Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Alv Edvardsen

[#44725] Benedigt Nikolasson på Sem, hans jordegods og familie.

Recommended Posts

Gjest Alv Edvardsen

Benedigt fikk Sem i Øvre Eiker som Len, -som pant for penger han skulle ha lånt Kronen. - Men jeg antar at han selv må ha hatt eget jordegods. - Jeg lurte derfor på om noen har forsøkt å sette opp noen oversikt over dette ? - Det jeg har kommet over så langt, er at han skal ha eid en gård Svidre i Lier sammen med sine sønner Guttorm og Torgaut. - Sønnen Guttorm skal ha eid en kvern, 'Munkekvern'. (Se tema 27222.)- Så skulle konen til Benedigt, i 1400 (ant. som enke) ha kjøpt en gårdpart i Søndregården Hval i Haug Sogn. - Ut over dette kan jeg ikke se å ha funnet noe. -- Sønnen Torgaut skulle omkr. 1442 ha fått overta Lenet etter faren / foreldrene. - man får vel da anta at han bodde på Sem. - Torgaut skal ha vært g.m. Katarina Johansdr. (som det har vørt gjettet på var dr. av Johan Krukow, men da må vel denne Johan ha vært eldgammel når han opptrådte i disse feidene på 1500 tallet.) -- Sønnen Guttorm Benedigtsson skal ha vært nevnt 1. gang i 1419 og siste gang 1434. - Spørsmålet må da være om ikke han også bodde på Sem og at broren Torgaut overtok der etter ham ? -- Guttorm har kun et kjent barn (?); Henning Guttormsen. - Spørsmålet er da om ikke den ukjente konen til Guttorm har hatt en Henning som ane ? -- Har noen en oversikt over jordegods til Guttorm Benedigtsson, arvet eller som medgift fra N.N. (Henningsdr. ?) -- Vel, dette var nu en start. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Vel, dette blev vel kanskje litt mye på en gang. -- Kanskje noen kunne si meg om det til nu har vært mulig å plassere/ knytte Benedigts våpen, - en væpnet arm, - til noen annen slekt ? - Jeg har enda ikke fått se en avbildning av dette våpen, men ut ifra beskrivelsen kunne det minne om noe som var vist fra Rogaland. - Det må da vel være en avbildning av dette våpen noe sted ? - Takknemlig for tips. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Genealogi.no'Benkt Nikulasson (Bengt Nikulassons ætt [væpnet arm]), nevnt 1388-1392, bosatt på Eiker. Titulert som ærlig mann (1388), velboren mann og vår tjener (1392). Navnet er skrevet Benedikt Nikulosson. Benedikt Niklessyni. Han fikk av dronning Margareta forlening med Eiker, Modum og Tverrdalene (Æikiar Modhæim ok Þwærdala) med alle Kronens visse inntekter med sakøre, større og mindre tegngilde og fredskaup og alle kongelige rett, Kobberviken i Drammen med skipstollen og kongelig kaup som det kaster av seg. Akershus 6.3 1388 (DN I nr. 511). Forleningen for Æikiar Þwærdala oc Modhæim ble stadfestet av kong Erik 16.4 1392 (DN I nr. 539).'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Jo, takk skal du ha. - Dette er vel omtrent hva jeg har fra før - og litt til. - Men jeg er altså 'sulten' på å få mer. - Ikke minst hadde jeg håpet på å få se dette våpenet, som kanskje kunne bidra til noe mer, eller å gi an pekepinn om hvor å lete. -Jeg har allerede konsumert en del litteratur, men det stopper liksom opp.- Hva jeg ellers fant ut, var at konen til den senere eier av Sem, Peder Hansen (på Foss(eholm) måtte være av samme slekt som Benedigt (Benkt)--Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Uffda; - Jeg mente naturligvis at kona til Bendigt og deres felles barn da måtte være av samme slekt som kona til Peder Hansen, Ingeborg Nilsdr., gjennom hennes far o.s.v. - Beklager.--Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hvis du er sulten på mer info om denne slekten, kan du jo starte med å gjennomgå de ulike bind av Norsk slektshistorisk tidsskrift. Så kan vi ta spørsmålene som dukker opp, en etter en, med utgangspunkt i de fakta som er offentliggjordt i NST.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Takk til dere. - M.h.t. art. N.S.T., antar jeg at jeg har fått med meg det meste av det som før var publisert. - Fikk jo også tidl. tips om noen forhold / art. vedr. denne fam. av Vigerust. - Bl.a gikk det jo noen deb, omkr. Glømmen og 'Kyrning'. - (Fant f.ø. en 'Kyrning' i Sverige.) - Den store art. av Geirr Leirstad er også konsumert. - Jeg har altså fått med meg temmelig mye, men om det er publ. noe ganske nylig, så tar jeg gjerne tips om det. - Det meste av dette berører jo imidlertid konen til Benedigt. - Kan det være et spor at han selv har 'geistlige' navn ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg er enig i at Guttorms hustru har brakt med navnet Henning og at Guttorms sønn derved er oppkalt etter morsslekten.For å anslå hva som kunne ha vært denne slektens jordegods, f eks omkring 1450, eller 1400, må en arbeide med Nesøya-godset, siden Torgauts arv delvis gikk den veien. Den vil være et tidkrevende arbeid, men e rkanskje vedr det for en som har den riktige interessen.H Sollied mente av Benkt Nikulasson var svenske, noe senere genealoger har vært enige i, og derved må en gå ut i fra at hans selv eide fint lite gods omkring 1400, men at hans hustru eide desto mere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei!Jeg får bedriver litt kryssreferanse. Temaet er også tatt opp her: Anbytarforum: Övriga ämnen: Medeltiden: Bengt (Benedict) Nilsson. Nettadressen er denne: http://genealogi.aland.net/discus/mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Tore:Hvor er det Sollied mente at Benkt Nikulasson var svensk? Er dette i artikkelen om Sudrheim ca. 1940?mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Vel, jeg for min del syntes dette kunne være en mulighet at Benkt kunne være av svensk oppr. med de opplysninger som forelå og gikk inn og søkte i Sverige. - Jeg hadde håpet å kunne få se dette våpnet til ham, for da muligens å finne spor. - Det eneste jeg har sett, som ut ifra beskrivelsen kunne ligne, var ute i Rogaland og da fra en eiendom som det var nevnt at man trodde at visstnok Ogmund Finnson hadde kjøpt opp. - Vel, da 'lukter det fugl'. - Men ut ifra navnene, kunne man ikke trekke noen sammenheng. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Ja, nu ser jeg vedr. ovennevnte gård i Rogaland; Omkr. 1480 byttet Stavangerbiskopen Eiliv Jonsson gården til seg. - Han er sønne-sønn av halvbroren til Ulfhild g.m. Benedigt. - Snedig ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei Alv!Hva er det du bygger på idet du sier at Eiliv Jonsson er sønnesønn av halvbroren til Ulvhild? Hva er kilden din?mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Han bygger på slektstavla i Benkestokk-rapporten (1999) s. 26. Jeg e rklar over at Are m fl har den nye oppfatningen at Ulvild ikke var Eiliv Jonssons farfars halvsøster, men Are har enda ikke publisert sine innvendinger, og inntil det er gjordt er statusen som Alv viser. Når Are har publisert en begrunnet annen oppfatning, må tavla i Benkestokkrapporten endres.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Skulle vel kanskje ha nevnt det, men det fremgår av tidl. omt. art. av Geirr I. Leirstad. - Tavle 4., side 344.- Vedr. Nesøya. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Ja : )Der slapp du jo katten ut av sekken Tore. Jeg hadde nå tenkt å fokusere litt på kildehenvisninger etc før jeg kunne bidra med noe nytt i forbindelse med julen.Men har du sagt A, så får jeg si B. Når det gjelder den eldste delen av den såkalte Evje-ætten, så har det vært god latin siden ca. 1940 at Torgaut Jonsson er å regne for stamfar til ætten på Evje i Rygge. Dette har sitt hold i at Henning Sollied lagde koblingen mellom rådmann i Oslo (og riksråd) Eiliv Torgautsson og Torgaut Jonsson (død ca. 1375) i all hovedsak basert på deres bruk av samme våpenmerke. Dog er det flere opplysninger i våre middelalderkilder knyttet til Evje som vil veie tyngre enn bruk av felles våpen. Jeg har skrevet et lite stykke om dette, som kan komme offentligheten til gode i overskuelig fremtid. Stykket er ikke helt ferdig, men det er ikke så mye som mangler.Og skal min (og fleres oppfatning) av Evje-ættens eldste del kunne vinne gehør må den nok publiseres via NST, noe jeg håper skal gå i orden med det første.Da er det sagt, men jeg er jo fortsatt interessert i at vi viser til kilder underveis, selv om denne utvekslingen av informasjon skjer via internett.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Jeg ser at et sted er ovennevnte Eiliv Jonsen oppf. som 'Scahke'. - Tja ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei Alv!Hvor har du funnet dette?mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Dette formoder jeg er noe som en Sigleif Engen har kommet opp med. Uten at jeg kan si dette for sikkert. - Ellers er jo dette for meg relativt uten betydelse, da dette jo ikke direkte berører 'mine', - slik som jeg kan bedømme dette pr. nu. - Dette er jo ellers litt utenom tema, men jeg slang det med, ettersom det åpenbart var noen som famlet omkring her. (Personlig ville jeg ha gjettet at dette kun var en feilskrift, da det er n. 'Scanke' på 'nabogården', uten at jeg vil ha noen øvrig formening om det.) -Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei!Hvis du ikke har noen primærkilde som kan støtte opplysningen om et navn 'Scahke' eller lignende så er det vanskelig å vurdere hva dette kan bety.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Ikke tenk mere på det. - For meg betyr det antageligvis ingenting. - Hva jeg forstod av et tidligere innlegg, så hadde du jo selv den hele og fulle oversikt, så da betyr det vel heller ingenting for deg. Ok ?--Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei Alv!Den hele fulle og fulle oversikt skal jeg ikke påberope meg, det er en for stor oppgave. :-) Jeg har imidlertid sett litt på problematikk rundt Evje-ætten fra en ny vinkel og oppdaget et par elementer som jeg mener fortjener dagens lys.Grunnen til at jeg spør om kilder til opplysninger er for å kunne forholde meg til disse kildene. Jeg regner med at du like mye som undertegnede er interessert i å diskutere problemstillinger i full bredde. Og påstander eller spørsmål fremsatt uten støtte i litteratur eller kilder, er ganske vanskelig å forholde seg til. :-)mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg har selvsagt en kopi hjemme av segl anvendt i Benkts etterslekt, bl a hans sønnesønn Henning. Segltegningene ligger i Riksarkivets Kjeldeskriftavdeling. Våpnet er en mot høyre og oppvendt arm kledd i panser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Takk skal du ha. - Nu har jeg allerede bestillt en kopi / avbildning. Så får jeg vel 'syn for sægen'. - Det blir litt enklere å forholde seg til noe man har sett, kontra en vag omtalelse i skrift. -- Ellers hadde jeg håpet å få tak i noen av disse tidl omt. bøkene, men det skal visstnok ikke være enkelt. - Fikk tak i en med bare kongesegl, men det var jo ikke det jeg skulle ha.- Nu var jo tituleringen på disse bøkene noe forvirrende, ettersom det åpenbart var to med smme navn. - Ikke så enkelt for en ukyndig bibliotekar å takle. - Muligens må jeg forsøke på et annet bibliotek. -Det er jo mere jeg skulle ha sjekket. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.