Av disse er Gunhild Henningsdatter gift med Matias Røvær, Skudesnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Kjell Øverland

Takk for svaret, det du sier her bekrefter det jeg selv har funnet ut i dag. Gunhild er født på Ramsland, mens søstera Lucrets er født i Lindalen, Spangereid i 1733. Gunhild og Lucrets mor er f. ca. 1705 og dør på Ramsland i 1746. Hun er nevnt som Aatlou, Åtluf og Åslu i kirkebøkene. Hennes mor igjen Lucrets Tollisdatterbor dør på Gahre i 1764. . Hun var gift med skomaker Tolli Haagensen Østre Gahre. Du nevner 1 sønn og 3 døtre, kan du utdype det noe mer hvem disse personene er ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Barna til Henning Olsen Ramsland og Otlu Tollisdatter Ramsland:1 Svane døpt 19/2-1729, Lindalen2 Ole døpt 29/9-1731, Lindalen3 Lucrets ('Lucris') døpt 18/0-1733, Lindalen4 Gunhild døpt 20/11-1735, Ramsland5 Astrid døpt 29/9-1738, Ramsland6 Else døpt 23/9-1742, Ramsland7 Svane døpt 26/9-1745, Ramsland Ved morens skifte 25. mai 1746 er nr. 2-6 i live.Har funnet konfirmasjon til Lucrets i 1748 og Astrid 1755. Ikke sett etter de andre foreløpig.I 1800-skiftet er nevnt nr. 2 Ole (som var død), samt 3 Lucrets, 4 Gunhild og 5 Astrid (alle tre gift).---Jeg har tidligere sett en fra Gauksum født siste halvdel av 1700-tallet som flyttet til Kvitsøy, men kommer ikke på navn i farten...---Henning Olsen var fra Nedre Svennevik (i Spangereid sogn). I en sjølægdrulle i 1706 står at han er 9 år og født på Svennevik.Har forøvrig navn på en rekke forfedre tilbake til 1400-tallet; han er etterkommer etter blant annet Peder Claussen Friis.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Kjell Øverland

Dette var enda mer spennede, enda en gang tusen takk. Når du sier at du har aner bakover til 1400 tallet så lurer jeg på om det er Henning Olsen sine aner du snakker om, jeg har bare at hans far heter Ole Larsen, og så er det stop..Dersom du har en Gedcom fil over anene til Gunnhild så hadde jeg blitt meget glad for å få den. Dersom du har kildehenvsing så ta gjerne med den. Vi har lett lenge etter Gunnhild og det er i dag mehet stor etterslekt etter Gunnhild Henningsdatter Røvær.Håper å høre mer fra deg. Send en mail til arneko at online dot no dersom du har noe å bidra med

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Det ligger ganske mye informasjon rundt denne slektskretsen, som best kan stedfestes til Stokke i Spangereid rundt 1600.Slekten på Stokke mener jeg å kunne føre tilbake til Torolf Einarsson n. 1358 og 1364 da han kjøper Kåfjord i Sør-AUdnedal.På Riksarkivet finnes en stor samling avskrifter om Stokke, bortimot 40 brev. Disse gir dels informasjon om den eldre del av slekten på Stokke, dels om 'omgivelsene' på 1600-tallet. Sammen med diplomer i Diplomatariet gir det grunnlag for en svært grundig kartlegging av denne slekten.Når det gjelder Peder Clausen Friis har Asgaut STeinnes i ÅAH nr. 42, 1964: Eit eventyr om Friis-namnet i Audnedal vist at Peder Clausson Friis' far, sokneprest i Audnedal Klaus Torolfsson Friis var sønn til Torolf Gunnulfsson Stokke og at det kan ha vært Torolf Gunnulfssons (første) kone som har importert Friis til Audnedalen.I et annet ekteskap har han sønnen Nils Torolfsson Stokke som så blir stamfar for den senere slekten på Stokke.En sønn nr. 2 fra dette ekteskapet kan med temmelig stor sikkerhet identifiseres som Utyrme Torolfsson som i 1528 ble drept:DN VIII, nr. 568: Nils Sjælandsfar, Foged paa Lister, indberetter til Kong Frederik (I) de af Vidnerne oplyste nærmere Omstændigheder ved Gest Gunnarssöns uforsætlige Drab paa Uthyrm Thorolfssön.Kollung Ormsson, Olaf Bjørnsson og Asolf Kvelhuffson vitnet om en fest hjemme hos Gunbjørn Bjørnsson. Da Gjest vil ri hjem på en hest lånt av verten, sammen med broren Tiodger, vil Uthyrm ri med som 3 mann, og drar efter dem med øksa når de går ut for å dra. I slagsmålet blir Uthyrm skadet og dør en tid senere.Nå er både Torolf og Utyrme sjeldne navn og impliserer at Torolf Gunnulfsson har vært gift med en datter til Nils Utyrmesson som er nevnt som lagrettemann i området mellom 1485 og 1527.Gine Olsen i Fredrikshavn har reist spørsmålet overfor meg rent filologisk vedrørende navnene: Nils og Claus som faktiske samme navn, stamme Nikolaus, noe som faktisk kan medføre at vi taler om samme person, samtidig kan et første ekteskap med en dame som ætter fra Holland? gi et latinisert navn, mens et ekteskap til et norsk 'Nils' gir Nils.Hvorvidt Peder Clausson har etterkommere i form av Henning Olsen er ikke utenkelig, men med tanke på Lindal som opprinnelig var ødegård under Stokke kan forbindelsen gå begge veier, eller via kona.Foreløpig har jeg problematikken rundt den yngre del av slekten på Stokke liggendes på vent. Det er en forbindelse til Bjelland i Austad jeg vil undersøke, samt resten av 'Stokke-brevene'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Det er både Henning Olsen og hans kone Otlu Tollisdatter sine aner som kan spores til 1400-tallet. Som nevnt i (2) har jeg ikke jobbet så veldig med denne slektstgrenen og nedenstående er _ikke_ kontrollert skikkelig...For å ta sistnevnte først: Otlus mor er Lucrets Tollisdatter Gahre, ca. 1682-1764. Hennes mor er Tora Torkildsdatter Stokke, død etter 1706. Hun er datter av Torkild Nilsen Stokke, ca. 1624 - ca. 1705. (Sistnevnte har odelsgods i Lindalen)Hans slekt kan føres bakover til 1400-tallet eller kanskje 1358 som Kristian nevner i (8).Peder Claussen Friis slektskap til Henning Olsen går via Hennings mor Svane Pedersdatter Svennevik. Hun var igjen datter av Peder Pedersen Svennevik. Sønn av ei datter av Anne Pedersdater, som var datter av Peder Claussen Friis. Og det er Svanes aner som kan føres tilbake til 'Storslekten på Bringsvær'...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Svane er jo et navn som er tydelig 'sporing' tilbake til Bringsvær-kretsen. Såpass klar at man vel kan tyde de fleste Svaner tilbake til Bringsvær.En artig konstelasjon i den sammenheng er Hans Eriksson Linland f. ca. 1615(i Holum) gm Else Pedersdotter (-1696) - han av Gautsfolket på Vestre Skogsfjord til Nøding i Holum, hun av ukjendte herkomst.De har en datter Else Hansdotter, gm Lars Olsson Tuftenes i Halse som igjen bl.a. har to døtre døpt Svane og Apelone. Ha i mente Sorenskriver Rasmus Lauritsson Tuftenes gm Svane.Her har vi også en antatt tilbakepeiling til Peder Clausson Friis siden det er antatt at Hans Erikssons bestefar Fredrik Gautsson Linland var gift med en datter av Peder C. F.Apelone er jo også et av de gamle sporingsnavnene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne Kjell Øverland

I innlegg 9 sier Per at Peder Pedersen Svennevik er sønn av ei datter av Anne Pedersdatter som igjen var datter til Peder Clausson Friis. Er det noen av dere som har etterkommerene til Peder Claussøn Friis frem til den Peder Pedersen som er gift med Else Olsdatter Svennevik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Jeg har ikke noe på Svenevig-forbindelsen.Jeg har noen få kopier fra Njerves Spangereid-bok, men ikke Svenevik. I tillegg er det i hovedsak personer nevnt på den enkelte gård, og lite på forbindelser til andre gårder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Peder Claussen Friis (1545-1614)Anne Pedersdatter (gift med lensmann Einar Kristensen Underøy)NN Einarsdatter Underøy (gift med Peder Kristensen Svennevik)Peder Pedersen Svennevik (gift med Else Olsdatter Kige)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Jeg har ikke noe på Svenevig-forbindelsen.Jeg har noen få kopier fra Njerves Spangereid-bok, men ikke Svenevik. I tillegg er det i hovedsak personer nevnt på den enkelte gård, og lite på forbindelser til andre gårder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.