Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torkild Knudsen

[#44722] Var Mads Knudsen Refshol f.ca. 1705 i Fræna ættling av borger Mads Paulsen i Bud

Recommended Posts

Gjest Torkild Knudsen

Stammer Mads Knudsen Refshol f.ca.1705 fra Uteliggerborger I Bud Mads Paulsen f. sist på 1500 tallet og hans svigersønn Anders Nilsen Ravn? I utgangspunktet er det bare navnet Mads, som har fått meg til å lure på om det kan være en forbindelse mellom Mads Knudsen Refshol (f.ca.1705 ifølge militær rulle) og Uteligger-borgeren Mads Paulsen i Bud, som levde på slutten av 1500 tallet og inn i 1600 tallet.I Vaage otting på denne tida er Mads navnet svært lite brukt. Iallefall er det tilfellet for området, som no kalles Fræna?Min arbeidshypotese er at Mads Knudsen Refshol er sønn av Knut Pedersen Skjerpen (Jendem) og en av døtrene til Mads Tostensen Eidskrem i hans første ekteskap med enken Ane Rasmusdatter Jenset. Dette paret hadde to døtre Ane Madsdatter, som jeg tror var gm Peder Olsen Riksfjord og Gjertrud Madsdatter, som muligens kan være Mads Knudsens mor. Kronologisk er dette helt ok. Følgende skifte viser at Mads Tostensen var i live ennå 1708, altså etter at Mads Knudsen Refshol ble født. Mads har da ikke blitt oppkalt etter Mads Tostensen ved at Knud Pedersen Jendem har giftet seg med enken etter Mads Tostensen. Her er skiftet skiftet:1708 Skifte etter Peder Olsen Riksfjord Enke Anne Madsdatter Barn med Maret Larsdatter: Anne Pedersdatter formynder morfar Lars Bjørnerem Barn med Anne Madsdatter: Mads Pedersen. Formynder Mads Tostensen Eidskrem (f.ca.1641), som det er naturlig å tro er far til Ane Madsdatter.Ett skifte til:1686 Skifte etter Ane Rasmusdatter Jenset (hun var først gm Elling Saxesen Jenset) Enkemann: Mads Tostensen fra Remkald. Hennes barn: 1)Lars Ellingsen og 2)Brit Ellingsdatter. Jeg har en mistanke til at dette er første kona til Bjarte Christophersen Malme (det er skifte etter henne 1719) svigerfar til Guro Zakkariasdatter Ødegård av Rødven-ætta. Det kunne forklare hvorfor Mads Knudsen Refshol er formynder til Christopher Bjartesen Ødegårds sønn Zakkarias 1745. Christopher Bjartesen og Mads Knudsen ville da bli halvsøskenbarn ifølge hypotesen. 3)Gjertrud Madsdatter 4)Ane Madsdatter De to første barnas farbror er Kjetil Saxesen Mordal. Barnas morsøstermann er Knut ReitenVel nok om det, hypotesen gå videre ut på at Mads Tostensen er sønn av Tosten Christophersen Remkald og en hypotetisk datter av Anders Nilsen Ravn på Sør Hegdahl og Anne Madsdatter (datter av Mads Paulsen i Bud). Remkald og Sør Hegdahl ligger vel i samme området, så geografisk sett er det ingenting i veien for en slik forbindelse.Håper noen har ideer, spørsmål rundt denne slekta. Kanskje noen har utfyllende informasjon.Eller ønsker jeg å henvise til Finn Olderviks innlegg 114 og 130 i tema 35568 som også gir info om Mads Paulsen. Jeg har også noen innlegg der 115 og 122. Innlegg 130 er forresten hva jeg etterspør i innlegg 122 samme tema.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Beklager Torkild at jeg ikke oppfattet sammenhengen mellom ditt spørsmål nr. 122 og mitt innlegg nr, 130 i tråden om Rike-Torstein.Det er jo ellers interessant at du kaller Anders Nilssen Hegdal for Ravn. Sikkert på siden av emnet nok en gang, men det hadde jo vært spennende om noen kunne koble Anders Nilssen med andre som brukte samme slektsnavnet (Ravn). Namnet ble jo noe utbredt i Romsdalsgrenen av Aspaslekta etter hvert.Når det gjelder de spørsmålene du ellers reiser i denne tråden, så kan jeg dessverre ikke hjelpe deg. Noen med lokalkunnskap om Romsdalsslekter generelt burde kunne bidra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Til Finn, du får ha stor uansett, du har jo vært til stor hjelp allerede.Du skulle vel ikke ha navnet på lagrettemennene også?Når det gjelder bruken av slektsnavnet Ravn er det noe jeg har fra sekundære kilder. Tror han blir kalt Ravn i bygdebok for Misund som omhandler gården Sør Hegdahl.Det er det nevnt bare to barn av Anders Nilsen Hegdahl i bygdeboka for Misund. Jeg mener å huske at det ikke fremkommer om de to barna er de som hittil er kjent eller om det faktisk er bevist eller rimelig å anta at det har vært bare de to som er nevnes i bygseboka.Er det noen som har bygdeboka for Misund tilgjengelig? Jeg mener å huske det var nevnt en Paul Tostensen der, eller er det minnet, som spiller meg ett puss. Hvis det er en Paul der så er jo det en peker i riktig retning mot Mads Paulsen, vil jeg si.Jeg har noen skifter etter søsken til Mads Tostensen, det er mulig det kommer frem der. Ellers så kaller Jo Mads Tostensen eldste? sønnen sin Paul (Paul Madsen Lindset i Fræna), men jeg har en mistanke til at det kan være en oppkalling fra andre kona til Mads Tostensens si slekt (Jeg vet ikke hva hun heter). En annen sønn er Knut Madsen Eidskrem, far til lensmann Mads Knudsen Eidskrem. Jeg mistenker også Sidsele Madsdatter Røset i Fræna for å være en datter av Mads Tostensen Eidskrem, men der er jeg mindre sikker.No må alt dette taes for hva det er, nemlig arbeidshypoteser. Hvis noen andre har innspill så hadde det vært fint. Alt rundt disse slektene er interessant for meg. Dette var ett større konglomerat, som innvolverte flere slekter som jeg tror hørte til hva en kanskje kan kalle ett bondearistokrati (jeg vet ikke om det er riktig å bruke den betegnelsen) på denne tida i Fræna og Aukra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Bjerkevoll

Når det gjelder gard og Slekt Midsund under Sør Heggdal så er det nemt en Olaf Rafn bruker ca 1580-1610. Når det gjelder den neste brukeren så er det Anders Nilsen som er oppgitt som bruker 1610-1657. Videre står det: 'Gift med Anne Madsdt. truleg dotter til kjøpmann Mads Paulsen i Bud. Her er oppgitt 2 barn Mads f. ca 1624 og Anne gift med Rasmus Tommesen f ca 1634. Dei busette seg på bruk nr 1.' Elers så hadde det vært interessant om det finnes noe mer som underbygger dette med 'trolig datter av kjøpmann Mads Paulsen'. Dette da Anne Madsdt. inngår i min anerekke. Dette via hennes sønn Anders Rasmusen som hadde en sønn Iver som kom til Remkall. På Remkall har vi Torstein Kristoffersen. Her nemt med 9 barn. Deriblant både Mads som kom til Eiskrem i Julsundet og Paul f.1652 i live i 1666.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Til HelgeHer er en kopi av Finn Olderviks innlegg 130 i tema 35568. Du får her, etter min mening, bekreftet at Anders Nilsen på Hegdahl er gm datter av Mads Paulsen borger i Bud'Eg veit ikkje kor relevant denne opplysninga er på denne tråden, men sidan Mads Povelsson i Bud er nemnd tidlegare, så er det vel av ein viss interesse for nokon kanskje; Det dreiar seg om pergamentsbrev frå 1635, dat. Nes i Romsdalen 22. mai. 6 lagrettesmenn i Romsdal otting, kundgjør at Anders Nielsen på Egdal av Sunds otting med sin hustrues samtykke, havde solgt 23 tveiter landskyld i Tokle i Isfjorden i Romsdals otting til fogden Anders Iversen på Vestnes og hans hustru Inger Jacobsdotter. Godset som hans hustru, Anne Madsdotter havde fået i hjemmefølge av sin fader, Mads Poulssen i Bods fiskevær, borger i Trondhjem, og som ofte var udbudt til andre odelsmænd, betaltes med 29 rgd.'Alle 6 segl vedhenger.Brevet finnes i Vitenskapsmuseets samlinger i Trondheim.Fra innlegg 114 (også Finn Oldervik)har vi følgende ekstrakt av eit dokument frå 23. april 1603 utstedt i Bo:'Iver Jacobsen på Hestad i Vaagø Otting (Romsdalen) erkjender med sin Hustrues Samtykke at have solgt til Mads Povelssøn i Bo, Borger i Throndhjem, og hans hustru, Anne Michelsdatter 2 1/2 pund og 10 Mark Fisks Leie i Hestad, der er Ivers rette Odel, og at have oppebaaret Betaling'(Gave af Districtslæge A. Aabel i Førde Gjennom Lieuten. H. Lund) Oktbr. 1869.Orig. p. Perg. Af 5 Segl mangler nr. 1. et skrevet Bomerke.Mads Paulsen i Buds hustru hadde altså navnet Maret Michelsdatter.Har du mulighet til å legge ut på forumet alle 9 barn av Torstein Kristoffersen Remkald?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Bjerkevoll

Takk til Torkild for opplysningene om Anne Madsdt.opphav. Her blir det å legge nye navn til slekta. I følge Johan Julnes Gard og Slekt Midsund I hadde Torstein K Remkall følgende barn:Mads f ca 1641 (bygdebok for Aukra bind IV)Paul f ca 1655 i live 1666,Ole neste brukarDaniel f ca 1655, senere brukarEllev f ca 1660Knut f ca 1663, busette seg på Mordal (Aukra bind IV).Johanne d ca 1747, gift med Ingebrigt Paulsen Heggdalsvik.Ei dotter var gift med Anders Paulsen SundsbøAnne i live 1709 gift med Rasmus Olsen Heggdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Væreier Rasmus Danielsen på Nordmøre, som var sønn av Daniel Tostensen Remkall og er nevnt i ett annet tema her på forumet og Mads Knudsen tror jeg begge er etterkommere etter Mads Paulsen borger i Bud. Hvis alt er, som jeg tror er mor til Mads søskenbarn til Rasmus Danielsen.Arbeidshypotesen min er at det er Knut Pedersen Skjerpen (Jendem) og Gjertrud Madsdatter Eidskrem (datter av Mads Tostensen Remkall på Eidskrem og hans hustru Ane Rasmusdatter Jenset) er Mads Knudsens foreldre.Videre tror jeg følgende personer er halvsøsken til Mads Knudsen sin mor: 1)Lensmann Knut Madsen Eidskrem gm1 Gjertrud Isaksdatter Helset gm 2 Sigri Sørensdatter 2)Paul Madsen Lindset gm Berit Isaksdatter Helset 3) Brit Madsdatter gm Knut Isaksen Helset 4) Sigri Madsdatter gm Peder Pedersen Hole, 5)Cecilie Madsdatter gm Erik Eriksen Røset Her er endel skifter angående Mads knudsen og slekta hans. Han er mye brukt som formynder, men allikevel greier jeg ikke sikkert å bevise hvem hans foreldre er. 1686 Skifte etter Ane Rasmusdatter Jenset. Enkemann: Mads Tostensen. Barn: Lars Ellingsen, Brit Ellingsdatter, Gjertrud Madsdatter, Ane Madsdatter. Barnas farbror Kjetil Saxesen Mordal, morsøstermann Knut (Rasmusen?) Reiten.1708 Skifte etter Peder Olsen Riksfjord. Enke Anne Madsdatter. Barn med Maret Larsdatter: Anne Pedersdatter med formynder morfar Lars Bjørnerem. Barn med Anne Madsdatter: Mads Pedersen. Formynder Mads Tostensen Eidskrem (f.ca.1641)1719 Skifte etter Brit Ellingsdatter Malme. Enkemann Bjarte Christoffersen Malme. Barn Christopher Bjartesen, Synef Bjartesdatter.1725 Skifte etter Bjarte Christophersen Malme. Enke Ingri Søfrensdatter verge Knut Rasmusen Julset. Barn: med (Brit Ellingsdatter skifte1719) Christopher Bjartesen, Synef Bjartesdatter. Barn med ( Inger Søfrensdatter) Mads Bjartesen, Ole Bjartesen f.1720, Brit Bjartesdatter.1741 Skifte etter Lars Johnsen Løset. Enke Tåle Andersdatter (datter av Anders Knudsen Tornes?, søster til bl.a. John Andersen Tornes gm Inger Larsdtr og Anne Andersdatter Tornes gm Ole Willumsen) verge Ole Knudsen Hoset (Håset?). Barn: Bottolv Larsen f.ca.1724) formynder Peder Johnsen Talstad, Brit Larsdatter formynder Ole Olsen Ås, Anne Larsdatter formynder Peder Olsen Lindset, Gjertrud Larsdatter formynder Mads Knudsen Refshol.1742 Skifte etter Timann Andersen Jendem. Enke Maret Knudsdatter verge Knut Skjerpen. Barn: Anders Timandsen formynder Jakob Andersen Bakken, Knut Timandsen formynder Ole Knudsen Fetten, Jakob Timandsen formynder Jakob Andersen Bakken, Gjertrud Timandsdatter formynder Mads Knudsen Refshol1745 Skifte etter Christopher Bjartesen Ødegård. Enke Guro Zakkariasdatter. Barn Zakkarias Christophersen formynder Mads Knudsen Refshol, Brit Christophersdatter formynder Lars Nilsen Malme, Sigri Christophersdatter formynder Paul Madsen Lindset, Guro Christophersdatter formynder Ole Toresen Sande. 176X Skifte etter Cecilie Madsdatter Røset. Enkemann Erik Eriksen. Barn: John Eriksen Dahle, Mads Eriksen død barn: Rasmus Madsen 13 år form. Ole Eriksen Lindset, Kari Madsdatter 8år formynder Ingebrigt Remmen, Gjertrud Madsdatter 6år formynder Ole Røset, Siri Eriksdatter Nøsen, Mali Eriksdatter Åndal død barn: Knut Knudsen 13 år formynder Ole Olsen Ås, Peder Knudsen formynder John Åndahl, Erik Eriksen 9 år formynder John Eriksen Dahle, Cecilia Eriksdatter 30 år formynder Mads Helset1750 Skifte etter Gjertrud Knudsdatter Refshol formue 452dlr. Enkemann Mads Knudsen Hennes barn (må ha vært med John Ingebrigtsen Refshol): Rasmus Johnsen formynder Lars Ødegård, Gjertrud Johnsdatter formynder Lars Malmedahl. 1753 Skifte etter Erik Christiansen Refshol. Enke Marit Asmundsdatter verge Erik Lassesen Stavik. Barn: Kari Eriksdatter gm...., Siri Eriksdatter gm (Ingebrigt Johnsen Refshol), Marit Eriksdatter gm (Nils Knudsen Julset), Ingri Eriksdatter 29år formynder Nils Knudsen Julset, Ane Eriksdatter 15år formynder Mads Knudsen Refshol1756 Skifte etter Knut Madsen Eidskrem formue 510dlr. Enke Siri Sørensdatter. Barn (med Gjertrud Isaksdatter Helset), Mads Knudsen Eidskrem Lensmann, Isak Knudsen tilstede for han Mads Paulsen Lindset, Marit Knudsdatter, Gjertrud Knudsdatter Rakvog, Siri Knudsdatter Tauterøen, Marit Knudsdatter 20år form. Jochum Tauterøen1754 Skifte etter Knut Isaksen Helset . Enke Brit Madsdatter verge Ole Knudsen Fetten Arvinger:Søster Gjertrud Isaksdatter død barn Mads Knudsen Eidskrem, Isak Knudsen myndig, Marit Knudsdatter Reistad, Gjertrud Knudsdtr. formynder Peder Knudsen Rakvåg, Marith Knudsdtr. 19år form. Nils Reistad, Siri Knudsdtr Tauterøen, Søster Bereth Isaksdatter Lindset.1755 Skifte etter Ole Andersen Skarsbøen. Enke Gjertrud Andersdatter. Barn: Anne Olsdatter gift, Synnefe Olsdatter gift, Ragnil Olsdatter 40år formynder Mads Knudsen Refshol.1757 Skifte Kari Knudsdatter som hadde hatt Ole Knudsen Fetten til formynder. Arvinger: Moren Synef Bjartesdatter, Bror Bjarte Knudsen Elnes, søster Brit Knudsdatter formynder Knut Syltebøen, søster Synef Knudsdatter formynder Ole Bjartesen Aure!761 Skifte etter Paul Madsen Lindset ( han var f.ca.1699). Enke: Berit Isaksdatter med verge Mads Knudsen Refshol. Barn: Isak Paulsen Myndig, Mads Paulsen 20år, Maret Paulsdatter 24 år fomynder Peder Andersen Hoel, Siri Paulsdatter 19år formynder Mads Eriksen Røset.1763 Skifte etter Siri Madsdatter Hole i Sunds Otting. Enkemann Peder Pedersen Barn: Siri Pedersdatter, Kari Pedersdatter 20år formynder Trond Rakvog, Marit Pedersdatter formynder Mads Knudsen Eidskrem.1763 Skifte etter John Knudsen Malmedahl. Barn: Knut Johnsen Hestad gift og myndig Sæmund (Knudsen?) Johnsen gift og myndig, Elie (Knudsdatter?) Johnsdatter død barn: Anders Eriksen 14 år form.morbror Knut Hestad, John Eriksen 13 år formynder faderen, Gunder Eriksen 8 år formynder Erik Haukås, Anne Johnsdatter død barn: Arne Nilsen formynder Knut Aure, Nils Nilsen 6år formynder Erik Myrbostad, John Nilsen 5år formynder Sæmund Johnsen Malmedahl, Berit Nilsdatter 5 år formynder Elling Aure, Marit Johnsdatter gm Elling Aure, Gjertrud Johnsdatter formynder Knut Johnsen Hæstad, Beret Johnsdatter 24 år formynder Mads Knudsen Refshol. 1763 Skifte etter Christian Johnsen Malme. Enke Anne Larsdatter hennes lagverge Ingebrigt Refshol. Barn: Lars Christiansen formynder Mads Knudsen Refshol, Eli Christiansdatter formynder Arne Holen, Berit Christiansdatter formynder Peder Hoel1764 Skifte etter Ole Knudsen Fetten formue 373dlr. Enke Berethe Hansdatter verge Bottolf (Larsen) Løset (gm dtr til Ole Olsen og Maret Eriksdtr Ås) Barn: Knut Olsen 6år formynder Mads Knudsen Refshol, Hans Olsen 4år formynder Jørgen Hansen Hoem, Paul Olsen 1år formynder Zakkarias Larsen Lindset, Berethe olsdatter 9år formynder Bjerte Knudsen Elnes.1784 Skifte etter Mads Knudsen Refshol formue 272dlr eide 1våg i Malme og 1pund i Sylteseter. Mads Knudsen var f.ca.1705 ifølge alder i militært manntall. Enke Margrethe Lassesdatter verge Rasmus Trondsen Ødegård. Barn: Knut Madsen Løset, Mads Madsen 20år curator Gunder (Christoffersen) Malmedal, Lasse Madsen 8år formynder broren Knut Madsen Løset, Gjertrud Madsdatter gm Ole Beøen, Margrethe Madsdatter 25 år formynder Lars Knudsen Fetten, Anne Madsdatter 18 år formynder Zakkarias Larsen Lindset, Brit Madsdatter 16 år formynder Ingebrigt Ingebrigtsen Sylteseter.For å oppsummere tror jeg Mads Tostensen f.ca 1641 kan ha hatt følgende barn :Gm1 Anne Rasmusdatter Barn: Gjertrud Madsdatter gm Knut Pedersen Skjerpen Jendem, Anne Madsdatter gm Peder Olsen Riksfjord.Gm2 (N.N. Paulsdatter ?) Barn: Paul Madsen Lindset gm Berit Isaksdatter Helset, Knut Madsen Eidskrem gm Gjertrud Isaksdatter Helset, Brit Madsdatter Helset gm Knut Isaksen Helset , Cecilie Madsdatter Røset gm Erik Eriksen Røset, Sigri Madsdatter gm Peder Pedersen Hole.Videre mener jeg det er sannsynlig at Mads Tostensen Eidskrem er sønn av Tosten Christophersen Remkall gm en hypotetisk datter av Anders Nilsen på Søndre Hegdahl. Anders Nilsen var gm datter til borgeren Mads Paulsen i Bud.Jeg har også en mistanke til at Ole Knudsen Fetten og Marit Knudsdatter Gjendem er søsken til Mads Knudsen Refshol. Kanskje også den Mali Knudsdatter som var gm John Ingebrigtsen Svenøen (se eget tema).Hvis noen vet hvem som er foreldre til Knut Pedersen Skjerpen (Jendem) er jeg svært interessert i å vite hvem de er.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Ifølgje M. Rogne: Haramsboka s. 101 budde ein Nils Ravn på Uksnøya kring 1600. Han åtte noko jordegods. Kjelda til Rogne er Lensrekneskapen fra Sunnmøre i Riksarkivet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut R Sande

Til innlegg 7.Det er fint Torkild refererer diverse arveskifter. Dei er verdifulle kjelder, spesielt i perioder utan kyrkjebøker.Skiftet i 1741 etter Lars Jonsen Løset har eg oversett. Eg lagar nytt tema, for ikkje å komme for langt unna hovudspørsmål her.Knut R Sande

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.