Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Böhmer

[#43983] Anders Danielsen død på Dystvolleie i Vang

Recommended Posts

Gjest Thor Böhmer

En Anders Danielsen f ca 1791 døde på Dystvolleie i 1857. Oppgis å være 66 år. Jeg finner ham ikke hverken som gift i Vang eller med opphold i Vang i 1801. Kan han være fra Trysil? Jeg finner ham evt ikke som utvandret fra Trysil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Er (denne litt unge) Anders DANIELSEN (24 år) som inngår ekteskap med Marie MORTENSDR (23 år) 19 Nov 1819 i Vang, Hedmark, Norway utelukket (FS-opplysning) ??IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Navnet er så skjeldent at det vil jeg tro?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Anders Danielsen og Marie Mortensdr får en rekke barn i Vang fram til 1835. Men det finnes også en Andreas Danielsen (fra Elverum) som rent aldersmessig kunne passe bedre på denne enn tryslingen (Anders Danielseh) du nevner i innlegg 1.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

-Beklager at jeg brakte denne Andreas Danielsen fra Elverum inn i spekulasjonene.Han inngikk ekteskap i Elverum i 1826 med Karen Enersd og familien har ingenting med Vang å gjøre. Her er enka i 1865 Lenke . IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Jeg har ergistrert barna Anders f ca 1825, Daniel og Hans. Anders Danielsen var husmann en rekke steder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Foreldresøk(Anders Danielsen og Marie Mortensdr )på VRI ga disse barna med dåp/fødsel:Hans ANDERSEN. 12 Jun 1835. Helene ANDERSDATTER 07 Oct 1819. Hans ANDERSEN 31 Aug 1832. Michel ANDERSEN 31 Aug 1832. Ole ANDERSEN 24 Apr 1838. Karen ANDERSDATTER 21 Sep 1828.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Det kan jo være en tilfeldighet at han har en sønn Ole, men er han fra Trysil, så har han en bror Ole som også levet i 1865. Han hadde også ei søster Kari.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Asbjørn Røsbak

Ved giftemålet til Anders og Marte 19/11 1819 står det at han kommer fra Osen og tienende på Wirshoug i 1819, 24 år. Marie Mortensdatter tjener også på Wirshoug, 23 år.Deres første barn er Dorthe f. 13/5 1821.Men dere nevner at han er uaktuell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Asbjørn Røsbak

Det var selvsagt Maria som er født 13/5 1821 på Åkerseie. Dorthe ble født på Qvæche 7/12 1825.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Asbjørn Røsbak

Litt mer om Anders Danielsen. Mari Mortensdatter dør 22/7 1842 på Nashougeie, 47 år. Dette må vel være kona til Anders.Anders får i tillegg uekte barn med Mari Olsdatter 27/2 1844. Da bodde han på Hjellumseie og er enkemann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Lurer på hvilket Osen han er fra? Et i Trysil og et i Åmot? På hver side av Osensjøen. Men er han trysling, så gir vel svaret seg sjøl?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Dersom vi i første omgang forholder oss til den Anders Danielsen som vi finner i Trysil (NB!) ved FT 1801 (Lenke ), så heter gården Ifarnes.Denne gården ligger klart innenfor nåværende Søre Osens sognegrenser (-således I Trysil prestegjeld), - ca 5 km sør for Søre Osen kirke (som ble anlagt på et langt senere tidspunkt), på Osensjøens vestside.Geografisk sett var Osen kirke (NB: ikke Søre) den gang den klart nærmeste (ca 23 km), mens Trysil kirke ligger hele 35 km. fra Ifarnes.Men vi skal merke oss at prestegjeldsgrensene mellom Trysil og Åmodt fram til byggingen av Søre Osen kirke for 100 år siden, har vært svært problematiske nettopp Osen-området, - ikke bare i nåværende Søre Osen, men også nord. – Derfor kan det godt tenkes at dåp/fødsel for Anders Danielsen like gjerne er å finne i kirkeboka for Åmodt (Osen sogn) som for Trysil.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Rettelse forrige innlegg:Søre Osen kirke og Ifarnes ligger selvsagt ikke på Osensjøens vest-side, men på ØSTSIDA !IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

For min del må jeg nok si at Trysil er utenfor det jeg kan noe om. Om hans foreldre bodde på Ifarnes - som til overmål kalles hovedgård - mens faren levet, vet vi jo ikke. Kanskje flyttet mora dit da hun ble enke? Ellers er det min oppfatning at folk her i bygda på den tid med David i navnet sitt stort sett var av finsk ætt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Iflg. en FS/IGI-opplysning er det en Daniel Olsen og ei Magnhild Andersd. som inngår ekteskap i ROMEDAL 16. april 1790. Jeg tror det er bra sjanse for at dette er Anders sine foreldre.Et LDS-church-medlem har identiske navn på et par som vedk. mener å ha inngått ekteskap i Djupsand Trysil (Dybsand i Søre Osen) about 1789.Det var vel ikke uvanlig at husmannsfamilier med opphav på Hedemarken på denne tiden prøvde å søke lykken i skogene, - I likhet med finner, som i utgangspunktet var vel var enda mer mobile. Forøvrig er jeg enig i at det er meget mulig at Anders Danielsen var av finne-ætt, på tross av at foreldrene hans muligens inngikk ekteskap I Romedal. IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Romedal hadde finsk bosetning. Ellers er dine kommentarer etterrettlige og interessante.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

-Interessant dette med finsk bosetning i Romedal !Anders Danielsen var ikke den eneste av søsknene i Søre Osen (Trysil) som kom til å ende opp på Hedemarken. Søsteren, Marie (flg. FS-opplysning døpt 27.jun 1790) ble gift i Romedal med en Lars Larsen 2.des.1815. (opplysningen samsvarer med annen FS/IGI-kilde.)Samme tirade av FS-opplysninger om denne familien datofester Anders sin dåp til 4.okt.1795.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Ellers har jeg en Daniel Olsen Dypsanden g m Marte Pedersdatter Våleødegården. Hun f 1814 i Stange.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Også søsteren Kari ser ut til å ha fått barn i Romedal, men hun returnerte (sammen med sønnen ? ) til Søre Osen slik at hun kom med på FT 1865. LenkeIM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Til innlegg 19.Når Marte Pedersd. er født i 1814, tyder vel dette på at denne Daniel Olsen ligger anslagsvis 2 generasjoner etter Anders Danielsens (mulige) far, som også het Daniel Olsen.Han er utvilsomt fra Dybsand i Søre Osen, og her er det åpnbart en familierelasjon til Anders Danielsen. Antakelig er han identisk med sønnen til Ole Danielsen Østenheden (nabobruket til Ifarnes) og Anne Olsd. Ifarnes. Dette paret skal iflg en FS-opplysning ha døpt sønnen Daniel I Trysil 14.des.1816.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Til innlegg 21OBS! –Typisk: En annen kilde opererer med Åmodt (IKKE TRYSIL) som fødested for Daniel Olsen 14.des.1816. Denne kilden er åpenbart utskrift fra kirkeboka, og antakelig riktig, - noe som vel indikerer at når man skal sjekke opplysningene, vil det være lurt å prioritere kirkebøkene I denne perioden I Åmodt (d.v.s.OSEN – Nord-Osen).IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

-Var innom folkebiblioteket på Hamar og bladde litt i Trysilboka bind 8, som omhandler Søre Osen.Bygdeboka manglet Daniel Olsens (1764-1798) giftemål med Magnhild Andersd (1758-1837). (Årsaken er vel så enkel som at dette giftemålet ikke fant sted i Osen sogn !) Derimot nevnes Magnhild som mor til Daniels barn (på et annet bruk)Magnhilds opphav ser IKKE ut til å være i Trysil/Osen, så det naturlige er vel å tenke seg at det hun var Romedøl. (Sjekk av kirkeboka vil vel bringe klarhet i dette)Ellers gir Trysilboka greie bekreftelser på det vi har vært gjennom, men slektskapet mellom Daniel Olsen d.y. (innlegg 19) og Daniel Olsen d.e. er litt mer komplisert enn jeg hadde tenkt meg (innlegg 21). I alle fall er det mye slekt som går på kryss og tvers mellom gårdene/plassene Ifarnes, Bråten, Østenheten, Gjevaldshaugen og Dybsand på Osensjøens østside,- der Anders Danielsen hadde sitt opphav.Daniel Olsens foreldre var Ole Halvorsen (Bråten) (1734-1818) og Marit Danielsd. (Gjevaldshaugen) 1736-1825.(Her i 1801 Lenke )Når Anders sin ektefelle Marie Mortensd. er fullstendig utelatt i Trysilboka, er det vel grunn til å arbeide ut fra at hun var vangsokning (ev. romedøl).IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund.

Hei. Nordre Osen tilhørte Åmot, til 1780. Da ble Nordre og Søndre Osen liggende under Trysil, og slik var det til i 1880, da ble atter Nordre Osen liggende under Åmot. I denne perioden 1780 til 1880, var Nordre og Søndre Osen et sogn, som bare het Osen. Kirke var det bare i Nordre Osen, slik at de fleste kirkelige handlinger, som dåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelser ble foretatt ved kirken i Nordre Osen, pluss en god del fra Slettås, som ligger rundt 1. mil i nordøstlig retning fra Nordre Osen. Men her var det vel mest dåp og konfirmasjoner. Etter delingen i 1880, minket det betraktelig med kirkelige handlinger fra Søre Osen. Disse fikk sin egen kirke i 1881. Når det gjelder slektsforskning på disse steder, kan det ofte være nødvendig å sjekke både Nordre og Søndre Osen, pluss Åmot og i tillegg selve Trysil hovedsogn. Når det gjelder de ovenfornevnte spørsmål, vil jeg anbefale å undersøke i bygdebok for Søre Osen, bind I, som ble utgitt i 1999, som egen bygdebok. Med beste hilsen : Thorbjørn Granlund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.