Gå til innhold
Arkivverket
Gjest knut fasting

[#44212] Ludolf Krohn, lektor på Hamar

Recommended Posts

Gjest knut fasting

Ludolf er et fornavn som går igjen i Krohn-familien. Er det noen som kjenner lektorens bakgrunn ?Lenke; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Er du ikke litt tett opp mot nåtida Knut.Mannen er født i 1911 og var en utmerket lektor på Katedralskolen her i byen. Han er vel ikke en såååå offentlig person at han trenger omtale her??Du kan jo eventuelt ta direkte-kontakt med en av etterkommere, Conrad Krohn på Hamar.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Hei.Han må da være født før 1911, da er vi jo ca. 100 år tilbake i tid, er det for nært i tid ?Jeg lurer bare på hans forbindelse med de andre Ludolf-ene.; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Det var ikke meningen å moralisere. – Bare et lite hint vedr. fornavn-bruk. – For her har du bestefaren og…. LenkeIM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Kjempefint !Da kjenner du vel også the missing link ?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Sønnen til lektoren bor på Hamar. Jeg synes det er naturlig å spørre ham. :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Hei Hvis det er familiehemmeligheter her så tar jeg dem gjerne her kfasting@start.no; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Dette blir både fornøyelig og kryptisk, men jeg vet IKKE om noen familiehemmeligheter.Men rebusen i innlegg 3 og 5 er vel grei nok. – kan ikke se at det egentlig er noe missing link heller, men 1911 er sant nok neppe korrekt fødselsår, men oppriktig talt, - det kjenner jeg heller ikke !Knut har vel det han trenger for å gå videre, og kommer han innom Farsund/Lista så har han ikke gått feil.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Skal vi løse rebuser ? Du verden...her må det nok flere kloke hoder inn enn mitt.Kom igjen, dere skarpinger, jeg VET dere er der ute !; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Ludolf Johan Krohn Birth: 20 MAR 1903 Heddal, Telemark, Norway Parents: Father: Conrad Henrik Jacobsen Krohn Mother: Hanna Marie Jorgensen And no missing linkIM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Takk skal du ha, det var jamen litt av en bestafar (5)!; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Men jeg har ikke funnet forbindelsen fra Ludolf til de andre Ludolfene.; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Først av alt må denne leses (noe Knut sikkert har gjort): Lenke , men vi kommer likevel ikke i mål i vår sammenheng. Så jeg får heller spørre slektningen her på Hamar ved en passende anledning.Så vidt jeg kan se, så ser Krohn-anene i denne sammenheng omtrent ut som dette. 1.Lektor Ludolf(1903). 2.Conrad Henrik Krohn (1853). 4.Jacob William Krohn (1825) 5.Johanne Marie Henriksd Viborg. 8.Conrad Peter Krohn 9.Sophie Louise Baden (1802)Nr. 8 og 9 inngikk sitt ekteskap i Farsund i 1822. - Og Conrad (nr.8) burde vært mulig å finne i FT 1801. Dersom jeg skulle gjøre et råtips om hvordan det hele kan tenkes å henge sammen, så kan navnebruken på denne mannen i Danmark utgjøre et bindeledd:CONRAD LUDOLPH KROHN Birth: 26 NOV 1832 Christening: 17 DEC 1832 Hem, Viborg, Denmark Parents: Father: LUDOLPH JOHAN KROHN Mother: HANSINE JACOBINE JOHANSENDenne Conrad Ludolph er kanskje nevø av nr. 8 ???IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Mannsnavnet Conrad ser ut til å være fullstendig fraværende blant Nordals-presten Ludolph Krohns etterkommere (Siste halvdel av 1700-tallet). Derimot ser vi at Conrad brukes i en Krohn-preste-slekt Danmark, (til og med i kombinasjon med Ludolph) og det er derfor bør det være meget naturlig at disse to slektene har et felles opphav en gang langt tidligere på 1700-tallet.Det som derimot er meget påfallende er at man i 1903 går hen og kaller et barn Ludolf i 1903, når navnet i denne slektssammenheng i ikke har vært i bruk på 150 år (om det i det hele tatt har vært i bruk). Det kan vel tenkes at Hjartals-presten (omkr.1900) var fascinert av navnet Ludolf ut fra kjennskap om den over 100 år eldre Nordalspresten, men slektsskapet. – ja, - det var vel ekstremt syltynt.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

1.(fjerna av red.) f.1934, sønn av 2.Ludolf Johan Krohn f. 1903, sønn av 3.Conrad Henrik Krohn f.1853 stiftprost i Christiansand, sønn av 4.Jacob James William Krohn f.1825 ebenist, sønn av 5.Konrad Peter Krohn f.1781(i København) kjøpmann i Farsund, sønn av 6.LUDOLF JOHANN KROHN f.1736, generalauditør i Danmark, sønn av 7.Konrad Krohn f.1680, prest i Koldnbüttel, sønn av 8.Konrad Krohn f.1647, prest i Lund.Nr.1 har vært så vennlig og satt opp denne rekka. Det var altså tip-oldefaren til LUDOLF (nr.2) som brukte navnet LUDOLF (nr.6). Men hvordan forbindelsen var mellom Nordals-presten LUDOLF Krohn og denne rekka her, har jeg ikke helt fått tak på.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Noen begynner nå å gå over grensen av personvern!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Respons på innlegg 17: Det siktes nok til undertegnede, og jeg tar den !Spesielt når jeg innledningsvis (innlegg 3-og påfølgende kommentarer i innlegg 5) selv advarte mot omtaler som vedrører forhold tett opp mot vår egen tid. Selv om jeg neppe har brutt noen av ordensreglene for forumet, vil jeg be redaksjonen vurdere å slette innlegg 16 (og dermed også 17, dersom det er OK for Bøhmer.) Dette innlegget må selvsagt også slettes.Dersom dette slettes vil jeg så erstatte innholdet i innlegg 16 med en utforming som på ingen måte skal være slik at noen måtte mene at det tangerer grensen for personvernet.Iver Mosvold

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Riise

Det einaste som tangerte grensa for personvernet her, var at det var nemnt ein person fødd etter 1930, som framleis kan vere i live. Så for å vere heilt på den sikre sida, så er det namnet no fjerna. Resten ser heilt greit ut!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Nå er vedkommendes navn og fødselsdato samt utdannelse og ektefelle å finne i farens egen biografi i 'Studentene fra 1921' (foruten en søster). Det skulle ikke forundre meg om han også finnes (med selvskreven biografi) i et jubileumsskrift gjennom sin utdannelse og/eller i 'Norges .....'.Selv har jeg slått opp vedkommende i ministerialboken akkurat nå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Thor Bøhmers korte kommentar i innlegg 17 hadde jeg sans for. Derfor skrev jeg innlegg 18, samtidig som jeg sendte e-mail til redaksjonen.Det kan godt tenkes at et noen vil mene at et sentralt fornavn i den famlende (og humoristiske) innledningen til dette temaet (innlegg 1-10) også burde vært slettet, men det ble altså ikke vurdert.Det er ikke noe problem å drive detektivarbeid for å finne persondata om nå-levende personer med all den kildetilgangen vi har bl.a. gjennom ny teknologi, - særlig m.t.p. personer som har markert seg i samfunnslivet (som i dette tilfellet). Men det er vel på ingen måte ønskelig at brukerforumet blir en arena for publisering av slike data. Derfor synes jeg det er helt greit vi stiller sterke varsomhetskrav her på forumet. Og i dette tilfellet hadde den opplysningen som ble slettet ikke noen som helst betydning for oppklaring av selve temaet.Det finnes temaer her i brukerforumet som handler om nettopp personvernet. Fortsatt diskusjon om dette bør foregå der (Dersom man ikke åpner nytt tema).IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Det er bra at Digitalarkivet passer på oss. Personen som kan være i live, er mere oppegående enn de fleste av oss - ihvertfall intelektuelt! Og selv finnes jeg både i offentlige og andre dokumenter, men ønsker ikke at andre legger ut informasjon om meg på Internet - eller mere korrekt gjør meg til en del av en diskusjon på Internet - når jeg sjøl ikke er deltaker. Da jeg var yrkesaktiv, var ett av mine spesialområder datasikkerhet og personvern. I det siste har vi sett flere døme på at det ikke er fritt fram å legge selv 'kjendiser' ut i det offentlige rom. Da bør man sjølsagt være ennå mere varsom med nålevende personer som ikke er 'offentlige'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

I dag var det Thor Böhmer som passet på, - ved å skrive innlegg 17 (Dette oppdaget jeg først en time etter at innlegget han var forfattet).I neste omgang var det undertegnede selv som ba om vurdering/sletting. To egen-navn ble slettet og redaksjonen/Anita Riise forklarte seg i innlegg 19. (Mer var det ikke)Thor Böhmer og jeg er nok egentlig enige i denne spesielle saken.Jeg beklager.Iver Mosvold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Knut, (innlegg 1) - du sier at navnet Ludolf er et navn som går igjen i Krohn-familien (Krohn-familiene ??) .Dette har du selvsagt rett i, og antakelig vil det finnes det flere og tideligere opphav til denne navnebruken enn person nr. 6 på slektskjeden i innlegg 16. (Ludolf Johan Krohn f. 1736. generalauditør). Jeg går ut fra at Hamar-lektoren neppe er den eneste av hans etterkommere som fikk Ludolf til fornavn, selv om han muligens er den eneste i Norge.LUDOLPH WITH sin datter skal (iflg Yngeve Nedrebø innlegg 2 i denne Lenke ) være Alhed With (døpt 24/11.1709). Denne Alhed With inngikk ekteskap med Johan Jørgen Krohn i 1736. Resultatet av dette ekteskapet var den markerte presten på Nordalen og Luster, LUDOLF KROHN (1741-1795)Her har altså navnet Ludolf ikke kommet inn gjennom Krohn-avstammingen, men gjennom WITH ! (NB: Om ikke Ludolph With tilfeldigvis også var av en Krohn-familie)I tillegg er det vel vanskelig å påvise en slekts-forbindelse mellom Krohnene på 1600-tallet i Lund og Koldbüttel og opphavet til Bergens-Krohnene, Johan Jørgen Krohn/Jacob Krohn.Ludolf er med andre ord et navn, som er blitt brukt i to Krohn-familier. Disse to familiene kan nok tenkes å ha hatt en forbindelse, men bruken av navnet LUDOLF har ingenting med denne mulige forbindelsen å gjøre.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erik Døving

Namnet Krohn er ikkje så vanleg i Noreg og har vore brukt som borgarnamn i frå byrjinga. Det har difor vore relativt lett å spore opp, bortsett frå at stavemåten har variert (Cron, Crohn, Kron etc).Eg trudde alle med namnet Krohn i Noreg hadde dette frå to kjelder i Bergen, begge innvandra frå Nord-Tyskland (Rostock og Hamburg). Den eine kjelda er Johan Jørgen Krohn frå Altona ved Hamburg (som Iver Mosvold nemner), sonen Ludolf (Ludolph) var prest i Norddal på Sunnmøre og fekk ei stor etterslekt der. Den andre kjelda var Claus og Jacob Krohn frå Rostock (brør vil eg tru), som fekk ei stor etterslekt i Bergen.At namnet Krohn også har kome inn via Danmark var nytt for meg.Som Mosvold skriv, er det nok tilfeldig at begge desse har brukt Ludolf som fornamn. Såvidt eg kan sjå av oppstillinga er det ikkje noko samband mellom Krohn-ane på Sunnmøre og dei danske.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.