Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kjell Kvalvik

[#44038] Tyde kirkebok for Hitra - ekteskapinngåelse

Recommended Posts

Gjest Kjell Kvalvik

Er det noen som kan hjelpe meg med teksttyding på post 41. Ekteskap mellom Gjert Gabrielsen og Ingeborg Olsdatter. Spesielt fødestedet til Ingeborg kan gi meg nyttig informasjon. LenkeKjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Jeg mener det står Knudshaug som brudens fødested.mvh Aud Marion

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Marion Røen

Sikkert opplysninger du har fra før, men her er familien i FT 1865:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Kvalvik

Takk for hjelpen Aud. Jeg hadde problemer med å se at det var skrevet Knudshaugen, selv om jeg vet at hun bodde der senere. Folketellingen du refererer til var jeg klar over. Har slitt mye med denne delen av slekta, men nå ser det ut til at det løser seg.Hilsen Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Asbjørn Schjølberg

Hei Jeg syntes det var noe kjent ved navnet Gjert Gabrielsen, og ved et søk i mitt slektsprogram fant jeg ham blant min og min oldemors slekt. Her har jeg ganske mye info, dersom du er interessert da. Ellers fikk jeg jo også noe ut av ditt innspill, som jeg ikke hadde fra før. Kan evt tas pr mail i tilfellet.M v hAsbjørn Schjølberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Kvalvik

Hei Asbjørn. Takk for opplysningen. Jeg er interessert i informasjonen du sitter på vedrørende Gjert og hans aner. Dette er en del av min slekt fra Hitra som jeg har slitt mye med, så alt er av interesse. Min e-post adresse er enkel, sett punktum mellom mitt for og etternavn, deretter alfakrøll og epost.noHilsen Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Et lite spørsmål ang. Gjert Gabrielsen, som jeg ikke finner nevnt på Strøm i Fugelsøys Hitrabok -- kfr. lenke i (3):Den Gabriel Gabrielsen, f. 1831, som nevnes sammen med Gjert Gabrielsen, f. 1814, er nok sønn av Gabriel Stensen Strøm, f. 1790. Sistnevnte har også en fetter med samme navnet, Gabriel Andersen Strøm, f. 1777. Siden jeg har enkelte hittil ukjente data om opphavet til disse to Gabriel på Strøm, lurer jeg på om Gjert Gabrielsen med samme bosted kan være av samme slekt? Navnene i barneflokken hans tilsier ikke uten videre det, men en kan jo aldri vite.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Kvalvik

Hei Odd Roar. Dessverre kan ikke jeg hjelpe deg med informasjon vedrørende Gjert, det er det jeg selv søker. Skulle jeg derimot få tilgang på dette, så deler jeg gjerne med deg. Send gjerne en e-post til meg, se adresse i mitt forje innlegg.Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Det interessante her er om Gjert kan være av samme Gabriel-slekt på Strøm som de andre beboerne der på denne tid, for i så fall har jeg som nevnt noen data om deres noenlunde nære opphav som ikke finnes i utgitt litteratur.Imidlertid brukes navnet Gabriel litt ellers i dette området også, så Gjert kan jo gjerne være en innflytter til Strøm. Det kan derfor kanskje være lurt å sjekke folketellingen 1801 og evt. tidligere for å lokalisere hvor det finnes personer med slike navn (aller helst Gabriel og Gjert i samme personmiljø), og deretter se om de finnes nevnt i Hitraboka eller andre steder. Kanskje det kan antyde noe om hvor Gjert kan være fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Har kikket litt i f.t. 1801 for Hitra. Det finnes ikke altfor mange Gjert i strøket på denne tiden. Navnet brukes vel mest i borgerslekter. Ut fra navnene til Gjert Gabrielsens barn (Herman, Katerina og Ulrikka) så kan han jo tenkes å ætte fra et slikt miljø, men en annen mulighet er her også nærliggende:I følge lenken i (3) bor Gabriel Stensen, f. 1787, som føderådsmann hos sønnen Gabriel Gabrielsen, f. 1831. Siden Gjert Gabrielsen, f. 1814, nevnes på samme sted, er det faktisk en mulighet for at han kan være en godt eldre bror av Gabriel G., som i så fall passer med farens alder, og ikke minst med at sistnevntes mor heter Gjertrud Evensd. (g.m. Sten Gabrielsen Strøm), dvs. at 'Gjert' kan tenkes å være en oppkalling av den evt. farmoren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Tar med at en oppkalling som foreslått ovenfor vel er særlig sannsynlig hvis Gjertrud Evensd. på Strøm dør rundt 1814, som er Gjert Gabrielsens fødselsår. Hun er født rundt 1760, men hvor lenge hun lever har jeg hittil ikke funnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Asbjørn Schjølberg

Hei Jeg har lovet å bidra her, men trenger litt tid. Mine data er enda ikke kontrollert og må undersøkes nærmere. Det skal jeg gjøre nå. Til Odd: I min database står Gjert som eldste sønn av Gabriel Stensen og Mette Thomasdatter på Nordaunet - Strømaunet?. Hennes etternavn står i kirkeboken ved sønnen Gabriels konfirmasjon. Det samme navnet finner vi imidlertid også i 1818 ved Stenette Stensdatters fødsel; hennes far er oppgitt å være en Sten Gabrielsen Strøm. Dersom dette er riktig og dersom dette er Gabriels far foreligger det her en merkelig historie.Gjert og Mette har så langt jeg kan se 6 barn fra 1814 til 1830; Gabriel er den siste. Imidlertid; når dette temaet har kommet opp nå må jeg si at mine nedtegnelser har store huller, men jeg har hittil ikke hatt anledning til å sjekke nærmere. Her er en del mulige feil som jeg nå kanskje får rettet. Jeg må derfor kontrollere data en gang til før jeg serverer dem. Jeg sender noe på mail til Kjell (se nr 6) og så får vi se om saken kan avklares.M v h Asbjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Hitra II nevner på s. 318 Thomas Gabrielsen som bruker av Søraunet Strøm. Han er nok da en yngre bror av Gjert Gabrielsen, og det ser ut til at min antydning ovenfor om at Gjert kan være oppkalt etter sin farmor Gjertrud absolutt kan ha noe for seg.Som nevnt har jeg bra med upubliserte data ang. denne slekten, både om Sten Gabrielsen Strøms andre kone, Gjertrud Evensd., sitt opphav i Rennebu, og om samme Stens foreldre. Hans far, Gabriel Andersen er fra Hemne, med besteforeldre på Strøm, og moren er også fra Hemne. Hun er søster av kjøpmann Hans Stensen på Kalkløv i Fillan på Hitra, og har derfor muligens aner i en borgerslekt, men det er foreløpig uvisst. Hun har flere søsken på Hitra.Da jeg har tilknytning til denne slekten, er jeg selvsagt interessert i både Kjells og Asbjørns forhold til den, samt evt. nye opplysninger som jeg ikke kjenner til, og er villig til å bidra til å avduke anene bakover. Vi kan gjerne ta dette på epost, men noe av det kan jo muligens være av interesse for andre også?Litt mer om mulig eldre opphav til disse folkene på Strøm:Gabriel-slekten på Strøm begynner med Ole Gabrielsen (Røg?), f. 1630, som muligens er dattersønn av lensmann Augustinus Jonsen i Halsa på Nordmøre. I så fall er han fetter av den langt yngre Daniel Danielsen på Strøm (stamfar til proprietærslekten Strøm i Sandstad på Hitra), noe som ikke virker helt usannsynlig.Arnstein Rønning har tidligere gjettet på at Augustinus-slekten i Halsa kan være etterkommere av den kjente Augustinus / Øystein-slekten i Nordfjord, dvs. at slektsnavnet Røg / Røegh / Rygh i Hemne muligens kan relateres til gården Rygg i Gloppen. Jeg synes slett ikke at denne muligheten skal utelukkes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Kvalvik

Hei Odd Roar og Asbjørn. Har nå lest innleggene dere har kommet med siden sist jeg var inne på siden. Jeg kan dessverre ikke bidra med noe når det gjelder de personene dere nevner. Det jeg har er etterkommere av Gjert fra hans andre ekteskap. Han var først gift med Andrea Andreasen og deretter med Ingeborg Olsdatter. Ingeborg og Gjert fikk i 1860 en datter som ble døpt Elen. Hun var forøvrig fosterdatter hos presten Hermann Ottesen på Øen. Var det henne som omkom i skipskollisjonen mellom Geiser og Thingvalla i august 1888? Har dere noen opplysninger vedrørende dette?Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Det jeg kjenner til er opphavet til Gjerts far. Så sant han er sønn av Gabriel Stensen, så er Gjert og hans barn ætlinger av de jeg nevner (dvs. med aner både fra Hitra, Hemne og Rennebu). Jeg kjenner mest til min gren av dette (med utgangspunkt i Gabriel Stensens søster), slektsgrenen som omtales her har jeg ikke kjent til før, og derfor er den jo av interesse. For øvrig finnes det nok ganske mye etterslekt også etter Sten Gabrielsen Strøms bror, Anders Gabrielsen, samt de tre søsknene deres.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Asbjørn Schjølberg

Hei. Ja her er det mye å ta tak i. Jeg har sendt en mail til Kjell som inneholder det jeg så langt har. Mitt hovedproblem har hittil vært å verifisere at den Gabriel Stensen som jeg opererer med virkelig er far til Gjert Gabrielsen. Når det evt er fastslått faller vel resten av brikkene på plass. Det er meget interessant det som Odd forteller om i (13).Min forbindelse til denne saken er egentlig Gjerts sønn Gabriel f. ca 1858. I h t kirkeboken fikk han et barn utenom ekteskap med en av mine oldemødre. Dette trodde vi lenge, helt til jeg fant en merknad i KB som viser at 'i h t brev fra sorenskriveren i Fosen av 7 okt 1907 ikke er å betragte som barnefader'. Hvor det senere ble av denne Gabriel er det flere teorier om hos meg. Da dette ble oppdaget hadde jeg allerede funnet Gabriels forfedre, i hvert fall noen som passet fint inn. Det som hittil har manglet er verifisering av enkelte personer.Til (13). Jeg har registrert Thomas Gabrielsen som en yngre bror av Gjert; født 13.01.1820 og døpt 05.03.1820 i Dolm. Fadderne var Thomas Fjeldvær, Iver Strøm, Gabriel Strøm og Martha Thomasdatter Henriksø. Foreløpig vet jeg ikke mer om ham.Jeg kjenner også til en Steen Gabrielsen, f. ca 1749 på Hitra. Han var gift to ganger som jeg vet om, den første kona er meg ukjent, mens den andre altså var Giertrud Evensdatter slik Odd nevner i (13). De øvrige teorier har jeg merket meg med interesse, men kan ikke så langt kommentere dem da det er første gang jeg ser disse opplysningene. Er selvsagt interessert i mer kunnskap her.Jeg har også merket meg med interesse det Odd sier i (14) 'så sant han er sønn av ....'. Jeg håper vi kan verifisere at så er tilfelle, hvilket vil legge på plass mange ting.Den Gabriel Stensen som jeg snkaker om var gift med Mette Thomasdatter (NB fadderne til Thomas). Jeg har funnet 6 barn så langt i tidsrommet 1814 - 1830.M v hAsbjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Jeg synes det virker svært sannsynlig at Gjert Gabrielsen er sønn av Gabriel Stensen Strøm.En brukbar oversikt over slekten finnes litt spredt i omtalen av gården Strøm i Fugelsøys bok «HITRA -- Øya og folket – II.» Dette er generelt en svært uoversiktlig og feilfylt bok. Likevel inneholder den en god del ganske riktige deler, deriblant avsnittene om Gabriel-slekten her.Når det gjelder listen over fadderne for Thomas Gabrielsen Strøm i 1820, så er nok Thomas Fjellvær morfaren, og Martha Thomasd. Henriksøy sikkert morens søster. (Gjetter på at Thomas Fjellvær kan være et barnebarn av Thomas Pedersen, som i 1775 sammen med Jakob Pedersen kjøper en halvpart av Sørseter Fjellvær, mens Anders Pedersen overtar andre halvdelen, se Hitra II s. 38. Disse tre er gjerne brødre og da sønner av Peder klokker på Sørseter Fjellvær. Thomas her er nok identisk med Thomas Pedersen Sandstadvik, 70 år i 1801, som angis som «stefar» til Anne Jakobsd. Sørseter Fjellvær, f. 1755, som er gift i Sandstadvika. Men denne Thomas fra Fjellvær er vel helst for gammel til å være fadder i 1820. Noen annen Thomas som passer som fadder dette året, finnes ikke i f.t. 1801, kun en som er 17 år da, altså for ung.)Farssiden representeres her av Iver og Gabriel Strøm. Sistnevnte er vel neppe barnets far, Gabriel Stensen, f. 1787/90, men heller dennes fetter, Gabriel Andersen, f. 1777. Førstnevnte er helst Gabriel Andersens halvbror, Iver Andersen Strøm, f. 1775. Det er vel ganske vanlig at foreldres søskenbarn opptrer som faddere.Gabriel Stensen Strøm er sønn av Sten Gabrielsen Strøm i hans andre ekteskap med Gjertrud Evensd. Aunhagen fra Rennebu, med mor fra Søstu Grindal. Hennes bror, Fredrik Evensen, er selveier på Hjertøya på Hitra. Slekten er ellers spredd i Rennebu og Hølonda. (Dette referer til arkivutskrifter fra Kåre Hasselberg i Trondheim kombinert med mine egne iakttagelser.)Stens første kone, Ellen Jensd., regner jeg med er fra Hestnes lenger ute i Strømsfjorden, i så fall f. 1758. Gabriel Stensen har en helsøster og to halvsøstre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Kvalvik

Hei Odd Roar. Kan du ta kontakt med med på e-post adressen jeg oppga i innlegg nr.6.Kjell Kvalvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.